Δελτίο τύπου

28.03.2021

“Ζητούμενο η αύξηση συμμετοχής των γυναικών σε επιστήμη και οικονομία”

Αγγελική Αγγέλη, Chief Portfolio Officer Roche Hellas | Συνέντευξη στο “Κ-Ηγέτιδες”, την ειδική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή της Κυριακής.

ForHER