Ο πλούτος πληροφοριών που μπορούμε να συγκεντρώσουμε από ένα μικρό δείγμα αίματος ή ιστού είναι εκπληκτικός. Ορισμένα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές συμπεριφοράς και τρόπου ζωής, που μπορούν να κρατήσουν κάποιον υγιή, βοηθώντας τον παράλληλα να αποφύγει τις νοσηλείες. Ορισμένες εξετάσεις μπορεί να αποκαλύψουν μια επικείμενη απειλή και να οδηγήσουν σε μια σωτήρια απόφαση.

Κατανοώντας τα μικρά πράγματα που μπορoύν να συμβούν στο σώμα μας, μπορούμε να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η αυτεπίγνωση και οι διαγνωστικές εξετάσεις στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από τον κλινικό ιατρό, οι οποίες μπορούν να μας διατηρήσουν υγιείς και τελικά να σώσουν ζωές.

Η έγκαιρη διάγνωση επικεντρώνεται στην ανίχνευση της νόσου όσο το δυνατόν νωρίτερα με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση. Τα τρία βασικά βήματα της έγκαιρης διάγνωσης περιλαμβάνουν: ευαισθητοποίηση και πρόσβαση όλων στην περίθαλψη, κλινική αξιολόγηση, διάγνωση και σταδιοποίηση, πρόσβαση στη θεραπεία.

Τα διαγνωστικά– εξετάσεις που ανιχνεύουν ασθένειες, παθήσεις και λοιμώξεις – είναι ουσιώδη για την παροχή βοήθειας σε κλινικούς ιατρούς ώστε να βελτιωθεί η υγεία σε όλο τον κόσμο.

Είτε αφορά στον καρκίνο, σε ένα λοιμώδες νόσημα ή σε κάποια άλλη σοβαρή απειλή για την υγεία, η αναζήτηση λύσης για ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αναφορικά με την υγεία ξεκινά και εξαρτάται από τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Ωστόσο, αυτό το πεδίο εξακολουθεί να είναι σημαντικά υποτιμημένο. Παρά το γεγονός, ότι τα in vitro διαγνωστικά διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη βελτίωση των εκβάσεων υγείας, υποστηρίζοντας το 70% των αποφάσεων υγειονομικής περίθαλψης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ενός ασθενούς, ο τομέας αντιστοιχεί μόλις στο 2% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για την υγειονομική περίθαλψη.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λήψης αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια της πορείας ενός ατόμου όσον αφορά την υγεία, την ευεξία και την ασθένειά του. Μία διαγνωστική εξέταση από μόνη της μπορεί να αλλάξει τόσο την πορεία της εμπειρίας υγειονομικής περίθαλψης του ατόμου όσο και την ίδια του τη ζωή.

Το Συμβουλευτικό Συμβούλιό μας δημιουργήθηκε με στόχο να παρουσιάσει αξιόπιστη εμπειρογνωμοσύνη και μοναδικές γνώσεις σχετικά με την αξία των διαγνωστικών εξετάσεων και της καινοτομίας.

Ο Χάρτης του Ταξιδιού των Διαγνωστικών Εξετάσεων (Diagnostics Journey Atlas) παρέχει αληθινά παραδείγματα σχετικά με το πώς οι διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένες εκβάσεις υγείας σε όλο τον κόσμο.

Στη Roche, δεσμευόμαστε όχι μόνο για την προαγωγή διαγνωστικών λύσεων που μπορούν να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την υγεία των ασθενών τους, αλλά και για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο αυτά τα ουσιώδους σημασίας εργαλεία ενσωματώνονται σε συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, με χαμηλότερο κόστος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν τις καλύτερες δυνατές εκβάσεις.

Βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν την αξία των διαγνωστικών εξετάσεων, ευελπιστούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο κάθε άτομο επιδιώκει να προσέξει και να διαχειριστεί την υγεία του.

Εάν οτιδήποτε σας προκαλεί ανησυχία, μην το αγνοήσετε, ελέγξτε το.

RDH General Commercial Registry number: 3928401000

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.