Έμπρακτη δέσμευση σε ένα ποικιλόμορφο, ισότιμο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον

H Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas υποστήριξαν, ως χορηγοί, το ετήσιο συνέδριο της πρωτοβουλίας “The Upfront Initiative”, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στην προώθηση μιας κουλτούρας ποικιλομορφίας όπου όλοι και όλες αισθάνονται ότι ανήκουν και μπορούν να εξελιχθούν ισότιμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, πεποιθήσεων, ικανοτήτων, γλώσσας και εθνικότητας.

Οι δύο εταιρείες ένωσαν τις φωνές τους με προσωπικότητες από την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συζήτησης για τη συμπερίληψη και την ορατότητα, αλλά και στο συντονισμό των δράσεων για την εξάλειψη του ρατσισμού στους εργασιακούς χώρους, μέσα από τη θέσπιση νέων προτύπων ισότητας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.

Το ολιστικό πλάνο δράσεων Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας της Roche στην Ελλάδα, υλοποιεί η εσωτερική ομάδα εργαζομένων OneRoche Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), με στόχο αφενός να κατανοεί τις διαφορετικές ανάγκες και να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τις ιδέες των εργαζομένων εσωτερικά και αφετέρου, ως προς το εξωτερικό περιβάλλον, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας. Μέσα από ενημερωτικές δράσεις και συζητήσεις, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως η ενδυνάμωση των γυναικών και η προώθηση της έμφυλης ισότητας, η κατάργηση των ηλικιακών στερεοτύπων αλλά και η αξιοποίηση των νέων γενεών στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, οι δράσεις επεκτείνονται και στην κοινωνία, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέματα γυναικείας υγείας, όπως η καμπάνια ενημέρωσης για το γυναικείο καρκίνο "forHER".

«Στην πορεία μας για την οριστική εξάλειψη των στερεοτύπων και κάθε είδους ρατσισμού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια και προκλήσεις, που θα πρέπει να ξεπεράσουμε», δήλωσε η κα. Μαίρη Τσαγκαράκη, Head of People & Culture, Roche Hellas & Roche Diagnostics Hellas. «Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα θετικά παραδείγματα, να διαμορφώσουμε νέα πρότυπα ισότητας και να αναλάβουμε ακόμα πιο συντονισμένη δράση για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά με τις Αρχές της Διαφορετικότητας & της Συμπερίληψης. Σε αυτή την προσπάθεια, ως OneRoche, θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε έμπρακτα και ουσιαστικά, ενσωματώνοντας τη διαφορετικότητα και την ισότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, από την πρόσληψη και την εξέλιξη των εργαζομένων μας μέχρι την εκπαίδευσή τους και την κοινωνική αλλαγή. Δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό ώστε οι επόμενες επαγγελματικές γενιές να μην μιλούν πια για εμπόδια και προβλήματα, αλλά για επιτεύγματα και για συλλογική πρόοδο σε ένα περιβάλλον πλήρους αποδοχής».

Οι αρχές της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο των εταιρικών αρχών της Roche και αποτελούν μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας της, καθώς και κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, του οικοσυστήματος της υγείας και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas υπέγραψαν τον Νοέμβριο του 2023 τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, συμμετέχοντας στη σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στη μείωση των κοινωνικών, εργασιακών, και πολιτισμικών ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σχετικά με τη Roche

Ιδρύθηκε το 1896 στη Βασιλεία της Ελβετίας ως μία από τις πρώτες βιομηχανίες κατασκευής επώνυμων φαρμάκων. Από τότε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο και σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στα in vitro διαγνωστικά.

Η εταιρεία επιδιώκει την επιστημονική αριστεία για να ανακαλύψει και να αναπτύξει φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία που βελτιώνουν τη ζωή και σώζουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα της εξατομικευμένης φροντίδας υγείας και προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε ακόμα περισσότερο τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο, συνεργαζόμαστε με εταίρους και συνδυάζουμε τη δύναμη του κλάδου των Φαρμάκων και των Διαγνωστικών βασισμένοι σε πραγματικά κλινικά δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας την προσπάθειά μας να αποδίδουμε μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε ό,τι κάνουμε, η Roche έχει αναδειχθεί για δεκαπέντε συνεχόμενα χρόνια ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones. Ταυτόχρονα, η διάκριση αυτή αποτυπώνει τις προσπάθειές μας να βελτιώνουμε την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε.

Η Genentech, στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.roche.com, www.roche.gr.

Χρήσιμα έγγραφα

Εταιρικό ΠροφίλΚώδικας ΔεοντολογίαςΕταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies