Ορισμός-Επιδημιολογία: Ο καρκίνος του πνεύμονα αναφέρεται στις κακοήθειες που πηγάζουν από τους αεραγωγούς ή το πνευμονικό παρέγχυμα.Το 95% των καρκίνων του πνεύμονα ταξινομείται σε δύο είδη: α) το μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, που είναι πολύ επιθετικός, μεθίσταται νωρίς κατά την πορεία της νόσου και προκαλείται κυρίως από το κάπνισμα, και β) το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, που είναι ο πιο κοινός τύπος, περιλαμβάνοντας το 85% όλων των καρκίνων του πνεύμονα.

Αναπτύσσεται και μεθίσταται πιο αργά από το μικροκυτταρικό καρκίνο. Ο διαχωρισμός αυτός είναι απαραίτητος για τη σταδιοποίηση, θεραπεία και πρόγνωση της νόσου.

Παγκοσμίως, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους άντρες και τη δεύτερη πιο κοινή για τις γυναίκες. Προσβάλλει άτομα ηλικίας >45 ετών, με >55% των περιστατικών να εμφανίζεται σε άτομα >65 ετών. Λόγω της συσχέτισης της νόσου με την έκθεση στο κάπνισμα, η επίπτωση της νόσου φαίνεται να είναι υψηλότερη στους άνδρες. Στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη επίπτωση της νόσου για το 2012 είναι 42 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα, αντιστοιχώντας στο 16,8% όλων των καρκίνων και στο 22,6% όλων των θανάτων από καρκίνο.

Προδιαθεσικοί παράγοντες: Η σημαντικότερη αιτία του καρκίνου του πνεύμονα είναι το κάπνισμα, είτε ενεργητικό είτε παθητικό. Γι’ αυτό και οι καπνιστές έχουν τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η έκθεση στον ασβέστη και στα καυσαέρια βιομηχανιών και αυτοκινήτων αλλά και η ιονίζουσα ακτινοβολία.

Κλινική εικόνα: Τα συμπτώματα εμφανίζονται δυστυχώς αργά στην πορεία της νόσου, γεγονός που δυσκολεύει την πρώιμη διάγνωση. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι ο βήχας (και συγκεκριμένα η αλλαγή του χαρακτήρα του βήχα για τους καπνιστές), δύσπνοια, αιμόπτυση, θωρακικός πόνος, αλλά και γενικά συμπτώματα όπως κόπωση, απώλεια βάρους και απώλεια όρεξης. Συχνά εμφανίζονται διογκωμένοι λεμφαδένες κυρίως στο λαιμό και πάνω από την κλείδα που οφείλονται σε λεμφαδενικές μεταστάσεις.

Διάγνωση: Η διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα γίνεται με ιστολογική ή κυτταρολογική (από τα πτύελα) εξέταση. Σε υποψία της νόσου πρέπει να γίνει η απαραίτητη διερεύνηση με, μεταξύ άλλων, βρογχοσκόπηση με λήψη βιοψίας ιστού για τη διάγνωση και αξονική τομογραφία θώρακα-κοιλίας για τυχόν μεταστάσεις.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.