Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της ROCHE (Hellas) ή που επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμείς στην ROCHE, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως. Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Οι ιστοσελίδες της ROCHE στις οποίες εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων («η πολιτική») και που σας ζητούν οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγουν, διατηρούν και διασφαλίζουν τις προσωπικές πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) που έχουν συλλεγεί από πηγές της ROCHE στο διαδίκτυο και από μέσα επικοινωνίας (όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα διαδικτυακά εργαλεία) στα οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) με την πολιτική αυτή (Διαδικτυακοί Τόποι ROCHE). Η πολιτική αυτή δεν έχει εφαρμογή σε προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πηγές και μέσα επικοινωνίας εκτός του διαδικτύου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τέτοιες προσωπικές πληροφορίες ενοποιήθηκαν με προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την ROCHE μέσω διαδικτύου. Η πολιτική αυτή δεν έχει επίσης εφαρμογή σε διαδικτυακές πηγές τρίτων, με τις οποίες μπορεί να συνδέονται ιστοσελίδες της ROCHE, και στις οποίες η ROCHE δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή τις πρακτικές περί προστασίας των δεδομένων αυτών.

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε. Δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

• Πληροφορίες που συλλέγονται
• Οι επιλογές σας
• Ασφάλεια
• Χρήση δεδομένων
• Διαμερισμός και Μεταφορά δεδομένων
• Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
• Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων
• Πρόσθετες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες μας
• Σημείωση για τους χρήστες Επιχειρηματικών ή Επαγγελματικών Ιστοσελίδων
• Πως να επικοινωνήσετε με την ROCHE

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μας παρέχονται απευθείας από εσάς ή από ένα τρίτο μέρος. Για παράδειγμα, ένα μέλος της οικογένειάς σας μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, στο πλαίσιο για παράδειγμα της φαρμακοεπαγρύπνησης.

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:

Πριν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ένα άλλο άτομο, πρέπει (εκτός εάν συμφωνούμε για το αντίθετο): (α) να ενημερώσετε το εν λόγω άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής και οποιεσδήποτε άλλες κοινοποιήσεις σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο σας παρέχονται, και (β) να λάβετε την άδειά του/της (όπου είναι δυνατόν) για να μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά δεδομένα του/της σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική και με άλλες σχετικές κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου.


Πληροφορίες που συλλέγονται

Η ROCHE χρησιμοποιεί γενικά δύο τρόπους συλλογής προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο:

Πληροφορίες που λαμβάνουμε

A. Γενική χρήση του site:

- Προσωπικές πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα: Κατά την επίσκεψή σας στους Διαδικτυακούς Τόπους ROCHE μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, οργανισμός, ιδιότητα, fax και άλλες προσωπικές πληροφορίες) μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε.

- Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, ενδέχεται να αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε παράσχει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό επισκεπτών, όνομα χώρου (domain name) του παρόχου υπηρεσιών Ίντερνετ), που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

B. Φαρμακοεπαγρύπνηση

Πέραν των ανωτέρω πληροφοριών, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστει και τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας, στην περίπτωση που μας παρασχεθούν επωνύμως τέτοιου είδους πληροφορίες, για παράδειγμα μέσω του portal της φαρμακοεπαγρύπνησης. Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής: Όνομα Φαρμάκου/ Ένδειξη Περιγραφή ανεπιθύμητης ενέργειας/ περιστατικού κυήσης, Έκβαση ενέργειας/περιστατικού κύησης, αρχικά ονόματος ασθενούς, Ηλικία, Φύλο βάρος, ύψος, ημερομηνία γέννησης.  Ειδικώς ως προς τα δεδομένα που μας υποβάλλετε μέσω του portal της φαρμακοεπαγρύπνησης, αυτά υφίστανται επεξεργασία μόνο από τη ROCHE (HELLAS) A.E. και όχι από τη ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E.

 

Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με τις ιστοσελίδες μας καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε. Οι αυτόματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διαδικτυακούς διακομιστές/διευθύνσεις ΙΡ (web server log), cookies και web beacons.

Διαδικτυακοί διακομιστές δεδομένων/διευθύνσεις ΙΡ. Η διεύθυνση ΙΡ είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Η αναγνώριση όλων των υπολογιστών στο διαδίκτυο γίνεται μέσω των διευθύνσεων ΙΡ, οι οποίες επιτρέπουν στους υπολογιστές και τους διακομιστές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο. Η ROCHE συλλέγει διευθύνσεις ΙΡ για να διαχειρίζεται το σύστημα και να διαβιβάζει συλλογικές πληροφορίες στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και/ή πωλητές για να κάνει ανάλυση ιστοσελίδων και έλεγχο της αποδοτικότητάς τους.

Cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας (browser) κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή (server). Μας επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Οι περισσότεροι browsers είναι προγραμματισμένοι να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να μην δεχθείτε την εγκατάσταση ορισμένων cookies ή να ρυθμίσετε το δικό σας browser έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Θα θέλαμε πάντως να σας επισημάνουμε ότι ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην δουλέψουν σωστά σε περίπτωση που δεν έχετε αποδεχθεί τα cookies. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους της Ιστοσελίδας μας χρήση των cookies, συμβουλευθείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies.

Web beacons. Σε ορισμένες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα, η ROCHE μπορεί να χρησιμοποιεί μία συνήθη τεχνολογία του διαδικτύου που ονομάζεται web beacons (επίσης γνωστή ως “action tag” ή “clear GIF technology”). Τα web beacons βοηθούν στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων, μετρώντας, για παράδειγμα, πόσους επισκέπτες δέχθηκε μία ιστοσελίδα ή πόσοι επισκέπτες επέλεξαν συγκεκριμένο κομμάτι της ιστοσελίδας.

Στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως, για παράδειγμα, αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε τα ανωτέρω αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να μας δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρησιμότητά τους για εσάς.

Τα ανωτέρω αποτελούν παραδείγματα τρόπων συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους Διαδικτυακούς Τόπους ROCHE. Ενδέχεται να συνδυάσουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μέσω των Διαδικτυακών Τόπων ROCHE, με προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει με άλλα μέσα, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύμφωνους με την παρούσα Πολιτική.

Οι επιλογές σας

Έχετε διάφορες επιλογές σε σχέση με την χρήση των Διαδικτυακών Τόπων μας. Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπική πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στους Διαδικτυακούς Τόπους μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε τα δικαιώματα που αναλυτικά κατωτέρω περιγράφονται. Ορισμένοι Διαδικτυακοί Τόποι μπορεί να σας ζητήσουν την άδεια για συγκεκριμένες χρήσεις των πληροφοριών σας και εσείς μπορείτε είτε να συμφωνήσετε είτε να αρνηθείτε στις χρήσεις αυτών.

Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να διαγραφούν άμεσα (εφόσον η περαιτέρω διατήρησή τους δεν επιβάλλεται δυνάμει νομίμων ή κανονιστικών υποχρεώσεών μας), παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε εύλογες πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε την λήψη cookies ώστε να μην μπορείτε να αναγνωρίζεστε κατά την περιήγησή σας στους Διαδικτυακούς Τόπους μας, μπορείτε να μην αποδεχθείτε την εγκατάσταση των cookies ή να ρυθμίσετε το browser σας να αρνείται την λήψη των cookies ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά σας αποστέλλονται.

Ασφάλεια

Η ROCHE χρησιμοποιεί τεχνολογία και εύλογα μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η ROCHE χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας του κωδικού πρόσβασής σας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Παρόλα αυτά, καμία αποστολή δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής και, ως εκ τούτου, η ROCHE δεν μπορεί να σας εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια κάθε προσωπικής πληροφορίας που μας διαβιβάζετε και πρέπει να γνωρίζεται ότι οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τη ROCHE γίνεται με δική σας ευθύνη, καθώς και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Αν λάβουμε γνώση ότι συνέβη κάποια παραβίαση ασφαλείας, ενδέχεται να αναρτήσουμε σχετική ανακοίνωση στους Διαδικτυακούς Τόπους μας ή να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα.

Χρήση δεδομένων – Σκοπός της χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των Διαδικτυακών Τόπων ROCHE, για τους εξής κυρίως σκοπούς:

• Παροχή υπηρεσιών και απάντηση σε αιτήματά σας,

• Ενημέρωση  σχετικά με τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Roche,

• Δημιουργία περιεχομένου που σας ταιριάζει κατά το μέγιστο δυνατό,

• Εξασφάλιση ότι η Ιστοσελίδα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας,

• Ενημέρωσή σας για ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στη Σύμβαση Όρων Χρήσης, αν αυτό καταστεί απαραίτητο,

• Διαχείριση του συστήματος,

• Ανάλυση ιστοσελίδας και έλεγχος της αποδοτικότητάς της,

• Συμμόρφωση της Roche προς νόμιμες υποχρεώσεις της,

• Ικανοποίηση ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή τρίτου.

 

Η ROCHE, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, των τμημάτων και ομάδων αυτής παγκοσμίως καθώς και/ή των εταιρειών που λειτουργούν για λογαριασμό μας, θα χρησιμοποιούμε κάθε προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να μας δώσετε, για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας. Εμείς διατηρούμε τον έλεγχο και την ευθύνη στην χρήση αυτών των πληροφοριών.

Οι πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (Διαχείριση επιδόσεων, ενέργειες ανάπτυξης κ.ά.), θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας καθώς και το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μας βοηθούν επίσης να εξατομικεύσουμε υπηρεσίες και παροχές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. 

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα ούτως ώστε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Νόμιμη βάση της εκ μέρους της ROCHE επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει σκοπό να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι δίκαιη. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις σχετικές διατάξεις, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τη νόμιμη βάση, στην οποία στηριζόμαστε για την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

3.1 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στα πλαίσια της συγκατάθεσης που μας παρέχετε, στο μέτρο και για τους σκοπούς που μας παρέχετε τη συγκατάθεση αυτή.

3.2 Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή και στο βαθμό που:

3.2.1 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος που αφορά στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου, και για λόγους συμμόρφωσης της Roche με τις σχετικές νόμιμες υποχρεώσεις της. Η επεξεργασία αυτή των προσωπικών σας δεδομένων είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της Roche για τον σκοπό αυτό, αφορά στα προσωπικά δεδομένα σας που μας παρέχετε μέσω του portal της φαρμακοεπαγρύπνησης.

3.2.2 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων,

3.2.3 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – GDPR), ως και βάσει του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Κοινοποίηση και Διαβίβαση δεδομένων

Η ROCHE διαβιβάζει προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σε σχέση με εσάς με διάφορες εταιρείες εκτός αυτής ή με τρίτα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό μας για να μας βοηθήσουν να πραγματοποιήσουμε επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως να παρέχουμε υπηρεσίες σε πελάτες μας ή ενημέρωση αναφορικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, καθώς επίσης και για τεχνική συντήρηση, ή για άλλους λόγους που άπτονται της λειτουργίας της ROCHE. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται ενδεικτικά να είναι:

  • Επιχειρηματικοί συνεργάτες της ROCHE ή/και ιατρικοί επισκέπτες,
  • Τεχνικοί σύμβουλοι, εταιρίες παροχής τεχνικής υποστήριξης, εταιρίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, εταιρίες παροχής στατιστικών υπηρεσιών κ.α.
  • Νομικοί ή/και οικονομικοί ή/και τεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, κ.α.
  • Κρατικές Αρχές, κρατικοί φορείς, όπως για παράδειγμα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, στην περίπτωση που συντρέχει σχετική νόμιμη υποχρέωση της ROCHE.

Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα με τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μας εντός της ΕΕ. Λόγω της παγκόσμιας παρουσίας του ομίλου ROCHE, ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν ή να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως στην Ελβετία ή/και στις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρει από εκείνη της περιοχή στην οποία διαμένετε. Ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα στη μητρική μας εταιρία στην Ελβετία, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός της διαβίβασης αυτής περιλαμβάνειτη διαχείριση αναφορών φαρμακοεπαγρύπνησης καθώς και ιατρικών ερωτημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, εάν συντρέχει λόγος διασυνοριακή διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, αλλά και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.  

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους κάτωθι σκοπούς:

  • για την πώληση, εκχώρηση ή άλλου είδους μεταφορά της εταιρείας με την οποία σχετίζονται τα δεδομένα της ιστοσελίδας
  • σε απάντηση αναλόγων νόμιμων αιτημάτων από κρατικές υπηρεσίες ή όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστικές αρχές ή κρατικούς μηχανισμούς
  • σε περίπτωση που απαιτηθεί από εταιρικούς ελεγκτές ή σε περίπτωση έρευνας ή ως απάντηση σε περίπτωση παραπόνου ή για λόγους ασφαλείας.

Μη ευθεία επιχειρηματική χρήση των πληροφοριών από τρίτα μέρη. Η ROCHE δεν θα πωλήσει ή μεταβιβάσει με κανέναν τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που εσείς μας δίνετε μέσω των Δικτυακών Τόπων ROCHE σε κανένα τρίτο για δική τους ευθεία επιχειρηματική χρήση, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με δική μας ειδοποίηση προς εσάς και εφόσον έχουμε προηγουμένως την δική σας σαφή και ειδική συγκατάθεση για την κοινοποίηση των δεδομένων σας με αυτό τον τρόπο. 

Ηλεκτρονικά μηνύματα σε φίλους ή συναδέλφους. Σε ορισμένες ιστοσελίδες της ROCHE, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε κάποιο σύνδεσμο (link) ή μήνυμα σε φίλο σας ή συνεργάτη σας με το οποίο να τους παραπέμπετε σε ιστοσελίδα της ROCHE. Η ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορεί να δώσατε για λογαριασμό φίλου σας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να του αποσταλούν οι σχετικές πληροφορίες εκ μέρους σας και δεν πρόκειται να συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από την ROCHE ή τρίτους για άλλους σκοπούς.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Οι ιστοσελίδες μας απευθύνονται σε ενήλικο κοινό. Δε συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 16 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του. Ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να δει τι πληροφορίες δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει τη διαγραφή τους.

Πρόσθετες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες μας

Στην περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα έχει ειδικές προβλέψεις/πολιτικές σε σχέση με το απόρρητο οι οποίες διαφέρουν από όσες αναφέρονται εδώ, οι προβλέψεις/πολιτικές αυτές θα σας γνωστοποιούνται στη σελίδα από όπου συλλέγονται οι προσωπικές πληροφορίες. Η Roche σας παροτρύνει να μελετήσετε τις τυχόν τέτοιες ειδικότερες προβλέψεις/πολιτικές.

Σημείωση για τους χρήστες Επιχειρηματικών ή Επαγγελματικών Ιστοσελίδων

Εάν έχετε επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση με την ROCHE, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που υποβάλετε στους Δικτυακούς Τόπους μας, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων που απευθύνονται ειδικά σε επαγγελματίες, για να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας καθώς και για να αναπτύξουμε τις επιχειρηματικές σχέσεις μαζί σας καθώς και την επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τέτοιες πληροφορίες με τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας.

Ενημέρωση της Πολιτικής περί απορρήτου

Κατά διαστήματα η ROCHE ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της Πολιτικής περί απορρήτου στο διαδίκτυο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα την οποία σας ζητούμε να επισκέπτεστε συχνά, στο τέλος της οποίας θα αναφέρεται και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της Πολιτικής αυτής. Ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής περί απορρήτου ορίζεται η 25η Μαϊου 2018. 

Εάν προβούμε σε ουσιαστική τροποποίηση της Πολιτικής μας, θα σας ενημερώσουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή με άλλο κατάλληλο μέσο, και θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, εάν συντρέχει λόγος.

Δικαιώματά σας σε σχέση με την εκ μέρους μας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις έχετε τα εξής δικαιώματα, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

1. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, και στις λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία αυτών που ορίζονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις.

2. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την επικαιροποίηση, τη διόρθωση ή την συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.

4. Δικαιούστε να ζητήσετε να περιορίσουμε τη εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.

5. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να αποστείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που θα μας υποδείξετε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση εκ μέρους μας.

7. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει για την εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, η προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν αναιρείται, ενώ ενδέχεται να διατηρήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία μας για εύλογο χρονικό διάστημα, για σκοπούς αρχειοθέτησης, πρόληψης απάτης και κατάχρησης, συμμόρφωσης με νόμιμες υποχρεώσεις μας, στατιστικούς σκοπούς, ή εφόσον θεωρούμε ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση για τέτοια διατήρηση.

8. Έχετε, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

Μπορείτε να ασκήσετε το σύνολο των ανωτέρω δικαιωμάτων σας επικοινωνόντας με τη ROCHE, με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω αναφερόμενους τρόπους.

Πως να επικοινωνήσετε με την ROCHE (Hellas)

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η ROCHE να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς (ταχυδρομικώς) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ROCHE (HELLAS) Α.E.
Αλαμάνας 4 & Δελφών
151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 61 66 100
Φαξ: 210 61 99 930

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς και για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την παρούσα πολιτική, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει οριστεί από την εταιρία μας, κο. Γιώργο Μπαμπατσούλη:

ROCHE (HELLAS) Α.E.
Αλαμάνας 4 & Δελφών
151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 61 66 213

Email: athens.pharma-dpo@roche.com

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν από αυτήν θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν. Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες