Εάν σκέφτεστε να συμμετάσχετε σε μια κλινική δοκιμή, θα πρέπει να υποβάλετε όλες τις ερωτήσεις στον γιατρό της κλινικής δοκιμής πριν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε.

Μπορείτε, και πρέπει, να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την κλινική δοκιμή, τις διαδικασίες, τους κινδύνους και τα οφέλη της, ή σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες, ανά πάσα στιγμή.

 • Τι είναι η κλινική δοκιμή;

 • Γιατί χρειάζονται οι κλινικές δοκιμές;

 • Ποιος εγκρίνει κλινικές δοκιμές;

 • Ποιος υποστηρίζει την κλινική δοκιμή;

 • Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής; Τι ερευνάται;

 • Πόσοι ασθενείς θα συμμετάσχουν;

 • Πόσο διαρκεί η κλινική δοκιμή;

 • Εάν συμμετέχω, ποια είναι τα δικαιώματά μου; Τι γίνεται με τις ευθύνες μου;

 • Τι θεραπεία θα λάβω; Μπορώ να επιλέξω; Πόσο καιρό είναι η θεραπεία;

 • Ποιο είναι το υπό εξέταση φάρμακο; Ξέρετε ποιο είναι το πλεονέκτημά έναντι των υπαρχόντων; Υπάρχουν ήδη αποτελέσματα; Ποια είναι η ασφάλειά και των άλλων φαρμάκων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν;

 • Ποιες εναλλακτικές θεραπείες υπάρχουν;
  Εάν αποφασίσω να συμμετάσχω, μπορώ να συνεχίσω να παίρνω τα συνηθισμένα μου φάρμακα;

 • Ποιες διαδικασίες (αναλύσεις / διαγνωστικές εξετάσεις) πρόκειται να γίνουν; Υπάρχουν επεμβατικές δοκιμές;

 • Τι κινδύνους θα αναλάβω με τη συμμετοχή μου;

 • Ποια οφέλη θα έχω με τη συμμετοχή μου;

 • Η συμμετοχή μου στην κλινική δοκιμή θα επηρεάσει την καθημερινή ρουτίνα / επαγγελματική μου δραστηριότητα;

 • Θα επηρεαστεί η ποιότητα ζωής μου;

 • Εάν έχω ερωτήσεις σχετικά με τη δοκιμή, το φάρμακο ή εάν έχω πρόβλημα με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

 • Εάν έχω αμφιβολίες για τα δικαιώματά μου, με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

 • Θα μου δοθούν περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής;

 • Θα γνωρίζω τα αποτελέσματα;

 • Πρέπει να δώσω την άδειά μου για συμμετοχή σε αυτήν τη δοκιμή;

 • Γιατί απαιτείται γραπτή συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης;

 • Τι γίνεται αν το μετανιώσω και δεν θέλω να συνεχίσω να συμμετέχω;

 • Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να διαβάσει ή να γράψει, πώς δίνει τη συγκατάθεσή του;

 • Αυτήν τη στιγμή λαμβάνω θεραπεία, εάν δεν θέλω να συμμετάσχω στην κλινική δοκιμή, θα συνεχίσω να λαμβάνω θεραπεία και ιατρική βοήθεια;

 • Θα πληρωθώ για συμμετοχή σε αυτήν τη δοκιμή;

 • Θα έχω έξοδα για συμμετοχή σε αυτήν τη δοκιμή; Πληρώνω φάρμακα;

 • Και αν κάτι πάει στραβά, πώς θα αντιμετωπίζονται ή θα αποζημιώνονται;

 • Υπάρχει ασφάλιση;

 • Πώς θα επεξεργαστούν τα προσωπικά και κλινικά μου δεδομένα;

 • Πώς διατηρούνται εμπιστευτικά τα δεδομένα μου;

 • Ποιος θα έχει πρόσβαση στα αρχεία μου;

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.