Σκοπός της Roche


Κάνοντας τώρα αυτό που θα χρειαστούν οι ασθενείς στο μέλλον


Πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο να παρέχουμε ιατρικές λύσεις άμεσα – ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για το μέλλον. Προσπαθούμε με πάθος να μεταμορφώνουμε τις ζωές των ασθενών. Επιδεικνύουμε θάρρος όταν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να προβούμε σε ενέργειες. Και πιστεύουμε ότι το «καλώς επιχειρείν» συνεπάγεται έναν καλύτερο κόσμο.

Γι’ αυτό το λόγο ερχόμαστε στη δουλειά κάθε μέρα. Είμαστε προσηλωμένοι στην επιστημονική ακρίβεια, την αδιάσειστη ηθική και την πρόσβαση όλων στην ιατρική καινοτομία. Το κάνουμε αυτό σήμερα για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Είμαστε περήφανοι για την ταυτότητά μας, τις πράξεις μας και τον τρόπο δράσης μας. Είμαστε πολλοί αλλά δουλεύουμε σαν ένας, μεταξύ των τμημάτων, μεταξύ των εταιρειών και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είμαστε η εταιρεία Roche.