Η Roche είναι και πάλι η πιο βιώσιμη εταιρεία στο χώρο της υγείας σύμφωνα με τους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones

Για 6η συνεχή χρονιά η φαρμακευτική εταιρεία Roche κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας σε επίπεδο βιωσιμότητας στον τομέα της φαρμακευτικής και βιοτεχνολογικής βιομηχανίας και στο χώρο των επιστημών υγείας. Την υψηλή αυτή θέση, κέρδισε η Roche μέσω του δείκτη βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI - Dow Jones Sustainability Index), μετά από ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, αλλά και την αξιολόγηση επιμέρους παραμέτρων, όπως οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις που αναπτύσσει, η εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνων και οι εργασιακές πρακτικές. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η διάκριση τοποθετεί τη Roche μεταξύ του κορυφαίου 10% των εταιρειών όλων των κλάδων που συμπεριλήφθησαν στο δείκτη DJSI. Στη φετινή αξιολόγηση του δείκτη DJSI, η εταιρεία Roche έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στον κλάδο της για τη διαχείριση των σχέσεών της με τους πελάτες, την εφοδιαστική της αλυσίδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία συμβάλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος της επιβάρυνσης της υγειονομικής περίθαλψης. Η Roche έλαβε επίσης την υψηλότερη βαθμολογία σχεδόν σε όλα τα πεδία που αφορούσαν στους εργαζομένους, όπως οι δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η προσέλκυση νέων ταλέντων.

«Αποτελεί σημαντική επιβράβευση γι' εμάς το γεγονός ότι η εταιρεία Roche συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία του κλάδου μας. Από την ίδρυση της Roche και μετά, εδώ και 120 περίπου χρόνια, ο οδηγός της επιχειρηματικής μας πρακτικής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Severin Schwan, CEO της εταιρείας Roche«Διατηρούμε τη δέσμευσή μας για σταθερή επένδυση στην καινοτομία, καθώς αυτή είναι η μεγαλύτερη συμβολή μας προς την κοινωνία και εξασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας».

Το 2009, η Roche έθεσε εταιρικούς στόχους πενταετούς διάρκειας και καθόρισε βασικούς δείκτες απόδοσης για τη μέτρηση της προόδου. Μεταξύ αυτών, η εταιρεία εισήγαγε ως στόχο την αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε θέσεις ευθύνης κατά τουλάχιστον 50%, καθώς και στόχο εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της αποδοτικότητάς της κατά 10% έως τα τέλη του 2014. Η Roche έχει ήδη πετύχει το στόχο της αύξησης του ποσοστού των γυναικών από τα τέλη του 2013 και το στόχο για την ενέργεια από τα τέλη του 2012 - ένα και δύο έτη αντίστοιχα, πριν από την προγραμματισμένη καταληκτική ημερομηνία. Η εταιρεία πλέον εξετάζει τους νέους στόχους βιωσιμότητας προς ένταξη για την επόμενη πενταετία. Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που η πρόσβαση στην περίθαλψη αποτελεί σημαντικό θέμα σε πολλά μέρη του κόσμου, η Roche συνεργάζεται ενεργά με κυβερνήσεις, επαγγελματίες της υγείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς αναλαμβάνοντας περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες διεθνώς έτσι ώστε να βελτιώσει την πρόσβαση στα φάρμακα και τα διαγνωστικά της προϊόντα.

Περαιτέρω, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, η εταιρεία Roche συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο FTSE4Good Index Series, ο οποίος μετρά την απόδοση των εταιρειών που πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα εταιρικής ευθύνης και έχει αναγνωρισθεί με συνέπεια ως ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στον κόσμο.

Οι δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI - Dow Jones Sustainability™ Indices) τηρούνται συνεργατικά από τις εταιρείες S&P Dow Jones Indices και RobecoSAM. Η εταιρεία RobecoSAM προσκαλεί περισσότερες από 3.300 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων 800 εταιρειών με έδρα σε αναδυόμενες αγορές. Οι εταιρείες επιλέγονται για τους δείκτες βάσει της αναλυτικής αξιολόγησης μακροχρόνιων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων που αιτιολογούν τις γενικές, καθώς και τις σχετιζόμενες με τον κλάδο τάσεις βιωσιμότητας. Σε αυτούς τους δείκτες περιλαμβάνονται μόνο οι εταιρείες με ηγετική θέση στον κλάδο τους βάσει αυτής της αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη DJSI www.sustainability-index.com.

Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, η Roche αποτελεί έναν από τους ηγετικούς ομίλους στη φροντίδα υγείας, που είναι βασισμένος στην έρευνα και συνδυάζει τη δυναμική του Κλάδου Φαρμάκων και Διαγνωστικών. Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο με διαφοροποιημένα φαρμακευτικά προϊόντα στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τη νευροεπιστήμη. Επιπλέον, η Roche είναι πρωτοπόρος παγκοσμίως στα in-vitro διαγνωστικά προϊόντα, την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη. Η στρατηγική εξατομικευμένων θεραπευτικών λύσεων της Roche στοχεύει στην παροχή φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν ουσιώδεις βελτιώσεις στην υγεία, την ποιότητα ζωής και την επιβίωση των ασθενών. Η Roche ιδρύθηκε το 1896 και έκτοτε συνεισφέρει σημαντικά στην παγκόσμια υγεία για περισσότερο από έναν αιώνα. Είκοσι τέσσερα φάρμακα που αναπτύχθηκαν από τη Roche περιλαμβάνονται στις λίστες μοντέλων βασικών φαρμάκων WHO, μεταξύ των οποίων αντιβιοτικά, φάρμακα κατά της ελονοσίας και χημειοθεραπείες που σώζουν ζωές.

Το 2013 η Roche απασχόλησε περισσότερους από 85.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, επένδυσε 8,7 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα σε Έρευνα και Ανάπτυξη και σημείωσε πωλήσεις 46,8 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η Genentech, στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της μέλος του Ομίλου της Roche. Επίσης, η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Χρήσιμα έγγραφα

Εταιρικό ΠροφίλΚώδικας ΔεοντολογίαςΕταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies