Η λέξη «καρκίνος» αναφέρεται σε μια ομάδα άνω των 100 ασθενειών, στις οποίες παρατηρείται μη φυσιολογικός και ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων.

Αποτελεί τη 2η πιο συχνή αιτία θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο, και η συχνότητά του διαρκώς αυξάνεται. To 2012, παγκοσμίως, 8,2 εκατομμύρια άτομα πέθαναν λόγω κάποιου καρκίνου. Ο καρκίνος του πνεύμονα, ήπατος, στομάχου, μαστού και παχέος εντέρου είναι οι κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 30% των θανάτων από καρκίνο οφείλονται σε 5 παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διατροφή και τη συμπεριφορά: παχυσαρκία (υψηλός δείκτης μάζας σώματος), ανεπαρκής λήψη φρούτων και λαχανικών, έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, κάπνισμα και χρήση αλκοόλ.

Αναμένεται ότι τα νέα περιστατικά καρκίνου ανά έτος θα αυξηθούν από 14 εκατομμύρια ετησίως που ήταν το 2012, στα 22 εκατομμύρια ετησίως μέσα σε 2 δεκαετίες.

Οι standard of care τεχνικές όπως η ανοσοιστοχημεία (IHC), συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση μερικών τύπων καρκίνου, όπως όταν απαιτείται ο έλεγχος ενός μόνο βιοδείκτη για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων μεταλλάξεων που συνδέονται με την επιτυχία της θεραπείας με εγκεκριμένη αγωγή. Το ολοκληρωμένο γονιδιωματικό προφίλ προσφέρει τη δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών βιοδεικτών και μεταλλάξεων ταυτόχρονα, χωρίς την ανάγκη προκαθορισμού των στόχων (δηλαδή οι στόχοι να είναι γνωστοί πριν από την ανάλυση), και αφορά όλους τους τύπους μεταστατικών όγκων. Αυτές οι αναλύσεις προσφέρουν ιδιαίτερη αξία σε περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι λιγότερο σαφές τι να ελεγχθεί.

Συνεπώς, η εξέταση των όγκων των ασθενών με γονιδιωματικό προφίλ μπορεί να προσφέρει θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε βελτιωμένα αποτελέσματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση στοχευμένων θεραπειών βασισμένων στους βιοδείκτες, μετά την ανίχνευση τέτοιων μεταλλαγών, συνδέεται με σημαντικά βελτιωμένο κλινικό όφελος σε ασθενείς σε σχέση με μια μη στοχευμένη προσέγγιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα:

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.