Η Roche Hellas στηρίζει την προσπάθεια Διάσωσης και Προσφοράς Τροφίμων του «Μπορούμε» με στόχο να μην πάει «Καμία μερίδα φαγητού χαμένη»!

H Roche Hellas με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Διάσωσης και Προσφοράς Τροφίμων του «Μπορούμε», έχει προσφέρει συνολικά μέχρι τώρα περισσότερες από 730 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν για να καλύψουν ανάγκες οικογενειών και ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετέχει ενεργά από το 2013 στο Δίκτυο Διάσωσης και Προσφοράς Τροφίμων, που υλοποιεί η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε». Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων και η αύξηση της επισιτιστικής προσφοράς προς κοινωφελείς φορείς και τους ωφελουμένους τους.

Η Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, κα Ξένια Καπόρη, δήλωσε σχετικά: «Η συνεισφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί βασική μας δέσμευση και πεδίο προτεραιότητας, στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούμε. Είμαστε ευτυχείς που, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε το έργο της οργάνωσης «Μπορούμε». Θεωρούμε ότι, ειδικά σήμερα, σε μια εποχή όπου πολλοί συνάνθρωποί μας ζουν σε συνθήκες διατροφικής ανασφάλειας, η διάσωση και η προσφορά φαγητού είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας. Συνεχίζουμε, λοιπόν, τη συνεργασία μας με το Δίκτυο, ελπίζοντας ότι μέσα από αυτή θα μπορέσουμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους σε ανάγκη».

Ο κος Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Ιδρυτικό Μέλος του Μπορούμε

ανέφερε: «Ευχαριστούμε από καρδιάς τη Roche Hellas και τους υπαλλήλους της για την ανταπόκριση και τη σημαντική και ουσιαστική συμβολή τους στο έργο μας, με στόχο να μην πάει «Καμία μερίδα φαγητού χαμένη» και παράλληλα να αυξηθεί η επισιτιστική προσφορά σε κοινωφελείς φορείς στην Ελλάδα».

Ως αναγνώριση της συμμετοχής της στο Δίκτυο, η Roche Hellas έχει λάβει το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα, το οποίο πιστοποιεί σε ετήσια βάση τη συμβολή της στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και στην καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα.

Σχετικά με το «Μπορούμε»

Το Μπορούμε είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων», καθημερινά, διασώζει φαγητό και τρόφιμα από όλους τους πιθανούς δωρητές και το διαθέτει, μέσω κοινωφελών φορέων, στους ανθρώπους που βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια. Με το πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια» στηρίζει άμεσα, αξιοπρεπώς και με διαφάνεια τους συνανθρώπους μας με την μεγαλύτερη διατροφική ανάγκη. 

Σχετικά με τη Roche

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία  παγκοσμίως στον Κλάδο Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.  Ο συνδυασμός της δυναμικής των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών υπό την ίδια στέγη, έχουν καταστήσει τη Roche ηγέτιδα στην εξατομικευμένη θεραπεία – μια στρατηγική που έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών  στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη.

Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων και να προσφέρει σημαντικό όφελος  στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είκοσι εννέα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, η Roche βρίσκεται για όγδοη συνεχή χρονιά στην πρώτη θέση μεταξύ των εταιρειών του Κλάδου της Φαρμακευτικής και Βιοτεχνολογικής Βιομηχανίας και των Επιστημών Υγείας βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.

Ο Όμιλος Roche, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και το 2016 απασχόλησε περισσότερους από 94.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Το 2016, η Roche επένδυσε 9,9 δισ. ελβετικά φράγκα σε Έρευνα & Ανάπτυξη και σημείωσε πωλήσεις ύψους 50,6 δισ. ελβετικών φράγκων. Η Genentech στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της  Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. Για περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies