Οι θέσεις

Business Excellence/Analytics Trainee

Βασικές αρμοδιότητες

 • Σύνδεση των ερευνών αγοράς με τα στοιχεία πωλήσεων της  Roche Hellas (πχ Ανάλυση στοιχείων αγοράς, πελατών και δεικτών απόδοσης).
 • Παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης  σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τις προβλέψεις.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μαθηματικών, Στατιστικής ή Οικονομικών, από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού
 • MBA ή μεταπτυχιακό στο ίδιο πεδίο
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Θέληση για ανάπτυξη Ισχυρών αναλυτικών και αριθμητικών δεξιοτήτων
 • Θέληση για ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Καλή  γνώση MS Office
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου

 

Digital Marketing Trainee

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση των καινοτόμων ψηφιακών δράσεων που υποστηρίζουν τη στρατηγική των προϊόντων της Roche.
 • Συντονισμός των δραστηριοτήτων digital marketing, όπως newsletters, social media κ.α.
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη περιεχομένου για το  portal των Επαγγελματιών Υγείας και για όλες τις ψηφιακές πρωτοβουλίες των προϊόντων της Roche.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Digital Marketing από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό σε Digital Marketing or Social Media ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα)
 • Θέληση για ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άνεση στη διαχείριση Digital platforms  
 • Καλή γνώση MS office
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου

 

 

External Affairs - Communications Trainee

Ως Communications Trainee θα είστε μέλος του Communications Team της Roche Hellas και ο ρόλος σας θα περιλαμβάνει την απόκτηση εμπειρίας στις επικοινωνίες και θα μάθετε για την επιχείρησή μας.

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εταιρικών communications projects καθώς και σε projects για εσωτερικές καμπάνιες
 • Συντονισμός και συνεργασία με διαφημιστικές εταιρίες και πρακτορεία Δημοσίων Σχέσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων επικοινωνίας
 • Συμμετοχή σε τοπικά και διεθνή media events
 • Οργάνωση και συντονισμός εσωτερικών εταιρικών εκδηλώσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Επικοινωνίες, Δημόσιες Σχέσεις, Δημοσιογραφία ή σχετικό αντικείμενο σπουδών
 • Μεταπτυχιακό Επικοινωνίες, Δημόσιες Σχέσεις, Δημοσιογραφία ή σχετικό αντικείμενο σπουδών
 • Άριστη χρήση (γραπτή και προφορική) της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS office
 • Εμπειρία στη γραφή και την επεξεργασία περιεχομένου τόσο για έντυπες δημοσιεύσεις (όπως ενημερωτικά δελτία τμήματος / εταιρείας) όσο και για συστήματα on-line (όπως ένα εταιρικό intranet) θα εκτιμηθούν επιπλέον
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα να ενεργείτε κατά τρόπο εμπιστευτικό και ευαίσθητο
 • Δυνατότητα δημιουργίας ισχυρών συνεργατικών σχέσεων
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Κίνητρα για τη συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη των δικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Κάνε την αίτηση σου

Finance Trainee

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη σε όλες τις λειτουργίες του οικονομικού τμήματος και συμμετοχή σε έργα διαφόρων λειτουργιών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Χρηματοοικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Θετικών επιστημών από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό στο ίδιο πεδίο
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Θέληση για ανάπτυξη Ισχυρών αναλυτικών και αριθμητικών δεξιοτήτων
 • Θέληση για ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Καλή γνώση MS Office
 • Ισχυρές αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου

HR Trainee

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Υποστήριξη στις διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες Αμοιβών και Παροχών
 • Υπεύθυνος/η διαχείρισης και παρακολούθησης βάσης δεδομένων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Νομικής ή Ψυχολογίας, με βαθμό 7 και άνω ή ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασιακή Ψυχολογία ή MBA
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιήσεις σε coaching ή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου

Marketing Management Trainee (2 positions)

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του marketing plan των brand teams.
 • Υποστήριξη προωθητικών και ενημερωτικών ενεργειών υπό την επίβλεψη του Brand Manager.
 • Παρακολούθηση και ανάλυση ανταγωνισμού.
 • Συμμετοχή και ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού υλικού.
 • Πρόταση και υλοποίηση projects που υποστηρίζουν τη στρατηγική των brands.
 • Υποστήριξη on line /digital Brand campaign.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο , Επιστημών Υγείας , Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing ή Οικονομικών, με βαθμό 7 και άνω  ή  ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό σε Marketing ,  Digital Marketing, Social Media ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου

 

Medical Affairs Department Trainee in Drug Safety,  Regulatory & Medical Information

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Απασχόληση εκ περιτροπής στην Ιατρική Ομάδα και στα τμήματα  Ιατρικής Πληροφόρησης, Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κανονιστικών Υποθέσεων.
 • Επικοινωνία με τους Επαγγελματίες Υγείας με σκοπό την αμφίδρομη παροχή ιατρικών /
  επιστημονικών πληροφοριών.
 • Παροχή ιατρικών / επιστημονικών πληροφοριών στα brand teams της εταιρείας.
 • Συμμετοχή στον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών των κλινικών μελετών
 • Συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες της Ιατρικής Ομάδας.
 • Διαχείριση ερωτημάτων ιατρικής πληροφόρησης, καταγραφή και επεξεργασία αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών και
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων τμήματος κανονιστικών υποθέσεων, δημιουργία μεταφράσεων και συμμετοχή στην επιθεώρηση του προωθητικού υλικού της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Υγείας, με βαθμό 7 και άνω ή ισότιμο από
  Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διασφάλιση/ Διαχείριση Ποιότητας θα εκτιμηθούν ως
  επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου

Medical Affairs Department Trainee in Medical Team & Clinical Operations

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Απασχόληση εκ περιτροπής στην Ιατρική Ομάδα και στη Μονάδα Κλινικών Μελετών.
 • Επικοινωνία με τους Επαγγελματίες Υγείας με σκοπό την αμφίδρομη παροχή ιατρικών /
  επιστημονικών πληροφοριών.
 • Παροχή ιατρικών / επιστημονικών πληροφοριών στα brand teams της εταιρείας.
 • Συμμετοχή στον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών των κλινικών μελετών
 • Συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες της Ιατρικής Ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Υγείας, με βαθμό 7 και άνω ή ισότιμο από
  Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Διδακτορικό ή πτυχίο Ιατρικής Σχολής θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου

Quality Management Trainee

Βασικές αρμοδιότητες:  

 • Απασχόληση στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας υποστηρίζοντας διαδικασίες σχετικές με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, την αξιολόγηση κινδύνου, τη διαχείριση και αξιολόγηση προμηθευτών, τη διαχείριση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.
 • Υποστήριξη στη διαχείριση αποκλίσεων/παραπόνων σχετικών με φαρμακευτικά προϊόντα και συμμετοχή σε διαδικασίες που σχετίζονται με την ορθή παραγωγική πρακτική και ορθή πρακτική διανομής φαρμακευτικών προϊόντων (GMP/GDP).
 • Συμμετοχή και υποστήριξη διαδικασιών που σχετίζονται με την ορθή κλινική πρακτική (GCP) και ορθή πρακτική φαρμακοεπαγρύπνησης (GVP).
 • Υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και εκπαίδευσης υπαλλήλων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ισχύουσες διαδικασίες της εταιρίας και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη πρωτοβουλιών βελτίωσης και προώθησης του συστήματος ποιότητας της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο σε Επιστήμες Υγείας, με βαθμό πτυχίου 7 και άνω ή ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε Επιστήμες Υγείας ή στη Διασφάλιση/Διαχείριση Ποιότητας ή άλλο σχετικό αντικείμενο με βαθμό πτυχίου 7 και άνω ή ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα).
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 • Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office.
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και οργανωτικότητα.
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους.
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου

 

Sales Management Trainee

Βασικές αρμοδιότητες: 

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πωλήσεων και συμμετοχή σε σχετικές ενέργειες στην περιοχή ευθύνης του/της.
 • Συνεχής ενημέρωση, παρουσίαση και ερμηνεία των κλινικών δεδομένων στους Επαγγελματίες Υγείας .
 • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων του συστήματος Customer Relationship Management.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνων πωλήσεων των προϊόντων, σε συνεργασία με τα τμήματα Marketing και Ιατρικών Υποθέσεων.
 • Συμμετοχή σε εταιρικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και ενημερώσεις.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο σε Επιστήμες Υγείας  ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με βαθμό 7 και άνω ή ισότιμο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Επιστήμες Υγείας
 • Βαθμός πτυχίου και έτος αποφοίτησης θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο βιογραφικό σημείωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και  Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS office
 • Δομημένη επικοινωνία
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικότητα και ευελιξία
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και ακεραιότητα
 • Μέγιστη σχετική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους

Κάνε την αίτηση σου