Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με αμοιβαίο στόχο την προαγωγή της Υγείας
Η συνεργασία της Roche με τους επαγγελματίες υγείας (E.Y.) και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (Ε.Υ.Φ.) ανέκαθεν συνέβαλλε στην επίτευξη σημαντικής προόδου για τους ασθενείς. Σήμερα εμμένουμε στη δέσμευσή μας για συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε καινοτόμες θεραπείες και διαγνωστικά εργαλεία για θεραπευτικές περιοχές με ιατρικές ανάγκες που παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Η Roche, μία εταιρεία βιοτεχνολογίας που βασίζεται στην καινοτομία, εστιάζει στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων που βοηθούν τους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να το επιτύχει αυτό, η Roche συνεργάζεται στενά με επαγγελματίες υγείας (E.Y.) και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (Ε.Υ.Φ.) με εμπειρία, ιδέες και γνώσεις που συμπληρώνουν εκείνες των δικών της επιστημόνων.

Οι συνεργασίες αυτές είναι απαραίτητες καθώς:

  1. Μας βοηθούν να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία διαφορετικών νόσων και τις ιατρικές ανάγκες που παραμένουν ανεκπλήρωτες.

  2. Υποστηρίζουν τις εκτιμήσεις μας σχετικά με μία πιθανή νέα θεραπεία, στοχεύοντας ένα συγκεκριμένο στοιχείο της νόσου και αναπτύσσοντας ερευνητικά προγράμματα που καλούνται να καλύψουν αυτές τις κλινικές ανάγκες.

  3. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε ποια θα πρέπει να είναι η θέση των φαρμάκων μας στο θεραπευτικό μονοπάτι, καθώς και ποιες είναι οι πληροφορίες που χρειάζονται οι ειδικοί για να προχωρήσουν στη σωστή επιλογή για ένα συγκεκριμένο ασθενή.

  4. Βοηθούν τους ιατρούς να παραμένουν ενημερωμένοι γύρω από τις νέες τάσεις και εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και να αποκτούν νέες ικανότητες και οι γνώσεις μέσα από τη χρηματοδότηση απαραίτητων ενεργειών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Έχουμε την πεποίθηση ότι όταν συνεργαζόμαστε επιτυγχάνουμε περισσότερα, και είμαστε περήφανοι καθώς με την πάροδο των ετών η συνεργασία μας με τους επαγγελματίες υγείας (E.Y.) και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (Ε.Υ.Φ.) έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντική πρόοδο για τους ασθενείς.

Χρήσιμα έγγραφα

Έκθεση δημοσιοποίησης Roche Hellas 2023 - ΕλλάδαΈκθεση δημοσιοποίησης Roche Hellas 2023 - ΚύπροςΠώς εφαρμόζει η Roche τον κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA - 2023Επιστολή Self-CertificationΈκθεση δημοσιοποίησης Roche Hellas 2022 - ΕλλάδαΈκθεση δημοσιοποίησης Roche Hellas 2022 - ΚύπροςΠώς εφαρμόζει η Roche τον κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA - 2022Επιστολή Self-CertificationΈκθεση δημοσιοποίησης Roche Hellas 2021 - ΕλλάδαΈκθεση δημοσιοποίησης Roche Hellas 2021 - ΚύπροςΠώς εφαρμόζει η Roche τον κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA - 2021Επιστολή Self-Certification

Δείτε περισσότερα

Συνεργασία με Ενώσεις ΑσθενώνΣΦΕΕ και κώδικας δημοσιοποίησης της EFPIA

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies