Λεμφώματα

Τα κακοήθη λεμφώματα είναι νεοπλάσματα του λεμφικού συστήματος και διακρίνονται στα λεμφώματα του Hodgkin και στα μη Hodgkin λεμφώματα.

Τα λεμφώματα είναι τύποι καρκίνου που εμφανίζονται όταν προκύψει κάποιο λάθος στην παραγωγή των λεμφοκυττάρων. Αυτό οδηγεί σε ένα μη φυσιολογικό κύτταρο που εξελίσσεται σε καρκινικό, λόγω του λανθασμένου πολλαπλασιασμού του κυττάρου χωρίς να υπόκειται σε φυσιολογικό έλεγχο.