Η Roche Hellas συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για ένα βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα υγείας

Προτάσεις της εταιρείας για τη δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022.

Η Roche Hellas, κατανοώντας την ανάγκη διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία θα αντιμετωπίζει τη φαρμακευτική δαπάνη ως εργαλείο βιώσιμης και συνεκτικής ανάπτυξης, ανέδειξε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022, τη σημασία της άμεσης εφαρμογής κατάλληλων διαρθρωτικών αλλαγών στον τομέα της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ύψος και την αποδοτικότητα της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, ο κ. Μιχάλης Κακούρος, Access Excellence Lead της Roche Hellas, αναφέρθηκε στη χρόνια υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, σε επίπεδα πολύ κατώτερα των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας.

«Η εφαρμογή του αυτόματου μηχανισμού επιστροφών (clawback) αλλά και των εκπτώσεων (rebates) που υιοθετήθηκαν στο νοσοκομειακό κανάλι από το 2016 μέχρι σήμερα, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της συμμετοχής των φαρμακευτικών εταιρειών, δημιουργώντας στρεβλώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, υποβαθμίζουν την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πλέον (2021) η συνολική υπέρβαση στο συγκεκριμένο κανάλι διανομής διαμορφώνεται σε ένα ποσοστό της τάξεως του 55% της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ για το 2022 η πρόβλεψη της υπέρβασης εκτιμάται οτι θα ξεπεράσει το 61%, με την φαρμακευτική βιομηχανία πρακτικά να καλύπτει την πραγματική αύξηση των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού», σημείωσε ο κ. Κακούρος.

Παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς μια βιώσιμη λύση που να περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ιδίως σε ό,τι αφορά την πλευρά της ζήτησης φαρμάκων. Η θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών, ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ, ως αποτέλεσμα εκτεταμένων διαπραγματεύσεων σε μια σειρά θεραπευτικών κατηγοριών από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, απέδωσαν εξοικονομήσεις περίπου της τάξεως των 80 εκατομμυρίων ευρώ στα νοσοκομεία. Παρά το αρχικό θετικό αποτέλεσμα, όσο περισσότεροι κλειστοί προϋπολογισμοί διαμορφώνονται τόσο μεγαλύτερη η έκθεση στο clawback των φαρμάκων που παραμένουν εκτός κλειστών προϋπολογισμών, καθώς μειώνεται δραστικά ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα νοσοκομεία.

«Για την αντιστροφή αυτής της ασφυκτικής κατάστασης, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές και εργαλεία με βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης», τόνισε ο κ. Κακούρος. «Λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη αύξησης της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, αρχικά, θα πρέπει η Πολιτεία να φροντίσει ώστε οποιαδήποτε εξοικονόμηση στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη να κατανέμεται υπέρ της ενίσχυσης της αντίστοιχης νοσοκομειακής. Θα πρέπει, επίσης, να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ενίσχυση των κεντρικών διαγωνισμών για φάρμακα που δεν έχουν πλέον προστασία, καθώς και των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπως είναι τα μητρώα ασθενών, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις δημόσιες δομές, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς και η διασυνδεσιμότητα των συστημάτων, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών και κατ’ επέκταση της φαρμακευτικής δαπάνης. Παράλληλα, σε αντιστοιχία με καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα πρέπει να αξιολογηθεί η εφαρμογή συμφωνιών ελεγχόμενης πρόσβασης (Managed Entry Agreements) μέσω ενός σαφούς και διαφανούς πλαισίου με προκαθορισμένα κριτήρια και χρονοδιάγραμμα».

«Η Roche Hellas, στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού και γόνιμου διαλόγου, είναι πρόθυμη να συνεισφέρει με τις προτάσεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος υγείας, το οποίο θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς, για την οικονομία και για την κοινωνία», κατέληξε ο κ. Κακούρος.

Ιδρύθηκε το 1896 στη Βασιλεία της Ελβετίας ως μία από τις πρώτες βιομηχανίες κατασκευής επώνυμων φαρμάκων. Από τότε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο και σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στα in vitro διαγνωστικά.

Η εταιρεία επιδιώκει την επιστημονική αριστεία για να ανακαλύψει και να αναπτύξει φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία που βελτιώνουν τη ζωή και σώζουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα της εξατομικευμένης φροντίδας υγείας και προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο, συνεργαζόμαστε με εταίρους και συνδυάζουμε τη δύναμη του κλάδου των Φαρμάκων και των Διαγνωστικών βασισμένοι σε πραγματικά κλινικά δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας την προσπάθειά μας να αποδίδουμε μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε ό,τι κάνουμε, η Roche έχει αναδειχθεί για δεκατρία συνεχόμενα χρόνια ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones. Ταυτόχρονα, η διάκριση αυτή αποτυπώνει τις προσπάθειές μας να βελτιώνουμε την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε.

Η Genentech, στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρήσιμα έγγραφα

Εταιρικό ΠροφίλΚώδικας ΔεοντολογίαςΕταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies