Ερευνητής-Ευθύνες

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την ευθύνη των ερευνητών που εργάζονται στις Κλινικές Δοκιμές.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες και περιεχόμενο σχετικά με το Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Σκοπιμότητας (Feasibility questionnaire).