Φαρμακοεπαγρύπνηση

"…Τις συνταγές και τις θεραπείες θα τις αποφασίζω με μόνο κριτήριο το καλό του αρρώστου, όσο καλύτερα μου επιτρέπουν οι γνώσεις και οι δυνάμεις μου, θ' αποφεύγω το κακό και την αδικία…" 
(Από τον Όρκο του Ιπποκράτη)

Ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας (επαγγελματίας υγείας, ασθενής κλπ.),  μπορείτε να συμβάλλετε κι εσείς στο να γίνουν τα φάρμακά μας ακόμα πιο ασφαλή! 

Η αναφορά μίας οποιασδήποτε Ανεπιθύμητης Ενέργειας που παρουσιάστηκε με κάποιο φάρμακο της εταιρίας μας θα βοηθήσει να παρακολουθήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την εικόνα ασφάλειας του φαρμάκου αυτού, έτσι ώστε οι ίδιες Ανεπιθύμητες Ενέργειες να αντιμετωπιστούν καλύτερα ή και να προληφθούν στο μέλλον.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Email: [email protected]
 • Τηλεφωνικά: 210 61 66 100 + εσωτερικό 2 (από σταθερό και κινητό)
 • FAX: 210 61 04 524 (υπόψη Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης) ή
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
  Roche (Hellas) A.E. 
  Αλαμάνας 4 & Δελφών 
  Μαρούσι  Τ.Κ. 151 25 
  ΑΘΗΝΑ 
  (υπόψη Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης)

Όλες οι πληροφορίες της επικοινωνίας αυτής είναι εμπιστευτικές, για χρήση αποκλειστικά από τους αρμόδιους επαγγελματίες/ επιστήμονες υγείας της εταιρίας μας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δηλώσετε κάποια Ανεπιθύμητη Ενέργεια μέσω της παρακάτω φόρμας:

Κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας μπορείτε ακόμα να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.

Τέλος, ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω ηλεκτρονικής υποβολής κίτρινης κάρτας από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://kitrinikarta.eof.gr/

Σας ευχαριστούμε θερμά!