Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Roche εκπροσωπείται στην Ελλάδα από δύο νομικές οντότητες τη Roche Hellas και τη Roche Diagnostics Hellas.

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2021

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (“Roche”). Εμείς στην Roche, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες προκειμένου να την εξασφαλίζουμε. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Πολιτική”) περιγράφει τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξει η Roche, τα μέσα με τα οποία η Roche μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας, τα μέτρα που λαμβάνει η Roche για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τις επιλογές που σας παρέχονται σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για ιστότοπους της Roche που παραπέμπουν σε αυτήν. Οι ιστότοποί μας μπορεί επίσης να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Δεν υποστηρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών πόρων τρίτων και η Πολιτική μας δεν ισχύει για ιστότοπους που δεν έχουν σχέση με τη Roche, ακόμα και αν έχετε πρόσβαση σε αυτούς μέσω ενός συνδέσμου στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε ιστοτόπου τρίτου μέρους πριν παράσχετε οποιαδήποτε πληροφορία σας ζητηθεί εκεί.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως "προσωπικά δεδομένα" νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να ταυτοποιηθείτε τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου σας, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που συνδέεται με το πρόσωπο σας και εμπίπτει στην έννοια του “προσωπικού δεδομένου”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (“GDPR”), καθώς και στη σχετική εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν έχει σχεδιαστεί, ούτε προορίζεται για χρήση από ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα σε αυτή την ιστοσελίδα από οποιονδήποτε ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα του. Ο εν λόγω γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να δει τις πληροφορίες που παρέχει ο ανήλικος και να απαιτήσει την διαγραφή τους. Επιπλέον, όλοι οι ανήλικοι θα πρέπει να ζητούν την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους πριν χρησιμοποιήσουν ή αποκαλύψουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε άλλη διαδικτυακή πηγή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία “ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, Αλαμάνας 4 & Δελφών, 15125, Μαρούσι, Ελλάδα. Για ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, υπεύθυνος επεξεργασίας ενδέχεται να είναι η μητρική εταιρεία “F. Hoffmann-La Roche Ltd”, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Βασιλεία, Ελβετία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην παραπάνω διεύθυνση, ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Roche στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Για τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων της Roche, ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Παραδείγματα τέτοιων προσωπικών σας δεδομένων είναι το όνομα, στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και άλλες πληροφορίες σε συνδυασμό με τα ανωτέρω δεδομένα που σας ταυτοποιούν ή σας χαρακτηρίζουν. Μπορεί, επίσης, να συλλέξουμε πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση της συσκευής με την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους σκοπούς, όπως:

 • για να απαντήσουμε σε αιτήματα ή ερωτήσεις σας,

 • για να εκτελέσουμε κάποια υπηρεσία μας προς εσάς,

 •  για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Roche,

 •  για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης του ιστοτόπου μας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας,

 •  για σκοπούς ανάλυσης της επισκεψιμότητας και μέτρησης της απόδοσης του ιστοτόπου μας,

 •  για να εντοπίσουμε και παρακολουθήσουμε αναφορές σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες, καθώς και για άλλους σκοπούς που έχουν σχέση με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την προστασία της δημόσιας υγείας,

 •  για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία και ασφάλεια του ιστοτόπου μας,

 • για τη συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις μας, καθώς και

 •  για σκοπούς επιχειρησιακής οργάνωσης και βελτίωσης των λειτουργιών μας

Πολλές λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας απαιτούν προσωπικά σας δεδομένα εφόσον επιλέξετε να τις χρησιμοποιήσετε. Η Roche και οι επιχειρηματικοί της συνεργάτες (όπως πάροχοι υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη που παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες στη Roche) συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες σχετικά με εσάς μόνο εάν μας τις παρέχετε οικειοθελώς. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς εάν επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική.

Οι ιστότοποι και οι διαδικτυακοί πόροι μας συλλέγουν επίσης άλλες βασικές πληροφορίες για εσάς που ενδέχεται να μην σας αναγνωρίζουν άμεσα, αλλά που μπορεί να αντιστοιχούν σε εσάς ή σε μια συγκεκριμένη συσκευή. Χρησιμοποιούμε μερικές από αυτές τις πληροφορίες για να επιτρέψουμε την λειτουργία των ιστοτόπων μας, καθώς και για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας και οι διαδικτυακοί πόροι μας και γενικότερα για τη βελτίωση και τη διαχείρισή τους. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, με βάση τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέξουμε τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον υπολογιστή σας από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτή η διεύθυνση μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που συνδέεστε στο διαδίκτυο («δυναμική» διεύθυνση IP) ή μπορεί να παραμένει η ίδια («στατική» διεύθυνση IP). Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, για τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας προτού συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες, οπότε θα σας δοθεί η επιλογή εάν θέλετε να επιτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση αυτού του τύπου πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην 

Δεν πουλάμε ούτε μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε καμία τρίτη, μη σχετιζόμενη με εμάς οντότητα, για δική της άμεση χρήση μάρκετινγκ, εκτός εάν σας παρέχουμε σαφή ειδοποίηση και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για να τοποθετούμε διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιούν δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν και σε άλλους ιστότοπους προκειμένου να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και να παρέχουν διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και τις επιλογές σας να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των πληροφοριών από αυτές τις εταιρείες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνδεδεμένες με τη Roche οντότητες σε όλο τον κόσμο. Οι συνδεδεμένες αυτές οντότητες της Roche θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς όπως και εμείς. Μια λίστα με τις συνδεδεμένες οντότητες του Ομίλου της Roche είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα ετήσια έκθεση, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Επενδυτές” στην ιστοσελίδα

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών μας (π.χ. ιατρικοί επισκέπτες, πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους), σύμβουλοι (π.χ. τεχνικοί/νομικοί/οικονομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές) ή οι αρμόδιες κυβερνητικές ή ρυθμιστικές Αρχές (π.χ. ΕΟΦ) για τους ακόλουθους ενδεικτικούς σκοπούς:

 •  Για τη λειτουργία, οργάνωση και τεχνική συντήρηση των ψηφιακών μας μέσων, των ιστοτόπων μας και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών,

 •  Για να βοηθήσουμε στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Roche,

 •  Για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας και την ικανοποίηση τυχόν νομικών μας αξιώσεων,

 •  Για να απαντήσουμε σε κατάλληλα αιτήματα νόμιμων κυβερνητικών αρχών, ή όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τυχόν δικαστικές παραγγελίες ή κυβερνητικούς κανονισμούς και

 •  Όπου απαιτείται για εταιρικούς ελέγχους ή για τη διερεύνηση ή απάντηση σε καταγγελία ή σε περίπτωση απειλής της ασφάλειας.

Στις περιπτώσεις αυτές, όπου οι τρίτοι ενεργούν είτε ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, είτε ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας είτε ως ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας, διασφαλίζουμε ώστε να δεσμεύονται και εγγυώνται συμβατικά ότι θα τηρούν εχεμύθεια ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τους κοινοποιούμε, θα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, δεν θα κοινοποιούν περαιτέρω τα δεδομένα αυτά χωρίς την άδειά μας και εν γένει θα συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον GDPR.

Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της χρήσης αυτού του ιστοτόπου από εσάς μπορεί να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε μια γεωγραφική περιοχή που επιβάλλει διαφορετικές υποχρεώσεις απορρήτου από τη χώρα καταγωγής σας. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποστέλλονται σε μια χώρα με λιγότερο περιοριστικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων από τη δική σας. Οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή ελλείψει απόφασης επάρκειας, εντός του Ομίλου Roche, των επιχειρηματικών εταίρων και παρόχων υπηρεσιών, καταρτίζουμε τις συμβάσεις που περιέχουν τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ, οι οποίες σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 2004 (2004/915 / ΕΚ) και της 5ης Φεβρουαρίου 2010 (C (2010) 593) αποτελούν κατάλληλες και επαρκείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον GDPR.

Σε κάθε περίπτωση, εάν συντρέχει λόγος διασυνοριακή διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, αλλά και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις του GDPR και της ελληνικής νομοθεσίας.

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να εκπληρώσουμε το σκοπό για τον οποίο έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση τυχόν νομικών μας αξιώσεων ή επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, οι αναφορές που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την απόσυρση του προϊόντος στην τελευταία χώρα όπου κυκλοφορεί το προϊόν.

Η Roche και οι πάροχοι υπηρεσιών και συνεργάτες της λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα οποία έχουμε πρόσβαση ή λαμβάνουμε μέσω αυτού του ιστότοπου ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Ωστόσο, η Roche δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και αποποιείται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, κάθε ευθύνη και ζημίες που προκαλούνται από απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να λάβετε τυχόν διαθέσιμες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλετε σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.). Αν λάβουμε γνώση ότι συνέβη κάποια παραβίαση ασφαλείας, ενδέχεται να αναρτήσουμε σχετική ανακοίνωση στους ιστοτόπους μας ή να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

Ανάλογα με το σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας, ενδέχεται να έχετε όλα ή ορισμένα από τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 •  Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχει η Roche για εσάς,

 •  Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν προσωπικών δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή,

 •  Το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους ή να ζητήσετε από τη Roche να μεταφέρει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν ή περισσότερους τρίτους,

 •  Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

 •  Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας όταν δεν απαιτείται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους τα παρέχετε,

 •  Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένους περιορισμένους σκοπούς, όπου δεν είναι δυνατή η διαγραφή τους, καθώς και

 •  Το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσή σας, όπου αυτή έχει δοθεί, και εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Roche, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Λάβετε υπόψη ότι η διαγραφή ή ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι εφικτά μόνο εάν και στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στα έννομα συμφέροντά μας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση σας, λάβετε υπόψη ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αλλά ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που έλαβε χώρα πριν από την απόσυρσή της. Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, ενδέχεται να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς τήρησης αρχείων και να αποφύγουμε την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων στα συστήματά μας μετά το αίτημά σας.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ή έχετε την εντύπωση ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους της Roche δεν συμμορφώνεται με τον GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο:

Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τον GDPR και εν γένει από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν από αυτήν θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική. Τυχόν τέτοιες αλλαγές θα εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα. Η Roche συνιστά να ελέγχετε τακτικά αυτήν την Πολιτική για τυχόν αλλαγές. Η ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε τελευταία φορά βρίσκεται στην κορυφή αυτής της σελίδας.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS)  ή που επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμείς στην ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται / χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων με σκοπό την προστασία προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και του σχετικού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ( GDPR ) και κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Οι ιστοσελίδες της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E στις οποίες εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων («η πολιτική») και όπου σας ζητούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες, αυτές συλλέγονται, διατηρούνται και διασφαλίζονται σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων( GDPR ).

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) οι οποίες έχουν συλλεγεί από πηγές της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E στο διαδίκτυο και από μέσα επικοινωνίας (όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα διαδικτυακά εργαλεία) στα οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) με την πολιτική αυτή (Διαδικτυακοί Τόποι ROCHE). Η πολιτική αυτή δεν έχει εφαρμογή σε προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πηγές και μέσα επικοινωνίας εκτός του διαδικτύου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τέτοιες προσωπικές πληροφορίες ενοποιήθηκαν με προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E μέσω διαδικτύου. Η πολιτική αυτή δεν έχει επίσης εφαρμογή σε διαδικτυακές πηγές τρίτων, με τις οποίες μπορεί να συνδέονται ιστοσελίδες της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E και στις οποίες η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή τις πρακτικές περί προστασίας των δεδομένων αυτών.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε. Δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E είναι κατά την ορολογία του GDPR, ο "Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων" για τις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτει. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για να αποφασίσουμε πώς επεξεργαζόμαστε (δηλαδή συλλέγουμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε) τα προσωπικά σας στοιχεία.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

 • Πληροφορίες που συλλέγονται

 • Οι επιλογές σας

 • Ασφάλεια

 • Χρήση δεδομένων

 • Διαμερισμός και Μεταφορά δεδομένων

 • Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

 • Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

 • Πρόσθετες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες μας

 • Σημείωση για τους χρήστες Επιχειρηματικών ή Επαγγελματικών Ιστοσελίδων

 • Πως να επικοινωνήσετε με την ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μας παρέχονται απευθείας από εσάς ή από ένα τρίτο μέρος. Για παράδειγμα, ένα μέλος της οικογένειάς σας μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, στο πλαίσιο για παράδειγμα της φαρμακοεπαγρύπνησης.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:

Πριν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ένα άλλο άτομο, πρέπει (εκτός εάν συμφωνήσουμε για το αντίθετο) : (α) να ενημερώσετε το εν λόγω άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής και για οποιεσδήποτε άλλες κοινοποιήσεις σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο που σας παρέχονται, και (β) να λάβετε την άδειά του/της (όπου είναι δυνατόν) για να μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά δεδομένα του/της σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και με άλλες σχετικές κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου.

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E χρησιμοποιεί γενικά δύο τρόπους συλλογής προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο:

Πληροφορίες που λαμβάνουμε

- Προσωπικά δεδομένα /προσωπικές πληροφορίες : Προσωπικά δεδομένα/ προσωπικές πληροφορίες είναι τα δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας  ενός ατόμου, άμεσα ή έμμεσα, για την επικοινωνία με αυτό το άτομο καθώς και άλλα δεδομένα  που αφορούν το εν λόγω άτομο. Κατά την επίσκεψή σας στους Διαδικτυακούς Τόπους της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες   (όπως όνομα, διεύθυνση επαγγελματική ή/και προσωπική, τηλέφωνο επαγγελματικό ή/και προσωπικό, διεύθυνση e-mail επαγγελματική ή/και προσωπική, επαγγελματική ιδιότητα και θέση/ τίτλο θέσης, fax και άλλες προσωπικές πληροφορίες) μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε. Για τους σκοπούς της παράδοσης μαθησιακών δραστηριοτήτων, συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλα συστήματα της ROCHE όπως τα συστήματα μας CRM.

- Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, ενδέχεται να αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε παράσχει έτσι ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων ( δηλαδή εσάς) και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων [π.χ. αριθμό επισκεπτών, όνομα χώρου (domain name) του παρόχου υπηρεσιών Ίντερνετ], που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Πέραν των ανωτέρω πληροφοριών, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε και τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας, στην περίπτωση που μας παρασχεθούν επωνύμως τέτοιου είδους πληροφορίες, για παράδειγμα μέσω του portal της φαρμακοεπαγρύπνησης. Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής: Όνομα Φαρμάκου/ Ένδειξη Περιγραφή ανεπιθύμητης ενέργειας/ περιστατικού κύησης, Έκβαση ενέργειας/περιστατικού κύησης, αρχικά ονόματος ασθενούς, Ηλικία, Φύλο βάρος, ύψος, ημερομηνία γέννησης.  Ειδικώς ως προς τα δεδομένα που μας υποβάλλετε μέσω του portal της φαρμακοεπαγρύπνησης, αυτά υφίστανται επεξεργασία μόνο από τη ROCHE (HELLAS) A.E. και όχι από τη ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. 

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με τις ιστοσελίδες μας καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε. Οι αυτόματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διαδικτυακούς διακομιστές/διευθύνσεις ΙΡ (web server log), cookies και web beacons.

Διαδικτυακοί διακομιστές δεδομένων/διευθύνσεις ΙΡ. Η διεύθυνση ΙΡ είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Η αναγνώριση όλων των υπολογιστών στο διαδίκτυο γίνεται μέσω των διευθύνσεων ΙΡ, οι οποίες επιτρέπουν στους υπολογιστές και τους διακομιστές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο. Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E συλλέγει διευθύνσεις ΙΡ για να διαχειρίζεται το σύστημα και να διαβιβάζει συλλογικές πληροφορίες στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και/ή πωλητές, για να κάνει ανάλυση ιστοσελίδων και έλεγχο της αποδοτικότητάς τους.

Cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας (browser) κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή (server). Μας επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Οι περισσότεροι browsers είναι προγραμματισμένοι να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να μην δεχθείτε την εγκατάσταση ορισμένων cookies ή να ρυθμίσετε το δικό σας browser έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Θα θέλαμε πάντως να σας επισημάνουμε ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε σωστά  ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους της Ιστοσελίδας μας χρήση των cookies, συμβουλευθείτε την Web beacons. Σε ορισμένες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα, η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E μπορεί να χρησιμοποιεί μία συνήθη τεχνολογία του διαδικτύου που ονομάζεται web beacons (επίσης γνωστή ως “action tag” ή “clear GIF technology”). Τα web beacons βοηθούν στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων, μετρώντας, για παράδειγμα, πόσους επισκέπτες δέχθηκε μία ιστοσελίδα ή πόσοι επισκέπτες επέλεξαν συγκεκριμένο κομμάτι της ιστοσελίδας.

Στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως, για παράδειγμα, αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε τα ανωτέρω αυτόματα τεχνολογικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να μας δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρησιμότητά τους για εσάς.

Τα ανωτέρω αποτελούν παραδείγματα τρόπων συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους Διαδικτυακούς Τόπους της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. Ενδέχεται να συνδυάσουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μέσω των Διαδικτυακών Τόπων της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E, με προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει με άλλα μέσα, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύμφωνους με την παρούσα Πολιτική.

Έχετε διάφορες επιλογές σε σχέση με την χρήση των Διαδικτυακών Τόπων μας. Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπική πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στους Διαδικτυακούς Τόπους μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε τα δικαιώματα που αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. Ορισμένοι Διαδικτυακοί Τόποι μπορεί να σας ζητήσουν την άδεια για συγκεκριμένες χρήσεις των πληροφοριών σας και εσείς μπορείτε είτε να συμφωνήσετε είτε να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις.

Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να διαγραφούν άμεσα (εφόσον η περαιτέρω διατήρησή τους δεν επιβάλλεται δυνάμει νομίμων ή κανονιστικών υποχρεώσεών μας), παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε εύλογες πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε την λήψη cookies ώστε να μην μπορείτε να αναγνωρίζεστε κατά την περιήγησή σας στους Διαδικτυακούς Τόπους μας, μπορείτε να μην αποδεχθείτε την εγκατάσταση των cookies ή να ρυθμίσετε το browser σας να αρνείται την λήψη των cookies ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά σας αποστέλλονται.

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E χρησιμοποιεί τεχνολογία και εύλογα μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας του κωδικού πρόσβασής σας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Παρόλα αυτά, καμία αποστολή δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής και, ως εκ τούτου, η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν μπορεί να σας εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια κάθε προσωπικής πληροφορίας που μας διαβιβάζετε και πρέπει να γνωρίζεται ότι οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τη ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E γίνεται με δική σας ευθύνη, καθώς και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Αν λάβουμε γνώση ότι συνέβη κάποια παραβίαση ασφαλείας, ενδέχεται να αναρτήσουμε σχετική ανακοίνωση στους Διαδικτυακούς Τόπους μας ή να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των Διαδικτυακών Τόπων της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. για τους εξής κυρίως σκοπούς:

 • Παροχή υπηρεσιών και απάντηση σε αιτήματά σας,

 • Ενημέρωση  σχετικά με τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E,

 • Δημιουργία περιεχομένου που σας ταιριάζει κατά το μέγιστο δυνατό,

 • Εξασφάλιση ότι η Ιστοσελίδα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας,

 • Ενημέρωσή σας για ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στη Σύμβαση Όρων Χρήσης, αν αυτό καταστεί απαραίτητο,

 • Διαχείριση του συστήματος,

 • Ανάλυση ιστοσελίδας και έλεγχος της αποδοτικότητάς της,

 • Συμμόρφωση της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E προς νόμιμες υποχρεώσεις της,

 • Ικανοποίηση ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή τρίτου.

 • Για σκοπούς παράδοσης των παρακάτω μαθησιακών δραστηριοτήτων ως μέρος της πλατφόρμας εκμάθησης διαγνωστικών λύσεων της Roche Diagnostics (Roche Diagnostics Academy RDA):

  • Εγγραφή στην εκπαίδευση

  • Εκκίνηση της εκπαίδευσης

  • Διατήρηση των αρχείων ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης

  • Αναφορά της κατάστασης ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, των τμημάτων και ομάδων αυτής παγκοσμίως καθώς και/ή των εταιρειών που λειτουργούν για λογαριασμό μας, θα χρησιμοποιούμε κάθε προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να μας δώσετε, για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας. Εμείς διατηρούμε τον έλεγχο και την ευθύνη στην χρήση αυτών των πληροφοριών.

Οι πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (Διαχείριση επιδόσεων, ενέργειες ανάπτυξης κ.ά.), θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας καθώς και το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μας βοηθούν επίσης να εξατομικεύσουμε υπηρεσίες και παροχές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. 

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα ούτως ώστε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του      ερωτήματός σας.

 • Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να μάς   ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με           τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

 • Όσον αφορά τα αρχεία εκπαίδευσης ( Πλατφόρμα εκμάθησης διαγνωστικών λύσεων RDA  ) αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 15 χρόνια προκειμένου να εκπληρώσουμε τις ισχύουσες κατά τον νόμο υποχρεώσεις σχετικά με τα αρχεία εκπαίδευσης

 • Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης,   διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε            τη διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας  που καθορίζεται σύμφωνα με τους        τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

 • Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας   για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (π.χ. καθ’ όλη τη      διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας cookies αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας), καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις        κατευθυντήριες γραμμές.

Όταν αποστέλλουμε ή προβάλλουμε εξατομικευμένες ανακοινώσεις ή περιεχόμενο, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές που προσδιορίζονται ως «κατάρτιση προφίλ» (δηλαδή, κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση των εν λόγω δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών ενός φυσικού προσώπου, ειδικότερα, για την ανάλυση ή την πρόβλεψη χαρακτηριστικών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την οικονομική κατάσταση, τη συμπεριφορά, την τοποθεσία, την υγεία, τα φυσικά σας χαρακτηριστικά, την αξιοπιστία ή τις κινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου).

Τα εν λόγω δεδομένα συγκεντρώνονται και αναλύονται προκειμένου να αξιολογήσουμε και να προβλέψουμε τις προσωπικές προτιμήσεις ή/και τα ενδιαφέροντα σας. Βάσει των αναλύσεών μας, αποστέλλουμε ή προβάλλουμε ανακοινώσεις ή/και περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα/ στις ανάγκες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση των δεδομένων σας για τη «δημιουργία προφίλ». Ανατρέξτε στην ενότητα «Τα Δικαιώματά σας σε σχέση με την εκ μέρους μας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» παρακάτω

Η εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει σκοπό να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι δίκαιη. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τη νόμιμη βάση, στην οποία στηριζόμαστε για την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

3.1 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στα πλαίσια της συγκατάθεσης που μας παρέχετε, στο μέτρο και για τους σκοπούς που μας παρέχετε τη συγκατάθεση αυτή.

3.2 Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή και στο βαθμό που:

3.2.1 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος που αφορά στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου, και για λόγους συμμόρφωσης και της ROCHE (Hellas) με τις σχετικές νόμιμες υποχρεώσεις της. Η επεξεργασία αυτή των προσωπικών σας δεδομένων είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους και της ROCHE (Hellas)  για τον σκοπό αυτό, αφορά στα προσωπικά δεδομένα σας που μας παρέχετε μέσω του portal της φαρμακοεπαγρύπνησης.

3.2.2 η επεξεργασία είναι  απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του νόμιμου ενδιαφέροντος μας να παραδώσουμε  μία πλατφόρμα εκπαίδευσης στους πελάτες μας.

3.2.3 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων,

3.2.4 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – GDPR), ως και βάσει του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E διαβιβάζει προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σε σχέση με εσάς σε διάφορες εταιρείες εκτός αυτών ή σε τρίτα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό μας για να μας βοηθήσουν να πραγματοποιήσουμε επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως να παρέχουμε υπηρεσίες σε πελάτες μας ή ενημέρωση αναφορικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, καθώς επίσης και για τεχνική συντήρηση, ή για άλλους λόγους που άπτονται της λειτουργίας της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται ενδεικτικά να είναι:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E ή/και ιατρικοί επισκέπτες,

 • Τεχνικοί σύμβουλοι, εταιρίες παροχής τεχνικής υποστήριξης, εταιρίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, εταιρίες παροχής στατιστικών υπηρεσιών κ.α.

 • Νομικοί ή/και οικονομικοί ή/και τεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, κ.α.

 • Κρατικές Αρχές, κρατικοί φορείς, όπως για παράδειγμα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, στην περίπτωση που συντρέχει σχετική νόμιμη υποχρέωση της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E.

Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα με τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μας εντός της ΕΕ. Λόγω της παγκόσμιας παρουσίας του ομίλου ROCHE, ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν ή να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως στην Ελβετία ή/και στις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρει από εκείνη της περιοχή στην οποία διαμένετε. Ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα στη μητρική μας εταιρία στην Ελβετία, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός της διαβίβασης αυτής περιλαμβάνει τη διαχείριση αναφορών φαρμακοεπαγρύπνησης καθώς και ιατρικών ερωτημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, εάν συντρέχει λόγος διασυνοριακή διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, αλλά και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τις ρήτρες σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27 Δεκέμβριου 2004 (2004/915 / ΕΚ) και 05 Φεβρουαρίου 2010 (C (2010) 593) οι οποίες είναι κατάλληλες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον GDPR, και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.  

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους κάτωθι σκοπούς:

 • για την πώληση, εκχώρηση ή άλλου είδους μεταφορά της εταιρείας με την οποία σχετίζονται τα δεδομένα της ιστοσελίδας

 • σε απάντηση αναλόγων νόμιμων αιτημάτων από κρατικές υπηρεσίες ή όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστικές αρχές ή κρατικούς μηχανισμούς

 • σε περίπτωση που απαιτηθεί από εταιρικούς ελεγκτές ή σε περίπτωση έρευνας ή ως απάντηση σε περίπτωση παραπόνου ή για λόγους ασφαλείας.

 Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E δεν θα πωλήσει ή μεταβιβάσει με κανέναν τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που εσείς μας δίνετε μέσω των Δικτυακών Τόπων της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E σε κανένα τρίτο για δική της ευθεία επιχειρηματική χρήση, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με δική μας ειδοποίηση προς εσάς και εφόσον έχουμε προηγουμένως την δική σας σαφή και ειδική συγκατάθεση για την κοινοποίηση των δεδομένων σας με αυτό τον τρόπο.

Σε ορισμένες ιστοσελίδες της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E έχετε τη δυνατότητα να στείλετε κάποιο σύνδεσμο (link ) ή μήνυμα σε φίλο σας ή συνεργάτη σας με το οποίο να τους παραπέμπετε στην ιστοσελίδα της ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. Η ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορεί να δώσατε για λογαριασμό φίλου σας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να του αποσταλούν οι σχετικές πληροφορίες εκ μέρους σας και δεν πρόκειται να συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από την ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E ή τρίτους για άλλους σκοπούς.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Οι ιστοσελίδες μας απευθύνονται σε ενήλικο κοινό. Δε συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 16 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του. Ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να δει τι πληροφορίες δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει τη διαγραφή τους.

Στην περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα έχει ειδικές προβλέψεις/πολιτικές σε σχέση με το απόρρητο οι οποίες διαφέρουν από όσες αναφέρονται εδώ, οι προβλέψεις/πολιτικές αυτές θα σας γνωστοποιούνται στη σελίδα από όπου συλλέγονται οι προσωπικές πληροφορίες. Η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E σας παροτρύνει να μελετήσετε τις τυχόν τέτοιες ειδικότερες προβλέψεις/πολιτικές.

Εάν έχετε επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση με την ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που υποβάλετε στον Δικτυακό Τόπο μας, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων που απευθύνονται ειδικά σε επαγγελματίες, για να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας καθώς και για να αναπτύξουμε τις επιχειρηματικές σχέσεις μαζί σας καθώς και την επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τέτοιες πληροφορίες με τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας.

Κατά διαστήματα η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της Πολιτικής Περί Απορρήτου στο διαδίκτυο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα την οποία σας ζητούμε να επισκέπτεστε συχνά, στο τέλος της οποίας θα αναφέρεται και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της Πολιτικής αυτής. Ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής περί απορρήτου ορίζεται η 15η Μαΐου 2020. 

Εάν προβούμε σε ουσιαστική τροποποίηση της Πολιτικής μας, θα σας ενημερώσουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή με άλλο κατάλληλο μέσο, και θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, εάν συντρέχει λόγος.

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις έχετε τα εξής δικαιώματα, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, και στις λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία αυτών που ορίζονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την επικαιροποίηση, τη διόρθωση ή την συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων. Εφόσον διαθέτετε λογαριασμό, ίσως είναι ευκολότερο να διορθώσετε εσείς τα δεδομένα σας μέσω της ενότητας «Ο λογαριασμός μου».

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά
Μπορείτε να καταργήσετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή σας ή να αρνηθείτε τη λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

Δικαιούστε να ζητήσετε να περιορίσουμε τη εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να αποστείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που θα μας υποδείξετε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση εκ μέρους μας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει για την εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, η προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν αναιρείται, ενώ ενδέχεται να διατηρήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία μας για εύλογο χρονικό διάστημα, για σκοπούς αρχειοθέτησης, πρόληψης απάτης και κατάχρησης, συμμόρφωσης με νόμιμες υποχρεώσεις μας, στατιστικούς σκοπούς, ή εφόσον θεωρούμε ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση για τέτοια διατήρηση.

Έχετε, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   

Μπορείτε να ασκήσετε το σύνολο των ανωτέρω δικαιωμάτων σας επικοινωνώντας με τη ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω αναφερόμενους τρόπους.

Πως να επικοινωνήσετε με την ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E  να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς (ταχυδρομικώς) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για την ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E
Λεωφ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι
Τηλ:
Φαξ:Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς και για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την παρούσα πολιτική, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει οριστεί από την εταιρία μας, κα. Αγγελική Κωνσταντινίδη:

 •  

 •  

 •  

 • 2015 F. Hoffmann-La Roche Ltd.

 • 22.05.2020

Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν από αυτήν θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν. Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies