Ασθενείς

Δημιουργήσαμε αυτήν την ενότητα ειδικά για τους ασθενείς, ώστε να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές με απλό και σαφή τρόπο. Εδώ μπορείτε να βρείτε μεταξύ άλλων θεμάτων πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές, τη σημασία τους, γιατί πρέπει να συμμετέχετε σε μια κλινική δοκιμή και τις κύριες ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στο γιατρό σας.