Εξατομικευμένη Θεραπεία

Στη Roche πιστεύουμε ότι η εξατομικευμένη φροντίδα μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ασθενών παρέχοντας εξατομικευμένη θεραπεία και πιο αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.

Πως λειτουργεί η εξατομικευμένη φροντίδα;

Παραδοσιακά

Ασθενείς που έπασχαν από μία ασθένεια αντιμετωπίζονταν με τα ίδια φάρμακα αφήνοντας στους θεράποντες ιατρούς να βρουν το λόγο που είχαν αποτέλεσμα σε κάποιους ανθρώπους ενώ σε όλους όχι.

Σήμερα

Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται, να στοχεύουν και να διαγιγνώσκουν νόσους σε μοριακό επίπεδο. Ο καρκίνος, για παράδειγμα, δεν είναι μία νόσος, αλλά το αποτέλεσμα αμέτρητων γενετικών μεταλλάξεων. Γνωρίζουμε σήμερα ότι υπάρχουν 250 με 300 τύποι καρκίνων.

Η προσέγγιση της θεραπείας έχει αλλάξει ριζικά. Οι γιατροί μπορούν να εντοπίζουν τους προγνωστικούς παράγοντες της νόσου και ως εκ τούτου μπορούν να προβλέπουν πόσο καλά πρόκειται να ανταποκριθεί ένας ασθενής στη θεραπεία. Με τη βοήθεια προηγμένων διαγνωστικών τεστ και εργαλείων, ειδικές γενετικές ανωμαλίες ή άλλες δυσλειτουργίες μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν.

Αλλά η γνώση μας για την ιατρική εξακολουθεί να αυξάνεται. Για παράδειγμα, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι προκαλεί νόσους όπως η νόσος Alzheimers’. Η κλινική εμπειρία από εκατομμύρια ασθενείς καταγράφεται κάθε μέρα και αποθηκεύεται και ποτέ δεν έχει αξιοποιηθεί για να γίνει αντιληπτό εάν και πώς μπορούν να βελτιωθούν οι θεραπείες.

Αύριο

Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, θα μπορούμε όλο και περισσότερο να εξατομικεύουμε τη θεραπεία στις ανάγκες μεμονωμένων καθώς και μικρών ομάδων ασθενών. Ακόμα περισσότερη πληροφορία θα καταγράφεται, θα αποθηκεύεται και θα αναλύεται προκειμένου να μάθουμε πως εκδηλώνονται οι ασθένειες και πως τις βιώνουν οι ασθενείς καθημερινά. Σε συσχέτιση με μία πιο βαθειά αντίληψη της μοριακής επιστήμης και νέων μεθόδων διάγνωσης, αυτή η εξέλιξη θα προκαλέσει ρηξικέλευθη αλλαγή ως προς τον τρόπο που ερευνούμε, αναπτύσσουμε και πληρώνουμε τα φάρμακα αλλά και στον τρόπο που αποφασίζουν οι ασθενείς και οι γιατροί τους για το εάν, το πότε και το πώς θα αντιμετωπιστεί η ασθένειά τους.

Τι αλλάζει;

 • Από την εξέταση της θέσης της νόσου στο σώμα στην κατανόηση των παραγόντων της νόσου σε μοριακό επίπεδο.
 • Από την δοκιμή και τα λάθη στη συνεχή εκμάθηση από την ξεχωριστή εμπειρία και διάγνωση κάθε ασθενούς.
 • Από το μοντέλο μία θεραπεία ταιριάζει σε όλους σε θεραπευτικές αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ασθενούς μεμονωμένα.
 • Από χειρόγραφα αρχεία σε ψηφιοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κλινικής πρακτικής και έρευνας.

Ποιοι ωφελούνται;

Γιατροί

 • Αυξάνεται η εμπιστοσύνη που έχουν ως προς την απόφαση τους για τη θεραπεία επιλογής και βελτιώνεται η εξέλιξη των ασθενών
 • Μεγαλύτερη σαφήνεια σε ένα συνεχώς πιο περίπλοκο περιβάλλον όσον αφορά στις θεραπευτικές επιλογές

Ασθενείς

 • Βελτιωμένη ποιότητα και διάρκεια ζωής
 • Λιγότερες αναποτελεσματικές θεραπείες, παρενέργειες και συναφείς δαπάνες ως αποτέλεσμα των καλύτερων αποφάσεων σχετικά με το εάν, το πότε και το πώς θα αντιμετωπιστεί ο ασθενής
 • Μεγαλύτερη διαύγεια πνεύματος με αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας

Κοινωνία

 • Αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
 • Μεγαλύτερα ποσοστά ίασης
 • Χαμηλότερο συνολικό κόστος των ασθενειών