Αξιοποιώντας τη δύναμη των δεδομένων

Ο αποτελεσματικός συνδυασμός πληροφοριών από μεμονωμένες, ποικίλες πηγές και τοποθεσίες εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση. Με εργαλεία όπως η ανάλυση δεδομένων, η μηχανική μάθηση και οι ενοποιημένες πλατφόρμες, οι λύσεις ψηφιακής υγείας μπορούν να συμβάλλουν στην πλήρη αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων εντός και εκτός του εργαστηρίου.

Είναι σαφές ότι «οι διαγνωστικές εξετάσεις έχουν καταστεί απαραίτητες για τη διάγνωση και την παρακολούθηση μιας νόσου, την παροχή προγνωστικών και την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία».1 Η διαχείριση των επιχειρησιακών δεδομένων υγείας στα διάφορα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης είναι επίσης απαραίτητη για τη λήψη πιο αξιόπιστων, τεκμηριωμένων αποφάσεων.2 Ορισμένοι ειδικοί προβλέπουν ότι θα χρειαστούν, κατά μέσο όρο, έξι χρόνια ακόμη για να αντικατασταθούν από τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες πολλά παραδοσιακά μοντέλα παροχής υγειονομικής περίθαλψης, και αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα.3

Η πρόκληση της μετατροπής των δεδομένων σε ουσιαστική γνώση

Τα δεδομένα - και η δυνατότητα μετατροπής τους σε ουσιαστική γνώση - υπόσχονται πολλά όσον αφορά την ενημέρωση των ιατρών προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας, η διαχείριση των ασθενειών και η λειτουργική απόδοση των εργαστηρίων και των νοσοκομείων. Σκοπός είναι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες να καταφέρουν να επιταχύνουν τη μετατροπή αυτών των δεδομένων σε γνώσεις.

 

Ωστόσο, σήμερα μόνο το 15% των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως είναι πλήρως εξοπλισμένοι για να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις βάσει δεδομένων. Η έλλειψη ενοποιημένων υποδομών και η αδυναμία διάχυσης των πληροφοριών παραμένουν τα βασικά εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Άλλα εμπόδια είναι τα μη συμβατά συστήματα/δεδομένα και οι μη συμβατές ροές εργασίας, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, οι προβληματισμοί για την ασφάλεια και η έλλειψη αναλυτικών δεξιοτήτων ή/και σωστής τεχνολογικής υποδομής.4

Τα εργαστήρια αναζητούν διαρκώς τρόπους για τη βελτιστοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ ανακαλύπτουν νέες πολύτιμες δυνατότητες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγειονομικής περίθαλψης και την αναβάθμιση του καθοριστικού ρόλου τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και πληροφοριών μέσα από τις ψηφιακές λύσεις και τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων μπορεί να εξομαλύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους υπεύθυνους των εργαστηρίων, καθώς εργάζονται στοχευμένα και αποτελεσματικά για την αναβάθμιση των λειτουργιών, της παροχής υπηρεσιών στους πελάτες και της συνολικής απόδοσης του εργαστηρίου.

Οι ψηφιακές λύσεις για την υγεία συνδυάζουν την τεχνογνωσία στην υγειονομική περίθαλψη με την τεχνολογία

Με την ψηφιοποίηση στην υγειονομική περίθαλψη, το πρώτη ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: «Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης για τους ασθενείς και τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης;» Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα, καθώς τα εργαστήρια και τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα για την αποτελεσματική σύνδεση και διαχείριση των συνόλων δεδομένων και των οργάνων εντός του εργαστηρίου και εξωτερικά με συσκευές στα ιατρεία ή στις κατοικίες των ασθενών.

Ωστόσο, υιοθετώντας απλώς τις νέες τεχνολογίες δεν εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία σε κανένα περιβάλλον. Στην υγειονομική περίθαλψη, απαιτείται επίσης η ασφαλής και ορθή χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τους πολύπλοκους, εξελισσόμενους θεσμικούς κανονισμούς. Κατά την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων, είναι επίσης επωφελής η βαθιά κατανόηση των επιστημών, της ιατρικής και των ροών εργασίας που αφορούν τους ασθενείς σε ολόκληρη την πορεία της υγειονομικής περίθαλψης.

Στη Roche διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στα in-vitro διαγνωστικά προϊόντα, και στην υγειονομική περίθαλψη γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, έχοντας διαγράψει μια πορεία 125 ετών. Η βαθιά τεχνογνωσία μας στον τομέα της ιατρικής καλύπτει τις ανάγκες των εργαστηρίων και των ασθενών σε όλο τον κόσμο, ενώ οι τεχνικές και ψηφιακές γνώσεις μας σε συστήματα αυτοματισμού εργαστηρίου και λογισμικά εφαρμόζονται τα τελευταία 30 χρόνια, παρέχοντας λειτουργική αποτελεσματικότητα. Τώρα προσβλέπουμε σε ένα νέο μέλλον στον τομέα της φροντίδας, δίνοντας τη δυνατότητα στα εργαστήρια να συνδεθούν εξωτερικά με οποιοδήποτε σημείο στο οποίο παρέχεται υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς. Μέσω ψηφιακών λύσεων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, μπορεί να αναβαθμιστεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων και ο συντονισμός της φροντίδας προς όφελος των ασθενών σε κάθε στάδιο της πορείας τους στην υγειονομική περίθαλψη. Ορισμένα παραδείγματα λύσεων ψηφιακής υγείας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, διαγνωστικούς αλγόριθμους και υποστήριξη κλινικών αποφάσεων, και έχουν αναπτυχθεί σε ισχυρή τεχνική υποδομή και πλατφόρμες.

Αναμφίβολα υπάρχουν προκλήσεις, καθώς ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την αξία των διαγνωστικών προϊόντων και τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν οι ψηφιακές λύσεις στο εργαστήριο και όχι μόνο. Αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των προηγμένων δεδομένων, των ψηφιακών υποδομών και των κλινικών γνώσεων, η Roche - σε συνεργασία με άλλες ηγέτιδες εταιρίες - έχει στόχο να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της προκειμένου να συμβάλλει στον μετασχηματισμό των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι εξελίξεις θα βοηθήσουν να κάνουμε όλοι ένα βήμα πιο κοντά στη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

Το 2020, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 23 δισεκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις χρησιμοποιώντας πλατφόρμες της Roche παγκοσμίως σε διάφορους εργαστηριακούς κλάδους, δημιουργώντας μεγάλο όγκο πραγματικών δεδομένων.5-6 Ο τομέας ψηφιακής υγείας της Roche επικεντρώνεται στην παροχή εργαλείων ανάλυσης δεδομένων που προσφέρουν στους διευθυντές και τους διαχειριστές των εργαστηρίων ευκολότερους τρόπους παρακολούθησης, επισκόπησης και αναγνώρισης των επιχειρησιακών τάσεων και των προκλήσεων.

«Σήμερα συνεργαζόμαστε στενά με εργαστήρια, νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής απόδοσης και εταιρείες για να προσφέρουμε μια απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία. Μια εμπειρία που αναβαθμίζει τη λειτουργική απόδοση μέσω ενοποιημένων ροών εργασίας βοηθώντας τα εργαστήρια να παράγουν τα σωστά δεδομένα τη σωστή στιγμή για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. Τα δεδομένα και το ψηφιακό περιβάλλον δίνουν μια σπάνια ευκαιρία να γίνει η υγειονομική περίθαλψη πιο προσιτή και να αναπτυχθεί. Είμαι πεπεισμένη ότι καινοτομώντας με τη χρήση ψηφιακών μέσων, οι ασθενείς θα έχουν μια ομαλότερη εμπειρία υγειονομικής περίθαλψης και οι ιατροί θα διαθέτουν καλύτερα εργαλεία ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και, τελικά, να βελτιώσουν τα αποτελέσματα και να μειώσουν τις σπατάλες», εξηγεί η Corinne Dive- Reclus, Επικεφαλής του Lab Insights στη Roche.

Οι ψηφιακές λύσεις της Roche ενσωματώνουν ήδη μεγάλους όγκους διαφορετικών διαγνωστικών δεδομένων από ολόκληρη τη λειτουργία του εργαστηρίου (από τα προαναλυτικά, τα αναλυτικά και τα μετα-αναλυτικά όργανα). Λειτουργούν ως μια εικονική, στιβαρή ραχοκοκαλιά για τη διαχείριση εργαστηριακών και νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Μαζί με τους συνεργάτες της, η Roche χρησιμοποιεί επίσης τις πιο πρόσφατες ψηφιακές τεχνολογίες για να συνδέσει τα υπάρχοντα οικοσυστήματα υγείας και να δημιουργήσει νέα. Για παράδειγμα, οι ειδικοί της Roche εφαρμόζουν κάτι τέτοιο σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εργαστηρίων στους τομείς της προανάλυσης (από τη συλλογή δειγμάτων έως τη λήψη τους από το εργαστήριο) και στον τομέα των συσκευών παρακλίνιας φροντίδας όπου το λογισμικό επιτρέπει τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και την ενοποίηση δεδομένων σε συσκευές Roche, αλλά και τρίτων εταιρειών μέσω ανοιχτών οικοσυστημάτων.

Οι νέες λύσεις ψηφιακής υγείας αλλάζουν επίσης τον τρόπο διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών, μια τάση που έλαβε ώθηση και με την πανδημία. Κάτι τέτοιο έγινε ιδιαίτερα εμφανές με τις συσκευές παρακλίνιας φροντίδας (PoC), καθώς πηγαίνουν τις δυνατότητες διάγνωσης πέρα από τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, και πιο κοντά στους ασθενείς. Αν και ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τη δυναμική των λύσεων παρακλίνιας φροντίδας, τα οφέλη για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς είναι ήδη εμφανή.

Για παράδειγμα, φανταστείτε το νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός κοινοτικού κέντρου υγείας, μακριά από το κεντρικό εργαστήριο, με περιορισμένους πόρους στη διάθεσή του και λίγο χρόνο για να δει ασθενείς. Μια ψηφιακά υποστηριζόμενη λύση παρακλίνιας φροντίδας που παράγει γρήγορα αποτελέσματα και είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία που καθοδηγεί τη λήψη κλινικών αποφάσεων θα έκανε τη διαφορά στη φροντίδα των ασθενών. Για τους ασθενείς, οι λύσεις παρακλίνιας φροντίδας μπορούν να προσφέρουν ταχύτερη διάγνωση, τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη φροντίδα τους και πιο πρακτικές αλληλεπιδράσεις με κλινικούς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Διαθέτουμε μεγάλη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη συνδεδεμένων λύσεων παρακλίνιας φροντίδας που προσφέρουν απτά οφέλη. Με βάση αυτή την τεχνογνωσία αναπτύσσουμε νέες ψηφιακά υποστηριζόμενες διαγνωστικές λύσεις που προσφέρουν τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων μοντέλων φροντίδας. Εστιάζουμε πρώτα στις μοναδικές ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, με στόχο να τους εφοδιάσουμε με κλινικές πληροφορίες «πέρα από τους αριθμούς», ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις προς όφελος του ασθενούς,» σημειώνει ο Ian Parfrement, Επικεφαλής του τμήματος Point of Care της Roche Diagnostics Solutions

Η Roche παρέχει επίσης ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν τα εργαστήρια με τη σύνδεση προϊόντων παρακλίνιας φροντίδας της Roche και τρίτων εταιρειών, για καλύτερη διακυβέρνηση, διαχείριση και εύκολη απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των συσκευών. Ο στόχος είναι να ενοποιηθούν διαφορετικά σύνολα δεδομένων από διάφορα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, ώστε οι επαγγελματίες υγείας να είναι εφοδιασμένοι με κλινικές γνώσεις προκειμένου να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα και εξυπηρέτηση στους ασθενείς.

Μέχρι πρόσφατα, οι ψηφιακές λύσεις για το εργαστήριο επικεντρώνονταν κυρίως σε εργαλεία λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και της συνολικής απόδοσης του εργαστηρίου. Η πανδημία μπορεί να αποτέλεσε κομβικό σημείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών οργανισμών, που, εξ ανάγκης, επιτάχυναν τις επενδύσεις τους σε ψηφιακές λύσεις.7 Τα εργαστήρια και οι συναφείς χώροι υγειονομικής περίθαλψης έχουν τώρα την ευκαιρία να διαμορφώσουν και να καθορίσουν τη δημιουργία νέων μελλοντικών μοντέλων στον τομέα της διάγνωσης και της υγειονομικής περίθαλψης. Οι λύσεις για την ψηφιακή υγεία επικεντρώνονται πλέον στην υποστήριξη αποφάσεων που προάγουν τον συντονισμό και την αναβάθμιση της φροντίδας σε συγκεκριμένες ασθένειες όπως ο καρκίνος.

«Τα προηγμένα αναλυτικά εργαλεία που βασίζονται σε αλγόριθμους μπορούν να μετατρέψουν μεγάλους όγκους συγκεντρωμένων δεδομένων σε πληροφορίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της λήψης κλινικών αποφάσεων», σημειώνει ο Tim M. Jaeger, Επικεφαλής του τμήματος Provider Insights της Roche. «Με την ψηφιακά υποστηριζόμενη δυνατότητα λήψης κλινικών αποφάσεων, οι κλινικοί ιατροί διαφόρων κλάδων που ασχολούνται με τη φροντίδα του καρκίνου, για παράδειγμα, μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να είναι σίγουροι ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές πληροφορίες για να ληφθεί η καλύτερη δυνατή θεραπευτική απόφαση για έναν ασθενή. Όπως εξηγεί: «Αυτές οι ψηφιακές λύσεις επιτρέπουν επίσης στην ομάδα φροντίδας να μετατοπίσει την προσοχή της από τον κουραστικό συντονισμό συναντήσεων, τη συλλογή αρχείων και την αναζήτηση δεδομένων και να εστιάσει σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - τον ασθενή. Οι ασθενείς γνωρίζουν επίσης ότι σε αυτές τις κρίσιμες συζητήσεις με την ομάδα φροντίδας ελήφθησαν υπόψη όλες οι σχετικές πληροφορίες και λαμβάνουν τις έγκαιρες απαντήσεις που χρειάζονται».

Στο παρελθόν, τα διαγνωστικά παρακλίνιας φροντίδας ήταν απλώς «ένας αριθμός ή μια μέτρηση». Σήμερα, οι ψηφιακά υποστηριζόμενες συσκευές παρακλίνιας φροντίδας μπορούν να συνδέουν τα κεντρικά εργαστήρια με ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους, συνδυάζοντας διάφορα δεδομένα, δημιουργώντας δίκτυα μεταξύ διαγνωστικών οργάνων στο εκάστοτε σύστημα υγείας και μπορούν να εξοπλιστούν με υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Στόχος της Roche είναι να πρωτοστατήσει σε αυτή τη νέα επανάσταση στον τομέα της παρακλίνιας φροντίδας σε συνεργασία με εργαστήρια και νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο

Οι δυνατότητες για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη προσφέρει τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης των αποτελεσμάτων της υγείας για τους ασθενείς, συνδέοντας εργαστήρια, κλινικές και οικίες. Καθώς αυξάνεται η γνώση στην ιατρική και τις άλλες επιστήμες, οι ψηφιακές λύσεις, όπως οι κλινικοί αλγόριθμοι που ενσωματώνουν τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, διευκολύνουν τη σύνδεση και την ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων με νέους τρόπους. Τα αποτελέσματα βοηθούν τους ιατρούς να κατανοήσουν βαθύτερα τη βιολογία της νόσου και την έκφρασή της σε μεμονωμένους ασθενείς. Ο απώτερος στόχος: να λαμβάνονται έγκυρες θεραπευτικές αποφάσεις, βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου, για τη μακροπρόθεσμη (χρόνια) διαχείριση της νόσου προς όφελος των ασθενών και των ιατρών.

Η Roche, με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτει στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, βοηθά τα εργαστήρια και τα νοσοκομεία να πραγματοποιήσουν αυτές τις συνδέσεις  με σκοπό να καταστήσουν διαθέσιμα τα σωστά εργαστηριακά δεδομένα, τη σωστή στιγμή με τη σωστή εφαρμογή, προς όφελος των ασθενών. Στο εξής, η ικανότητά μας να αποθηκεύουμε και να κατανοούμε πρωτοφανείς όγκους δεδομένων από πολλαπλές πηγές δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει πιο λεπτομερής εικόνα για κάθε ασθενή, κάνοντας εφικτή την υπόσχεση για πραγματικά εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη.

Ψηφιακοί πόροι που εστιάζουν στην αφοσίωση των ασθενών

Η Roche έχει επίσης δεσμευτεί να προσφέρει ψηφιακούς πόρους και λύσεις διαχείρισης με επίκεντρο τον ασθενή σε αναπτυσσόμενες περιοχές με υψηλή επιβάρυνση από ασθένειες. Για παράδειγμα, σε περιοχές με υψηλή συχνότητα εμφάνισης ελονοσίας, η Roche συνεργάζεται στενά με τοπικούς εταίρους και κυβερνήσεις για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν έγκαιρα διαγνωστικά αποτελέσματα, να παραμείνουν συνεπείς στη θεραπεία και να ασχοληθούν με τη φροντίδα τους μέσω εκπαίδευσης και υπενθυμίσεων μέσω κινητού τηλεφώνου. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη σε ευρύτερη κλίμακα και συμβάλλει στη μείωση της κοινωνικοοικονομικής επιβάρυνσης στα συγκεκριμένα συστήματα υγείας. Παράλληλα, η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε μια πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων, επιτρέπει σε κλινικούς ιατρούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να αντιμετωπίζουν καίρια ζητήματα στην κλινική ροή εργασιών.

Η παροχή της σωστής διάγνωσης, στον σωστό ασθενή, τη σωστή στιγμή είναι απαραίτητη. Οι λύσεις υποστήριξης κλινικών αποφάσεων που επικεντρώνονται στη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων προάγουν τις προσεγγίσεις με επίκεντρο τον ασθενή. Η Roche συνεργάζεται με εργαστήρια και νοσοκομεία, καθώς και με νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες, που εστιάζουν και δεσμεύονται, όπως κι εμείς, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Παραπομπές

  1. Bulletin of the World Health Organization. A guide to aid the selection of diagnostic tests. 26 Ιουνίου 2017. Διαθέσιμο στο: https://www.who.int/bulletin/volumes/95/9/16-187468.pdf [Διαδίκτυο: Πρόσβαση 21 Ιουνίου 2021]

  2. Harvard Business Review. Leading a New Era in Health Care: Innovation through Data-Driven Diagnostics (2019). Διαθέσιμο στο https://hbr.org/sponsored/2019/07/leading-a-new-era-in-health-care-innovation-through-data-driven-diagnostics

  3. Πηγή: nxtstatista Data Disruption Index from April 2021 https://mcusercontent.com/c1bc5f9b6cd7e962e870c0622/files/4a14f3f9-b812-49e3-b17a-b17be3785d16/nxtstatista_Data_Disruption_Index_April_2021_en.pdf

  4. Harvard Business Review. Leading a New Era in Health Care: Innovation through Data-Driven Diagnostics (2019). Διαθέσιμο στο https://hbr.org/sponsored/2019/07/leading-a-new-era-in-health-care-innovation-through-data-driven-diagnostics

  5. http://www.ihi.org/Topics/TripleAim/Pages/Overview.aspx

  6. Roche Annual Report 2020 - first slide of This is Roche Diagnostics deck

  7. Digital Diagnostics Transformation What’s Next? Featuring Alex Clemente, William Morice II, MD, PhD, and Nick de Pennington - Harvard Business Review Analytics Διαδικτυακό σεμινάριο με τη χρηματοδότηση της Roche Ιούλιος 2020

Η εξατομικευμένη λήψη αποφάσεων στην υγειονομική περίθαλψη είναι εφικτή

RDH General Commercial Registry number: 3928401000

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies