Ανοσολογία
Πρωτοπορούμε στην επιστημονική καινοτομία και δημιουργούμε θεραπείες που μεταμορφώνου�ν τις ζωές των ανθρώπων με φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις.

Παραδείγματα

Περισσότεροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε

Περισσότερα

please be aware that you are leaving this website.