Ολοκληρωμένη Γωνιδιωματική Ανάλυση

Οι standard of care τεχνικές όπως η ανοσοιστοχημεία (IHC), συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση μερικών τύπων καρκίνου, όπως όταν απαιτείται ο έλεγχος ενός μόνο βιοδείκτη για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων μεταλλάξεων που συνδέονται με την επιτυχία της θεραπείας με  εγκεκριμένη αγωγή. Το ολοκληρωμένο γονιδιωματικό προφίλ προσφέρει τη δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών βιοδεικτών και μεταλλάξεων ταυτόχρονα, χωρίς την ανάγκη προκαθορισμού των στόχων (δηλαδή οι στόχοι να είναι γνωστοί πριν από την ανάλυση), και αφορά όλους τους τύπους μεταστατικών όγκων. Αυτές οι αναλύσεις προσφέρουν ιδιαίτερη αξία σε περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι λιγότερο σαφές τι να ελεγχθεί.

Συνεπώς, η εξέταση των όγκων των ασθενών με γονιδιωματικό προφίλ μπορεί να προσφέρει θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε βελτιωμένα αποτελέσματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση στοχευμένων θεραπειών βασισμένων στους βιοδείκτες, μετά την ανίχνευση τέτοιων μεταλλαγών, συνδέεται με σημαντικά βελτιωμένο κλινικό όφελος σε ασθενείς σε σχέση με μια μη στοχευμένη προσέγγιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα:

https://www.foundation-medicine.gr/