Φαρμακογενωμική

Ο τρόπος που επιλέγεται η φαρμακευτική θεραπεία σήμερα είναι αρκετά εμπειρικός και εντοπίζεται στην θεραπεία της νόσου με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ασθενείς και όχι στην στοχευόμενη θεραπεία που θα είναι προσωπική για τον κάθε ασθενή.

Αποτέλεσμα αυτής της ομαδοποιημένης θεραπευτικής προσέγγισης αποτελούν τα  στατιστικά στοιχεία για το μεγάλο ποσοστό αναποτελεσματικότητας που παρουσιάζουν κάποια φάρμακα στον γενικό πληθυσμό, όπως οι Βήτα αποκλειστές σε ποσοστό μέχρι 35% - οι Αναστολείς ενζύμου μετατροπής αγγειοτασίνης σε ποσοστό μέχρι 30% - οι στατίνες, οι επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της Σεροτονίνης και τα τρικυκλικά σε ποσοστό μέχρι και 50%.
Δεν είναι όμως μόνο η αναποτελεσματικότητα αλλά και οι οξείες αντιδράσεις στα φάρμακα, τα αποκαλούμενα ADRs (Adverse Drug Responses).

Στην Αμερική όπου έχουν γίνει σχετικές μελέτες, οι οξείες παρενέργειες όχι μόνο αποτελούν το 5% των αιτιών εισαγωγών ασθενών σε Νοσοκομεία, όχι μόνο είναι η αιτία αύξησης της παραμονής τους σε αυτά με κόστος σε εργατοημέρες και νοσήλια αλλά είναι και μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου. Πως βοηθάει και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον η Φαρμακογενωμική;

Η Φαρμακογενωμική συσχετίζει τα γενετικά χαρακτηριστικά με την ανταπόκριση στη θεραπεία. Διαχωρίζεται σε δύο κλάδους:

1) Φαρμακοκινητική που εξετάζει την διαθεσιμότητα του Φαρμάκου στο σώμα του ασθενή δηλαδή τον μεταβολισμό του, την κατανομή του, την απορρόφηση και αποβολή του

2) Φαρμακοδυναμική που μελετά την συσχέτιση Φαρμάκου και στόχου, όπου στόχοι είναι οι υποδοχείς, τα γονίδια που κωδικοποιούν για ένζυμα που μεταβολίζουν τα συγκεκριμένα Φάρμακα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μελετώντας με τα κατάλληλα μοριακά διαγνωστικά τεστ την γενετική ταυτότητα κάθε ανθρώπου όσον αφορά τους τρόπους που μπορεί ή δεν μπορεί να μεταβολίσει κάποιες φαρμακευτικές ουσίες, μπορεί να του χορηγηθεί το σωστό φάρμακο στην εξατομεικευμένη για αυτόν δοσολογία. Η Φαρμακογενωμική είναι αναγκαιότητα στην καθημερινή ιατρική πράξη.