Η επιτυχία της Roche έχει τις ρίζες της στη σύστασή της – η οποία καθοδηγείται από την επιστήμη και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καινοτομία. Ενθαρρύνουμε τις διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και υιοθετούμε καινοτόμες ιδέες. Συνδυάζοντας αυτό ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων μας ως κλάδος Φαρμάκων και Διαγνωστικών, είμαστε σε μοναδική θέση για να επιτύχουμε επιστημονικές ανακαλύψεις για τους ασθενείς και την κοινωνία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.