Επικοινωνία

Η παρακάτω φόρμα επικοινωνίας δε χρησιμοποιείται για αποστολή βιογραφικών.
Εάν ενδιαφέρεστε για ευκαιρίες καριέρας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα http://careers.roche.com/greece. Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις της Roche. Εάν δεν ενδιαφέρεστε για κάποια ανοιχτή θέση, αλλά επιθυμείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας για μελλοντική χρήση, παρακαλώ επιλέξτε "Join Our Talent Community" στον ίδιο σύνδεσμο και συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας είναι τα εξής:

Roche (Hellas) Α.Ε.

Αλαμάνας 4 & Δελφών
151 25, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6166100
Φαξ: 210 6199930
email: hellas.info@roche.com
Δείτε το χάρτη σε μεγέθυνση

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών - Τομέας Φαρμάκων

Παραγγελίες Πελατών
Τηλέφωνο:210 6106772
Φαξ: 210 6106773
email: athens.logistics@roche.com

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παραγγελιών:
https://go.rochehellasorders.gr

Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E.

Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20
151 25, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8174000
Φαξ: 210 8174140
email: athens.dia_info@roche.com
Δείτε το χάρτη σε μεγέθυνση

Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E. - Παράρτημα Θεσσαλονίκης

12o Χλμ. Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών
570 01, Θέρμη
Τηλέφωνο: 2310 476600
Φαξ: 2310 476606

Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E. - Τμήμα Διαβήτη, ACCU-CHEK

Λεωφ. Πεντέλης 31,
152 35, Βριλήσσια
Τηλέφωνο: 210 2703700
Φαξ: 210 2703701

Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία σας μέσω αυτής της φόρμας αρχειοθετείται. Τυχόν προσωπικά και ιδίως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα μας χορηγήσετε συλλέγονται από εξειδικευμένο προσωπικό της υπευθύνου επεξεργασίας Roche Ελλάς Α.Ε. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φαρμακοεπαγρύπνησης που υπέχει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και την παροχή διευκρινίσεων που σχετίζονται με φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρίας μας. Η επεξεργασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αυτών γίνεται από την Roche Ελλάς Α.Ε., ενώ τα δεδομένα που μας χορηγείτε μπορεί να διαβιβαστούν και σε άλλες εταιρίες του ομίλου της Roche εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελβετία, δυνάμει της απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, και εναντίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους της Roche Ελλάς Α.Ε. επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Εφόσον συναινείτε με τα ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέξτε ΥΠΟΒΟΛΗ για να επικοινωνήσετε με τη Roche Ελλάς Α.Ε.ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία σας μέσω αυτής της φόρμας αρχειοθετείται. Τυχόν προσωπικά και ιδίως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα μας χορηγήσετε συλλέγονται από εξειδικευμένο προσωπικό της υπευθύνου επεξεργασίας Roche Ελλάς Α.Ε. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φαρμακοεπαγρύπνησης που υπέχει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και την παροχή διευκρινίσεων που σχετίζονται με φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρίας μας. Η επεξεργασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αυτών γίνεται από την Roche Ελλάς Α.Ε., ενώ τα δεδομένα που μας χορηγείτε μπορεί να διαβιβαστούν και σε άλλες εταιρίες του ομίλου της Roche εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελβετία, δυνάμει της απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, και εναντίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους της Roche Ελλάς Α.Ε. επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Εφόσον συναινείτε με τα ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέξτε ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να επικοινωνήσετε με τη Roche Ελλάς Α.Ε.ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποιο από τα Φαρμακευτικά προϊόντα της Roche ή θα θέλατε να αναφέρετε ένα πιθανό ελάττωμα προϊόντος ή μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με την παγκόσμια υπηρεσία ιατρικής πληροφόρησης της Roche.

Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μιας Διαγνωστικής λύσης, θα πρέπει να αποστέλλεται στην Τοπική επαφή ασφαλείας της Roche. Οι ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει επίσης να συζητούνται με έναν ιατρό.

Για επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και τον φροντιστή τους

please be aware that you are leaving this website.