Η Επιχειρησιακή μας Δραστηριότητα

Η επιτυχία της Roche έχει τις ρίζες της στη σύστασή της – η οποία καθοδηγείται από την επιστήμη και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καινοτομία. Ενθαρρύνουμε τις διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και υιοθετούμε καινοτόμες ιδέες. Συνδυάζοντας αυτό ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων μας ως κλάδος Φαρμάκων και Διαγνωστικών, είμαστε σε μοναδική θέση για να επιτύχουμε επιστημονικές ανακαλύψεις για τους ασθενείς και την κοινωνία.

Δείτε περισσότερα

please be aware that you are leaving this website.