Roche: Χρυσός Χορηγός στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Η Εξατομικευμένη Ιατρική Φροντίδα στο επίκεντρο της συζήτησης για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών και την αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας

Η Roche ήταν χρυσός χορηγός του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum VII), υποστηρίζοντας και προωθώντας έμπρακτα την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου, σχετικά με τις καίριες προκλήσεις που αφορούν στο χώρο της υγείας μετά την πανδημία Covid στην Ελλάδα.

Με αφορμή τη χορηγία της Roche Hellas στο Φόρουμ, η Ρομίνα Σιατερλή, Policy and Communications Excellence Lead της εταιρείας, δήλωσε ότι «Στη Roche εστιάζουμε εδώ και 125 χρόνια στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους ασθενείς και την κοινωνία, εξερευνώντας και ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόμους. Αυτή την αποστολή υπηρετούμε και μέσα από τη συμμετοχή μας στο δημόσιο διάλογο και σε καταξιωμένους θεσμούς, όπως το Φόρουμ των Δελφών. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις δυνατότητες που παρέχει η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων υγειονομικών προκλήσεων στο χώρο της υγείας. Να κινητοποιήσουμε και να συμβάλουμε στην υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως η Εξατομικευμένη Ιατρική Φροντίδα: μια νέα προσέγγιση, που αξιοποιεί τη δύναμη των δεδομένων, της αναλυτικής και των ψηφιακών εργαλείων για να προσαρμόσει την ιατρική φροντίδα στις μοναδικές ανάγκες κάθε ασθενή, επιτρέποντας έτσι καλύτερες εκβάσεις και αποδοτικότερη χρήση των πόρων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θανάσης Ακάλεστος, Head of Medical Scientific Affairs & Healthcare Development της Roche Diagnostics Hellas, επεσήμανε ότι «Η Εξατομικευμένη Ιατρική Φροντίδα καλύπτει όλο το φάσμα της φροντίδας υγείας: από την πρόληψη και τη διάγνωση, μέχρι την επιλογή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της θεραπείας. Στη Roche εστιάζουμε στρατηγικά στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αναπτύσσοντας πρωτοποριακά διαγνωστικά μέσα, φαρμακευτικά προϊόντα και ψηφιακές λύσεις. Παράλληλα, επιδιώκουμε να είμαστε ένας χρήσιμος επιστημονικός σύμμαχος για την επιτυχή υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου στη χώρα μας, αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία μας και επενδύοντας σε συνεργασίες με όλους τους φορείς και τους εμπλεκόμενους στο σύστημα».

Η Εξατομικευμένη Ιατρική Φροντίδα αποτέλεσε το αντικείμενο και μιας ενδιαφέρουσας θεματικής συζήτησης στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογραμμίστηκε ότι η διεθνής εμπειρία έχει δείξει πως οι αποφάσεις που βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων μπορούν να θωρακίσουν τα συστήματα υγείας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ο Nick Guldemond, Professor Healthcare & Public Health Leiden University Medical Center, ο οποίος συμμετείχε στη συγκεκριμένη συζήτηση, ανέφερε ότι «Ο Δείκτης Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare, που δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση ενός ανεξάρτητου πάνελ Ευρωπαίων ειδικών στον τομέα της υγείας σε συνεργασία με τη Roche, αποτυπώνει τις επιδόσεις των χωρών με βάση τέσσερις ζωτικούς πυλώνες, οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση βιώσιμων συστημάτων υγείας: Πρόσβαση, Επίπεδο Υγείας, Καινοτομία, Ποιότητα & Σταθερότητα. Γενικά, η Ελλάδα σημειώνει σχετικά χαμηλές επιδόσεις, καθώς βρίσκεται στην 28η θέση της συνολικής κατάταξης μεταξύ των 34 Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.  Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα υλοποιεί σημαντικά βήματα με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών, ο Εξατομικευμένος Δείκτης Υγείας, ένα αδιαπραγμάτευτο προαπαιτούμενο για την παροχή Εξατομικευμένης Ιατρικής Φροντίδας, καταδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Ειδικότερα, η χώρα, προκειμένου να προωθήσει την καινοτομία και να βελτιώσει τις εκβάσεις των ασθενών, θα πρέπει αρχικά να επικεντρωθεί στην υιοθέτηση του πλαισίου και των απαιτούμενων διαδικασιών για τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών, όπως η ανάλυση του ολοκληρωμένου γονιδιωματικού προφίλ (CGP) και οι στοχεύουσες θεραπείες ανεξαρτήτως τύπου όγκου. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιεί τις αναπτυσσόμενες ψηφιακές υποδομές, με στόχο τη δυνατότητα συλλογής και χρήσης δεδομένων πραγματικής κλινικής πρακτικής (RWD)».

Ιδρύθηκε το 1896 στη Βασιλεία της Ελβετίας ως μία από τις πρώτες βιομηχανίες κατασκευής επώνυμων φαρμάκων. Από τότε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο και σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στα in vitro διαγνωστικά.

Η εταιρεία επιδιώκει την επιστημονική αριστεία για να ανακαλύψει και να αναπτύξει φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία που βελτιώνουν τη ζωή και σώζουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα της εξατομικευμένης φροντίδας υγείας και προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο, συνεργαζόμαστε με εταίρους και συνδυάζουμε τη δύναμη του κλάδου των Φαρμάκων και των Διαγνωστικών βασισμένοι σε πραγματικά κλινικά δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας την προσπάθειά μας να αποδίδουμε μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε ό,τι κάνουμε, η Roche έχει αναδειχθεί για δεκατρία συνεχόμενα χρόνια ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones. Ταυτόχρονα, η διάκριση αυτή αποτυπώνει τις προσπάθειές μας να βελτιώνουμε την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε.

Η Genentech, στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρήσιμα έγγραφα

Εταιρικό ΠροφίλΚώδικας ΔεοντολογίαςΕταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies