Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη βελτιώνοντας τις ζωές όλων – τώρα και στο μέλλον

Η επιτυχία μας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο και σύνθετο περιβάλλον υγείας εξαρτάται από την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε στρατηγικές από τις οποίες επωφελείται τόσο η βιομηχανία όσο και η κοινωνία. Αυτό σημαίνει: παροχή ιατρικών λύσεων και διασφάλιση ευρείας πρόσβασης σε αυτές, παροχή εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την ανταμοιβή, να είμαστε αξιόπιστος συνεργάτης και υποστήριξη των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούμε.

Εδώ και σχεδόν 120 χρόνια, η εταιρεία Roche έχει δεσμευθεί να βελτιώνει τη ζωή των ασθενών. Η μακροχρόνια σκέψη των ιδρυτών μας και η σταθερή πλειοψηφία των μετόχων μας, μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτό το όραμα, και διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουμε τις ζωές εκατομμυρίων ασθενών σε όλο τον κόσμο.

Γι’ αυτό το λόγο, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Συγκαταλέγεται στη δήλωση του σκοπού μας, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στις εταιρικές μας αρχές και συνιστά τα θεμέλια του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Αντιμετωπίζουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις με ολιστική προσέγγιση για να δημιουργήσουμε μακροχρόνια αξία. Εάν καταφέρουμε όντως να παρέχουμε καινοτομία στους ασθενείς, τότε δημιουργούμε αξία και για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η δέσμευσή μας για τη μακροπρόθεσμη σκέψη υπογραμμίζεται περαιτέρω στους «Πενταετείς Εταιρικούς Στόχους», οι οποίοι λειτουργούν ως σχετιζόμενο με τις εξτρά οικονομικές μας απολαβές μέτρο σύγκρισης και έναντι των οποίων παρακολουθείται σε ετήσια βάση η πρόοδός μας. Εστιάζουμε στην αναφορά θεμάτων υψηλού ενδιαφέροντος προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και υψηλού αντικτύπου για την επιχείρησή μας, όπως εκτιμώνται από την ενοποιημένη διαδικασία υλοποίησης και έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω την αριστεία σε σχέση με την αναφορά μη οικονομικών θεμάτων, είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στα πρότυπα που ορίζονται από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI).

Σε ένα αυξανόμενα εξελισσόμενο και σύνθετο περιβάλλον υγείας, δεσμευόμαστε απέναντι στην επιστημονική ενάργεια, την αδιάσειστη δεοντολογία και πρόσβαση στις ιατρικές καινοτομίες για όλους – για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Τελικά, η μακροχρόνια καινοτομία θα είναι το μεγαλύτερο δώρο μας στην κοινωνία.