Η Roche Hellas πλατινένιος χορηγός στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΣΔΥ

Η ανάγκη μιας τεκμηριωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών στον τομέα της Υγείας, εκφράστηκε κατά την πρώτη μέρα του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα: «Υγεία 2020: Από τη ρητορική στην τεκμηρίωση για το μέλλον του υγειονομικού τομέα.» Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ενώ το συνέδριο υποστηρίζει η Roche Hellas ως πλατινένιος χορηγός. 

Κατά την πρώτη μέρα του Συνεδρίου, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και στελέχη του χώρου της Υγείας, εξέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με τους στόχους που έχουν τεθεί στο σύνολο του ιατροφαρμακευτικού κλάδου εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Εκτενής αναφορά έγινε στην πολιτική περιστολής των δαπανών Υγείας, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσθετων προβλημάτων και επιβαρύνσεων στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Για το θέμα αυτό μίλησε ο Οικονομολόγος της Υγείας, κ. Αναστάσιος Σκρουμπέλος, Health Economics Manager Roche Hellas και εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Στην ομιλία του με θέμα «Οικονομικά και πολιτική του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», ο κ. Σκρουμπέλος ανέφερε ότι η Ελλάδα υπολείπεται των ευρωπαϊκών εταίρων στη διαχείριση της πάθησης και στην αποφυγή της πρώιμης θνησιμότητας. Παρά το γεγονός ότι έχουν εισαχθεί στην κλινική πρακτική κλινικά αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις, ιδίως στο πεδίο της πρόληψης - τόνισε - η συμμόρφωση των ασθενών σε αυτές εμφανίζεται χαμηλότερη της επιθυμητής. Σύμφωνα με τον κ. Σκρουμπέλο, η χρήση των υπηρεσιών υγείας σχετίζεται σημαντικά με κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους και ως εκ τούτου, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία παρατηρείται και αναμένεται όξυνση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και στις εκβάσεις υγείας. «Στο πλαίσιο αυτό και για τη διασφάλιση του ελέγχου το φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας που ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας φέρει», σημείωσε, «κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή του παραδείγματος της πολιτικής υγείας και ο προσανατολισμός των υπηρεσιών υγείας προς προγράμματα δημόσιας υγείας και πρόληψης,  ενσωματώνοντας νέες παρεμβάσεις και υιοθετώντας μέτρα προς άρση των ανισοτήτων». 

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συζήτηση που θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, για τη φαρμακευτική καινοτομία. Στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας τώρα και στο μέλλον», θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο κ. Jens Grueger, Vice President and Head of Global Pricing & Market Access at Hoffmann-La Roche in Basel, Switzerland. Ο κ. Grueger θα αναλύσει μεθόδους διαχείρισης της καινοτομίας μέσω εναλλακτικών προτάσεων για την τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν το παράδειγμα της φαρμακευτικής πολιτικής διεθνώς και να συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων στην πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. 

Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, η Roche αποτελεί έναν από τους ηγετικούς ομίλους στη φροντίδα υγείας, που είναι βασισμένος στην έρευνα και συνδυάζει τη δυναμική του Κλάδου Φαρμάκων και Διαγνωστικών. Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο με διαφοροποιημένα φαρμακευτικά προϊόντα στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τη νευροεπιστήμη. Επιπλέον, η Roche είναι πρωτοπόρος παγκοσμίως στα in-vitro διαγνωστικά προϊόντα, την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη. Η στρατηγική εξατομικευμένων θεραπευτικών λύσεων της Roche στοχεύει στην παροχή φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν ουσιώδεις βελτιώσεις στην υγεία, την ποιότητα ζωής και την επιβίωση των ασθενών. Η Roche ιδρύθηκε το 1896 και έκτοτε συνεισφέρει σημαντικά στην παγκόσμια υγεία για περισσότερο από έναν αιώνα. Είκοσι τέσσερα φάρμακα που αναπτύχθηκαν από τη Roche περιλαμβάνονται στις λίστες μοντέλων βασικών φαρμάκων WHO, μεταξύ των οποίων αντιβιοτικά, φάρμακα κατά της ελονοσίας και χημειοθεραπείες που σώζουν ζωές.

Το 2013 η Roche απασχόλησε περισσότερους από 85.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, επένδυσε 8,7 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα σε Έρευνα και Ανάπτυξη και σημείωσε πωλήσεις 46,8 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η Genentech, στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της μέλος του Ομίλου της Roche. Επίσης, η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρήσιμα έγγραφα

Εταιρικό ΠροφίλΚώδικας ΔεοντολογίαςΕταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies