H Roche χρυσός χορηγός του Delphi Economic Forum 2021

Η Roche ήταν χρυσός χορηγός του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum VI), υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου για σημαντικά θέματα που αφορούν στη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της υγείας.

Φέτος το Φόρουμ διοργανώθηκε σε υβριδική μορφή, με τη συμμετοχή πολιτικών ηγετών, καθώς και σημαντικών προσωπικοτήτων από τον επιστημονικό, τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό χώρο. Εξέχουσα θέση στη θεματολογία είχε η συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, ενώ στη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα και οι εξελίξεις σε μια σειρά από τομείς.

Η Roche είχε ουσιαστική συμμετοχή στο διάλογο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ, εστιάζοντας στη σημασία της εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εταίρων για την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικότερου συστήματος υγείας. Την εταιρεία εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής της Roche Hellas, Ezat Azem και η Sabrina Schilling, Vice President, Digital Health Solutions Marketing της Roche Diagnostics.

Συμμετέχοντας στη συζήτηση με θέμα «Architecting Work Models For The Future», ο κ. Azem αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή της Roche να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, με επίκεντρο την ευελιξία.

Όπως τόνισε, «Στη Roche εργαζόμαστε με σκοπό να κάνουμε σήμερα αυτό που οι ασθενείς θα χρειαστούν αύριο. Κι αυτό απαιτεί να είμαστε ευέλικτοι. Τώρα και στο μέλλον. Μετασχηματίζουμε λοιπόν σε βάθος τόσο τις δομές όσο και την κουλτούρα μας. Κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τα ιεραρχικά δομημένα μοντέλα του χθες, υιοθετώντας ένα νέο πρότυπο ηγεσίας, συνεργασίας, συμμετοχής, προσαρμοστικότητας σε αλλαγές και σε νέες ευκαιρίες.

Στη βάση αυτής της επιλογής, είναι πάντα ο άνθρωπος. Υιοθετούμε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που μας ωθεί να καινοτομούμε όχι μόνο στην επιστήμη μας, αλλά και ευρύτερα. Πέρα από το να αναπτύσσουμε νέες θεραπείες, θέλουμε να συμμετέχουμε σε ένα οικοσύστημα συνεργασιών, στο οποίο συν-δημιουργούμε και εργαζόμαστε από κοινού, για να αναπτύξουμε λύσεις, να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε θεραπείες, και να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών. Η ευελιξία υποστηρίζει αυτό το στόχο, βοηθώντας μας να βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στους ασθενείς, να ανταποκρινόμαστε ταχύτερα στις ανάγκες τους, να ανακαλύπτουμε και να υποστηρίζουμε καινοτόμες λύσεις. Ελπίζουμε, παράλληλα, σε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση και από την πλευρά των υπολοίπων εταίρων. Αναζητούμε περισσότερες ευκαιρίες να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε από κοινού αξία για το σύστημα υγείας, για τους ασθενείς και την κοινωνία.»

Η κ. Schilling, συμμετέχοντας στη συζήτηση με θέμα «Health Systems Of Tomorrow: Pharma Policies For Growth» αναφέρθηκε στα διδάγματα της πανδημίας και στην ανάγκη αυτά να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς της υγειονομικής φροντίδας, προκειμένου να βελτιωθεί η φροντίδα των ασθενών και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας. Όπως τόνισε: «Η υγειονομική κρίση επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεργασίας και της ταχύτητας. Για την αντιμετώπισή της, χρειάστηκε να συνεργαστούν κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες διαγνωστικών, επαγγελματίες υγείας κ.α., αλλά και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έγκαιρη διάθεση εμβολίων και διαγνωστικών εξετάσεων. Αναδείχθηκε επίσης η αξία της Υγείας για την οικονομία, την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία

Επισήμανε επίσης τη σημασία των νέων ψηφιακών λύσεων και δεδομένων για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών. «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να διασφαλίσουν ένα περιβάλλον με πρόσβαση σε δεδομένα ασθενών και αποδοχή των δεδομένων πραγματικού κόσμου (Real World Data), ώστε να μπορoύν να αξιοποιηθούν π.χ. σε κλινικές δοκιμές για να έρθει μία νέα θεραπεία πιο γρήγορα στους ασθενείς» τόνισε.

Σχετικά με τη Roche

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στον Κλάδο Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ο συνδυασμός της δυναμικής των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών υπό την ίδια στέγη, έχουν καταστήσει τη Roche ηγέτιδα στην εξατομικευμένη θεραπεία – μια στρατηγική που έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη.

Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων και να προσφέρει σημαντικό όφελος  στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Περισσότερα από τριάντα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, η Roche έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.

Ο Όμιλος Roche, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και το 2020 απασχόλησε περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Το 2020, η Roche επένδυσε 12,2 δισ. ελβετικά φράγκα σε Έρευνα & Ανάπτυξη και σημείωσε πωλήσεις ύψους 58,3 δισ. ελβετικών φράγκων. Η Genentech στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της  Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. Για περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies