Roche Dow Jones Sustainability Indices 2020

Η Roche για ενδέκατη χρονιά κατατάσσεται ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία του κλάδου υγείας, βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones
  • Η υψηλή κατάταξη της Roche αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη, ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της στρατηγικής

  • Η Roche σημείωσε εξαιρετική επίδοση στους τομείς: Πρακτικές Μάρκετινγκ, Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Αποτύπωμα, Λειτουργική Οικο-Αποδοτικότητα, Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή και Εταιρική Υπευθυνότητα και Φιλανθρωπία

Για ενδέκατη χρονιά, η Roche αναγνωρίστηκε ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI - Dow Jones Sustainability Indices). Η αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται σε μια διεξοδική ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Η δέσμη δεικτών του DJSI αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη παράγοντες βιωσιμότητας στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους.

Η Roche διατήρησε την ηγετική της θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη, μέσω της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει και είναι πλήρως ενσωματωμένη, τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και στην κουλτούρα της εταιρείας.

«Είμαστε υπερήφανοι που, για μια ακόμη φορά, αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης» ανέφερε ο CEO της Roche, Severin Schwan. «Στη Roche, γνωρίζουμε ότι το κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και ανάπτυξης έγκειται στη συνεργασία με πολλαπλούς εταίρους. Η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Σε αυτούς τους πρωτοφανείς καιρούς, έχουμε δεσμευτεί περισσότερο από ποτέ να συνεργαστούμε στενά με όλους τους φορείς υγείας παγκοσμίως για να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα και τα διαγνωστικά προϊόντα θα φθάσουν σε όσους τα έχουν ανάγκη».

Η Roche βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στη νόσο COVID-19 με ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο διαγνωστικών λύσεων, την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και μια σειρά συνεργασιών σε ολόκληρο τον κλάδο. Παράλληλα, η Roche συνεχίζει να παρέχει φάρμακα και διαγνωστικά προϊόντα σε ασθενείς που πάσχουν από ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, και συνεργάζεται με παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών, εργαστήρια, αρχές και οργανισμούς για να συμβάλει στη διασφάλιση της παροχής των διαγνωστικών εξετάσεων, των θεραπειών και της φροντίδας που χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Roche Hellas, κ. Ezat Azem, τόνισε σχετικά: «Η μακροχρόνια ανάδειξή μας ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως αποτελεί για όλους εμάς στη Roche άλλη μια επιβράβευση της δέσμευσής μας να λειτουργούμε με ακεραιότητα, εμπιστοσύνη και σεβασμό στην καθημερινότητά μας. Κάτι που για εμάς σημαίνει πολύ περισσότερα από τη συμμόρφωση με υποχρεωτικές απαιτήσεις. Αφορά τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για κοινωνία, στηρίζοντας ενεργά κοινωνικούς σκοπούς, εφαρμόζοντας υπεύθυνες πολιτικές για το περιβάλλον, αλλά και εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και ανάπτυξης για τους εργαζόμενούς μας παγκοσμίως, όπως βεβαίως στην Ελλάδα».

Για πάνω από 120 χρόνια, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Roche. Η Roche ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση θεμάτων βιωσιμότητας: παράλληλα με τη βελτίωση της πρόσβασης σε προϊόντα, η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται επίσης στην επίτευξη συνεχούς προόδου σε τομείς όπως η κοινωνική ευθύνη, η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία της εφοδιαστικής αλυσίδας, η προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Roche στην κοινωνία είναι η βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό το επιτυγχάνει αναπτύσσοντας τις καλύτερες διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα που μπορούν να καλύψουν μερικές από τις πιο επείγουσες ιατρικές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Roche κατανοεί ωστόσο ότι αυτό είναι ένα έργο που δεν μπορεί να γίνει μόνο από έναν. Η εταιρεία γνωρίζει ότι το κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και ανάπτυξης έγκειται στη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στον ανοιχτό, εποικοδομητικό διάλογο. Με αυτόν τον τρόπο η Roche δημιουργεί αξία για την κοινωνία και επιτυγχάνει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για την εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Roche σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης μπορείτε να βρείτε στο

Η συγκεκριμένη παγκόσμια κατάταξη δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την S&P Dow Jones Indices και τη SAM, και μετράει την απόδοση των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο σε θέματα βιωσιμότητας. Η SAM καλεί εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Οι εταιρείες επιλέγονται για να συμπεριληφθούν στους δείκτες, έπειτα από συστηματική Αξιολόγηση Εταιρικής Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Assessment – CSA), η οποία διενεργείται από τη SAM. Στους δείκτες περιλαμβάνονται μόνον οι εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, με βάση τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Αυτό καθορίζεται από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση μακροπρόθεσμων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία συνεκτιμούν τάσεις βιωσιμότητας τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κλάδου.

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στον Κλάδο Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ο συνδυασμός της δυναμικής των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών υπό την ίδια στέγη, έχουν καταστήσει τη Roche ηγέτιδα στην εξατομικευμένη θεραπεία – μια στρατηγική που έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη.

Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων και να προσφέρει σημαντικό όφελος  στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Περισσότερα από τριάντα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, η Roche έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.

Ο Όμιλος Roche, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και το 2019 απασχόλησε περισσότερους από 98.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Το 2019, η Roche επένδυσε 11,7 δισ. ελβετικά φράγκα σε Έρευνα & Ανάπτυξη και σημείωσε πωλήσεις ύψους 61,5 δισ. ελβετικών φράγκων. Η Genentech στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της  Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρήσιμα έγγραφα

Εταιρικό ΠροφίλΚώδικας ΔεοντολογίαςΕταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies