Το λέμφωμα μη Hodgkin (non-Hodgkin lymphoma, NHL) είναι ένας τύπος καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, ένα δίκτυο αγγείων και αδένων που εκτείνεται σε όλον τον οργανισμό.

Το λεμφικό σύστημα είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος. Ένα διαυγές υγρό που λέγεται λέμφος ρέει μέσα από τα λεμφικά αγγεία και περιέχει λευκά αιμοσφαίρια, γνωστά και ως λεμφοκύτταρα, τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις. Στο λέμφωμα μη Hodgkin, τα λεμφοκύτταρα που επηρεάζονται, αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται με μη φυσιολογικό τρόπο και να συγκεντρώνονται σε ορισμένα σημεία του λεμφικού συστήματος, όπως οι λεμφαδένες.

Το λέμφωμα μη Hodgkin είναι μια γενική κατηγορία λεμφώματος, στην οποία εμπίπτουν πολλοί υπότυποι. Στους κοινότερους υπότυπους συγκαταλέγεται το Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) και το Οζώδες Λέμφωμα (OΛ). Η άλλη γενική κατηγορία λεμφώματος είναι το λέμφωμα Hodgkin.

Οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία των λεμφωμάτων μη Hodgkin έχουν συμβάλλει στη βελτίωση της πρόγνωσης για τους πάσχοντες από αυτή τη νόσο.

Στα κοινότερα συμπτώματα του λεμφώματος μη Hodgkin συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Ανώδυνο οίδημα λεμφαδένα, συνήθως στον τράχηλο, στη μασχάλη ή στη βουβωνική χώρα

 • Πόνος ή οίδημα στην κοιλιακή χώρα

 • Πόνος στον θώρακα, βήχας ή δυσκολία στην αναπνοή

 • Επίμονη κόπωση

 • Πυρετός

 • Νυχτερινές εφιδρώσεις

 • Ανεξήγητη απώλεια βάρους

 

Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα που σας ανησυχούν, κλείστε ραντεβού με τον γιατρό σας.

Το Οζώδες Λέμφωμα είναι η δεύτερη πιο κοινή μορφή ήπιου (βραδέως εξελισσόμενου) λεμφώματος μη Hodgkin (NHL) και αντιπροσωπεύει το 20% του συνόλου των λεμφωμάτων μη Hodgkin (NHL) που διαγιγνώσκονται παγκοσμίως 1.

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα διαγιγνώσκονται με ΟΛ κάθε χρόνο παγκοσμίως, με περισσότερα από 28.000 στην Ευρώπη 1,2.

Η νόσος θεωρείται ανίατη και οι υποτροπές είναι συχνές. Η πλειονότητα των ατόμων με ΟΛ υποτροπιάζει εντός πέντε ετών από την έναρξη της αρχικής θεραπείας και για όσους έχουν λάβει δύο ή περισσότερες προηγούμενες θεραπείες, οι συμβατικές θεραπευτικές επιλογές είναι επί του παρόντος περιορισμένες και με χαμηλά ποσοστά πλήρους και παρατεταμένης ύφεσης 3,4.

Το DLBCL είναι ένας επιθετικός καρκίνος του αίματος και η πιο συχνή μορφή μη Hodgkin λεμφώματος που αντιπροσωπεύει περίπου μία στις τρεις περιπτώσεις NHL 5. Το DLBCL είναι ένας επιθετικός (ταχέως αναπτυσσόμενος) τύπος NHL. Εκτιμάται ότι περίπου 150.000 άτομα σε όλον τον κόσμο διαγιγνώσκονται με DLBCL κάθε χρόνο, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, 40.000 από αυτά στην Ευρώπη 6,7. Παρότι πολλοί ασθενείς ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία, οι τέσσερις στους δέκα δεν θεραπεύονται με την τρέχουσα καθιερωμένη θεραπεία και η πλειονότητα των ασθενών που χρειάζονται επόμενες γραμμές θεραπείας έχουν κακή έκβαση 8,9. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποτροπών του DLBCL παρουσιάζονται εντός 24 μηνών από την έναρξη της θεραπείας και οι ασθενείς που δεν παρουσιάζουν εξέλιξη 24 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας πρώτης γραμμής έχουν αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης 8.

Πηγές:

 1. Adult Non-Hodgkin Lymphoma Treatment-Health Professional Version (PDQ®) National Cancer Institute [Internet; cited 2022 April].Available at:

 2. World Health Organisation. GLOBOCAN 2020, Cancer Incidence and Mortality: IARC CancerBase No. 11 [Internet; cited 2022 April]. Available at:

 3. Batlevi, C.L et al. Follicular lymphoma in the modern era: survival, treatment outcomes, and identification of high-risk subgroups, Blood Cancer J. 10, 74 (2020).

 4. Fowler N et al. Frontline strategy for follicular lymphoma: are we ready to abandon chemotherapy?. Haematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016;2016(1):277-283. doi:10.1182/asheducation-2016.1.277.

 5. . Leukaemia – Lymphoma –Non-Hodgkin: Subtype. [Internet; cited 2022 May]. Available at:

 6. Globocan 2020. World Fact Sheet. [Internet; cited 2022 May]. Available at:

 7. World Health Organisation. GLOBOCAN 2020, Cancer Incidence and Mortality: IARC CancerBase No. 11 [Internet; cited 2022 May]. Available at:

 8. Maurer MJ et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy, J Clin Oncol. 2014;32(10):1066-1073.

 9. Sehn LH, Gascoyne RD. Diffuse large B-cell lymphoma: optimising outcome in the context of clinical and biologic heterogeneity. Blood. 2015;125(1):22-32.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.