Καινοτομία
Καθοδηγούμενοι από το πάθος μας για αυτό που κάνουμε, την αυτονομία μας στην εύρεση λύσεων και τη δύναμη στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης μπορούμε να αναλάβουμε τις πιο περίπλοκες προκλήσεις στον τομέα της υγείας.

Η ζωή θέτει πολλά ερωτήματα, όσα και οι άνθρωποι. Εμείς συνεχίζουμε την έρευνα κλινικά διαφοροποιημένων διαγνωστικών προϊόντων και φαρμάκων που βοηθούν τον άνθρωπο να ζήσει περισσότερο με ποιότητα. Γι' αυτό επενδύουμε στην Ε&Α το 19% του κύκλου εργασιών μας.

Η Roche επενδύει θεαματικά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών προϊόντων, ενώ συμπληρώνει τις δικές της παγκόσμιες ερευνητικές προσπάθειες με ένα πλήθος συμφωνιών συνεργασίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και εταιρείες βιοτεχνολογίας. Αυτό το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ιαπωνικής Chugai και της πλήρως ενταγμένης στον όμιλο Roche αμερικανικής εταιρείας Genentech, μας παρέχει ένα ευρύ πεδίο πρόσβασης στην καινοτομία. Ως η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιούμε τις πλέον σύγχρονες ανακαλύψεις και τεχνολογίες στην ανάπτυξη των προϊόντων μας. Μαζί με τους συνεργάτες μας, μετατρέπουμε ένα πλήθος ιδεών σε ιατρικές λύσεις.

Ανακαλύπτουμε, αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμα διαγνωστικά προϊόντα, φάρμακα και υπηρεσίες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών και προσφέρουν πραγματικά οφέλη, από την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη μέχρι τη διάγνωση, τη θεραπεία των νόσων και την παρακολούθηση της θεραπείας.

Χρήσιμα έγγραφα

Δείτε περισσότερα

please be aware that you are leaving this website.