Βράβευση της Roche Hellas στα Corporate Affairs Excellence Awards

Βράβευση της Roche Hellas στα Corporate Affairs Excellence Awards 2016 για το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής»

Αθήνα,11 Απριλίου: Η Roche Hellas βραβεύθηκε στα Corporate Affairs Excellence Awards 2016, στην κατηγορία Δράση/Πρόγραμμα ΕΚΕ για το  πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής». Το πρόγραμμα σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS με στόχο να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών που προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες που στηρίζει η PRAKSIS και αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες.

«Η διάκριση αυτή αποτελεί επιβράβευση της εταιρείας για τη προσπάθειά της να στηρίζει έμπρακτα, ιδιαίτερα τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Όλοι οι εργαζόμενοι της Roche αγκαλιάσαμε το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» και η καλύτερη ανταμοιβή όλων μας είναι το χαμόγελο των παιδιών, όταν αισθάνονται ασφαλή» δήλωσε η Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου, στην Αίγλη Ζαππείου στη σχετική εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί το δεύτερο βραβείο που λαμβάνει το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» ενισχύοντας ιδιαίτερα τη σημασία του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 και η συνολική επένδυση υπερέβη τα  200.000 ευρώ. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά:

  • Συνολικά ωφελήθηκαν 385 παιδιά ηλικίας 7-18 χρονών από 288 οικογένειες: 276 παιδιά στην Αθήνα, 67 στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα σε επαρχιακές πόλεις σε όλη την Ελλάδα καθώς και 1 παιδί στη Σόφια (Βουλγαρία)

  • 429 εκπαιδευτικές παροχές προσφέρθηκαν στα παιδιά συνολικά.

Οι παροχές περιέλαβαν: δίδακτρα για ξένες γλώσσες (233 παιδιά), ενισχυμένη μάθηση/ φροντιστήριο (73 παιδιά), εξέταστρα για πιστοποίηση ξένης γλώσσας  (31 παιδιά), παροχές για πολιτιστικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα μαθήματα μουσικών οργάνων (5 παιδιά) και οφέλη για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τη γονική πόλη, όπως για παράδειγμα έξοδα ενοικίου και μεταφορών (66 παιδιά).

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως το «Πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής» κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά μπόρεσαν να επισκεφθούν σημαντικά Μουσεία, ενώ μέσα από το πρόγραμμα «Ημέρες Θεάτρου» παρακολούθησαν θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις διευρύνοντας τους ορίζοντές τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πνευματική τους καλλιέργεια.

Παράλληλα, με την εθελοντική συνδρομή των ίδιων των εργαζόμενων της Roche αλλά και δημοσιογράφων δημιουργήθηκαν τρεις «Δανειστικές Βιβλιοθήκες» στις Δομές της PRAKSIS σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, οι οποίες αποτελούν ένα «πνευματικό καταφύγιο» για τον άστεγο πληθυσμό των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.

Το concept, τον στρατηγικό και δημιουργικό σχεδιασμό καθώς και το πρόγραμμα επικοινωνίας επιμελήθηκε η V+O Communication.

Ο θεσμός των «Corporate Affairs Excellence Awards» είναι μία διαρκής διαδικασία η οποία εντάσσεται στις δράσεις του TEYΠ (Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων) της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και είναι μία πρωτοβουλία που έχει στόχο να κινητοποιήσει, ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει Επιχειρήσεις, στελέχη Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων, ιδιώτες-επαγγελματίες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, υποστηρίζοντας καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, κοινωνία, δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές/κοινωνία, μη Κυβερνητικοί οργανισμοί, πελάτες κ.α.).

Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, η Roche αποτελεί έναν από τους ηγετικούς ομίλους στη φροντίδα υγείας, που είναι βασισμένος στην έρευνα και συνδυάζει τη δυναμική του Κλάδου Φαρμάκων και Διαγνωστικών. Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο με διαφοροποιημένα φαρμακευτικά προϊόντα στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τη νευροεπιστήμη. Επιπλέον, η Roche είναι πρωτοπόρος παγκοσμίως στα in-vitro διαγνωστικά προϊόντα, την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη.  Η στρατηγική εξατομικευμένων θεραπευτικών λύσεων της Roche στοχεύει στην παροχή φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν ουσιώδεις βελτιώσεις στην υγεία, την ποιότητα ζωής και την επιβίωση των ασθενών. Η Roche ιδρύθηκε το 1896 και έκτοτε  συνεισφέρει σημαντικά στην παγκόσμια υγεία για περισσότερο από έναν αιώνα. Είκοσι οχτώ φάρμακα που αναπτύχθηκαν από τη Roche περιλαμβάνονται στις λίστες μοντέλων βασικών φαρμάκων WHO, μεταξύ των οποίων αντιβιοτικά, φάρμακα κατά της ελονοσίας και χημειοθεραπείες που σώζουν ζωές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρήσιμα έγγραφα

Εταιρικό ΠροφίλΚώδικας ΔεοντολογίαςΕταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies