Κατέχοντας ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των in-vitro διαγνωστικών, η Roche Diagnostics δραστηριοποιείται στην Ελλάδα απασχολώντας περίπου 150 άτομα και παρέχοντας πρωτοποριακές, αποδοτικές και αξιόπιστες λύσεις σε επιστήμονες υγείας και ασθενείς, οι οποίες περιλαμβάνουν:
  • τη βασική εργαστηριακή έρευνα (πανεπιστημιακά ερευνητικά εργαστήρια, ερευνητικά ιδρύματα και βιομηχανία)

  • την ανάλυση βιοχημικών, ανοσολογικών, αιματολογικών και μοριακών παραμέτρων

  • τα προαναλυτικά συστήματα, τα λογισμικά διαχείρισης δεδομένων και δειγμάτων και τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας

  • τα παρακλίνια αναλυτικά συστήματα (αέρια αίματος, κ.ά.)

  • το μοριακό έλεγχο του μεταγγιζόμενου αίματος (αιμοδοσίες)

  • τον καθημερινό αυτοέλεγχο του ασθενή (συστήματα μέτρησης σακχάρου, χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, συστήματα μέτρησης παραγόντων πήξης).

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.