Δελτίο τύπου

30.10.2022

"Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία: Νέα πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δεδομένα

Ματίνα Κρέστα Chief Legal & Compliance Value Officer, Roche Hellas | Άρθρο στο περιοδικό «Lawyer» - τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2022

ForHER