Οι θέσεις

diabetes

Business Analytics Trainee

Βασικές αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης  σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τις προβλέψεις.
 • Συμμετοχή στη δημιουργία του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Ανάλυση στοιχείων αγοράς, πελατών και δεικτών απόδοσης.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μαθηματικών, Στατιστικής ή Οικονομικών, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • MBA ή μεταπτυχιακό σχετικό με Διοίκηση 
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ισχυρές αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

 

Digital Marketing Trainee

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Πρόταση και υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών δράσεων που υποστηρίζουν τη στρατηγική των brands.
 • Υποστήριξη και συντονισμός των δραστηριοτήτων digital marketing, όπως newsletters, social media κ.α.
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη περιεχομένου για το  portal των Επαγγελματιών Υγείας και για όλες τις ψηφιακές πρωτοβουλίες των brands.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing ή Οικονομικών, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό σε Digital Marketing, Social Media ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα)
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους


Finance Trainee

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη σε όλες τις λειτουργίες του οικονομικού τμήματος και συμμετοχή σε έργα διαφόρων λειτουργιών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Χρηματοοικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό σε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή MBA
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ισχυρές αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους


HR Trainee

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Υποστήριξη στις διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
 • Συμμετοχή σε διαδικασίες Αμοιβών και Παροχών. 
 • Υπεύθυνος/η διαχείρισης των συστημάτων HR του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Νομικής ή Ψυχολογίας, με βαθμό 7 και άνω ή ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασιακή Ψυχολογία ή MBA
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιήσεις σε coaching ή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους


Market Access Trainee

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Υποστήριξη Market Access Manager σε σημαντικά έργα (ανάπτυξη πρότασης αξίας, αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων από άποψη προϋπολογισμού) και σε άλλα καθημερινά καθήκοντα. 
 • Συλλογή δεδομένων και δημιουργία αναλύσεων σε θέματα πρόσβασης στην  υγεία.
 • Παρουσίαση θεμάτων σχετικών με τα οικονομικά της υγείας, μετά από σχετική εκπαίδευση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Επιστημών Υγείας, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικών, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά της Υγείας / Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ή σε σχετικό αντικείμενο
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Ισχυρές αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους


Marketing Management Trainee

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του marketing plan των brand teams.
 • Υποστήριξη προωθητικών και ενημερωτικών ενεργειών υπό την επίβλεψη του Brand Manager.
 • Παρακολούθηση και ανάλυση ανταγωνισμού.
 • Πρόταση και υλοποίηση projects που υποστηρίζουν τη στρατηγική των brands.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing ή Οικονομικών, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό σε Digital Marketing, Social Media ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους


Medical Affairs Department Trainee in Drug Safety, Regulatory and Quality

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Απασχόληση εκ περιτροπής στα τμήματα Φαρμακοεπαγρύπνησης και Ιατρικής Πληροφόρησης, Κανονιστικών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Καταγραφή και επεξεργασία αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών και διαχείριση ερωτημάτων ιατρικής πληροφόρησης.
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων καταχωρήσεων των εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων, δημιουργία μεταφράσεων και συμμετοχή στην επιθεώρηση του προωθητικού υλικού της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Υγείας, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διασφάλιση/ Διαχείριση Ποιότητας θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους


Medical Affairs Department Trainee in Medical Team & Clinical Operations

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Απασχόληση εκ περιτροπής στις Μονάδες Κλινικών Μελετών  και την Ιατρική Ομάδα.
 • Επικοινωνία με τους Επαγγελματίες Υγείας με σκοπό  την  αμφίδρομη παροχή ιατρικών / επιστημονικών πληροφοριών.
 • Παροχή ιατρικών / επιστημονικών πληροφοριών στα brand teams της εταιρίας.
 • Συμμετοχή στον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών των  κλινικών μελετών
 • Συμμετοχή τις κοινές δραστηριότητες της Ιατρικής Ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Υγείας, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Διδακτορικό ή πτυχίο Ιατρικής Σχολής θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους


Pricing and Reimbursement Trainee

Βασικές αρμοδιότητες:  

 • Υποστήριξη Pricing & Reimbursement Manager  σε σημαντικά έργα (π.χ. αξιολογήσεις τιμολόγησης, ένταξη των προϊόντων στη θετική λίστα φαρμάκων, υπολογισμοί τιμών κ.λπ.) και σε άλλα καθημερινά καθήκοντα.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Επιστημών Υγείας, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικών, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά της Υγείας / Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ή σε σχετικό αντικείμενο
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Ισχυρές αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους


Sales Management Trainee

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πωλήσεων και συμμετοχή σε σχετικές ενέργειες στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Συνεχής ενημέρωση, παρουσίαση και ερμηνεία των κλινικών δεδομένων στους Επαγγελματίες Υγείας .
 • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων του συστήματος Customer Relationship Management.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνων πωλήσεων των προϊόντων, σε συνεργασία με τα τμήματα Marketing και Ιατρικών Υποθέσεων.
 • Συμμετοχή σε εταιρικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και ενημερώσεις.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο σε Επιστήμες Υγείας  ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με βαθμό 7 και άνω ή ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Επιστήμες Υγείας
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Δομημένη επικοινωνία 
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικότητα και ευελιξία 
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και ακεραιότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους