Επαγγελματίες Υγείας

Στην Roche, η καινοτομία είναι η απάντησή μας στις ιατρικές προκλήσεις. Συνεχώς επενδύουμε στην ιατρική έρευνα και ανάπτυξη για να διαθέσουμε νέα φάρμακα και διαγνωστικά προϊόντα για ασθένειες όπως ο Καρκίνος, η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, οι Αιματολογικές κακοήθειες, οι Σπάνιες Παθήσεις, η Οφθαλμολογία, οι Αυτοάνοσες Παθήσεις και πολλές άλλες.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη φαρμάκων και θεραπειών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο για να κάνουμε την παροχή υγειονομικής περίθαλψης πιο εξατομικευμένη και, κατά συνέπεια, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική.

Οι κλινικές δοκιμές αποτελούν πλέον ουσιαστικό εργαλείο για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των νέων φαρμάκων, καθώς και για τον έλεγχο νέων χρήσεων (ενδείξεων) για φάρμακα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

Η Ελλάδα έχει ολοένα και περισσότερο την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτές τις μελέτες, με τη συμβολή ασθενών, ερευνητών και ολόκληρης της ομάδας τους να είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία και τη συνέχεια τους.

Από την άλλη πλευρά, η κλινική έρευνα μπορεί δυνητικά να προσφέρει στους ασθενείς μια μοναδική ευκαιρία να λάβουν καινοτόμες θεραπείες και πιο στενή παρακολούθηση, καθώς και να επιτρέψει στην ομάδα μελέτης να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει την κλινική πρακτική σε κάθε κέντρο μελέτης.

Δείτε περισσότερα

please be aware that you are leaving this website.