Αίτηση

 

1) Πώς κάνω αίτηση για το πρόγραμμα;

Για να κάνετε αίτηση για το Roche Management Trainee Program πρέπει να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 στη σελίδα https://www.randstad.gr/Θέσεις-εργασιίας/q-roche/

2) Ποιές είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών, στις ειδικότητες που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα « Οι θέσεις», με σχετική εργασιακή εμπειρία έως ένα χρόνο, εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και χρήσης υπολογιστών.

3) Μπορώ να κάνω αίτηση αν δεν έχω ολοκληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις;

Για τους άντρες υποψηφίους απαραίτητη είναι η ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

4) Μπορώ να κάνω αίτηση αν δεν έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου;

Για να κάνετε αίτηση για το πρόγραμμα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σας σπουδές.

 

Πρόγραμμα

 

1) Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2019 και η διάρκειά του είναι 18 μήνες.

2) Αν επιλεγώ ως εκπαιδευόμενος, πότε θα προσληφθώ στην εταιρία;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ακολουθεί η πρόταση συνεργασίας και η πρόσληψη στην εταιρία θα γίνει με την έναρξη του προγράμματος το Φεβρουάριο του 2019.

3) Θα έχω κάποια υποστήριξη κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει την υποστήριξη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, του μέντορά του, του επικεφαλής του τμήματός του καθώς και όλων των συναδέλφων με τους οποίους συνεργάζεται.

4) Τι περιλαμβάνει το ατομικό πλάνο εκπαίδευσης;

Ανάλογα με το τμήμα εργασίας και τις δραστηριότητές του, σχεδιάζεται ένα εξειδικευμένο πλάνο εκπαίδευσης σε συνεργασία με το μέντορα προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να ανταπεξέλθουν στην πραγματοποίηση των project τους και να αναπτυχθούν κατάλληλα.

5) Ποιο θα είναι το project μου;

Το project θα ανατεθεί σε κάθε εκπαιδευόμενο το πρώτο διάστημα έναρξης του προγράμματος και ποικίλει ανάλογα με το τμήμα, τις ανάγκες και τις δραστηριότητες του τμήματος. Φυσικά, εκτός από το ατομικό project οι εκπαιδευόμενοι θα αναλάβουν αρμοδιότητες και θα εμπλακούν στις καθημερινές εργασίες των τμημάτων τους, περνώντας έτσι από τη θεωρία στην πράξη.

6) Ποιος θα είναι ο μισθός των εκπαιδευόμενων;

Παρέχεται ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών που θα ανακοινωθούν κατά την πρόταση συνεργασίας στο τέλος της διαδικασίας επιλογής.

Διαδικασία Επιλογής

 

1) Ποια είναι η διαδικασία επιλογής του Roche Management Trainee Program;

Αποτελείται από 4 στάδια, αίτηση, skills test, personality test, προσωπικές συνεντεύξεις με τη Randstad και τη Roche

2) Ποια είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων;

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 9/11/2018.

3) Εκτός από το βιογραφικό μου πρέπει να στείλω κάτι ακόμα;

Δε χρειάζεται να στείλετε κάτι άλλο εκτός από το βιογραφικό σας σημείωμα στη σελίδα https://www.randstad.gr/Θέσεις-εργασιίας/q-roche/. Προσπαθήστε να είστε όσο περισσότερο ακριβείς γίνεται στο βιογραφικό σας, ώστε να φαίνονται ξεκάθαρα τα πτυχία σας, οι βαθμοί και το έτος ολοκλήρωσης των σπουδών σας.