Βιωσιμότητα στη Roche

Η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στην επιχειρησιακή μας στρατηγική και διέπει τη δουλειά όλων μας στη Roche

Σκοπός μας είναι να κάνουμε τώρα αυτό που θα χρειαστούν οι ασθενείς στο μέλλον. Ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε και καλύπτουμε μέσα από το έργο μας τις ανάγκες αυτές πρέπει να είναι βιώσιμος, προκειμένου να προσφέρουμε λύσεις που θα επιφέρουν καθοριστικές αλλαγές στους ασθενείς και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, προστατεύοντας παράλληλα το μέλλον των κοινοτήτων και του πλανήτη μας. Για αυτόν τον λόγο, η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στη συνολική επιχειρηματική μας στρατηγική.

Η συμβολή μας στην κοινωνία

Η μεγαλύτερη συμβολή μας στην κοινωνία είναι η μακροχρόνια δέσμευσή μας για καινοτομία. Συλλέγοντας γνώση από δεδομένα και αναπτύσσοντας νέα φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία, διασφαλίζουμε ότι η σωστή θεραπεία θα φτάσει στον σωστό ασθενή, τη σωστή στιγμή.

Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον

Η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματός μας στον πλανήτη και η προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων αποτελεί - τώρα αλλά και από πάντα - προτεραιότητα για την εταιρεία και τους ανθρώπους μας. 

Μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα

Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η παροχή καινοτόμων λύσεων και η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχών για όλους τους εργαζομένους μας είναι ουσιώδη για την επίτευξη μακροπρόθεσμης θετικής οικονομικής αλλαγής.

Επιπλέον, η υπευθυνότητα και η σωστή διακυβέρνηση είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και την εκπλήρωση του σκοπού μας. Αξιολογούμε τις επιδόσεις μας στον τομέα της βιωσιμότητας έναντι των στόχων που έχουμε δεσμευτεί, δημοσιεύοντας τις σχετικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη μας πλήρη και διαφανή αναφορά των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεών μας.

Η δομή διακυβέρνησης της εταιρείας μας μάς επιτρέπει να προωθούμε το πρόγραμμα βιωσιμότητας που εφαρμόζουμε, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική μας, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Βιωσιμότητα στη Roche

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση της εταιρείας μας σε θέματα βιωσιμότητας εδώ (μόνο στα Αγγλικά). 

Δείτε περισσότερα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies