Ογκολογία

Ο καρκίνος αναφέρεται σε έναν μεγάλο αριθμό ασθενειών που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη μη φυσιολογικών κυττάρων που διαιρούνται ανεξέλεγκτα και έχουν την ικανότητα να διεισδύουν και να καταστρέφουν τους φυσιολογικούς ιστούς του σώματος. Ο καρκίνος έχει συχνά την ικανότητα να εξαπλώνεται σε όλο το σώμα.1

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στον κόσμο. Ωστόσο, τα ποσοστά επιβίωσης αυξάνουν για πολλούς τύπους καρκίνου λόγω της ενίσχυσης του προσυμπτωματικού ελέγχου και της εξέλιξης όσον αφορά στη θεραπεία του καρκίνου.1

Ιστορικά, ο καρκίνος αντιμετωπιζόταν ως μια ενιαία ασθένεια αλλά πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περισσότεροι από 200 διαφορετικοί τύποι, καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης και βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο εξέλιξης. Αρκετοί τύποι και υπότυποι καρκίνου παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολοι στην αντιμετώπισή τους και εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αυτό, σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού καθώς και τους νέους και αναδυόμενους παράγοντες (διατροφή, περιβάλλον, έκθεση κ.λπ.) αποτελεί ένα διαρκώς αυξανόμενο βάρος για την κοινωνία.

Το όραμά μας είναι η πρόληψη του καρκίνου καθώς και η παροχή θεραπευτικών λύσεων για κάθε μορφή καρκίνου.  Καθώς καμία μεμονωμένη παρέμβαση δεν είναι πιθανό να το επιτύχει αυτό, επιδιώκουμε την ολοκληρωμένη κατανόηση της νόσου, της πολυπλοκότητάς της και των επιπτώσεών της στους ασθενείς. Δίνοντας στους ερευνητές μας την ελευθερία να εξερευνήσουν πρωτοποριακά επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, εστιάζουμε στη βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας και της ανοσολογίας του καρκίνου, ώστε να κάνουμε αυτό το όραμα νωρίτερα πραγματικότητα.

Για περισσότερα από 50 χρόνια έχουμε αναπτύξει καινοτόμα φάρμακα και διαγνωστικές λύσεις που συμβάλλουν στην πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου. Προσπαθούμε να μεταμορφώσουμε τη ζωή των ανθρώπων με καρκίνο, καθώς και εκείνων που τους υποστηρίζουν. Έτσι, εστιάζουμε στην ενίσχυση της πρόληψης του καρκίνου, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη νόσο, στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών πρώιμου ελέγχου και διάγνωσης καθώς και στη βελτίωση της κατανόησης της νόσου και των αιτιών της.

Οι standard of care τεχνικές όπως η ανοσοιστοχημεία (IHC), συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση μερικών τύπων καρκίνου, όπως όταν απαιτείται ο έλεγχος ενός μόνο βιοδείκτη για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων μεταλλάξεων που συνδέονται με την επιτυχία της θεραπείας με εγκεκριμένη αγωγή. Το ολοκληρωμένο γονιδιωματικό προφίλ προσφέρει τη δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών βιοδεικτών και μεταλλάξεων ταυτόχρονα, χωρίς την ανάγκη προκαθορισμού των στόχων (δηλαδή οι στόχοι να είναι γνωστοί πριν από την ανάλυση), και αφορά όλους τους τύπους μεταστατικών όγκων. Αυτές οι αναλύσεις προσφέρουν ιδιαίτερη αξία σε περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι λιγότερο σαφές τι να ελεγχθεί.

Συνεπώς, η εξέταση των όγκων των ασθενών με γονιδιωματικό προφίλ μπορεί να προσφέρει θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε βελτιωμένα αποτελέσματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση στοχευμένων θεραπειών βασισμένων στους βιοδείκτες, μετά την ανίχνευση τέτοιων μεταλλαγών, συνδέεται με σημαντικά βελτιωμένο κλινικό όφελος σε ασθενείς σε σχέση με μια μη στοχευμένη προσέγγιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα:

Βιβλιογραφικές πηγές:

M-GR-00001149

Παραδείγματα

Περισσότεροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε

Περισσότερα

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies