Ιστορίες
Οι ασθενείς και η επιστήμη βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Μέσα από ιστορίες ελπίδας, καινοτομίας, συνεργασίας και ιατρικών ανακαλύψεων αντιλαμβανόμαστε την εμβέλεια και τον αντίκτυπο της δουλειάς μας.

please be aware that you are leaving this website.