Πρωτοπόροι στην εξατομικευμένη περίθαλψη

Μεταβαίνοντας προς την ιατρική ακριβείας και την εξατομικευμένη περίθαλψη για την παροχή της καλύτερης φροντίδας για κάθε άτομο
Στη Roche, η εξατομικευμένη περίθαλψη - επίσης γνωστή ως personalised healthcare (PHC) - είναι ένας βασικός τομέας εστίασης, που συνδυάζει καινοτομίες της επιστήμης, δεδομένα, μεθόδους ανάλυσης και τεχνολογία για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

Για πολλά χρόνια, η εξατομικευμένη περίθαλψη ήταν συνυφασμένη με τον έλεγχο ενός βιοδείκτη, που σχετίζεται με μια ασθένεια, και την παροχή μιας στοχεύουσας θεραπείας. Σήμερα, επεκτείνουμε και συνδέουμε αυτήν την εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλη την πορεία φροντίδας των ασθενών προκειμένου να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις, βασισμένες σε δεδομένα και τεχνολογικές εξελίξεις.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα, μεθόδους ανάλυσης και τεχνολογία τόσο στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης όσο και σε όλο το φάσμα περίθαλψης, πλησιάζουμε τον στόχο μας για βελτίωση της ζωής και της υγείας, με παράλληλη μείωση κόστους για τους ανθρώπους και την κοινωνία. Προκειμένου να υλοποιήσει την υπόσχεση της εξατομικευμένης περίθαλψης, η Roche εστιάζει σε τέσσερις βασικές πτυχές της φροντίδας:

  • Έγκαιρη ανίχνευση και ακριβής διάγνωση

  • Εξατομικευμένη φροντίδα

  • Πρόσβαση στη βέλτιστη φροντίδα

  • Απομακρυσμένη φροντίδα και παρακολούθηση

Η κατάλληλη χρονική στιγμή είναι τώρα

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Η κατανόηση του τι κάνει τους ανθρώπους διαφορετικούς –γενετική, περιβάλλον, τρόπος ζωής– είναι μείζονος σημασίας για την αλλαγή της προσέγγισης της περίθαλψης από τη θεραπεία των ασθενειών στην παροχή της βέλτιστης φροντίδας για κάθε άτομο καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτή είναι η υπόσχεση της εξατομικευμένης περίθαλψης.

Σήμερα, βρισκόμαστε σε μια εποχή που ευνοεί τη μετατροπή αυτής της υπόσχεσης σε πραγματικότητα. Οι πρόοδοι στην επιστήμη, τα δεδομένα, οι αναλυτικές και υπολογιστικές μέθοδοι και η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία κάθε ατόμου με μεγαλύτερη σαφήνεια από ποτέ. Με αυτή τη γνώση, μπορούμε να βελτιώσουμε τη φροντίδα σε κάθε στάδιο – από το να διατηρούμε τους ανθρώπους υγιείς, μέχρι την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση μιας ασθένειας, την παροχή των σωστών φαρμάκων τη σωστή στιγμή, την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και τα αποτελέσματα της θεραπείας σε πραγματικό χρόνο. Η βελτίωση ολόκληρου του ταξιδιού της περίθαλψης θα βελτιώσει επίσης τις εκβάσεις των ασθενών και θα επιτρέψει στα συστήματα υγείας να χρησιμοποιούν τους πόρους τους αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα.

Προκειμένου να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της εξατομικευμένης περίθαλψης, πρέπει να συνδυάσουμε κάθε πτυχή του τρόπου με τον οποίο οι ασθενείς λαμβάνουν φροντίδα σε μια ολιστική, απρόσκοπτη εμπειρία. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που δυσκολεύουν τη γρήγορη και έγκαιρη πρόσβαση πολλών ασθενών στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κατανοώντας ότι κανένα ίδρυμα ή φορέας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο έργο μόνος του, συνεργαζόμαστε με ασθενείς, φροντιστές, εταιρείες του κλάδου της υγείας και της τεχνολογίας, κυβερνήσεις και πολλούς άλλους παρόχους για να υλοποιήσουμε την υπόσχεση της εξατομικευμένης περίθαλψης. Μαζί, θα προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εκβάσεις τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στους ασθενείς, και θα διασφαλίσουμε ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι οικονομικά προσιτή και βιώσιμη για την κοινωνία.

M-GR-00001138

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies