Η συνεργασία της Roche με τους επαγγελματίες υγείας (E.Y.) και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (Ε.Υ.Φ.) ανέκαθεν συνέβαλλε στην επίτευξη σημαντικής προόδου για τους ασθενείς. Σήμερα εμμένουμε στη δέσμευσή μας για συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε καινοτόμες θεραπείες και διαγνωστικά εργαλεία για θεραπευτικές περιοχές με ιατρικές ανάγκες που παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Η Roche, μία εταιρεία βιοτεχνολογίας που βασίζεται στην καινοτομία, εστιάζει στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων που βοηθούν τους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να το επιτύχει αυτό, η Roche συνεργάζεται στενά με επαγγελματίες υγείας (E.Y.) και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (Ε.Υ.Φ.) με εμπειρία, ιδέες και γνώσεις που συμπληρώνουν εκείνες των δικών της επιστημόνων.

Οι συνεργασίες αυτές είναι απαραίτητες καθώς:

  1. Μας βοηθούν να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία διαφορετικών νόσων και τις ιατρικές ανάγκες που παραμένουν ανεκπλήρωτες.

  2. Υποστηρίζουν τις εκτιμήσεις μας σχετικά με μία πιθανή νέα θεραπεία, στοχεύοντας ένα συγκεκριμένο στοιχείο της νόσου και αναπτύσσοντας ερευνητικά προγράμματα που καλούνται να καλύψουν αυτές τις κλινικές ανάγκες.

  3. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε ποια θα πρέπει να είναι η θέση των φαρμάκων μας στο θεραπευτικό μονοπάτι, καθώς και ποιες είναι οι πληροφορίες που χρειάζονται οι ειδικοί για να προχωρήσουν στη σωστή επιλογή για ένα συγκεκριμένο ασθενή.

  4. Βοηθούν τους ιατρούς να παραμένουν ενημερωμένοι γύρω από τις νέες τάσεις και εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και να αποκτούν νέες ικανότητες και οι γνώσεις μέσα από τη χρηματοδότηση απαραίτητων ενεργειών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Έχουμε την πεποίθηση ότι όταν συνεργαζόμαστε επιτυγχάνουμε περισσότερα, και είμαστε περήφανοι καθώς με την πάροδο των ετών η συνεργασία μας με τους επαγγελματίες υγείας (E.Y.) και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (Ε.Υ.Φ.) έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντική πρόοδο για τους ασθενείς.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.