Εστιασμός σε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες
Φαρμακευτικά Προϊόντα

Στο θεραπευτικό τομέα η Roche διαθέτει στην αγορά φάρμακα υψηλής θεραπευτικής αξίας με επίκεντρο τομείς με μεγάλες ιατρικές ανάγκες, όπως ο καρκίνος, οι ιογενείς λοιμώξεις, οι φλεγμονώδεις νόσοι, οι διαταραχές του μεταβολισμού και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η Roche είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και διάθεση φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου.

Επισήμανση: Τα φάρμακα είναι συνταγογραφούμενα και η χρήση τους πρέπει να γίνεται κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους.

Λύσεις για Διαγνωστικά

Ως ηγέτιδα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά των in-vitro διαγνωστικών, η Roche παρέχει ένα μεγάλο εύρος διαγνωστικών εργαλείων και εργαστηριακών εξετάσεων για την ταχεία και αξόπιστη ανίχνευση ασθενειών και την παρακολούθησή τους από τους γιατρούς και από τους ίδιους τους ασθενείς

Προϊόντα για Ερευνητές

Τα προϊόντα της Roche για την Εφαρμοσμένη Έρευνα (Roche Applied Science) προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος αναλυτών και εξειδικευμένων διαγνωστικών δοκιμασιών για χρήση σε πλήθος ερευνητικών εφαρμογών. Το portfolio αυτών των προϊόντων είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο στο χώρο της γενωμικής (genomics) και πρωτεωμικής (proteomics).

Ανακαλύπτουμε , αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμα διαγνωστικά προϊόντα, φάρμακα και υπηρεσίες που προσφέρουν πραγματικα οφελη

Το Alecensa χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με έναν τύπο καρκίνου του πνεύμονα, ο οποίος ονομάζεται «μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα» («ΜΜΚΠ»). Χρησιμοποιείται εάν ο καρκίνος του πνεύμονα:

 • είναι «ALK-θετικός» –αυτό σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα φέρουν βλάβη σε ένα γονίδιο, που συνθέτει ένα ένζυμο, το οποίο ονομάζεται ALK («κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος»),

 • και είναι προχωρημένος

Το Alecensa μπορεί να σας συνταγογραφηθεί ως η πρώτη θεραπεία για εσάς για τον καρκίνο του πνεύμονα, ή εάν έχετε προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν που περιέχει «crizotinib».

Τα καψάκια διατίθενται σε κυψέλες και είναι διαθέσιμα σε κουτιά, τα οποία περιέχουν 224 σκληρά καψάκια (4 κουτιά των 56). Τα καψάκια διατίθενται επίσης σε πλαστικές φιάλες που περιέχουν 240 σκληρά καψάκια.

Χορηγείται από το στόμα.

Το Avastin είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου ή του ορθού και χορηγείται σε συνδυασμό με αγωγή χημειοθεραπείας, η οποία περιέχει ένα φάρμακο φθοριοπυριμιδίνης.

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και χορηγείται με ένα φαρμακευτικό προϊόν για χημειοθεραπεία που ονομάζεται πακλιταξέλη ή καπεσιταβίνη

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και χορηγείται μαζί με σχήμα χημειοθεραπείας που περιέχει πλατίνα.

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα όταν τα καρκινικά κύτταρα έχουν ειδικές μεταλλάξεις μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR). Το Avastin θα χορηγείται σε συνδυασμό με erlotinib

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο καρκίνο νεφρών και χορηγείται μαζί με έναν άλλο τύπο φαρμάκου που ονομάζεται ιντερφερόνη.

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των ωαγωγών, ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου και χορηγείται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη.

Όταν χρησιμοποιείται για τους ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των ωαγωγών ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου, των οποίων η νόσος έχει επανέλθει τουλάχιστον 6 μήνες μετά την τελευταία φορά που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ένα σχήμα χημειοθεραπείας που περιέχει παράγοντα πλατίνας, το Avastin χορηγείται σε συνδυασμό με γεμσιταβίνη και καρβοπλατίνη.

Όταν χρησιμοποιείται για τους ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των ωαγωγών ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου, των οποίων η νόσος έχει επανέλθει εντός 6 μηνών από την τελευταία φορά που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ένα σχήμα χημειοθεραπείας που περιέχει παράγοντα πλατίνας, το Avastin χορηγείται σε συνδυασμό με πακλιταξέλη, ή τοποτεκάνη ή πεγκυλιωμένη λιποσωμική δοξορουβικίνη.

Το Avastin χρησιμοποιείται, επίσης, για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το Avastin θα χορηγείται σε συνδυασμό με πακλιταξέλη και σισπλατίνη ή, εναλλακτικά, με πακλιταξέλη και τοποτεκάνη σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία με πλατίνα.

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

Συσκευασία που περιέχει ένα φιαλίδιο.

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg bevacizumab σε 4 ml διαλύματος ή 400 mg bevacizumab σε 16 ml διαλύματος.

Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης.

Το CellCept καψάκια 250 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 500 mg και κόνις για πόσιμο εναιώρημα 1g/5ml χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την απόρριψη μοσχεύματος από τον οργανισμό:

 • Νεφρού, καρδιάς ή ήπατος.

Το CellCept 500 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την απόρριψη μοσχεύματος από τον οργανισμό

 • Νεφρού ή ήπατος.

Το CellCept θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλα φάρμακα τα οποία είναι γνωστά ως:

 • Κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή.

 • Καψάκια 250 mg

  • Συσκευασία κυψελών (blisters) των 100 καψακίων.

  • Χορηγείται από το στόμα.

 • Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 500 mg

  • Συσκευασία 4 φιαλιδίων.

  • Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης.

 • Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 500 mg

  • Συσκευασία κυψελών (blisters) των 50 δισκίων.

  • Χορηγείται από το στόμα.

 • Κόνις για πόσιμο εναιώρημα 1 g/5 ml

  • Συσκευασία 1 φιάλης.

  • Χορηγείται από το στόμα.

Το Cotellic είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με έναν τύπο καρκίνου του δέρματος, ο οποίος ονομάζεται μελάνωμα και ο οποίος έχει εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του σώματος ή δεν μπορεί να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα άλλο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο ονομάζεται βεμουραφενίμπη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ασθενείς, των οποίων ο καρκίνος φέρει μεταβολή (μετάλλαξη) σε μία πρωτεΐνη, η οποία ονομάζεται “BRAF”.

 • Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 20 mg

 • Συσκευασία κυψελών (blisters) των 63 δισκίων

 • Xορηγείται από το στόμα

Enspryng 120 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

To Enspryng περιέχει τη δραστική ουσία satralizumab. Είναι ένα είδος πρωτεΐνης που ονομάζεται μονοκλωνικό αντίσωμα. Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι σχεδιασμένα να αναγνωρίζουν και να συνδέονται σε μια συγκεκριμένη ουσία στο σώμα.

Διατίθεται σε φιάλες με πώμα ανθεκτικό στη χρήση από παιδιά, που περιέχουν 28 καψάκια. Κάθε συσκευασία περιέχει μία φιάλη.
Το Enspryng είναι ένα φάρμακο για τη θεραπεία των διαταραχών του φάσματος της οπτικής νευρομυελίτιδας (NMOSD) σε ενήλικες και νέους ανθρώπους από την ηλικία των 12 ετών και άνω.

Η NMOSD είναι μια ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και το νωτιαίο μυελό. Προκαλείται από το ανοσοποιητικό σύστημα (την άμυνα του σώματος) που λειτουργεί λανθασμένα και επιτίθεται στα νεύρα του σώματος.

 • Η βλάβη στα οπτικά νεύρα προκαλεί πρήξιμο, που οδηγεί σε πόνο και απώλεια της όρασης.

 • Η βλάβη στο νωτιαίο μυελό προκαλεί αδυναμία ή απώλεια της κίνησης στα πόδια ή στα χέρια, απώλεια της αίσθησης και προβλήματα με τη λειτουργία της κύστης και του εντέρου.

Σε μία επίθεση της NMOSD, υπάρχει πρήξιμο στο νευρικό σύστημα. Αυτό επίσης συμβαίνει όταν η ασθένεια επανέρχεται (υποτροπή). Το πρήξιμο προκαλεί νέα συμπτώματα ή επαναφορά προηγούμενων συμπτωμάτων.

Το Enspryng εμποδίζει τη λειτουργία μιας πρωτεΐνης, η οποία ονομάζεται ιντερλευκίνη-6 (IL-6), η οποία εμπλέκεται στις διαδικασίες που οδηγούν σε βλάβη και πρήξιμο του νευρικού συστήματος. Εμποδίζοντας τις δράσεις της, το Enspryng μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής ή επίθεσης της NMOSD.

Το Enspryng είναι ένα ενέσιμο διάλυμα.
Κάθε συσκευασία του Enspryng περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα. Κάθε πολυσυσκευασία του Enspryng περιέχει 3 (3 πακέτα της 1) προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Erivedge χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με μία μορφή καρκίνου του δέρματος, η οποία ονομάζεται προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Χρησιμοποιείται όταν ο καρκίνος:

 • έχει διασπαρθεί σε άλλα σημεία του σώματος (ονομάζεται «μεταστατικό» βασικοκυτταρικό καρκίνωμα)

 • έχει διασπαρθεί σε γειτονικές περιοχές (ονομάζεται «τοπικά προχωρημένο» βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) και ο γιατρός σας αποφασίζει ότι η θεραπεία με χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία είναι ακατάλληλη.

Διατίθεται σε φιάλες με πώμα ανθεκτικό στη χρήση από παιδιά, που περιέχουν 28 καψάκια. Κάθε συσκευασία περιέχει μία φιάλη.
Χορηγείται από το στόμα.

Το Esbriet περιέχει τη δραστική ουσία πιρφενιδόνη και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ήπιας έως μέτριας ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF) σε ενήλικες.

 • Δισκίο 267 mg
  Οι συσκευασίες σε κυψέλη (blíster) περιέχουν 21, 42, 84 ή 168 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και οι πολυσυσκευασίες περιέχουν 63 (συσκευασία θεραπείας έναρξης διάρκειας 2 εβδομάδων 21+42) ή 252 (συσκευασία συνέχισης της θεραπείας 3x84) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

 • Δισκίο 801 mg
  Οι συσκευασίες φιάλης περιέχουν μία φιάλη η οποία περιέχει 90 δισκία. Η συσκευασία σε κυψέλες (blísters) περιέχει 84 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και η πολυσυσκευασία περιέχει 252 (συσκευασία συνέχισης της θεραπείας 3x84) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Χορηγείται από το στόμα.

Μια φιάλη Evrysdi περιέχει 60 mg risdiplam σε 2,0 g κόνεως.Το Evrysdi προετοιμάζεται από έναν επαγγελματία υγείας σε ένα πόσιμο διάλυμα.

Το Evrysdi χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (SMA), μιας γενετικής ασθένειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς ηλικίας άνω των 2 μηνών.

Η SMA προκαλείται από έλλειψη μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται πρωτεΐνη επιβίωσης του κινητικού νευρώνα (SMN) στο σώμα. Η έλλειψη της πρωτεΐνης SMN μπορεί να προκαλέσει σε εσάς ή το παιδί σας απώλεια κινητικών νευρώνων, οι οποίοι είναι νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τους μυς. Αυτό οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία και ατροφία που μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές κινήσεις, όπως τον έλεγχο του κεφαλιού και του αυχένα, το κάθισμα, το μπουσούλισμα και τη βάδιση. Οι μύες που χρησιμοποιούνται για την αναπνοή και την κατάποση μπορεί επίσης να γίνουν πιο αδύναμοι.

Το risdiplam, η δραστική ουσία του Evrysdi, λειτουργεί βοηθώντας το σώμα να παράγει περισσότερη πρωτεΐνη SMN. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται λιγότεροι κινητικοί νευρώνες, το οποίο μπορεί να βελτιώσει το πόσο καλά λειτουργούν οι μύες σε ανθρώπους με SMA.

Κάθε κουτί EVRYSDI περιέχει :

 • 1 φιάλη Evrysdi με προσαρμογέα φιάλης και πώμα

 • 2 Σύριγγες για από του στόματος χορήγηση των 6 mL (σε σακουλάκια)

 • 2 Σύριγγες για από του στόματος χορήγηση των 12 mL (σε σακουλάκια)


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Fuzeon χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) σε συνδυασμό με άλλα αντιρετροϊκά φάρμακα σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV.
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 90mg/ml.
Διατίθεται σε συσκευασία 60 φιαλιδίων κόνεως, 60 φιαλιδίων διαλύτη, 60 συρίγγων των 3ml, 60 συρίγγων του 1ml και 180 τολυπίων εμποτισμένων με οινόπνευμα.
Χορηγείται μέσω υποδόριας ένεσης.

Το Gavreto είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία pralsetinib.

Το Gavreto χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένα στάδια μιας μορφής καρκίνου του πνεύμονα που ονομάζεται «μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα» («ΜΜΚΠ»), που παρουσιάζει μια συγκεκριμένη αναδιάταξη σε ένα γονίδιο που ονομάζεται αναδιατεταγμένο κατά τη διάρκεια διαμόλυνσης (rearranged during transfection, RET), εάν δεν έχετε λάβει προηγούμενη θεραπεία με άλλο φάρμακο αναστολέα του RET.

Σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος οφείλεται σε τροποποιημένο γονίδιο RET, η αλλαγή στο γονίδιο αναγκάζει τον οργανισμό να δημιουργήσει μια μη φυσιολογική πρωτεΐνη που ονομάζεται πρωτεΐνη σύντηξης RET, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και καρκίνο. Το Gavreto αποκλείει τη δράση των πρωτεϊνών σύντηξης RET και μπορεί να συμβάλλει στην επιβράδυνση ή τη διακοπή της ανάπτυξης του καρκίνου των πνευμόνων σας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη συρρίκνωση του καρκίνου σας.

Το Gavreto είναι διαθέσιμο σε μια πλαστική φιάλη με πώμα ανθεκτικό στα παιδιά, που περιέχει 60, 90 ή 120 σκληρά καψάκια και έναν αποξηραντικό φακελίσκο. Κάθε κουτί περιέχει μια φιάλη.
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 100 mg pralsetinib.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Gazyvaro χρησιμοποιείται σε ενήλικες για τη θεραπεία δύο διαφορετικών τύπων καρκίνου:

 • Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ονομάζεται επίσης «ΧΛΛ»)

  • Το Gazyvaro χρησιμοποιείται σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγουμένως οποιαδήποτε θεραπεία για τη ΧΛΛ και οι οποίοι έχουν άλλες ασθένειες, οι οποίες δεν καθιστούν πιθανή την ανοχή της πλήρους δόσης ενός διαφορετικού φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ΧΛΛ, το οποίο ονομάζεται φλουνταραμπίνη.

  • Το Gazyvaro χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα άλλο φάρμακο για τον καρκίνο, το οποίο ονομάζεται χλωραμβουκίλ

 • Οζώδες λέμφωμα (ονομάζεται επίσης «ΟζΛ»)

  • To Gazyvaro χρησιμοποιείται σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει καμία θεραπεία για το ΟζΛ

  • Το Gazyvaro χρησιμοποιείται σε ασθενείς που είχαν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία με το φάρμακο που ονομάζεται ριτουξιμάμπη και των οποίων το οζώδες λέμφωμα έχει επανέλθει ή επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από αυτή τη θεραπεία.

  • Κατά την έναρξη της θεραπείας για το ΟζΛ, το Gazyvaro χρησιμοποιείται μαζί με άλλα φάρμακα για τον καρκίνο.

  • Στη συνέχεια, το Gazyvaro μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του για έως και 2 έτη ως «θεραπεία συντήρησης».


Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 1.000 mg συσκευασία 1 φιαλιδίου. Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης

Το Hemlibra περιέχει τη δραστική ουσία «emicizumab». Ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων, τα οποία ονομάζονται «μονοκλωνικά αντισώματα».

Το Hemlibra είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών όλων των ηλικιών με αιμορροφιλία Α (συγγενή ανεπάρκεια παράγοντα VIII):

 • οι οποίοι έχουν αναπτύξει αναστολείς του παράγοντα VIII

 • οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει αναστολείς του παράγοντα VIII με:

- σοβαρή νόσο (το επίπεδο του παράγοντα VIII στο αίμα είναι μικρότερο από 1%)

- μέτριας βαρύτητας νόσο (το επίπεδο του παράγοντα VIII στο αίμα είναι από 1% έως 5%) με σοβαρό αιμορραγικό φαινότυπο.

Η αιμορροφιλία Α είναι μια κληρονομική κατάσταση που προκαλείται από έλλειψη του παράγοντα VIII, ουσία απαραίτητη για την πήξη του αίματος και τη διακοπή οποιασδήποτε αιμορραγίας.

Το φάρμακο προφυλάσσει από την αιμορραγία ή μειώνει τα αιμορραγικά επεισόδια σε άτομα με αυτή την πάθηση.

To Hemlibra είναι ενέσιμο διάλυμα το οποίο προορίζεται για υποδόρια χορήγηση μόνο. Είναι ένα άχρωμο έως ελαφρά κίτρινο υγρό.

Το Hemlibra διατίθεται σε 4 διαφορετικές συσκευασίες που περιέχουν 1 γυάλινο φιαλίδιο.

Φιαλίδιο Hemlibra που περιέχει 60 mg emicizumab (0,4 mL σε συγκέντρωση 150 mg/mL),

Φιαλίδιο Hemlibra που περιέχει 105 mg emicizumab (0,7 mL σε συγκέντρωση 150 mg/mL),

Φιαλίδιο Hemlibra που περιέχει 150 mg emicizumab (1 mL σε συγκέντρωση 150 mg/mL),

Φιαλίδιο Hemlibra που περιέχει 30 mg emicizumab (1 mL σε συγκέντρωση 30 mg/mL)

Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

To Herceptin ενδείκνυται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και του γαστρικού καρκίνου σε περίπτωση:

 • πρώιμου καρκίνου του μαστού, με υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης που λέγεται HER2.

 • μεταστατικού καρκίνου του μαστού (καρκίνο του μαστού που έχει εξαπλωθεί πέραν του αρχικού όγκου) με υψηλά επίπεδα HER2. Το Herceptin μπορεί να συνταγογραφείται σε συνδυασμό με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα πακλιταξέλη ή δοσεταξέλη ως πρώτη θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού ή μπορεί να συνταγογραφείται μόνο του εφόσον οι άλλες θεραπείες έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς. Χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό με φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς αρωματάσης σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα HER2 και με μεταστατικό καρκίνο του μαστού θετικό στους ορμονικούς υποδοχείς (ο καρκίνος που είναι ευαίσθητος στην παρουσία των θηλυκών ορμονών).

 • μεταστατικού γαστρικού καρκίνου με υψηλά επίπεδα HER2, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα κατά του καρκίνου, την καπεσιταβίνη ή την 5-φθοριοουρακίλη και τη σισπλατίνη.

Συσκευασία του 1 φιαλιδίου.
Χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.


Herceptin 600 mg ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο
Ενδείκνυται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού σε περίπτωση:

 • πρώιμου καρκίνου του μαστού, με υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης που λέγεται HER2.

 • μεταστατικού καρκίνου του μαστού (καρκίνο του μαστού που έχει εξαπλωθεί πέραν του αρχικού όγκου) με υψηλά επίπεδα HER2. Το Herceptin μπορεί να συνταγογραφείται σε συνδυασμό με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα πακλιταξέλη ή δοσεταξέλη ως πρώτη θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού ή μπορεί να συνταγογραφείται μόνο του εφόσον οι άλλες θεραπείες έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς. Χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό με φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς αρωματάσης σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα HER2 και με μεταστατικό καρκίνο του μαστού θετικό στους ορμονικούς υποδοχείς (ο καρκίνος που είναι ευαίσθητος στην παρουσία των θηλυκών ορμονών).

Συσκευασία του 1 φιαλιδίου.
Χορηγείται με υποδόρια ένεση.

Lunsumio 1 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Lunsumio 30 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Το Lunsumio περιέχει τη δραστική ουσία mosunetuzumab, η οποία είναι ένας τύπος αντισώματος. Αυτό είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων που έχουν έναν καρκίνο του αίματος που ονομάζεται οζώδες λέμφωμα (ΟΛ).

Στο ΟΛ, ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζονται «Β-κύτταρα» γίνονται καρκινικά. Τα μη φυσιολογικά Β-κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά και αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, παραγκωνίζοντας τα φυσιολογικά Β κύτταρα στο μυελό των οστών και στους λεμφαδένες που σας βοηθούν να προστατεύεστε από λοιμώξεις.

Το Lunsumio δίνεται στους ασθενείς που έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον δύο προηγούμενες θεραπείες για ΟΛ, όταν είτε ο καρκίνος δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτές, είτε έχει επανεμφανιστεί.

Το Lunsumio είναι ένα πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (στείρο πυκνό διάλυμα).

 • Lunsumio 1 mg: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1 χιλιοστόγραμμο (mg) mosunetuzumab σε 1 ml σε συγκέντρωση 1 mg/ml.

 • Lunsumio 30 mg: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 30 χιλιοστόγραμμα (mg) mosunetuzumab σε 30 ml σε συγκέντρωση 1 mg/ml.

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Kadcyla 100 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Kadcyla 160 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Το Kadcyla χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού σε ενήλικες όταν:

 • τα καρκινικά κύτταρα φέρουν πάνω τους πολλές πρωτεΐνες HER2 – ο γιατρός σας θα εξετάσει τα καρκινικά σας κύτταρα ως προς αυτό.

 • έχετε ήδη λάβει το φάρμακο τραστουζουμάμπη και ένα φάρμακο το οποίο είναι γνωστό ως ταξάνη.

 • ο καρκίνος έχει επεκταθεί σε περιοχές κοντά στο μαστό ή σε άλλα σημεία του σώματός σας

 • ο καρκίνος δεν έχει επεκταθεί σε άλλα μέρη του σώματος και θα δοθεί θεραπεία μετά από εγχείρηση (η θεραπεία μετά από εγχείρηση ονομάζεται επικουρική θεραπεία)

Το Kadcyla είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες που περιέχουν 1 φιαλίδιο.
Χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.

MabThera 100 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
MabThera 500 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μερικών διαφορετικών καταστάσεων σε ενήλικες και παιδιά

 1. Μη-Hodgkin λέμφωμα
  Πρόκειται για μία ασθένεια του λεμφικού ιστού (τμήματος του ανοσοποιητικού συστήματος), η οποία προσβάλλει έναν τύπο λευκοκυττάρων, τα οποία ονομάζονται Β-λεμφοκύτταρα.
  Στους ενήλικες το MabThera μπορεί να χορηγηθεί μόνο του ή μαζί με άλλα φάρμακα, τα οποία ονομάζονται «χημειοθεραπεία».
  Στους ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, το MabThera μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία συντήρησης επί 2 χρόνια μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας.
  Στα παιδιά και τους εφήβους, το MabThera χορηγείται σε συνδυασμό με «χημειοθεραπεία».

 2. Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία
  Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι η πιο συχνή μορφή λευχαιμίας σε ενήλικες. Η ΧΛΛ επηρεάζει ένα συγκεκριμένο λεμφοκύτταρο, το Β κύτταρο, το οποίο προέρχεται από το μυελό των οστών και αναπτύσσεται στους λεμφαδένες. Οι ασθενείς με ΧΛΛ έχουν πολλά μη φυσιολογικά λεμφοκύτταρα, τα οποία συγκεντρώνονται κυρίως στο μυελό των οστών και το αίμα. Ο πολλαπλασιασμός αυτών των μη φυσιολογικών Β-λεμφοκυττάρων είναι η αιτία των συμπτωμάτων που έχετε. Το MabThera σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία καταστρέφει αυτά τα κύτταρα, τα οποία σταδιακά απομακρύνονται από το σώμα με βιολογικές διαδικασίες.

 3. Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία νόσος των αρθρώσεων. Τα Β λεμφοκύτταρα εμπλέκονται στην αιτία κάποιων από τα συμπτώματα που έχετε. Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ανθρώπους που έχουν ήδη δοκιμάσει άλλα φάρμακα, αλλά είτε τα άλλα φάρμακα έχουν ήδη σταματήσει να είναι αποτελεσματικά, ή δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά ή έχουν προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Το MabThera συνήθως λαμβάνεται μαζί με ένα άλλο φάρμακο που ονομάζεται μεθοτρεξάτη.
  Το MabThera έχει δείξει ότι επιβραδύνει τη βλάβη των αρθρώσεων που προκαλούνται από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και βελτιώνει την ικανότητά σας να εκτελείτε φυσιολογικά τις καθημερινές σας δραστηριότητες.
  Οι καλύτερες ανταποκρίσεις του MabThera παρατηρήθηκαν σε εκείνους που έχουν θετική εξέταση αίματος στο ρευματοειδή παράγοντα (RF) και/ή τα αντισώματα έναντι των κυκλικών κιτρουλινιωμένων πεπτιδίων (anti-CCP). Και οι δύο εξετάσεις είναι συνήθως θετικές στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και βοηθούν στην επιβεβαίωση της διάγνωσης.

 4. Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
  Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών ηλικίας 2 ετών και άνω με κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (παλαιότερα ονομαζόταν κοκκιωμάτωση Wegener) ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, και λαμβάνεται σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή.
  Η κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα και η μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα είναι δύο μορφές φλεγμονής των αιμοφόρων αγγείων που προσβάλλουν κυρίως τους πνεύμονες και τους νεφρούς, αλλά μπορεί να προσβάλλουν και άλλα όργανα. Τα Β λεμφοκύτταρα εμπλέκονται στην πρόκληση αυτών των παθήσεων.

 5. Κοινή πέμφιγα
  Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με μέτρια έως σοβαρή κοινή πέμφιγα. Η κοινή πέμφιγα είναι μια αυτοάνοση κατάσταση που προκαλεί επώδυνες φλύκταινες στο δέρμα και στην επιφάνεια του στόματος, της μύτης, του λαιμού και των γεννητικών οργάνων.
  Φιαλίδιο των 10 mL – Συσκευασία των 2 φιαλιδίων.
  Φιαλίδιο των 50 mL – Συσκευασία του 1 φιαλιδίου.
  Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης.

MabThera 1400mg ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια ένεση
Το MabThera για υποδόρια χορήγηση χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του μη-Hodgkin λεμφώματος σε ενήλικες. Πρόκειται για μία ασθένεια του λεμφικού ιστού (τμήματος του ανοσοποιητικού συστήματος), η οποία προσβάλλει έναν τύπο λευκοκυττάρων, τα οποία ονομάζονται Β-λεμφοκύτταρα. Το MabThera μπορεί να χορηγηθεί μόνο του ή μαζί με άλλα φάρμακα, τα οποία ονομάζονται «χημειοθεραπεία».

Οι ασθενείς θα λαμβάνουν πάντα το MabThera στάγδην (ενδοφλέβια έγχυση) κατά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια θα λαμβάνουν το ΜabThera για υποδόρια χορήγηση (υποδόρια ένεση).

Στους ασθενείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, το MabThera μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία συντήρησης επί 2 χρόνια, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας.

- Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1400 mg/11,7 mL rituximab και διατίθεται σε συσκευασία του 1 φιαλιδίου.

Χορηγείται με υποδόρια ένεση.

Το Madopar ενδείκνυται για όλες τις μορφές του παρκινσονικού συνδρόμου με εξαίρεση το
φαρμακευτικό παρκινσονισμό.

 • Δισκία (200 + 50) mg

 • Συσκευασία των 30 δισκίων

 • Χορηγείται από το στόμα

Το Ocrevus χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με:

 • Υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ)
  Στις υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης ο ασθενής έχει επαναλαμβανόμενα επεισόδια συμπτωμάτων (υποτροπών). Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά μέσα σε μερικές ώρες, ή με βραδύ ρυθμό σε διάστημα αρκετών ημερών. Τα συμπτώματα υποχωρούν ή βελτιώνονται μεταξύ των υποτροπών, αλλά οι βλάβες μπορεί να συσσωρευτούν και να οδηγήσουν σε οριστική αναπηρία

 • Πρώιμη πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΠΠΣ)
  Στην πρωτοπαθή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζουν να επιδεινώνονται από την έναρξη της νόσου.

Πως δρα το Ocrevus;

 • Στις υποτροπιάζουσες μορφές της πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ), το Ocrevus βοηθά στη σημαντική μείωση του αριθμού των επεισοδίων (υποτροπών) και μειώνει σημαντικά την εξέλιξη της νόσου. Το Ocrevus αυξάνει επίσης σημαντικά την πιθανότητα μη εμφάνισης στοιχείων ενεργότητας της νόσου σε έναν ασθενή (εγκεφαλικές βλάβες, υποτροπές και επιδείνωση της αναπηρίας).

 • Στην πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΠΠΣ), το Ocrevus βοηθά στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και στη μείωση της επιδείνωσης της ταχύτητας βάδισης.

Εμφάνιση του Ocrevus και περιεχόμενο της συσκευασίας

 • Το Ocrevus είναι διαυγές προς ελαφρώς ιριδίζον, και άχρωμο προς ανοιχτό καφέ διάλυμα.

 • Παρέχεται ως ένα πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

 • Αυτό το φάρμακο είναι διαθέσιμο σε συσκευασία που περιέχει 1 φιαλίδιο πυκνού διαλύματος των 10 ml).

Το Perjeta περιέχει τη δραστική ουσία περτουζουμάμπη και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με καρκίνο του μαστού όταν:

 • Ο καρκίνος του μαστού έχει χαρακτηριστεί ως «HER2-θετικός».

 • Ο καρκίνος έχει διασπαρεί σε άλλα σημεία του σώματος, όπως οι πνεύμονες ή το ήπαρ, (έχει κάνει μετάσταση) και δεν έχει λάβει προηγούμενη θεραπεία με αντικαρκινικά φάρμακα (χημειοθεραπεία) ή άλλα φάρμακα σχεδιασμένα να προσδένονται στο HER2 ή αλλιώς ο καρκίνος έχει επιστρέψει στο μαστό μετά από προηγούμενη θεραπεία.

 • Ο καρκίνος δεν έχει διασπαρθεί σε άλλα σημεία του σώματος και η θεραπεία πρόκειται να χορηγηθεί πριν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση (η θεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση ονομάζεται «εισαγωγική» θεραπεία).

 • Ο καρκίνος δεν έχει διασπαρεί σε άλλα σημεία του σώματος και η θεραπεία πρόκειται να χορηγηθεί μετά τη χειρουργική επέμβαση (η θεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση ονομάζεται επικουρική θεραπεία).

Το Perjeta είναι ένα πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Είναι διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο έως ωχρό κίτρινο υγρό. Παρέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο, το οποίο περιέχει 14 ml πυκνού διαλύματος.

Κάθε συσκευασία περιέχει ένα φιαλίδιο.

Χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση.

Phesgo 600 mg/600 mg ενέσιμο διάλυμα
Phesgo 1200 mg/600 mg ενέσιμο διάλυμα

Το Phesgo είναι ένα φάρμακο για τον καρκίνο που περιέχει δύο δραστικές ουσίες: την περτουζουμάμπη και την τραστουζουμάμπη.

Το Phesgo χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με καρκίνο του μαστού που είναι «HER2-θετικού» τύπου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν:

 • ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος, όπως οι πνεύμονες ή το ήπαρ (έχει κάνει μετάσταση), ή ο καρκίνος έχει επιστρέψει στο μαστό και στην περιοχή γύρω από το μαστό, αλλά δεν μπορεί να χειρουργηθεί, και δεν έχει δοθεί προηγούμενη θεραπεία με αντικαρκινικά φάρμακα (χημειοθεραπεία) ή άλλα φάρμακα σχεδιασμένα να προσδένονται στο HER2.

 • ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος και η θεραπεία πρόκειται να χορηγηθεί είτε πριν τη χειρουργική επέμβαση (εισαγωγική θεραπεία) ή μετά τη χειρουργική επέμβαση (επικουρική θεραπεία).

Το Phesgo χορηγείται μόνο με υποδόρια ένεση.

Το Phesgo είναι ένα ενέσιμο διάλυμα. Είναι ένα διαυγές έως ιριδίζον διάλυμα, άχρωμο έως ελαφρώς καστανό, το οποίο παρέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο. Κάθε συσκευασία περιέχει ένα φιαλίδιο είτε με 10mL ή 15mL διαλύματος


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Polivy είναι ένα φάρμακο για τον καρκίνο, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία polatuzumab vedotin.

Το Polivy χορηγείται για τη θεραπεία του μη προθεραπευμένου «διάχυτου από μεγάλα Β-κύτταρα λεμφώματος».

Το Polivy χορηγείται επίσης για τη θεραπεία του «διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα» που έχει που επανεμφανιστεί ή που ποτέ δεν ανταποκρίθηκε:

 • μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία και

 • όταν δεν μπορείτε να λάβετε μόσχευμα αρχέγονων κυττάρων.

Το Polivy χορηγείται υπό την επίβλεψη γιατρού με εμπειρία στη χορήγηση τέτοιων θεραπειών. Χορηγείται σε φλέβα, ως έγχυση για 90 λεπτά

Το Polivy κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση είναι λευκή έως ελαφρώς γκριζωπή-λευκή πάστα που περιέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο.

Κάθε συσκευασία του Polivy αποτελείται από ένα φιαλίδιο.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Pulmozyme χρησιμοποιείται σε ασθενείς με κυστική ίνωση.

Διάλυμα για εισπνοή μέσω εκνεφωτή 2500 U/2.5ml.

Το διάλυμα για εισπνοή μέσω εκνεφωτή PULMOZYME είναι διαθέσιμο σε κουτιά των 6 φυσίγγων. Οι φύσιγγες περιέχουν 2.5 ml διαλύματος φαρμάκου.

Χορηγείται με εισπνοή.

RoΑctemra 20 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

 • Το RoActemra χρησιμοποιείται στη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή μορφή ενεργούς ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), μιας αυτοάνοσης νόσου, εάν οι προηγούμενες θεραπείες ήταν αναποτελεσματικές. Το RoActemra χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη. Εντούτοις, το RoActemra μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι η μεθοτρεξάτη δεν είναι κατάλληλη.

 • To RoActemra μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία σοβαρής, ενεργούς και προϊούσας ρευματοειδούς αρθρίτιδας χωρίς προηγούμενη θεραπεία με μεθοτρεξάτη.

 • To RoActemra χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών με συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ). Το RoActemra χρησιμοποιείται για παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω που έχουν ενεργό συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ), μια φλεγμονώδη νόσο που προκαλεί πόνο και οίδημα σε μια ή περισσότερες αρθρώσεις, καθώς και πυρετό και εξάνθημα. Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της συστηματικής ΝΙΑ και μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία.

 • Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών με πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ).Το RoActemra χρησιμοποιείται για παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω με ενεργό πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ), μία φλεγμονώδη νόσο που προκαλεί πόνο και οίδημα σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της πολυαρθρικής ΝΙΑ και μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία.

 • Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών ηλικίας 2 ετών και άνω με σοβαρό ή απειλητικό για τη ζωή σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS), μια ανεπιθύμητη ενέργεια σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες με T-λεμφοκύτταρα φέροντα χιμαιρικούς αντιγονικούς υποδοχείς (CAR T κύτταρα) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου.

 • Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με νόσο του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), που λαμβάνουν συστηματικά κορτικοστεροειδή και χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο ή μηχανικό αερισμό.

Χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.
Το RoActemra διατίθεται σε φιαλίδια που περιέχουν:
- 80 mg tocilizumab σε 4 ml (20 mg/ml) σε συσκευασία του 1 και των 4 φιαλιδίων.
- 200 mg tocilizumab σε 10 ml (20 mg/ml) σε συσκευασία του 1 φιαλιδίου.
- 400 mg tocilizumab σε 20 ml (20 mg/ml) σε συσκευασία του 1 φιαλιδίου.

RoActemra 162 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα.

Το RoActemra χρησιμοποιείται στη θεραπεία:

 • ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή μορφή ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), μιας αυτοάνοσης νόσου, εάν οι προηγούμενες θεραπείες ήταν αναποτελεσματικές.

 • ενηλίκων με σοβαρή, ενεργή και προϊούσα ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ), οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με μεθοτρεξάτη.
  Το RoActemra συμβάλλει στη μείωση συμπτωμάτων της ΡΑ, όπως είναι ο πόνος και η διόγκωση των αρθρώσεων, και μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοσή σας στις καθημερινές ασχολίες. Το RoActemra έχει δείξει ότι επιβραδύνει τη βλάβη στο χόνδρο και στα οστά των αρθρώσεων που προκαλείται από τη νόσο και ότι βελτιώνει την ικανότητά σας να εκτελείτε φυσιολογικά τιςκαθημερινές σας δραστηριότητες.
  Το RoActemra χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό με ένα άλλο φάρμακο για τη ΡΑ το οποίο ονομάζεται μεθοτρεξάτη. Ωστόσο, το RoActemra μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι η μεθοτρεξάτη δεν είναι κατάλληλη.

 • ενηλίκων με ασθένεια των αρτηριών, η οποία ονομάζεται γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (ΓΚΑ), η οποία προκαλείται από τη φλεγμονή των μεγαλύτερων αρτηριών του σώματος, ειδικά εκείνων που παρέχουν αίμα στο κεφάλι και το λαιμό. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, κόπωση και πόνο στη γνάθο. Οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν εγκεφαλικά επεισόδια και τύφλωση.
  Το RoActemra μπορεί να μειώσει τον πόνο και το οίδημα στις αρτηρίες και τις φλέβες στο κεφάλι, το λαιμό και τα χέρια σας.
  Η ΓΚΑ συχνά αντιμετωπίζεται με φάρμακα που ονομάζονται στεροειδή. Είναι συνήθως αποτελεσματικά, αλλά μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες εάν χρησιμοποιούνται σε υψηλές δόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μείωση της δόσης των στεροειδών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υποτροπή της ΓΚΑ. Η προσθήκη του RoActemra στη θεραπεία σημαίνει ότι τα στεροειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ διατηρείται η ύφεση της ΓΚΑ.

 • παιδιών και εφήβων, ηλικίας 1 έτους και άνω, με ενεργή συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (συστηματική ΝΙΑ), μια φλεγμονώδη νόσο που προκαλεί πόνο και οίδημα σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις καθώς επίσης πυρετό και εξάνθημα.
  Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της συστηματικής ΝΙΑ. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία

 • παιδιών και εφήβων, ηλικίας 2 ετών και άνω, με ενεργή πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (πολυαρθρική ΝΙΑ). Πρόκειται για μια φλεγμονώδη νόσο που προκαλεί πόνο και οίδημα σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις.
  Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της πολυαρθρικής ΝΙΑ. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία.

- Κάθε συσκευασία περιέχει 4 προγεμισμένες σύριγγες.
- Χορηγείται με υποδόρια ένεση.

Το Ronapreve αποτελείται από τις δραστικές ουσίες «casirivimab» και «imdevimab». Τα casirivimab και imdevimab είναι ένας τύπος πρωτεΐνης που ονομάζεται «μονοκλωνικά αντισώματα».

Το Ronapreve χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 12 ετών και άνω και βάρους τουλάχιστον 40 kg με COVID-19, οι οποίοι:

 • δεν απαιτούν οξυγόνο για τη θεραπεία της COVID-19, και

 • διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο η ασθένεια να γίνει σοβαρή με βάση την αξιολόγηση του γιατρού τους.

Το Ronapreve χρησιμοποιείται για την πρόληψη της COVID-19 σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω και βάρους τουλάχιστον 40 kg.

Το Ronapreve συνδέεται σε μια πρωτεΐνη στην επιφάνεια του κορωνοϊού που ονομάζεται «πρωτεΐνη ακίδα». Αυτό αποτρέπει τον ιό από το να εισέλθει στα κύτταρά σας και να εξαπλωθεί ανάμεσα στα κύτταρα.

To Ronapreve είναι ένα διάλυμα για ένεση/έγχυση.

Κάθε φιαλίδιο μίας χρήσης των 6 mL περιέχει 300 mg casirivimab ή 300 mg imdevimab.

Κάθε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων των 20 mL περιέχει 1.332 mg casirivimab ή 1.332 mg imdevimab.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Rozlytrek 100 mg σκληρά καψάκια
Rozlytrek 200 mg σκληρά καψάκια

Το Rozlytrek είναι ένα φάρμακο για τον καρκίνο το οποίο περιέχει την δραστική ουσία entrectinib.
Το Rozlytrek χρησιμοποιείται για τη θεραπεία είτε:

 • ενηλίκων και παιδιών ηλικίας 12 ετών και άνω με συμπαγή όγκο (καρκίνο) σε διάφορα σημεία του σώματος που προκαλείται από μία αλλαγή στο γονίδιο του νευροτροφικού υποδοχέα με δράση κινάσης τυροσίνης (NTRK), ή

 • ενηλίκων με ένα τύπο καρκίνου του πνεύμονα που ονομάζεται «μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα» (ΜΜΚΠ) που προκαλείται από μία αλλαγή στο γονίδιο ROS1.

Από του στόματος χρήση

Τα καψάκια παρέχονται σε φιάλες που περιέχουν είτε:

 • 30 σκληρά καψάκια του Rozlytrek 100 mg, ή

 • 90 σκληρά καψάκια του Rozlytrek 200 mg


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

 • Το Tamiflu χρησιμοποιείται για ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη (συμπεριλαμβανομένων των τελειόμηνων νεογνών) για τη θεραπεία της γρίπης(influenza). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχετε συμπτώματα γρίπης, και είναι γνωστό ότι ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητά σας.

 • Το Tamiflu μπορεί, επίσης, να συνταγογραφηθεί για ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη ηλικίας άνω του 1 έτους για την πρόληψη της γρίπης, ανά περίπτωση - για παράδειγμα, εάν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει γρίπη.

 • Το Tamiflu μπορεί να συνταγογραφηθεί για ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη (συμπεριλαμβανομένων των τελειόμηνων νεογνών) ως προληπτική θεραπεία σε εξαιρετικές περιπτώσεις - για παράδειγμα εάν υπάρχει παγκόσμια επιδημία γρίπης (πανδημία γρίπης) και ενδέχεται το εμβόλιο για την εποχική γρίπη να μην παρέχει επαρκή προστασία.

Σκληρά καψάκια 30 mg, 45 mg & 75 mg.
Συσκευασίες κυψελών (blisters) των 10 καψακίων.

Χορηγείται από το στόμα.

To Τarceva είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου, εμποδίζοντας τη δράση μίας πρωτεΐνης που ονομάζεται υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) για μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σε προχωρημένο στάδιο:

 • ως θεραπεία έναρξης εάν τα καρκινικά κύτταρα έχουν ειδικές μεταλλάξεις στον EGFR,

 • εάν η EGFR θετική νόσος μετά την αρχική χημειοθεραπεία παραμένει κατά κύριο λόγο αμετάβλητη,

 • ή εάν η προηγούμενη χημειοθεραπεία δεν έχει βοηθήσει να υποχωρήσει η νόσος.

Επίσης, μπορεί να συνταγογραφηθεί σε συνδυασμό με ένα άλλο φάρμακο που ονομάζεται γεμσιταβίνη για το μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Tarceva διατίθενται σε περιεκτικότητες των 100 mg ή των 150 mg σε μεγέθη συσκευασίας των 30 δισκίων.

Χορηγείται από το στόμα.

Tecentriq 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Tecentriq 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

 • Ενός είδους καρκίνου της κύστης, το οποίο ονομάζεται ουροθηλιακό καρκίνωμα

 • Ενός είδους καρκίνου του πνεύμονα, το οποίο ονομάζεται μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

 • Ενός είδους καρκίνου του πνεύμονα, το οποίο ονομάζεται μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

 • Ενός είδους καρκίνου του μαστού, το οποίο ονομάζεται τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού.

 • Ενός είδους καρκίνου του ήπατος, το οποίο ονομάζεται ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν το Tecentriq όταν ο καρκίνος τους εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος ή όταν εμφανίζεται ξανά μετά από προηγούμενη θεραπεία.

Οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν το Tecentriq όταν ο καρκίνος του πνεύμονα δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος και η θεραπεία πρόκειται να χορηγηθεί μετά τη χειρουργική επέμβαση και τη χημειοθεραπεία. Η θεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση ονομάζεται επικουρική θεραπεία.

Το Tecentriq μπορεί να χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα. Είναι σημαντικό να διαβάζετε επίσης τα φύλλα οδηγιών για τα άλλα αντικαρκινικά φάρμακα που ενδεχομένως λαμβάνετε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα φάρμακα, ρωτήστε το γιατρό σας.

Το Tecentriq είναι ένα πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Είναι ένα διαυγές, άχρωμο προς ελαφρά κίτρινο υγρό.

Το Tecentriq διατίθεται σε συσκευασία που περιέχει 1 γυάλινο φιαλίδιο.

Xofluza 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xofluza 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xofluza 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Το Xofluza περιέχει baloxavir marboxil. Αυτός είναι ένας τύπος αντιικού φαρμάκου που ονομάζεται «αναστολέας της cap-εξαρτώμενης ενδονουκλεάσης».
Το Xofluza χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη της γρίπης. Αυτό το φάρμακο εμποδίζει τον ιό της γρίπης να εξαπλωθεί στο σώμα και βοηθάει στη συντόμευση του χρόνου έως την ανάρρωση από τα συμπτώματα.

 • Το Xofluza χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της γρίπης σε ασθενείς ηλικίας 1 έτους και άνω που έχουν συμπτώματα γρίπης για λιγότερο από 48 ώρες.

 • Το Xofluza χρησιμοποιείται για την πρόληψη της γρίπης σε άτομα ηλικίας  1 έτους και άνω που έχουν έρθει σε στενή επαφή με κάποιον που είναι γνωστό ή εικάζεται ότι έχει γρίπη.

Από του στόματος χρήση

Τα Xofluza 20mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασία κυψέλης (blister) των 2.
Τα Xofluza 40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασία κυψέλης (blister) των 2 και του 1.
Τα Xofluza 80mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασία κυψέλης (blister) του 1.


▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100). (+30 210 6166100).

Το Zelboraf είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μελάνωμα που έχει εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία του σώματος ή δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικώς. Μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος έχει μία αλλαγή (μετάλλαξη) στο γονίδιο "BRAF". Η μεταβολή αυτή μπορεί να έχει προκαλέσει την ανάπτυξη μελανώματος.

 • Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 240 mg.

 • Συσκευασία κυψελών (blisters) των 56 δισκίων.

 • Xορηγείται από το στόμα.

Το σύστημα διαχείρισης διαβήτη ACCU-CHEK® 360˚ διαθέτει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε, να έχετε πρόσβαση και να αναθεωρείτε εύκολα, απλά και άνετα τα δεδομένα σας σχετικά με το διαβήτη. Χάρη στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα του συστήματος και το σχεδιασμό για εύκολη πλοήγηση, έχετε πρόσβαση σε πληθώρα εξαιρετικά χρήσιμων πληροφοριών για την υγεία σας απευθείας στην οθόνη του Η/Υ σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Φιλικό προς το χρήστη, γρήγορο και αξιόπιστο. Ένα σύστημα αποδεδειγμένης αξιοπιστίας που παρέχει διακριτικότητα κατά τη μέτρηση, χάρη στον κομψό σχεδιασμό και την ταχύτητα έκδοσης αποτελεσμάτων. Ιδανική λύση για άτομα με διαβήτη που θέλουν έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη μετρητή, ο οποίος διασφαλίζει γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων και διαθέτει λειτουργικό σχεδιασμό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ταινίες εξέτασης Accu-Chek Advantage II / Sensor Comfort με καμπύλο σχήμα για ιδανική εφαρμογή, ευκολία και ακρίβεια. Σύστημα αποδεδειγμένης αξιοπιστίας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Εκτέλεση μετρήσεων με αξιοπιστία και σιγουριά. Για άτομα με διαβήτη τύπου 1 και 2 που θέλουν ένα σύστημα εύκολο στη χρήση και αξιόπιστο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Μικρό, κομψό, αξιόπιστο. Μετρητής μικρών διαστάσεων με πλήρεις λειτουργίες. Για άτομα με διαβήτη, που ενδιαφέρονται για μια συσκευή με κομψό σχεδιασμό και προηγμένες λειτουργίες.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ένα σύστημα διαχείρισης του διαβήτη που χωράει στην παλάμη του χεριού σας. Το Accu-Chek Combo είναι ένα διαδραστικό σύστημα διπλής κατεύθυνσης, που συνδυάζει έναν «έξυπνο» μετρητή γλυκόζης του αίματος με μια αξιόπιστη αντλία ινσουλίνης. Μπορείτε να υπολογίσετε το bolus σας στο μετρητή εύκολα και γρήγορα και να το αποστείλετε στην αντλία διακριτικά, χωρίς να την αγγίξετε, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth®. Σύστημα Accu-Chek Combo - ένα νέο επίπεδο αυτονομίας στη θεραπεία με αντλία ινσουλίνης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ένα καινοτόμο σύστημα, "όλα σε 1", με ενσωματωμένο στυλό λήψης αίματος - για εύκολη και άνετη εκτέλεση μετρήσεων οπουδήποτε.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Προηγμένη δυνατότητα αιμοληψίας για την κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής χρήσης. Δύο συσκευές δειγματοληψίας αίματος διατίθενται για επαγγελματική χρήση.

Με το σύστημα Accu-Chek Mobile μπορείτε να εκτελέσετε μετρήσεις όποτε και όπου χρειάζεται. Κυριολεκτικά. Είναι ο μόνος μετρητής γλυκόζης αίματος με την επαναστατική τεχνολογία «Test & Go». Σύστημα χωρίς ταινίες, με κασέτα 50 διαδοχικών μετρήσεων, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το στυλό λήψης αίματος Accu-Chek FastClix Mobile και παρέχει έναν εντελώς νέο τρόπο μέτρησης, απλά και άνετα. Εσείς απλά δώστε το δείγμα. Το σύστημα Accu-Chek Mobile θα κάνει όλα τα υπόλοιπα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Πρωτοποριακό στυλό λήψης αίματος μίας χρήσης με τρεις διαφορετικές επιλογές ρύθμισης βάθους τρυπήματος - για μεγαλύτερη ευελιξία, άνεση και κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής χρήσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Πρακτικό στυλό λήψης αίματος, μίας χρήσης, για γρήγορη και ασφαλή χρήση σε κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Μικρή και «έξυπνη» συσκευή για γρήγορη ανάγνωση και ανάλυση δεδομένων που αποστέλλονται από τους μετρητές γλυκόζης αίματος και τις αντλίες ινσουλίνης Accu-Chek μέσω διασυνδετικής διάταξης υπέρυθρων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Αυτοματοποιημένο σύστημα χρώσης πλακιδίων. Με το σύστημα BenchMark XT της Ventana βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργική ευελιξία καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων IHC, ISH και FITC ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το πρωτογενές αντίσωμα CONFIRM anti-ER (SP1) της Ventana είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα κόνικλου (IgG) που προορίζεται για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου οιστρογονικών υποδοχέων (ER) σε τομές ιστού, μονιμοποιημένου σε φορμόλη και εγκλεισμένου σε παραφίνη, σε αυτόματο σύστημα χρώσης πλακιδίων της Ventana με τη χρήση κιτ ανίχνευσης και βοηθητικών αντιδραστηρίων της Ventana.

Ενδείκνυται ως βοήθημα για τη διαχείριση, πρόγνωση και πρόβλεψη των αποτελεσμάτων θεραπείας σε περιστατικά καρκίνου του μαστού. To CONFIRM ER αποτελεί μέρος του πλήρους πάνελ μονοκλωνικών αντισωμάτων κόνικλου της Ventana για τον μαστό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το πρωτογενές αντίσωμα CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) της Ventana είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα από κόνικλο (IgG) έναντι του καρβοξυτελικού τμήματος του αντιγόνου Ki-67. Η χρώση του αντιγόνου Ki-67 μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για την αξιολόγηση της δραστηριότητας πολλαπλασιασμού φυσιολογικού και νεοπλασματικού ιστού.

Προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση (IVD). Το αντίσωμα αυτό αποτελεί μέρος του πλήρους πάνελ μονοκλωνικών αντισωμάτων κονίκλου της Ventana για τον μαστό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το πρωτογενές αντίσωμα CONFIRM anti-PR (1E2) της Ventana είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα κόνικλου (IgG) που προορίζεται για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου υποδοχέων προγεστερόνης (PR) σε τομές ιστού, μονιμοποιημένου σε φορμόλη και εγκλεισμένου σε παραφίνη, σε αυτόματο σύστημα χρώσης πλακιδίων της Ventana με τη χρήση κιτ ανίχνευσης και βοηθητικών αντιδραστηρίων της Ventana.

Το CONFIRM PR, που αποτελεί μέρος του πλήρους πάνελ μονοκλωνικών αντισωμάτων κόνικλου της Ventana για τον μαστό, αναγνωρίζει τις ισομορφές A, B και C.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α (FDA) μονοκλωνικό αντίσωμα κόνικλου PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) της Ventana προορίζεται για την ημιποσοτική ανίχνευση του αντιγόνου HER2 σε τομές φυσιολογικού και νεοπλασματικού ιστού, μονιμοποιημένου σε φορμαλίνη και εγκλεισμένου σε παραφίνη. Το προϊόν αυτό, σχεδιασμένο να χρησιμοποιηθεί σε αυτόματη συσκευή ανοσοϊστοχημείας για τη χρώση πλακιδίων, ενδείκνυται ως βοήθημα για την διάκριση ασθενών με καρκίνο του μαστού, οι οποίες είναι κατάλληλες για θεραπεία με Herceptin. Το PATHWAY anti-HER-2/neu αποτελεί μέρος του πάνελ μονοκλωνικών αντισωμάτων κόνικλου της Ventana για τον μαστό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Σύστημα ανάλυσης εικόνας της Ventana - Ventana Image Analysis System. Το σύστημα VIAS ενσωματώνεται ομαλά στην τρέχουσα ροή εργασιών των παθολογοανατόμων για λήψη εικόνας σε πραγματικό χρόνο και ποσοτικοποίηση των κυτταρικών χαρακτηριστικών. Αυτό το εύχρηστο, επιτραπέζιο σύστημα επιτρέπει την άμεση εναλλαγή μεταξύ υπολογιστικής ανάλυσης εικόνας και μικροσκοπικής εξέτασης ρουτίνας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Δυνατότητα «έξυπνης» παρακολούθησης τιμών PT/INR σε ιδιωτικό ιατρείο. Συνήθως, η μέτρηση των τιμών PT/INR ενός ασθενή εκτελείται από τους επαγγελματίες υγείας σε λιγότερο από 1 λεπτό με μια σταγόνα τριχοειδικού αίματος (8 µl).

Η προσαρμογή της θεραπείας πραγματοποιείται σχεδόν άμεσα, παρέχοντας τη δυνατότητα ποιοτικής διαχείρισης του χρόνου στο σημείο περίθαλψης και απευθείας διάδρασης με τον ασθενή. Χάρη στις προηγμένες επιλογές διαχείρισης δεδομένων και στους προαιρετικούς ορούς ελέγχου υγρών, το σύστημα CoaguChek XS Plus επιλέγεται από τους επαγγελματίες υγείας για χρήση στα ιδιωτικά ιατρεία.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Δυνατότητα «έξυπνης» παρακολούθησης των τιμών PT/INR σε κέντρα αντιπηκτικής αγωγής υψηλού φόρτου εργασίας και νοσοκομεία.

Συνήθως, η μέτρηση των τιμών PT/INR εκτελείται από τους επαγγελματίες υγείας σε λιγότερο από 1 λεπτό με μια σταγόνα τριχοειδικού αίματος (8 µl).

Χάρη στον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμωτού κώδικα είναι δυνατή η ταυτοποίηση αναγνωριστικού ασθενή και χειριστή για την ενίσχυση της συμμόρφωσης και τη βελτίωση της ροής εργασιών. Τέλος, με τη σύνδεση του οργάνου στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων του ιδρύματος διασφαλίζεται η πλέον ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ο «έξυπνος» τρόπος μέτρησης της τιμής INR κατ' οίκον. Το σύστημα CoaguChek XS είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή για ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ για την παρακολούθηση των τιμών PT/INR κατ' οίκον ή καθ' οδόν. Το σύστημα βελτιώνει τη συμμόρφωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, μειώνοντας τη συχνότητα των επισκέψεων στο γιατρό και συνδράμοντάς τους στην αντιμετώπιση της πάθησής τους.

Με τη χρήση μιας μικρής σταγόνας (8 µl) τριχοειδικού αίματος διευκολύνεται η χρήση και παρέχονται ακριβή αποτελέσματα PT/INR συνήθως σε λιγότερο από 1 λεπτό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

To λογισμικό cobas bge link (παλαιότερα γνωστό ως OMNILINK) διαθέτει προηγμένες λειτουργίες απομακρυσμένης γραφικής παρακολούθησης και ελέγχου για την άμεση και ενημερωμένη καταγραφή της κατάστασης απόδοσης του συστήματος cobas b 221 POC, του συστήματος cobas b 121 POC και της σειράς αναλυτών OMNI της Roche, παρέχοντας έτσι στο συντονιστή στο σημείο περίθαλψης τη δυνατότητα να εμφανίσει και να εκτελέσει εξ αποστάσεως τις παρακάτω ενέργειες:

 • διαχείριση όλων των συνδεδεμένων αναλυτών

 • αντιμετώπιση προβλημάτων

 • εκτέλεση συντήρησης ρουτίνας

 • διαχείριση ποιοτικού ελέγχου και χειριστών

 • διαχείριση αποτελεσμάτων ασθενών

 • δημιουργία διεπαφής με το σύστημα LIS ή HIS

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ταινίες εξέτασης για χειροκίνητη και αυτόματη μέτρηση τιμών - αξιοπιστία και ευκολία ελέγχου και παρακολούθησης κατά την ανάλυση ούρων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Αναλυτές διαδοχικής αξιολόγησης (σύστημα Urisys 1100), με ημιαυτόματη εφαρμογή περιοχής εργασίας ανάλυσης ούρων (σύστημα cobas u 411 και Τερματικό Ιζήματος) και πλήρως αυτοματοποιημένοι (σύστημα Urisys 2400) για ανάλυση ούρων σε εργαστήρια χαμηλού, μέτριου και υψηλού φόρτου εργασίας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το σύστημα Accutrend Plus είναι μια ευέλικτη, φορητή συσκευή για χρήση στο σημείο περίθαλψης, με δυνατότητα προσδιορισμού των κυριότερων παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων και του γαλακτικού άλατος. Η συσκευή αυτή επιτρέπει τον εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της χοληστερόλης, της γλυκόζης και των τριγλυκεριδίων καθώς και των επιπέδων γαλακτικού άλατος σε τριχοειδικό αίμα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Οι οστικοί δείκτες Elecsys είναι ευαίσθητοι δείκτες για την παρακολούθηση της θεραπείας, τον έλεγχο συμμόρφωσης με τη θεραπεία και την πρόβλεψη του κινδύνου κατάγματος σε ασθενείς με οστεοπόρωση.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το cobas® 4800 CT/NG Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση του Chlamydia trachomatis (CT) και/ή του Neisseria gonorrhoeae (NG) σε δείγματα. Το cobas® 4800 CT/NG Test ανιχνεύει μόνο το DNA του CT, του NG ή ταυτόχρονα των CT και NG σε ενδοτραχηλικά δείγματα από στυλεό και ούρων που έχουν συλλεχθεί από συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά άτομα. Το cobas® 4800 CT/NG Test εκτελείται στο πλήρως αυτόματο cobas® 4800 σύστημα.

Η λοίμωξη από Chlamydia trachomatis (CT) είναι το πιο συχνά αναφερόμενο σεξουαλικά μεταδιδόμενο βακτηριακό νόσημα (ΣΜΝ) στις Ηνωμένες Πολιτείες1,2 και η δεύτερη κυριότερη αιτία σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων παγκοσμίως με περίπου 89,1 εκατομμύρια περιστατικά ετησίως.

Τα Neisseria gonorrhoeae (γονόκοκκοι) είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της γονόρροιας. Το 2006 αναφέρθηκαν συνολικά 358.366 περιστατικά λοίμωξης από NG στα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων και εκτιμάται ότι περισσότερα από 700.000 άτομα μολύνονται κάθε χρόνο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το cobas® 4800 HPV Test είναι μια ποιοτική ανάλυση πολλαπλών παραμέτρων που ανιχνεύει ταυτόχρονα 14 τύπους υψηλού κινδύνου και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό γονότυπου των τύπων 16 και 18 του HPV. Η β-σφαιρίνη χρησιμοποιείται ως εσωτερικό πρότυπο ελέγχου για την αξιολόγηση της ποιότητας των δειγμάτων και την ταυτοποίηση δειγμάτων που περιέχουν παράγοντες οι οποίοι προκαλούν αναστολή της διαδικασίας ενίσχυσης. Αξιοπιστία. Η ανάλυση εκτελείται αυτόματα στο σύστημα cobas® 4800.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας B (HBV) σε ανθρώπινο πλάσμα και ορό, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS® TaqMan® 48 Αναλυτή για αυτόματη ενίσχυση και ανίχνευση. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες ως βοήθημα στην αξιολόγηση της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετράται από τις μεταβολές στα επίπεδα HBV DNΑ στο πλάσμα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του RNA ιού ηπατίτιδας C (HCV) στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS®TaqMan®48 Αναλυτή για την εκτέλεση αυτόματης ενίσχυσης και ανίχνευσης.

Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και με άλλους εργαστηριακούς δείκτες της λοίμωξης HCV για την κλινική διαχείριση των ασθενών με χρόνια λοίμωξη HCV.

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση της πιθανότητας μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης στην αρχή της αντιικής θεραπείας και της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετρήθηκε από τις μεταβολές στα επίπεδα HCV RNA ορού ή πλάσματος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του RNA ιού επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) στο ανθρώπινο πλάσμα, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS®TaqMan®48 Αναλυτή για την εκτέλεση αυτόματης ενίσχυσης και ανίχνευσης.

Χάρη στο COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test, v2.0 μπορεί πλέον να διασφαλιστεί βελτιωμένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξέτασης και αυξημένη σιγουριά στην αξιολόγηση ιικών φορτίων. Αυξήστε τις πιθανότητες ανίχνευσης και επεκτείνετε το πεδίο κάλυψης, εστιάζοντας σε δύο περιοχές υψηλής συντήρησης του γονιδιώματος HIV-1 για να αντισταθμίσετε τυχόν μεταλλάξεις και εσφαλμένες αντιστοιχίσεις.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Tο σύστημα Cobas® Ampliprep αποτελεί ένα αυτόματο σύστημα απομόνωσης νουκλεινικών οξέων (DNA/RNA) από κλινικά δείγματα κάνοντας χρήση της τεχνολογίας μαγνητικών σφαιριδίων. Το σύστημα είναι εγκεκριμένο για διαγνωστική χρήση.

Το σύστημα Cobas® Ampliprep μπορεί να συνδεθεί με τα συστήματα Cobas® Amplicor καθώς και Cobas® TaqMan® 48 παρέχοντας έτσι πλήρη αυτοματοποίηση στην διενέργεια εξετάσεων Μοριακής Διάγνωσης καθώς όχι μόνο επεξεργάζεται τα κλινικά δείγματα και απομονώνει τα νουκλεικά οξέα στόχους αλλά προετοιμάζει τις αντιδράσεις για περαιτέρω ανάλυση με PCR ή Real-Time PCR.
Έχει την δυνάτοτητα επεξεργασίας μέχρι και 72 δείγματα αλλά και έως 4 διαφορετικές εξετάσεις ταυτόχρονα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® TaqMan® CT Test, v2.0 είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση DNA του Chlamydia trachomatis σε γυναικεία ενδοτραχηλικά δείγματα από στυλεό ή σε ανδρικά και γυναικεία δείγματα ούρων, χρησιμοποιώντας το AMPLICOR® CT/NG Κιτ Προετοιμασίας Δείγματος για χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® 48 Αναλυτή για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση. Η εξέταση διαθέτει μια στρατηγική διπλού στόχου (DNA κρυπτικού πλασμιδίου και γενομικό DNA του γονιδίου πρωτεΐνης MOMP) για τη διασφάλιση ακριβούς και αξιόπιστης ανίχνευσης του βακτηρίου Chlamydia, συμπεριλαμβανομένου και του παραλλαγμένου στελέχους που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Σουηδία.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® TaqMan® Mycobacterium tuberculosis (MTB) Test είναι μια ποιοτική in vitro διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση του M. tuberculosis σε κλινικά δείγματα. Η εξέταση χρησιμοποιεί την τεχνική ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και τον υβριδισμό νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση του βακτηρίου M. tuberculosis σε υγροποιημένα, απολυμασμένα και συμπυκνωμένα αναπνευστικά δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των πτυέλων αυτόματης ή προκλητής απόχρεμψης και των βρογχοκυψελιδικών εκπλυμάτων (BAL).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Για in vitro διαγνωστική χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το Κιτ Factor II (Prothrombin) G20210A επιτρέπει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου μιας σημειακής μετάλλαξης (G σε A στη θέση 20210) γονιδίου του ανθρώπινου Παράγοντα II, από DNA που απομονώθηκε σε ανθρώπινο ολικό περιφερικό αίμα. Η εξέταση εκτελείται στο LightCycler® Όργανο χρησιμοποιώντας αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για την ενίσχυση του DNA του Παράγοντα II που ανακτήθηκε από κλινικά δείγματα και φθορίζοντα υβριδισμό, ειδικό για το στόχο, για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου του ενισχυμένου DNA του Παράγοντα II.

Το Factor II (Prothrombin) G20210A test είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου της μετάλλαξης του Παράγοντα II (Προθρομβίνη) G20210A, που αποτελεί διαγνωστικό βοήθημα στην αξιολόγηση ασθενών με υποψία θρομβοφιλίας. Η εξέταση προορίζεται για χρήση στο LightCycler® Όργανο με την έκδοση λογισμικού 4.05 ή 4.1. Η προετοιμασία του δείγματος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία ροής εργασιών που περιγράφεται στο ένθετο της συσκευασίας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η κληρονομική θρομβοφιλία αποτελεί προδιάθεση για θρομβωτικά επεισόδια, όπως η φλεβική θρόμβωση, η οποία αποτελεί την τρίτη πιο συνηθισμένη καρδιαγγειακή νόσο. Η αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC) θεωρείται ως η κυριότερη ανωμαλία πήξης του αίματος που σχετίζεται με τη φλεβική θρόμβωση. Οι ασθενείς που ήταν θετικοί στην εξέταση για αντίσταση στην APC ή τη μετάλλαξη του Παράγοντα V Leiden πρέπει να υποβληθούν σε μοριακή γενετική εξέταση για τις άλλες πιο συχνές θρομβοφιλίες με επικάλυψη φαινότυπου, για τις οποίες διατίθεται εξέταση επί του παρόντος [δηλ., παραλλαγή Παράγοντα II (Προθρομβίνη) G20210A]. Παρουσιάζεται σε ποσοστό 1-2% του γενικού πληθυσμού και η συμβολή της στο φλεβικό θρομβοεμβολισμό είναι επαρκώς διαπιστωμένη.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Για in vitro διαγνωστική χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το Κιτ Factor V Leiden επιτρέπει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου μιας σημειακής μετάλλαξης (G σε A στη θέση 1691) του γονιδίου του ανθρώπινου Παράγοντα V, που αναφέρεται ως μετάλλαξη του Παράγοντα V Leiden, από DNA που απομονώθηκε σε ανθρώπινο ολικό περιφερικό αίμα. Η εξέταση εκτελείται στο LightCycler® Όργανο χρησιμοποιώντας αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για την ενίσχυση του DNA του Παράγοντα V που ανακτήθηκε από κλινικά δείγματα και φθορίζοντα υβριδισμό, ειδικό για το στόχο, για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου του ενισχυμένου DNA του Παράγοντα V.
Το Factor V Leiden test είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου της μετάλλαξης του Παράγοντα V Leiden, που αποτελεί διαγνωστικό βοήθημα στην αξιολόγηση ασθενών με υποψία θρομβοφιλίας. Η εξέταση προορίζεται για χρήση στο LightCycler® Όργανο με την έκδοση λογισμικού 4.05 ή 4.1. Η προετοιμασία του δείγματος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία ροής εργασιών που περιγράφεται στο ένθετο της συσκευασίας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η κληρονομική θρομβοφιλία αποτελεί προδιάθεση για θρομβωτικά επεισόδια, όπως η φλεβική θρόμβωση, η οποία αποτελεί την τρίτη πιο συνηθισμένη καρδιαγγειακή νόσο. Η αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC) θεωρείται ως η κυριότερη ανωμαλία πήξης του αίματος που σχετίζεται με τη φλεβική θρόμβωση. Η σημειακή μετάλλαξη στη θέση 1691 του γονιδίου του Παράγοντα V, η οποία αναφέρεται ως μετάλλαξη του Παράγοντα V Leiden, προκαλεί αντικατάσταση της αργινίνης από τη γλουταμίνη στη θέση 506, στην πρωτεΐνη του Παράγοντα V καθιστώντας την μερικώς ανθεκτική στην απενεργοποίηση με APC. Η γενετική ανάλυση έχει δείξει ότι η μετάλλαξη αυτή, η οποία παρουσιάζει σχετικά υψηλό επιπολασμό στο γενικό πληθυσμό (π.χ. περίπου 5% σε άτομα που ανήκουν στη λευκή φυλή), ευθύνεται για το 85% έως 95% των περιπτώσεων αντίστασης στην APC.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Κιτ για την αποτελεσματική απομόνωση DNA υψηλής ποιότητας από ποικιλία αρχικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κύτταρα, δείγματα ιστών, βακτήρια, ζύμες κ.ά.). Περιέχει σύστημα απομάκρυνσης των αναστολέων (Inhibitor Removal Buffer), ενώ είναι ιδανικό για απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30 -50 kb).

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το COBAS® TaqMan® HCV Test For Use With The High Pure System (HPS) , είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση RNA του HCV σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα EDTA. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται με τον COBAS® TaqMan® 48 αναλυτή για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση.

Η εξέταση αυτή ενδείκνυται για ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδείξεις ηπατικής νόσου και αντισώματα που υποδεικνύουν λοίμωξη από HCV, με υποψία ενεργούς λοίμωξης από HCV. Η ανίχνευση RNA του HCV υποδεικνύει ότι ο ιός πολλαπλασιάζεται και επομένως αποτελεί ένδειξη ενεργούς λοίμωξης από HCV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® TaqMan® HIV-1 Test For Use With The High Pure System (HPS) είναι μία in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση RNA του Ιού Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου Τύπου 1 (HIV-1) σε ανθρώπινο πλάσμα EDTA, χρησιμοποιώντας το Κιτ High Pure System Viral Nucleic Acid για χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων και τον Αναλυτή COBAS® TaqMan® 48 για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση.
Η εξέταση χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πρόγνωσης του ασθενή ή την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αντιρετροϊικής θεραπείας, με μέτρηση του βασικού επιπέδου HIV-1 RNA υπολογίζοντας τις μεταβολές στα επίπεδα HIV-1 RNA στο πλάσμα κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες εξέλιξης της νόσου για την κλινική διαχείριση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV-1.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® TaqMan® HIV-1 Test For Use Τα συστήματα LightCycler® PCR Πραγματικού Χρόνου διαθέτουν υψηλή απόδοση και μέγιστη ευελιξία. Είναι τα πρώτα συστήματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν ιχνηθέτες υβριδισμού, η ανάλυση πραγματικής καμπύλης τήξης, η αυτοματοποιημένη λειτουργία απόλυτης ποσοτικοποίησης, η λειτουργία σχετικής ποσοτικοποίησης με διόρθωση απόδοσης καθώς και άλλες λειτουργίες για την κάλυψη των ερευνητικών αλλά και των Διαγνωστικών αναγκών (LightCycler 2.0 CE/IVD System).

Τo LightCycler 1.2 & LightCycler 1.5 προορίζεται για έρευνα στον τομέα βιολογικών επιστημών. Το LightCycler 2.0 CE/IVD System προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE είναι μία in Vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA mecA σε ανθρώπινο αίμα με αντιπηκτικό K-EDTA, με τη χρήση του LightCycler® 2.0 Οργάνου. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την ανίχνευση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, τις καθιερωμένες μικροβιολογικές αναλύσεις και/ή άλλους εργαστηριακούς δείκτες, ως βοήθημα στη διαχείριση ασθενών με υποψία μικροβιαιμίας από MRSA. Η εξέταση χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί για Staphylococcus aureus με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το Κιτ Ποσοτικοποίησης LightCycler® t(9;22) βασίζεται σε μια προσέγγιση RT-PCR δύο βημάτων για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση των μεταγραφημάτων σύντηξης BCR-ABL σε ερευνητικά δείγματα.

Πρώτο βήμα: Αντίστροφη μεταγραφή mRNA ή ολικού RNA από συγκεκριμένο δείγμα χρησιμοποιώντας τυχαίους εκκινητές, όπως τα εξαμερή ολιγονουκλεοτίδια. Η αντίδραση αυτή εκτελείται σε συμβατικό θερμοκυκλοποιητή με θερμαινόμενο κάλυμμα.
Δεύτερο βήμα: Το cDNA που προκύπτει ενισχύεται σε δύο ξεχωριστά τριχοειδή, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα εκκινητών και ιχνηθετών υβριδισμού ειδικών για BCR-ABL και G6PDH. Το ζεύγος εκκινητών και ιχνηθέτη υβριδισμού για την πρωτεΐνη BCR-ABL είναι αναμενόμενο βάσει των μεταγραφημάτων σύντηξης b3a2, b2a2, b2a3, b3a3 και e1a2 που ανιχνεύονται. Το ένζυμο G6PDH λειτουργεί ως ορός ελέγχου τόσο για την απόδοση της μεθόδου RT-PCR όσο και ως στοιχείο αναφοράς της σχετικής ποσοτικοποίησης. Η ανίχνευση και η ποσοτικοποίηση εκτελούνται με το LightCycler® Όργανο βάσει του φθορισμού που εκπέμπεται από τους ιχνηθέτες υβριδισμού. Στο κιτ παρέχονται όλα τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για τη συνολική διαδικασία. Όλοι οι εκκινητές και οι ιχνηθέτες υβριδισμού παρέχονται ως μείγματα ανίχνευσης έτοιμα για χρήση και παρέχονται πρότυπα αραιωμένα εκ των προτέρων για τον καθορισμό της καμπύλης αναφοράς. Περιλαμβάνεται επίσης ένα πρότυπο ελέγχου RNA για την επαλήθευση αξιοπιστίας της ανάλυσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το σύστημα διαχείρισης διαβήτη ACCU-CHEK® 360˚ διαθέτει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε, να έχετε πρόσβαση και να αναθεωρείτε εύκολα, απλά και άνετα τα δεδομένα σας σχετικά με το διαβήτη. Χάρη στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα του συστήματος και το σχεδιασμό για εύκολη πλοήγηση, έχετε πρόσβαση σε πληθώρα εξαιρετικά χρήσιμων πληροφοριών για την υγεία σας απευθείας στην οθόνη του Η/Υ σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

To Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών της Roche cobas IT middleware είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο λογισμικό διαχείρισης διεργασιών το οποίο επιτρέπει στα εργαστήρια, ανεξαρτήτως μεγέθους, να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την πλήρη υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης δειγμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την ισχυρή διαχείριση δεδομένων.

Το cobas IT middleware παρέχει μια γενική επισκόπηση του εργαστηρίου σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την απλή διαχείριση των επιμέρους διεργασιών και του ίδιου του εργαστηρίου συνολικά. Αποτελεί την επόμενη γενιά των λογισμικών της Roche και ενσωματώνει τις επιπλέον απαιτήσεις που εκφράστηκαν από τους χρήστες των προγραμμάτων αυτών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ευρεία γκάμα εφαρμογών πληροφορικής από ισχυρές, εύχρηστες και ευέλικτες εφαρμογές πληροφορικής για τη διαχείριση πληροφοριών στο σημείο περίθαλψης έως πληροφοριακά συστήματα εργαστηρίου για συνολική διαχείριση της διαδικασίας εξέτασης στο εργαστήριο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE είναι μία in Vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA mecA σε ανθρώπινο αίμα με αντιπηκτικό K-EDTA, με τη χρήση του LightCycler® 2.0 Οργάνου. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την ανίχνευση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, τις καθιερωμένες μικροβιολογικές αναλύσεις και/ή άλλους εργαστηριακούς δείκτες, ως βοήθημα στη διαχείριση ασθενών με υποψία μικροβιαιμίας από MRSA. Η εξέταση χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί για Staphylococcus aureus με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE είναι μία in Vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA mecA σε ανθρώπινο αίμα με αντιπηκτικό K-EDTA, με τη χρήση του LightCycler® 2.0 Οργάνου. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την ανίχνευση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, τις καθιερωμένες μικροβιολογικές αναλύσεις και/ή άλλους εργαστηριακούς δείκτες, ως βοήθημα στη διαχείριση ασθενών με υποψία μικροβιαιμίας από MRSA. Η εξέταση χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί για Staphylococcus aureus με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το σύστημα cobas s 201 είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για την εξέταση νουκλεϊκού οξέος (NAT), που μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές ανάγκες των εργαστηρίων Αιμοδοσίας.

Χάρη στην εκτενώς δοκιμασμένη τεχνολογία PCR πραγματικού χρόνου, στον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και τη σταθερότητα της αυτοματοποίησης των αναλυτών σύνθετης διαμόρφωσης (αρθρωτά συστήματα), στα εύχρηστα και έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια (Cobas TaqScreen MPX Test) καθώς και στη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης μενού στο ίδιο εγκεκριμένο σύστημα, το cobas s 201 παρέχει στα εργαστήρια Αιμοδοδίας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Στις μελλοντικές δυνατότητες ανάλυσης του συστήματος θα περιλαμβάνονται οι λειτουργίες ανάλυσης πολλαπλών καναλιών που θα παρέχουν τη δυνατότητα διάκρισης των κυριότερων ιών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από υπηρεσίες συντήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο και από ένα ισχυρό δίκτυο τοπικής τεχνικής υποστήριξης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Αυτοματοποιημένο σύστημα χρώσης πλακιδίων. Με το σύστημα BenchMark XT της Ventana βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργική ευελιξία καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων IHC, ISH και FITC ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το cobas® 4800 CT/NG Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση του Chlamydia trachomatis (CT) και/ή του Neisseria gonorrhoeae (NG) σε δείγματα. Το cobas® 4800 CT/NG Test ανιχνεύει μόνο το DNA του CT, του NG ή ταυτόχρονα των CT και NG σε ενδοτραχηλικά δείγματα από στυλεό και ούρων που έχουν συλλεχθεί από συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά άτομα. Το cobas® 4800 CT/NG Test εκτελείται στο πλήρως αυτόματο cobas® 4800 σύστημα.

Η λοίμωξη από Chlamydia trachomatis (CT) είναι το πιο συχνά αναφερόμενο σεξουαλικά μεταδιδόμενο βακτηριακό νόσημα (ΣΜΝ) στις Ηνωμένες Πολιτείες1,2 και η δεύτερη κυριότερη αιτία σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων παγκοσμίως με περίπου 89,1 εκατομμύρια περιστατικά ετησίως.

Τα Neisseria gonorrhoeae (γονόκοκκοι) είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της γονόρροιας. Το 2006 αναφέρθηκαν συνολικά 358.366 περιστατικά λοίμωξης από NG στα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων και εκτιμάται ότι περισσότερα από 700.000 άτομα μολύνονται κάθε χρόνο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® AMPLICOR CMV MONITOR Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση DNA του Ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού (CMV) για χρήση στον COBAS® AMPLICOR Αναλυτή - ένα όργανο που αυτοματοποιεί τα σημαντικά βήματα (ενίσχυση και ανίχνευση) της διαδικασίας PCR. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες ως βοήθημα στην αξιολόγηση της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετράται από τις μεταβολές στα επίπεδα CMV DNA. Ωστόσο, η κλινική σημασία των μεταβολών στα επίπεδα CMV DNA δεν έχει διαπιστωθεί πλήρως. To COBAS® AMPLICOR CMV MONITOR Test δεν προορίζεται για χρήση ως τεστ ελέγχου (screening test) σε αίμα ή προϊόντα αίματος για την παρουσία CMV ή ως διαγνωστική εξέταση για την επιβεβαίωση της παρουσίας λοίμωξης CMV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® AMPLICOR HCV Test, v2.0 είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση RNA του HCV σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα EDTA. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται με τον COBAS® AMPLICOR Αναλυτή. Το όργανο αυτό επιτρέπει την αυτοματοποίηση της προετοιμασίας δειγμάτων και της εκτέλεσης των σημαντικών βημάτων (ενίσχυση και ανίχνευση) κατά τη διαδικασία PCR.

Η εξέταση αυτή ενδείκνυται για ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδείξεις ηπατικής νόσου και αντισώματα που υποδεικνύουν λοίμωξη από HCV, με υποψία ενεργούς λοίμωξης από HCV. Η ανίχνευση RNA του HCV υποδεικνύει ότι ο ιός πολλαπλασιάζεται και επομένως αποτελεί ένδειξη ενεργούς λοίμωξης από HCV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας B (HBV) σε ανθρώπινο πλάσμα και ορό, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS® TaqMan® 48 Αναλυτή για αυτόματη ενίσχυση και ανίχνευση. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες ως βοήθημα στην αξιολόγηση της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετράται από τις μεταβολές στα επίπεδα HBV DNΑ στο πλάσμα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του RNA ιού ηπατίτιδας C (HCV) στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS®TaqMan®48 Αναλυτή για την εκτέλεση αυτόματης ενίσχυσης και ανίχνευσης.

Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και με άλλους εργαστηριακούς δείκτες της λοίμωξης HCV για την κλινική διαχείριση των ασθενών με χρόνια λοίμωξη HCV.

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση της πιθανότητας μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης στην αρχή της αντιικής θεραπείας και της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετρήθηκε από τις μεταβολές στα επίπεδα HCV RNA ορού ή πλάσματος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του RNA ιού επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) στο ανθρώπινο πλάσμα, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS®TaqMan®48 Αναλυτή για την εκτέλεση αυτόματης ενίσχυσης και ανίχνευσης.

Χάρη στο COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test, v2.0 μπορεί πλέον να διασφαλιστεί βελτιωμένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξέτασης και αυξημένη σιγουριά στην αξιολόγηση ιικών φορτίων. Αυξήστε τις πιθανότητες ανίχνευσης και επεκτείνετε το πεδίο κάλυψης, εστιάζοντας σε δύο περιοχές υψηλής συντήρησης του γονιδιώματος HIV-1 για να αντισταθμίσετε τυχόν μεταλλάξεις και εσφαλμένες αντιστοιχίσεις.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® TaqMan® CT Test, v2.0 είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση DNA του Chlamydia trachomatis σε γυναικεία ενδοτραχηλικά δείγματα από στυλεό ή σε ανδρικά και γυναικεία δείγματα ούρων, χρησιμοποιώντας το AMPLICOR® CT/NG Κιτ Προετοιμασίας Δείγματος για χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® 48 Αναλυτή για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση. Η εξέταση διαθέτει μια στρατηγική διπλού στόχου (DNA κρυπτικού πλασμιδίου και γενομικό DNA του γονιδίου πρωτεΐνης MOMP) για τη διασφάλιση ακριβούς και αξιόπιστης ανίχνευσης του βακτηρίου Chlamydia, συμπεριλαμβανομένου και του παραλλαγμένου στελέχους που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Σουηδία.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® TaqMan® Mycobacterium tuberculosis (MTB) Test είναι μια ποιοτική in vitro διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση του M. tuberculosis σε κλινικά δείγματα. Η εξέταση χρησιμοποιεί την τεχνική ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και τον υβριδισμό νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση του βακτηρίου M. tuberculosis σε υγροποιημένα, απολυμασμένα και συμπυκνωμένα αναπνευστικά δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των πτυέλων αυτόματης ή προκλητής απόχρεμψης και των βρογχοκυψελιδικών εκπλυμάτων (BAL).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Κιτ για την αποτελεσματική απομόνωση DNA υψηλής ποιότητας από ποικιλία αρχικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κύτταρα, δείγματα ιστών, βακτήρια, ζύμες κ.ά.). Περιέχει σύστημα απομάκρυνσης των αναστολέων (Inhibitor Removal Buffer), ενώ είναι ιδανικό για απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30 -50 kb).

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το COBAS® TaqMan® HCV Test For Use With The High Pure System (HPS) , είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση RNA του HCV σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα EDTA. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται με τον COBAS® TaqMan® 48 αναλυτή για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση.

Η εξέταση αυτή ενδείκνυται για ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδείξεις ηπατικής νόσου και αντισώματα που υποδεικνύουν λοίμωξη από HCV, με υποψία ενεργούς λοίμωξης από HCV. Η ανίχνευση RNA του HCV υποδεικνύει ότι ο ιός πολλαπλασιάζεται και επομένως αποτελεί ένδειξη ενεργούς λοίμωξης από HCV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το COBAS® TaqMan® HIV-1 Test For Use With The High Pure System (HPS) είναι μία in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση RNA του Ιού Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου Τύπου 1 (HIV-1) σε ανθρώπινο πλάσμα EDTA, χρησιμοποιώντας το Κιτ High Pure System Viral Nucleic Acid για χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων και τον Αναλυτή COBAS® TaqMan® 48 για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση.
Η εξέταση χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πρόγνωσης του ασθενή ή την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αντιρετροϊικής θεραπείας, με μέτρηση του βασικού επιπέδου HIV-1 RNA υπολογίζοντας τις μεταβολές στα επίπεδα HIV-1 RNA στο πλάσμα κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες εξέλιξης της νόσου για την κλινική διαχείριση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV-1.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Η λοίμωξη CMV προσβάλλει >50% του πληθυσμού παγκοσμίως. Λανθάνουσα λοίμωξη σε υγιή άτομα. Επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, π.χ. μετά από μεταμόσχευση οργάνων και μυελού των οστών. Νόσοι CMV – πνευμονία, αμφιβληστροειδίτιδα, εγκεφαλίτιδα, γαστρεντερίτιδα. Η εξέταση διενεργείται στον Αναλυτή LightCycler με Real Time PCR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Κοινός ιός που εντοπίζεται σε >95% του ενήλικου πληθυσμού. Η λοίμωξη κατά την εφηβική ηλικία προκαλεί μονοπυρήνωση (νόσος του φιλιού). Λανθάνουσα λοίμωξη.

Η επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή προκαλεί λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή μετά από μεταμόσχευση. Ο ιός EBV σχετίζεται με το λέμφωμα Burkitt, το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, τη νόσο Hodgkin και τα μη-Hodgkin λεμφώματα. Η εξέταση διενεργείται στον Αναλυτή LightCycler με Real Time PCR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Κοινός ιός που προσβάλει το 90% των ενηλίκων στην Ευρώπη. Λανθάνων ιός. Επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, π.χ. σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση οργάνων και σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από HIV. Ο ιός αυτός προκαλεί λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και διάχυτη νόσο.

Η εξέταση διενεργείται στον Αναλυτή LightCycler με Real Time PCR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Τα συστήματα LightCycler® PCR Πραγματικού Χρόνου διαθέτουν υψηλή απόδοση και μέγιστη ευελιξία. Είναι τα πρώτα συστήματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν ιχνηθέτες υβριδισμού, η ανάλυση πραγματικής καμπύλης τήξης, η αυτοματοποιημένη λειτουργία απόλυτης ποσοτικοποίησης, η λειτουργία σχετικής ποσοτικοποίησης με διόρθωση απόδοσης καθώς και άλλες λειτουργίες για την κάλυψη των ερευνητικών αλλά και των Διαγνωστικών αναγκών (LightCycler 2.0 CE/IVD System).

Τo LightCycler 1.2 & LightCycler 1.5 προορίζεται για έρευνα στον τομέα βιολογικών επιστημών. Το LightCycler 2.0 CE/IVD System προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE είναι μία in Vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA mecA σε ανθρώπινο αίμα με αντιπηκτικό K-EDTA, με τη χρήση του LightCycler® 2.0 Οργάνου. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την ανίχνευση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, τις καθιερωμένες μικροβιολογικές αναλύσεις και/ή άλλους εργαστηριακούς δείκτες, ως βοήθημα στη διαχείριση ασθενών με υποψία μικροβιαιμίας από MRSA. Η εξέταση χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί για Staphylococcus aureus με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE παρέχει ταχεία ταυτοποίηση ειδών παθογόνων που προκαλούν μικροβιαιμία. Η αποτελεσματική θεραπεία της σηψαιμίας εξαρτάται από την πρώιμη ανίχνευση και την ακριβή ταυτοποίηση του μικροοργανισμού που προκαλεί τη λοίμωξη. Η λήψη αποτελεσμάτων με τα τρέχοντα εργαλεία διαγνωστικής καλλιέργειας εκτελείται με μεγάλη καθυστέρηση για τον καθορισμό της κατάλληλης αρχικής θεραπείας των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και σε πολλές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα παραμένουν αρνητικά σε πολλούς ασθενείς.

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ο Ιός Έρπητα Ζωστήρα-Ανεμευλογιάς προκαλεί ανεμευλογιά. Ο λανθάνων ιός παραμένει στον ιστό των νεύρων. Η επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στο ήπαρ, τους πνεύμονες και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η εξέταση διενεργείται στον Αναλυτή LightCycler με Real Time PCR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Κιτ εξέτασης με πιστοποίηση CE-IVD για προσδιορισμό γονότυπου HPV. Το LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test έχει εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανίχνευση 37 γονότυπων υψηλού και χαμηλού κινδύνου του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων θεωρούνται σημαντικός παράγων κινδύνου για την εξέλιξη της ενδοεπιθηλιακής βλάβης πλακώδους επιθηλίου υψηλού βαθμού (HSIL) σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Στους γονότυπους του HPV περιλαμβάνονται οι εξής: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 και CP6108.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Τα συστήματα στοχευμένης αυτοματοποίησης ανάλογα με την εργασία, Cobas p 612 και Cobas p 512, εκτελούν αυτόματα ένα ή ορισμένα βήματα πριν από την ανάλυση, όπως π.χ. προταξινόμηση, φυγοκέντρηση, αφαίρεση πωμάτων, κλασματοποίηση, χρήση γραμμωτού κώδικα και ταξινόμηση / αρχειοθέτηση. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ποιότητα και η απόδοση κατά την προαναλυτική φάση και μειώνεται η έκθεση του χειριστή σε εν δυνάμει επικίνδυνα βιολογικά υλικά.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

To Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών της Roche cobas IT middleware είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο λογισμικό διαχείρισης διεργασιών το οποίο επιτρέπει στα εργαστήρια, ανεξαρτήτως μεγέθους, να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την πλήρη υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης δειγμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την ισχυρή διαχείριση δεδομένων.

Το cobas IT middleware παρέχει μια γενική επισκόπηση του εργαστηρίου σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την απλή διαχείριση των επιμέρους διεργασιών και του ίδιου του εργαστηρίου συνολικά. Αποτελεί την επόμενη γενιά των λογισμικών της Roche και ενσωματώνει τις επιπλέον απαιτήσεις που εκφράστηκαν από τους χρήστες των προγραμμάτων αυτών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Η μεταναλυτική μονάδα cobas p είναι μια αυτόματη συσκευή αποθήκευσης για την αρχειοθέτηση δειγμάτων μετά την αναλυτική φάση. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής αυτής είναι:

 • Συντομότερος χρόνος διεκπεραίωσης (TAT).

 • Περιορισμός/κατάργηση της χειροκίνητης επεξεργασίας για αρχειοθέτηση, ανάκτηση και απόρριψη.

 • Περιορισμός/εξάλειψη της έκθεσης σε βιολογικούς κινδύνους.

 • Συνεχής παρακολούθηση ποιότητας της περιοχής αποθήκευσης και πλήρης ιχνηλασιμότητα όλων των διαδικασιών (αποθήκευση, ανάκτηση και απόρριψη).

Οι εφαρμογές διαθέτουν χωρητικότητα αποθήκευσης 13.500 έως 27.000 δειγμάτων (μεταναλυτική μονάδα cobas p 501 και μεταναλυτική μονάδα cobas p 701 αντίστοιχα).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Η μονάδα E 170 αποτελεί αναπόσπαστο εξάρτημα της πλατφόρμας MODULAR ANALYTICS EVO και αποτελεί μια εξειδικευμένη εφαρμογή ετερογενούς ανοσοχημείας για εργαστήρια με μέτριο έως πολύ υψηλό φόρτο εργασίας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Στις εξετάσεις στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας κάθε λεπτό μετράει. Το σύστημα cobas b 121 παρέχει τη δυνατότητα ταχείας εκτέλεσης προσδιορισμού των 10 σημαντικότερων παραμέτρων ανάλυσης αίματος στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των αερίων αίματος, των ηλεκτρολυτών, της ολικής αιμοσφαιρίνης, του κορεσμού οξυγόνου και του αιματοκρίτη με απαιτούμενο όγκο δειγμάτων μόλις 68 µl.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το cobas b 123 είναι ένας αναλυτής εντατικής θεραπείας με κασέτα, που έχει σχεδιαστεί για τη διενέργεια εξετάσεων στο σημείο περίθαλψης. Παρέχει μια ευρεία γκάμα σημαντικών παραμέτρων ανάλυσης στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των αερίων αίματος, των ηλεκτρολυτών, της χολερυθρίνης, της γλυκόζης, του γαλακτικού άλατος και της CO-οξυμετρίας. Το cobas b 123 διατίθεται σε δύο μοντέλα, με ή χωρίς μονάδα CO-οξυμετρίας. Επίσης, χάρη στα σετ υγρών παρέχεται ευελιξία και η δυνατότητα εκτέλεσης 700,00 και 200 εξετάσεων ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες απόδοσης. Το σετ υγρών μπορεί να παραμείνει στο όργανο έως και 42 ημέρες και να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου για έως 9 μήνες. Η κασέτα αισθητήρα διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις, παρέχοντας ένα ευέλικτο μενού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών τμημάτων.

Το λογισμικό διαθέτει λειτουργίες καταγραφής των τάσεων με χρήση πολλαπλών παραμέτρων ή μίας παραμέτρου και αντιστοίχισης οξέων - βάσεων, χάρη στις οποίες παρέχονται στον κλινικό ιατρό κλινικές πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει για γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Στις εξετάσεις στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας κάθε λεπτό μετράει. Το σύστημα cobas b 221 παρέχει τη δυνατότητα ταχείας εκτέλεσης προσδιορισμού των 17 σημαντικότερων παραμέτρων ανάλυσης αίματος στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας. Το σύστημα cobas b 221 είναι ένας αναλυτής πολλαπλών παραμέτρων για αέρια αίματος, ηλεκτρολύτες, CO-οξυμετρία και μεταβολίτες που παρέχει εκτενείς πληροφορίες για τις εξετάσεις στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Γρήγορος και εύκολος προσδιορισμός καρδιακών αιματολογικών δεικτών, όπως η τροπονίνη T, το CK-MB, η μυοσφαιρίνη, τα D-dimer, και το NT-proBNP για διευκόλυνση της άμεσης λήψης αποφάσεων για τη διάγνωση και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Αξιόπιστος και εύχρηστος επιτραπέζιος αναλυτής για τον άμεσο ποσοτικό προσδιορισμό 17 παραμέτρων κλινικής χημείας από ολικό αίμα, πλάσμα ή ορό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ο αναλυτής cobas c 111 παρέχει εξειδικευμένες εφαρμογές αναλύσεων κλινικής χημείας και ομοιογενούς ανοσοανάλυσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Συστήματα κλινικής χημείας με τέσσερις ενσωματωμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτιωμένη ενοποίηση του φόρτου εργασίας και βελτιστοποίηση της ροής εργασιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Η σειρά αναλυτών cobas® 4000 περιλαμβάνει τη μονάδα κλινικής χημείας cobas c 311 και τη μονάδα ανοσοαναλύσεων cobas e 411. Ο συνδυασμός των δύο αναλυτών με την εφαρμογή cobas IT 3000 παρέχει στα μικρά εργαστήρια τη δυνατότητα πραγματικής λειτουργικής ενσωμάτωσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Η σειρά αναλυτών cobas® 6000 παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για εργαστήρια μέτριου έως μεγάλου φόρτου εργασίας. Διατίθενται ευέλικτοι συνδυασμοί μονάδων εξετάσεων κλινικής χημείας (μονάδα cobas c 501) και ανοσοχημείας (μονάδα cobas e 601).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Η σειρά σύνθετων αναλυτών cobas® 8000 που έχει σχεδιαστεί για εργαστήρια μεγάλου φόρτου εργασίας μπορεί να εκτελέσει από 3 έως 15 εκατομμύρια εξετάσεις ανά έτος. Οι διευθετήσεις των συστημάτων μπορεί να περιλαμβάνουν 4 μονάδες ανάλυσης για εξετάσεις κλινικής χημείας και ανοσοχημείας (μονάδα cobas c 701, μονάδα cobas c 702, μονάδα cobas c 502, μονάδα cobas e 602), παρέχοντας έτσι 38 εξειδικευμένες επιλογές διαμόρφωσης.

Με μέγιστη απόδοση 8.400 εξετάσεις ανά ώρα και πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό για απρόσκοπτη ροή και «έξυπνη» δρομολόγηση δειγμάτων, η σειρά σύνθετων αναλυτών cobas 8000 βελτιώνει σημαντικά το χρόνο διεκπεραίωσης δειγμάτων και παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περιστάσεις μέγιστης ζήτησης. Χάρη στην υψηλή ταχύτητα, την «έξυπνη» δυναμική διαχείριση δειγμάτων και τη βελτιωμένη ροή εργασιών ενισχύεται περαιτέρω η παραγωγικότητα και η απόδοση των εργαστηρίων με υψηλό φόρτο εργασίας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Η μονάδα E 170 αποτελεί αναπόσπαστο εξάρτημα της πλατφόρμας MODULAR ANALYTICS EVO και αποτελεί μια εξειδικευμένη εφαρμογή ετερογενούς ανοσοχημείας για εργαστήρια με μέτριο έως πολύ υψηλό φόρτο εργασίας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Ο αναλυτής MODULAR ANALYTICS EVO είναι μια εφαρμογή υψηλής απόδοσης για την περιοχή εργασίας ορού, που παρέχει αξιοπιστία, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και εξειδικευμένη διαμόρφωση με τη χρήση μονάδων κλινικής χημείας και ανοσοανάλυσης. Διαθέτει δυνατότητα επέκτασης με τα συστήματα σύνδεσης εργαστηρίων της Roche Diagnostics, είτε με αυτόνομα προαναλυτικά συστήματα για εφαρμογές στοχευμένης αυτοματοποίησης ανάλογα με την εργασία (TTA) είτε online σύνδεσης με το σύστημα MODULAR PRE-ANALYTICS EVO για εφαρμογές πλήρους αυτοματοποίησης εργαστηρίου (TLA).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

To Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών της Roche cobas IT middleware είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο λογισμικό διαχείρισης διεργασιών το οποίο επιτρέπει στα εργαστήρια, ανεξαρτήτως μεγέθους, να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την πλήρη υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης δειγμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την ισχυρή διαχείριση δεδομένων.

Το cobas IT middleware παρέχει μια γενική επισκόπηση του εργαστηρίου σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την απλή διαχείριση των επιμέρους διεργασιών και του ίδιου του εργαστηρίου συνολικά. Αποτελεί την επόμενη γενιά των λογισμικών της Roche και ενσωματώνει τις επιπλέον απαιτήσεις που εκφράστηκαν από τους χρήστες των προγραμμάτων αυτών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου EASY διαθέτει πολλά βασικά στοιχεία για την εκτέλεση τόσο του Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου (IQC) όσο και της Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας (EQA). Εκτελεί άμεσα αξιολόγηση QC και τεκμηρίωση, χρησιμοποιώντας τιμές στόχου και εύρους που έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Το νέας γενιάς σύστημα Genome Sequencer FLX παρέχει την ευελιξία για την εκτέλεση του πιο εκτεταμένου φάσματος εφαρμογών, που περιλαμβάνουν: de novo αλληλούχιση, resequencing ολόκληρων γονιδιωμάτων και συγκεκριμένων περιοχών του DNA, μεταγονιδιωματική (metagenomics), RNA ανάλυση, αλληλούχιση με μεγάλη ανάλυση και ευαισθησία (ultra-deep) ενισχυμένων στόχων (amplicon), και πολλών άλλων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το σύστημα GS Junior αναδεικνύει τη δύναμη της τεχνολογίας της εταιρίας 454 Life Sciences στις διαστάσεις ενός επιτραπέζιου οργάνου. Προσαρμόζει την αποδεδειγμένη απόδοση της αλληλούχισης μεγάλου μήκους του συστήματος GS FLX, στις ανάγκες κάθε εργαστηρίου.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Οι μικροσυστοιχίες Sequence Capture είναι κατάλληλες για τη δέσμευση χιλιάδων γενετικών τόπων (loci) επιλογής του χρήστη, από πολύπλοκα γενομικά DNA, ώστε να οδηγηθούν στη συνέχεια σε αλληλούχιση με το σύστημα GS FLX της εταιρίας 454 Life Sciences.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Kit για την αξιόπιστη και αποτελεσματική μεταγραφή RNA από διαφορετικές πηγές (mRNA, total RNA, viral RNA και in vitro transcribed RNA) σε cDNA, με μεγάλη ευαισθησία. Το κιτ επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό τμημάτων RNA έως και 14kb, καθώς και περιοχών GC-rich με υψηλή δευτεροταγή δομή.

Ανασυνδυασμένη θερμοανθεκτική Taq DNA πολυμεράση, κατάλληλη για PCR, RT-PCR, αντιδράσεις primer –extension, καθώς για όπως εφαρμογές, όπως αλληλούχηση και σήμανση νουκλεϊκών οξέων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

e-LabDoc.

Το Real Time PCR σύστημα LightCycler® 480, αποτελεί μία καινοτόμο πλατφόρμα υψηλής παραγωγικότητας που πραγματοποιεί κυκλοποίηση σε μικροπλάκα. Το όργανο που είναι επιτραπέζιο με βολικό μέγεθος, παρέχει ένα ιδανικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ευελιξίας χρήσεων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες σας για αναλύσεις ποσοτικής PCR με τη Universal ProbeLibrary. Σχεδιάστε τις real time PCR δοκιμασίες σας εντός δευτερολέπτων, με παράδοση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας την επόμενη ημέρα.

Μόνο για ερευνητική χρήση.

Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Κιτ για την αποδοτική απομόνωση RNA υψηλής ποιότητας από ιστούς παραφινωμένους ή μονιμοποιημένους σε φορμόλη, με απόδοση >80%, ακόμη και από πολύ μικρές τομές. Πρωτοποριακός σχεδιασμός κολώνας για την απομόνωση ακόμη και μικρού μεγέθους RNA.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Κιτ για την αποτελεσματική απομόνωση DNA υψηλής ποιότητας από ποικιλία αρχικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κύτταρα, δείγματα ιστών, βακτήρια, ζύμες κ.ά.). Περιέχει σύστημα απομάκρυνσης των αναστολέων (Inhibitor Removal Buffer), ενώ είναι ιδανικό για απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30 -50 kb).

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Ένα σύστημα διαχείρισης του διαβήτη που χωράει στην παλάμη του χεριού σας. Το Accu-Chek Combo είναι ένα διαδραστικό σύστημα διπλής κατεύθυνσης, που συνδυάζει έναν «έξυπνο» μετρητή γλυκόζης του αίματος με μια αξιόπιστη αντλία ινσουλίνης. Μπορείτε να υπολογίσετε το bolus σας στο μετρητή εύκολα και γρήγορα και να το αποστείλετε στην αντλία διακριτικά, χωρίς να την αγγίξετε, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth®. Σύστημα Accu-Chek Combo - ένα νέο επίπεδο αυτονομίας στη θεραπεία με αντλία ινσουλίνης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το e-LabDoc.

Οι μικροσυστοιχίες Sequence Capture είναι κατάλληλες για τη δέσμευση χιλιάδων γενετικών τόπων (loci) επιλογής του χρήστη, από πολύπλοκα γενομικά DNA, ώστε να οδηγηθούν στη συνέχεια σε αλληλούχιση με το σύστημα GS FLX της εταιρίας 454 Life Sciences.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Άμεση προστασία των πρωτεϊνών ενάντια σε μια ευρεία γκάμα πρωτεασών. Αναστέλλουν τη δράση των πρωτεασών σε εκχυλίσματα από οποιοδήποτε πρακτικά δείγμα ιστών ή κυττάρων συμπεριλαμβανομένων κυττάρων ζωικής, φυτικής προέλευσης, ζύμες, βακτήρια ή μύκητες. Η χρήση αυτού του μη τοξικού κοκτέιλ αναστολέων, δε χρησιμοποιεί επικίνδυνα για την υγεία συστατικά.

Μόνο για ερευνητική χρήση.
Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το Real Time PCR σύστημα LightCycler® 480, αποτελεί μία καινοτόμο πλατφόρμα υψηλής παραγωγικότητας που πραγματοποιεί κυκλοποίηση σε μικροπλάκα. Το όργανο που είναι επιτραπέζιο με βολικό μέγεθος, παρέχει ένα ιδανικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ευελιξίας χρήσεων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες σας για αναλύσεις ποσοτικής PCR με τη Universal ProbeLibrary. Σχεδιάστε τις real time PCR δοκιμασίες σας εντός δευτερολέπτων, με παράδοση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας την επόμενη ημέρα.

Μόνο για ερευνητική χρήση.

Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το Alecensa χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με έναν τύπο καρκίνου του πνεύμονα, ο οποίος ονομάζεται «μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα» («ΜΜΚΠ»). Χρησιμοποιείται εάν ο καρκίνος του πνεύμονα:

 • είναι «ALK-θετικός» –αυτό σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα φέρουν βλάβη σε ένα γονίδιο, που συνθέτει ένα ένζυμο, το οποίο ονομάζεται ALK («κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος»),

 • και είναι προχωρημένος

Το Alecensa μπορεί να σας συνταγογραφηθεί ως η πρώτη θεραπεία για εσάς για τον καρκίνο του πνεύμονα, ή εάν έχετε προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν που περιέχει «crizotinib».

Τα καψάκια διατίθενται σε κυψέλες και είναι διαθέσιμα σε  κουτιά, τα οποία περιέχουν 224 σκληρά καψάκια (4 κουτιά των 56). Τα καψάκια διατίθενται επίσης σε πλαστικές φιάλες που περιέχουν 240 σκληρά καψάκια.

Χορηγείται από το στόμα.

Tecentriq 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Tecentriq 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

 • Ενός είδους καρκίνου της κύστης, το οποίο ονομάζεται ουροθηλιακό καρκίνωμα

 • Ενός είδους καρκίνου του πνεύμονα, το οποίο ονομάζεται μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

 • Ενός είδους καρκίνου του πνεύμονα, το οποίο ονομάζεται μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

 • Ενός είδους καρκίνου του μαστού, το οποίο ονομάζεται τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού.

 • Ενός είδους καρκίνου του ήπατος, το οποίο ονομάζεται ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν το Tecentriq όταν ο καρκίνος τους εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος ή όταν εμφανίζεται ξανά μετά από προηγούμενη θεραπεία.

Οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν το Tecentriq όταν ο καρκίνος του πνεύμονα δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος και η θεραπεία πρόκειται να χορηγηθεί μετά τη χειρουργική επέμβαση και τη χημειοθεραπεία. Η θεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση ονομάζεται επικουρική θεραπεία.

Το Tecentriq μπορεί να χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα. Είναι σημαντικό να διαβάζετε επίσης τα φύλλα οδηγιών για τα άλλα αντικαρκινικά φάρμακα που ενδεχομένως λαμβάνετε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα φάρμακα, ρωτήστε το γιατρό σας.

Το Tecentriq είναι ένα πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Είναι ένα διαυγές, άχρωμο προς ελαφρά κίτρινο υγρό.

Το Tecentriq διατίθεται σε συσκευασία που περιέχει 1 γυάλινο φιαλίδιο.

Xofluza 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xofluza 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xofluza 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Το Xofluza περιέχει baloxavir marboxil. Αυτός είναι ένας τύπος αντιικού φαρμάκου που ονομάζεται «αναστολέας της cap-εξαρτώμενης ενδονουκλεάσης».
Το Xofluza χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη της γρίπης. Αυτό το φάρμακο εμποδίζει τον ιό της γρίπης να εξαπλωθεί στο σώμα και βοηθάει στη συντόμευση του χρόνου έως την ανάρρωση από τα συμπτώματα.

 • Το Xofluza χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της γρίπης σε ασθενείς ηλικίας 1 έτους και άνω που έχουν συμπτώματα γρίπης για λιγότερο από 48 ώρες.

 • Το Xofluza χρησιμοποιείται για την πρόληψη της γρίπης σε άτομα ηλικίας  1 έτους και άνω που έχουν έρθει σε στενή επαφή με κάποιον που είναι γνωστό ή εικάζεται ότι έχει γρίπη.

Από του στόματος χρήση

Τα Xofluza 20mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασία κυψέλης (blister) των 2.
Τα Xofluza 40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασία κυψέλης (blister) των 2 και του 1.
Τα Xofluza 80mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασία κυψέλης (blister) του 1.


▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100). (+30 210 6166100).

Το Ronapreve αποτελείται από τις δραστικές ουσίες «casirivimab» και «imdevimab». Τα casirivimab και imdevimab είναι ένας τύπος πρωτεΐνης που ονομάζεται «μονοκλωνικά αντισώματα».

Το Ronapreve χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 12 ετών και άνω και βάρους τουλάχιστον 40 kg με COVID-19, οι οποίοι:

 • δεν απαιτούν οξυγόνο για τη θεραπεία της COVID-19, και

 • διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο η ασθένεια να γίνει σοβαρή με βάση την αξιολόγηση του γιατρού τους.

Το Ronapreve χρησιμοποιείται για την πρόληψη της COVID-19 σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω και βάρους τουλάχιστον 40 kg.

Το Ronapreve συνδέεται σε μια πρωτεΐνη στην επιφάνεια του κορωνοϊού που ονομάζεται «πρωτεΐνη ακίδα». Αυτό αποτρέπει τον ιό από το να εισέλθει στα κύτταρά σας και να εξαπλωθεί ανάμεσα στα κύτταρα.

To Ronapreve είναι ένα διάλυμα για ένεση/έγχυση.

Κάθε φιαλίδιο μίας χρήσης των 6 mL περιέχει 300 mg casirivimab ή 300 mg imdevimab.

Κάθε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων των 20 mL περιέχει 1.332 mg casirivimab ή 1.332 mg imdevimab.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Cotellic είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με έναν τύπο καρκίνου του δέρματος, ο οποίος ονομάζεται μελάνωμα και ο οποίος έχει εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του σώματος ή δεν μπορεί να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα άλλο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο ονομάζεται βεμουραφενίμπη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ασθενείς, των οποίων ο καρκίνος φέρει μεταβολή (μετάλλαξη) σε μία πρωτεΐνη, η οποία ονομάζεται “BRAF”.

 • Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 20 mg

 • Συσκευασία κυψελών (blisters) των 63 δισκίων

 • Xορηγείται από το στόμα

Το Pulmozyme χρησιμοποιείται σε ασθενείς με κυστική ίνωση.
Διάλυμα για εισπνοή μέσω εκνεφωτή 2500 U/2.5ml.
Το διάλυμα για εισπνοή μέσω εκνεφωτή PULMOZYME είναι διαθέσιμο σε κουτιά των 6 φυσίγγων. Οι φύσιγγες περιέχουν 2.5 ml διαλύματος φαρμάκου.
Χορηγείται με εισπνοή.

Lunsumio 1 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Lunsumio 30 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Το Lunsumio περιέχει τη δραστική ουσία mosunetuzumab, η οποία είναι ένας τύπος αντισώματος. Αυτό είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων που έχουν έναν καρκίνο του αίματος που ονομάζεται οζώδες λέμφωμα (ΟΛ).

Στο ΟΛ, ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζονται «Β-κύτταρα» γίνονται καρκινικά. Τα μη φυσιολογικά Β-κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά και αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, παραγκωνίζοντας τα φυσιολογικά Β κύτταρα στο μυελό των οστών και στους λεμφαδένες που σας βοηθούν να προστατεύεστε από λοιμώξεις.

Το Lunsumio δίνεται στους ασθενείς που έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον δύο προηγούμενες θεραπείες για ΟΛ, όταν είτε ο καρκίνος δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτές, είτε έχει επανεμφανιστεί.

Το Lunsumio είναι ένα πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (στείρο πυκνό διάλυμα).

 • Lunsumio 1 mg: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1 χιλιοστόγραμμο (mg) mosunetuzumab σε 1 ml σε συγκέντρωση 1 mg/ml.

 • Lunsumio 30 mg: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 30 χιλιοστόγραμμα (mg) mosunetuzumab σε 30 ml σε συγκέντρωση 1 mg/ml.

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Polivy είναι ένα φάρμακο για τον καρκίνο, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία polatuzumab vedotin.

Το Polivy χορηγείται για τη θεραπεία του μη προθεραπευμένου «διάχυτου από μεγάλα Β-κύτταρα λεμφώματος».

Το Polivy χορηγείται επίσης για τη θεραπεία του «διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα» που έχει που επανεμφανιστεί ή που ποτέ δεν ανταποκρίθηκε:

 • μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία και

 • όταν δεν μπορείτε να λάβετε μόσχευμα αρχέγονων κυττάρων.

Το Polivy χορηγείται υπό την επίβλεψη γιατρού με εμπειρία στη χορήγηση τέτοιων θεραπειών. Χορηγείται σε φλέβα, ως έγχυση για 90 λεπτά

Το Polivy κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση είναι λευκή έως ελαφρώς γκριζωπή-λευκή πάστα που περιέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο.

Κάθε συσκευασία του Polivy αποτελείται από ένα φιαλίδιο.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Gavreto είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία pralsetinib.

Το Gavreto χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένα στάδια μιας μορφής καρκίνου του πνεύμονα που ονομάζεται «μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα» («ΜΜΚΠ»), που παρουσιάζει μια συγκεκριμένη αναδιάταξη σε ένα γονίδιο που ονομάζεται αναδιατεταγμένο κατά τη διάρκεια διαμόλυνσης (rearranged during transfection, RET), εάν δεν έχετε λάβει προηγούμενη θεραπεία με άλλο φάρμακο αναστολέα του RET.

Σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος οφείλεται σε τροποποιημένο γονίδιο RET, η αλλαγή στο γονίδιο αναγκάζει τον οργανισμό να δημιουργήσει μια μη φυσιολογική πρωτεΐνη που ονομάζεται πρωτεΐνη σύντηξης RET, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και καρκίνο. Το Gavreto αποκλείει τη δράση των πρωτεϊνών σύντηξης RET και μπορεί να συμβάλλει στην επιβράδυνση ή τη διακοπή της ανάπτυξης του καρκίνου των πνευμόνων σας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη συρρίκνωση του καρκίνου σας.

Το Gavreto είναι διαθέσιμο σε μια πλαστική φιάλη με πώμα ανθεκτικό στα παιδιά, που περιέχει 60, 90 ή 120 σκληρά καψάκια και έναν αποξηραντικό φακελίσκο. Κάθε κουτί περιέχει μια φιάλη.
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 100 mg pralsetinib.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Erivedge χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με μία μορφή καρκίνου του δέρματος, η οποία ονομάζεται προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Χρησιμοποιείται όταν ο καρκίνος:

 • έχει διασπαρθεί σε άλλα σημεία του σώματος (ονομάζεται «μεταστατικό» βασικοκυτταρικό καρκίνωμα)

 • έχει διασπαρθεί σε γειτονικές περιοχές (ονομάζεται «τοπικά προχωρημένο» βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) και ο γιατρός σας αποφασίζει ότι η θεραπεία με χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία είναι ακατάλληλη.

Διατίθεται σε φιάλες με πώμα ανθεκτικό στη χρήση από παιδιά, που περιέχουν 28 καψάκια. Κάθε συσκευασία περιέχει μία φιάλη.
Χορηγείται από το στόμα.

Το Zelboraf είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μελάνωμα που έχει εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία του σώματος ή δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικώς. Μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος έχει μία αλλαγή (μετάλλαξη) στο γονίδιο "BRAF". Η μεταβολή αυτή μπορεί να έχει προκαλέσει την ανάπτυξη μελανώματος.

 • Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 240 mg.

 • Συσκευασία κυψελών (blisters) των 56 δισκίων.

 • Xορηγείται από το στόμα.

Το Hemlibra περιέχει τη δραστική ουσία «emicizumab». Ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων, τα οποία ονομάζονται «μονοκλωνικά αντισώματα».

Το Hemlibra είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών όλων των ηλικιών με αιμορροφιλία Α (συγγενή ανεπάρκεια παράγοντα VIII):

 • οι οποίοι έχουν αναπτύξει αναστολείς του παράγοντα VIII

 • οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει αναστολείς του παράγοντα VIII με:

- σοβαρή νόσο (το επίπεδο του παράγοντα VIII στο αίμα είναι μικρότερο από 1%)

- μέτριας βαρύτητας νόσο (το επίπεδο του παράγοντα VIII στο αίμα είναι από 1% έως 5%) με σοβαρό αιμορραγικό φαινότυπο.

Η αιμορροφιλία Α είναι μια κληρονομική κατάσταση που προκαλείται από έλλειψη του παράγοντα VIII, ουσία απαραίτητη για την πήξη του αίματος και τη διακοπή οποιασδήποτε αιμορραγίας.

Το φάρμακο προφυλάσσει από την αιμορραγία ή μειώνει τα αιμορραγικά επεισόδια σε άτομα με αυτή την πάθηση.

To Hemlibra είναι ενέσιμο διάλυμα το οποίο προορίζεται για υποδόρια χορήγηση μόνο. Είναι ένα άχρωμο έως ελαφρά κίτρινο υγρό.

Το Hemlibra διατίθεται σε 4 διαφορετικές συσκευασίες που περιέχουν 1 γυάλινο φιαλίδιο.

Φιαλίδιο Hemlibra που περιέχει 60 mg emicizumab (0,4 mL σε συγκέντρωση 150 mg/mL),

Φιαλίδιο Hemlibra που περιέχει 105 mg emicizumab (0,7 mL σε συγκέντρωση 150 mg/mL),

Φιαλίδιο Hemlibra που περιέχει 150 mg emicizumab (1 mL σε συγκέντρωση 150 mg/mL),

Φιαλίδιο Hemlibra που περιέχει 30 mg emicizumab (1 mL σε συγκέντρωση 30 mg/mL)

Το Fuzeon χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) σε συνδυασμό με άλλα αντιρετροϊκά φάρμακα σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV.

Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 90mg/ml.

Διατίθεται σε συσκευασία 60 φιαλιδίων κόνεως, 60 φιαλιδίων διαλύτη, 60 συρίγγων των 3ml, 60 συρίγγων του 1ml και 180 τολυπίων εμποτισμένων με οινόπνευμα.

Χορηγείται μέσω υποδόριας ένεσης.

Rozlytrek 100 mg σκληρά καψάκια
Rozlytrek 200 mg σκληρά καψάκια

Το Rozlytrek είναι ένα φάρμακο για τον καρκίνο το οποίο περιέχει την δραστική ουσία entrectinib.
Το Rozlytrek χρησιμοποιείται για τη θεραπεία είτε:

 • ενηλίκων και παιδιών ηλικίας 12 ετών και άνω με συμπαγή όγκο (καρκίνο) σε διάφορα σημεία του σώματος που προκαλείται από μία αλλαγή στο γονίδιο του νευροτροφικού υποδοχέα με δράση κινάσης τυροσίνης (NTRK), ή

 • ενηλίκων με ένα τύπο καρκίνου του πνεύμονα που ονομάζεται «μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα» (ΜΜΚΠ) που προκαλείται από μία αλλαγή στο γονίδιο ROS1.

Από του στόματος χρήση

Τα καψάκια παρέχονται σε φιάλες που περιέχουν είτε:

 • 30 σκληρά καψάκια του Rozlytrek 100 mg, ή

 • 90 σκληρά καψάκια του Rozlytrek 200 mg

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

To Τarceva είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου, εμποδίζοντας τη δράση μίας πρωτεΐνης που ονομάζεται υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) για μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σε προχωρημένο στάδιο:

 • ως θεραπεία έναρξης εάν τα καρκινικά κύτταρα έχουν ειδικές μεταλλάξεις στον EGFR,

 • εάν η EGFR θετική νόσος μετά την αρχική χημειοθεραπεία παραμένει κατά κύριο λόγο αμετάβλητη,

 • ή εάν η προηγούμενη χημειοθεραπεία δεν έχει βοηθήσει να υποχωρήσει η νόσος.

Επίσης, μπορεί να συνταγογραφηθεί σε συνδυασμό με ένα άλλο φάρμακο που ονομάζεται γεμσιταβίνη για το μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Tarceva διατίθενται σε περιεκτικότητες των 100 mg ή των 150 mg σε μεγέθη συσκευασίας των 30 δισκίων.

Χορηγείται από το στόμα.

Το Madopar ενδείκνυται για όλες τις μορφές του παρκινσονικού συνδρόμου με εξαίρεση το
φαρμακευτικό παρκινσονισμό.

 • Δισκία (200 + 50) mg

 • Συσκευασία των 30 δισκίων

 • Χορηγείται από το στόμα

Το Avastin είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου ή του ορθού και χορηγείται σε συνδυασμό με αγωγή χημειοθεραπείας, η οποία περιέχει ένα φάρμακο φθοριοπυριμιδίνης.

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και χορηγείται με ένα φαρμακευτικό προϊόν για χημειοθεραπεία που ονομάζεται πακλιταξέλη ή καπεσιταβίνη

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και χορηγείται μαζί με σχήμα χημειοθεραπείας που περιέχει πλατίνα.

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα όταν τα καρκινικά κύτταρα έχουν ειδικές μεταλλάξεις μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR). Το Avastin θα χορηγείται σε συνδυασμό με erlotinib

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο καρκίνο νεφρών και χορηγείται μαζί με έναν άλλο τύπο φαρμάκου που ονομάζεται ιντερφερόνη.

Το Avastin χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των ωαγωγών, ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου και χορηγείται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη.

Όταν χρησιμοποιείται για τους ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των ωαγωγών ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου, των οποίων η νόσος έχει επανέλθει τουλάχιστον 6 μήνες μετά την τελευταία φορά που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ένα σχήμα χημειοθεραπείας που περιέχει παράγοντα πλατίνας, το Avastin χορηγείται σε συνδυασμό με γεμσιταβίνη και καρβοπλατίνη.

Όταν χρησιμοποιείται για τους ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καρκίνο των ωαγωγών ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου, των οποίων η νόσος έχει επανέλθει εντός 6 μηνών από την τελευταία φορά που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ένα σχήμα χημειοθεραπείας που περιέχει παράγοντα πλατίνας, το Avastin χορηγείται σε συνδυασμό με πακλιταξέλη, ή τοποτεκάνη ή πεγκυλιωμένη λιποσωμική δοξορουβικίνη.

Το Avastin χρησιμοποιείται, επίσης, για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το Avastin θα χορηγείται σε συνδυασμό με πακλιταξέλη και σισπλατίνη ή, εναλλακτικά, με πακλιταξέλη και τοποτεκάνη σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία με πλατίνα.

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

Συσκευασία που περιέχει ένα φιαλίδιο.

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg bevacizumab σε 4 ml διαλύματος ή 400 mg bevacizumab σε 16 ml διαλύματος.

Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης.

Το CellCept καψάκια 250 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 500 mg και κόνις για πόσιμο εναιώρημα 1g/5ml χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την απόρριψη μοσχεύματος από τον οργανισμό:

 • Νεφρού, καρδιάς ή ήπατος.

Το CellCept 500 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την απόρριψη μοσχεύματος από τον οργανισμό

 • Νεφρού ή ήπατος.

Το CellCept θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλα φάρμακα τα οποία είναι γνωστά ως:

 • Κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή.

 • Καψάκια 250 mg
  - Συσκευασία κυψελών (blisters) των 100 καψακίων.
  - Χορηγείται από το στόμα.

 • Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 500 mg
  - Συσκευασία 4 φιαλιδίων.
  - Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης.

 • Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 500 mg
  - Συσκευασία κυψελών (blisters) των 50 δισκίων.
  - Χορηγείται από το στόμα.

 • Κόνις για πόσιμο εναιώρημα 1 g/5 ml
  - Συσκευασία 1 φιάλης.
  - Χορηγείται από το στόμα.

Το Ocrevus χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με:

 • Υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ)
  Στις υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης ο ασθενής έχει επαναλαμβανόμενα επεισόδια συμπτωμάτων (υποτροπών). Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά μέσα σε μερικές ώρες, ή με βραδύ ρυθμό σε διάστημα αρκετών ημερών. Τα συμπτώματα υποχωρούν ή βελτιώνονται μεταξύ των υποτροπών, αλλά οι βλάβες μπορεί να συσσωρευτούν και να οδηγήσουν σε οριστική αναπηρία

 • Πρώιμη πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΠΠΣ)
  Στην πρωτοπαθή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζουν να επιδεινώνονται από την έναρξη της νόσου.

Πως δρα το Ocrevus;

 • Στις υποτροπιάζουσες μορφές της πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ), το Ocrevus βοηθά στη σημαντική μείωση του αριθμού των επεισοδίων (υποτροπών) και μειώνει σημαντικά την εξέλιξη της νόσου. Το Ocrevus αυξάνει επίσης σημαντικά την πιθανότητα μη εμφάνισης στοιχείων ενεργότητας της νόσου σε έναν ασθενή (εγκεφαλικές βλάβες, υποτροπές και επιδείνωση της αναπηρίας).

 • Στην πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΠΠΣ), το Ocrevus βοηθά στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και στη μείωση της επιδείνωσης της ταχύτητας βάδισης.

Εμφάνιση του Ocrevus και περιεχόμενο της συσκευασίας

 • Το Ocrevus είναι διαυγές προς ελαφρώς ιριδίζον, και άχρωμο προς ανοιχτό καφέ διάλυμα.

 • Παρέχεται ως ένα πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

 • Αυτό το φάρμακο είναι διαθέσιμο σε συσκευασία που περιέχει 1 φιαλίδιο πυκνού διαλύματος των 10 ml).

Το Gazyvaro χρησιμοποιείται σε ενήλικες για τη θεραπεία δύο διαφορετικών τύπων καρκίνου:

 • Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ονομάζεται επίσης «ΧΛΛ»)

  • Το Gazyvaro χρησιμοποιείται σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγουμένως οποιαδήποτε θεραπεία για τη ΧΛΛ και οι οποίοι έχουν άλλες ασθένειες, οι οποίες δεν καθιστούν πιθανή την ανοχή της πλήρους δόσης ενός διαφορετικού φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ΧΛΛ, το οποίο ονομάζεται φλουνταραμπίνη.

  • Το Gazyvaro χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα άλλο φάρμακο για τον καρκίνο, το οποίο ονομάζεται χλωραμβουκίλ

 • Οζώδες λέμφωμα (ονομάζεται επίσης «ΟζΛ»)

  • To Gazyvaro χρησιμοποιείται σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει καμία θεραπεία για το ΟζΛ

  • Το Gazyvaro χρησιμοποιείται σε ασθενείς που είχαν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία με το φάρμακο που ονομάζεται ριτουξιμάμπη και των οποίων το οζώδες λέμφωμα έχει επανέλθει ή επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από αυτή τη θεραπεία.

  • Κατά την έναρξη της θεραπείας για το ΟζΛ, το Gazyvaro χρησιμοποιείται μαζί με άλλα φάρμακα για τον καρκίνο.

  • Στη συνέχεια, το Gazyvaro μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του για έως και 2 έτη ως «θεραπεία συντήρησης».

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 1.000 mg συσκευασία 1 φιαλιδίου. Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης

 • Το Tamiflu χρησιμοποιείται για ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη (συμπεριλαμβανομένων των τελειόμηνων νεογνών) για τη θεραπεία της γρίπης(influenza). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχετε συμπτώματα γρίπης, και είναι γνωστό ότι ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητά σας.

 • Το Tamiflu μπορεί, επίσης, να συνταγογραφηθεί για ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη ηλικίας άνω του 1 έτους για την πρόληψη της γρίπης, ανά περίπτωση - για παράδειγμα, εάν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει γρίπη.

 • Το Tamiflu μπορεί να συνταγογραφηθεί για ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη (συμπεριλαμβανομένων των τελειόμηνων νεογνών) ως προληπτική θεραπεία σε εξαιρετικές περιπτώσεις - για παράδειγμα εάν υπάρχει παγκόσμια επιδημία γρίπης (πανδημία γρίπης) και ενδέχεται το εμβόλιο για την εποχική γρίπη να μην παρέχει επαρκή προστασία.

Σκληρά καψάκια 30 mg, 45 mg & 75 mg.
Συσκευασίες κυψελών (blisters) των 10 καψακίων.

Χορηγείται από το στόμα.

Το Perjeta περιέχει τη δραστική ουσία περτουζουμάμπη και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με καρκίνο του μαστού όταν:

 • Ο καρκίνος του μαστού έχει χαρακτηριστεί ως «HER2-θετικός».

 • Ο καρκίνος έχει διασπαρεί σε άλλα σημεία του σώματος, όπως οι πνεύμονες ή το ήπαρ, (έχει κάνει μετάσταση) και δεν έχει λάβει προηγούμενη θεραπεία με αντικαρκινικά φάρμακα (χημειοθεραπεία) ή άλλα φάρμακα σχεδιασμένα να προσδένονται στο HER2 ή αλλιώς ο καρκίνος έχει επιστρέψει στο μαστό μετά από προηγούμενη θεραπεία.

 • Ο καρκίνος δεν έχει διασπαρθεί σε άλλα σημεία του σώματος και η θεραπεία πρόκειται να χορηγηθεί πριν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση (η θεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση ονομάζεται «εισαγωγική» θεραπεία).

 • Ο καρκίνος δεν έχει διασπαρεί σε άλλα σημεία του σώματος και η θεραπεία πρόκειται να χορηγηθεί μετά τη χειρουργική επέμβαση (η θεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση ονομάζεται επικουρική θεραπεία).

Το Perjeta είναι ένα πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Είναι διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο έως ωχρό κίτρινο υγρό. Παρέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο, το οποίο περιέχει 14 ml πυκνού διαλύματος.

Κάθε συσκευασία περιέχει ένα φιαλίδιο.

Χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση.

Phesgo 600 mg/600 mg ενέσιμο διάλυμα
Phesgo 1200 mg/600 mg ενέσιμο διάλυμα

Το Phesgo είναι ένα φάρμακο για τον καρκίνο που περιέχει δύο δραστικές ουσίες: την περτουζουμάμπη και την τραστουζουμάμπη.

Το Phesgo χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με καρκίνο του μαστού που είναι «HER2-θετικού» τύπου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν:

 • ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος, όπως οι πνεύμονες ή το ήπαρ (έχει κάνει μετάσταση), ή ο καρκίνος έχει επιστρέψει στο μαστό και στην περιοχή γύρω από το μαστό, αλλά δεν μπορεί να χειρουργηθεί, και δεν έχει δοθεί προηγούμενη θεραπεία με αντικαρκινικά φάρμακα (χημειοθεραπεία) ή άλλα φάρμακα σχεδιασμένα να προσδένονται στο HER2.

 • ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος και η θεραπεία πρόκειται να χορηγηθεί είτε πριν τη χειρουργική επέμβαση (εισαγωγική θεραπεία) ή μετά τη χειρουργική επέμβαση (επικουρική θεραπεία).

Το Phesgo χορηγείται μόνο με υποδόρια ένεση.

Το Phesgo είναι ένα ενέσιμο διάλυμα. Είναι ένα διαυγές έως ιριδίζον διάλυμα, άχρωμο έως ελαφρώς καστανό, το οποίο παρέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο. Κάθε συσκευασία περιέχει ένα φιαλίδιο είτε με 10mL ή 15mL διαλύματος


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Το Esbriet περιέχει τη δραστική ουσία πιρφενιδόνη και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ήπιας έως μέτριας ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης (IPF) σε ενήλικες.

 • Δισκίο 267 mg
  Οι συσκευασίες σε κυψέλη (blíster) περιέχουν 21, 42, 84 ή 168 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και οι πολυσυσκευασίες περιέχουν 63 (συσκευασία θεραπείας έναρξης διάρκειας 2 εβδομάδων 21+42) ή 252 (συσκευασία συνέχισης της θεραπείας 3x84) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

 • Δισκίο 801 mg
  Οι συσκευασίες φιάλης περιέχουν μία φιάλη η οποία περιέχει 90 δισκία. Η συσκευασία σε κυψέλες (blísters) περιέχει 84 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και η πολυσυσκευασία περιέχει 252 (συσκευασία συνέχισης της θεραπείας 3x84) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Χορηγείται από το στόμα.

Μια φιάλη Evrysdi περιέχει 60 mg risdiplam σε 2,0 g κόνεως.Το Evrysdi προετοιμάζεται από έναν επαγγελματία υγείας σε ένα πόσιμο διάλυμα.


Το Evrysdi χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (SMA), μιας γενετικής ασθένειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς ηλικίας άνω των 2 μηνών.

Η SMA προκαλείται από έλλειψη μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται πρωτεΐνη επιβίωσης του κινητικού νευρώνα (SMN) στο σώμα. Η έλλειψη της πρωτεΐνης SMN μπορεί να προκαλέσει σε εσάς ή το παιδί σας απώλεια κινητικών νευρώνων, οι οποίοι είναι νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τους μυς. Αυτό οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία και ατροφία που μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές κινήσεις, όπως τον έλεγχο του κεφαλιού και του αυχένα, το κάθισμα, το μπουσούλισμα και τη βάδιση. Οι μύες που χρησιμοποιούνται για την αναπνοή και την κατάποση μπορεί επίσης να γίνουν πιο αδύναμοι.

Το risdiplam, η δραστική ουσία του Evrysdi, λειτουργεί βοηθώντας το σώμα να παράγει περισσότερη πρωτεΐνη SMN. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται λιγότεροι κινητικοί νευρώνες, το οποίο μπορεί να βελτιώσει το πόσο καλά λειτουργούν οι μύες σε ανθρώπους με SMA.

Κάθε κουτί EVRYSDI περιέχει :

 • 1 φιάλη Evrysdi με προσαρμογέα φιάλης και πώμα

 • 2 Σύριγγες για από του στόματος χορήγηση των 6 mL (σε σακουλάκια)

 • 2 Σύριγγες για από του στόματος χορήγηση των 12 mL (σε σακουλάκια)


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

MabThera 100 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
MabThera 500 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μερικών διαφορετικών καταστάσεων σε ενήλικες και παιδιά

 1. Μη-Hodgkin λέμφωμα
  Πρόκειται για μία ασθένεια του λεμφικού ιστού (τμήματος του ανοσοποιητικού συστήματος), η οποία προσβάλλει έναν τύπο λευκοκυττάρων, τα οποία ονομάζονται Β-λεμφοκύτταρα.
  Στους ενήλικες το MabThera μπορεί να χορηγηθεί μόνο του ή μαζί με άλλα φάρμακα, τα οποία ονομάζονται «χημειοθεραπεία».
  Στους ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, το MabThera μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία συντήρησης επί 2 χρόνια μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας.
  Στα παιδιά και τους εφήβους, το MabThera χορηγείται σε συνδυασμό με «χημειοθεραπεία».

 2. Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία
  Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι η πιο συχνή μορφή λευχαιμίας σε ενήλικες. Η ΧΛΛ επηρεάζει ένα συγκεκριμένο λεμφοκύτταρο, το Β κύτταρο, το οποίο προέρχεται από το μυελό των οστών και αναπτύσσεται στους λεμφαδένες. Οι ασθενείς με ΧΛΛ έχουν πολλά μη φυσιολογικά λεμφοκύτταρα, τα οποία συγκεντρώνονται κυρίως στο μυελό των οστών και το αίμα. Ο πολλαπλασιασμός αυτών των μη φυσιολογικών Β-λεμφοκυττάρων είναι η αιτία των συμπτωμάτων που έχετε. Το MabThera σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία καταστρέφει αυτά τα κύτταρα, τα οποία σταδιακά απομακρύνονται από το σώμα με βιολογικές διαδικασίες.

 3. Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία νόσος των αρθρώσεων. Τα Β λεμφοκύτταρα εμπλέκονται στην αιτία κάποιων από τα συμπτώματα που έχετε. Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ανθρώπους που έχουν ήδη δοκιμάσει άλλα φάρμακα, αλλά είτε τα άλλα φάρμακα έχουν ήδη σταματήσει να είναι αποτελεσματικά, ή δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά ή έχουν προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Το MabThera συνήθως λαμβάνεται μαζί με ένα άλλο φάρμακο που ονομάζεται μεθοτρεξάτη.
  Το MabThera έχει δείξει ότι επιβραδύνει τη βλάβη των αρθρώσεων που προκαλούνται από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και βελτιώνει την ικανότητά σας να εκτελείτε φυσιολογικά τις καθημερινές σας δραστηριότητες.
  Οι καλύτερες ανταποκρίσεις του MabThera παρατηρήθηκαν σε εκείνους που έχουν θετική εξέταση αίματος στο ρευματοειδή παράγοντα (RF) και/ή τα αντισώματα έναντι των κυκλικών κιτρουλινιωμένων πεπτιδίων (anti-CCP). Και οι δύο εξετάσεις είναι συνήθως θετικές στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και βοηθούν στην επιβεβαίωση της διάγνωσης.

 4. Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
  Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών ηλικίας 2 ετών και άνω με κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (παλαιότερα ονομαζόταν κοκκιωμάτωση Wegener) ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, και λαμβάνεται σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή.
  Η κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα και η μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα είναι δύο μορφές φλεγμονής των αιμοφόρων αγγείων που προσβάλλουν κυρίως τους πνεύμονες και τους νεφρούς, αλλά μπορεί να προσβάλλουν και άλλα όργανα. Τα Β λεμφοκύτταρα εμπλέκονται στην πρόκληση αυτών των παθήσεων.

 5. Κοινή πέμφιγα
  Το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με μέτρια έως σοβαρή κοινή πέμφιγα. Η κοινή πέμφιγα είναι μια αυτοάνοση κατάσταση που προκαλεί επώδυνες φλύκταινες στο δέρμα και στην επιφάνεια του στόματος, της μύτης, του λαιμού και των γεννητικών οργάνων.
  Φιαλίδιο των 10 mL – Συσκευασία των 2 φιαλιδίων.
  Φιαλίδιο των 50 mL – Συσκευασία του 1 φιαλιδίου.
  Χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης.

MabThera 1400mg ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια ένεση
Το MabThera για υποδόρια χορήγηση χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του μη-Hodgkin λεμφώματος σε ενήλικες. Πρόκειται για μία ασθένεια του λεμφικού ιστού (τμήματος του ανοσοποιητικού συστήματος), η οποία προσβάλλει έναν τύπο λευκοκυττάρων, τα οποία ονομάζονται Β-λεμφοκύτταρα. Το MabThera μπορεί να χορηγηθεί μόνο του ή μαζί με άλλα φάρμακα, τα οποία ονομάζονται «χημειοθεραπεία».

Οι ασθενείς θα λαμβάνουν πάντα το MabThera στάγδην (ενδοφλέβια έγχυση) κατά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια θα λαμβάνουν το ΜabThera για υποδόρια χορήγηση (υποδόρια ένεση).

Στους ασθενείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, το MabThera μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία συντήρησης επί 2 χρόνια, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας.

- Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1400 mg/11,7 mL rituximab και διατίθεται σε συσκευασία του 1 φιαλιδίου.

Χορηγείται με υποδόρια ένεση.

Enspryng 120 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

To Enspryng περιέχει τη δραστική ουσία satralizumab. Είναι ένα είδος πρωτεΐνης που ονομάζεται μονοκλωνικό αντίσωμα. Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι σχεδιασμένα να αναγνωρίζουν και να συνδέονται σε μια συγκεκριμένη ουσία στο σώμα.

Διατίθεται σε φιάλες με πώμα ανθεκτικό στη χρήση από παιδιά, που περιέχουν 28 καψάκια. Κάθε συσκευασία περιέχει μία φιάλη.
Το Enspryng είναι ένα φάρμακο για τη θεραπεία των διαταραχών του φάσματος της οπτικής νευρομυελίτιδας (NMOSD) σε ενήλικες και νέους ανθρώπους από την ηλικία των 12 ετών και άνω.

Η NMOSD είναι μια ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και το νωτιαίο μυελό. Προκαλείται από το ανοσοποιητικό σύστημα (την άμυνα του σώματος) που λειτουργεί λανθασμένα και επιτίθεται στα νεύρα του σώματος.

 • Η βλάβη στα οπτικά νεύρα προκαλεί πρήξιμο, που οδηγεί σε πόνο και απώλεια της όρασης.

 • Η βλάβη στο νωτιαίο μυελό προκαλεί αδυναμία ή απώλεια της κίνησης στα πόδια ή στα χέρια, απώλεια της αίσθησης και προβλήματα με τη λειτουργία της κύστης και του εντέρου.

Σε μία επίθεση της NMOSD, υπάρχει πρήξιμο στο νευρικό σύστημα. Αυτό επίσης συμβαίνει όταν η ασθένεια επανέρχεται (υποτροπή). Το πρήξιμο προκαλεί νέα συμπτώματα ή επαναφορά προηγούμενων συμπτωμάτων.

Το Enspryng εμποδίζει τη λειτουργία μιας πρωτεΐνης, η οποία ονομάζεται ιντερλευκίνη-6 (IL-6), η οποία εμπλέκεται στις διαδικασίες που οδηγούν σε βλάβη και πρήξιμο του νευρικού συστήματος. Εμποδίζοντας τις δράσεις της, το Enspryng μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής ή επίθεσης της NMOSD.

Το Enspryng είναι ένα ενέσιμο διάλυμα.
Κάθε συσκευασία του Enspryng περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα. Κάθε πολυσυσκευασία του Enspryng περιέχει 3 (3 πακέτα της 1) προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) Α.Ε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail ([email protected]), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Kadcyla 100 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Kadcyla 160 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Το Kadcyla χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού σε ενήλικες όταν:

 • τα καρκινικά κύτταρα φέρουν πάνω τους πολλές πρωτεΐνες HER2 – ο γιατρός σας θα εξετάσει τα καρκινικά σας κύτταρα ως προς αυτό.

 • έχετε ήδη λάβει το φάρμακο τραστουζουμάμπη και ένα φάρμακο το οποίο είναι γνωστό ως ταξάνη.

 • ο καρκίνος έχει επεκταθεί σε περιοχές κοντά στο μαστό ή σε άλλα σημεία του σώματός σας

 • ο καρκίνος δεν έχει επεκταθεί σε άλλα μέρη του σώματος και θα δοθεί θεραπεία μετά από εγχείρηση (η θεραπεία μετά από εγχείρηση ονομάζεται επικουρική θεραπεία)

Το Kadcyla είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες που περιέχουν 1 φιαλίδιο.
Χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.

RoΑctemra 20 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

 • Το RoActemra χρησιμοποιείται στη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή μορφή ενεργούς ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), μιας αυτοάνοσης νόσου, εάν οι προηγούμενες θεραπείες ήταν αναποτελεσματικές. Το RoActemra χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη. Εντούτοις, το RoActemra μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι η μεθοτρεξάτη δεν είναι κατάλληλη.

 • To RoActemra μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία σοβαρής, ενεργούς και προϊούσας ρευματοειδούς αρθρίτιδας χωρίς προηγούμενη θεραπεία με μεθοτρεξάτη.

 • To RoActemra χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών με συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ). Το RoActemra χρησιμοποιείται για παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω που έχουν ενεργό συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ), μια φλεγμονώδη νόσο που προκαλεί πόνο και οίδημα σε μια ή περισσότερες αρθρώσεις, καθώς και πυρετό και εξάνθημα. Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της συστηματικής ΝΙΑ και μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία.

 • Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών με πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ).Το RoActemra χρησιμοποιείται για παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω με ενεργό πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ), μία φλεγμονώδη νόσο που προκαλεί πόνο και οίδημα σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της πολυαρθρικής ΝΙΑ και μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία.

 • Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών ηλικίας 2 ετών και άνω με σοβαρό ή απειλητικό για τη ζωή σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS), μια ανεπιθύμητη ενέργεια σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες με T-λεμφοκύτταρα φέροντα χιμαιρικούς αντιγονικούς υποδοχείς (CAR T κύτταρα) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου.

 • Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με νόσο του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), που λαμβάνουν συστηματικά κορτικοστεροειδή και χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο ή μηχανικό αερισμό.

Χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.
Το RoActemra διατίθεται σε φιαλίδια που περιέχουν:
- 80 mg tocilizumab σε 4 ml (20 mg/ml) σε συσκευασία του 1 και των 4 φιαλιδίων.
- 200 mg tocilizumab σε 10 ml (20 mg/ml) σε συσκευασία του 1 φιαλιδίου.
- 400 mg tocilizumab σε 20 ml (20 mg/ml) σε συσκευασία του 1 φιαλιδίου.


RoActemra 162 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα.

Το RoActemra χρησιμοποιείται στη θεραπεία:

 • ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή μορφή ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), μιας αυτοάνοσης νόσου, εάν οι προηγούμενες θεραπείες ήταν αναποτελεσματικές.

 • ενηλίκων με σοβαρή, ενεργή και προϊούσα ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ), οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με μεθοτρεξάτη.
  Το RoActemra συμβάλλει στη μείωση συμπτωμάτων της ΡΑ, όπως είναι ο πόνος και η διόγκωση των αρθρώσεων, και μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοσή σας στις καθημερινές ασχολίες. Το RoActemra έχει δείξει ότι επιβραδύνει τη βλάβη στο χόνδρο και στα οστά των αρθρώσεων που προκαλείται από τη νόσο και ότι βελτιώνει την ικανότητά σας να εκτελείτε φυσιολογικά τιςκαθημερινές σας δραστηριότητες.
  Το RoActemra χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό με ένα άλλο φάρμακο για τη ΡΑ το οποίο ονομάζεται μεθοτρεξάτη. Ωστόσο, το RoActemra μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι η μεθοτρεξάτη δεν είναι κατάλληλη.

 • ενηλίκων με ασθένεια των αρτηριών, η οποία ονομάζεται γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (ΓΚΑ), η οποία προκαλείται από τη φλεγμονή των μεγαλύτερων αρτηριών του σώματος, ειδικά εκείνων που παρέχουν αίμα στο κεφάλι και το λαιμό. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, κόπωση και πόνο στη γνάθο. Οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν εγκεφαλικά επεισόδια και τύφλωση.
  Το RoActemra μπορεί να μειώσει τον πόνο και το οίδημα στις αρτηρίες και τις φλέβες στο κεφάλι, το λαιμό και τα χέρια σας.
  Η ΓΚΑ συχνά αντιμετωπίζεται με φάρμακα που ονομάζονται στεροειδή. Είναι συνήθως αποτελεσματικά, αλλά μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες εάν χρησιμοποιούνται σε υψηλές δόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μείωση της δόσης των στεροειδών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υποτροπή της ΓΚΑ. Η προσθήκη του RoActemra στη θεραπεία σημαίνει ότι τα στεροειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ διατηρείται η ύφεση της ΓΚΑ.

 • παιδιών και εφήβων, ηλικίας 1 έτους και άνω, με ενεργή συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (συστηματική ΝΙΑ), μια φλεγμονώδη νόσο που προκαλεί πόνο και οίδημα σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις καθώς επίσης πυρετό και εξάνθημα.
  Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της συστηματικής ΝΙΑ. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία

 • παιδιών και εφήβων, ηλικίας 2 ετών και άνω, με ενεργή πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (πολυαρθρική ΝΙΑ). Πρόκειται για μια φλεγμονώδη νόσο που προκαλεί πόνο και οίδημα σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις.
  Το RoActemra χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της πολυαρθρικής ΝΙΑ. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή ως μονοθεραπεία.

- Κάθε συσκευασία περιέχει 4 προγεμισμένες σύριγγες.
- Χορηγείται με υποδόρια ένεση.

Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

To Herceptin ενδείκνυται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και του γαστρικού καρκίνου σε περίπτωση:

 • πρώιμου καρκίνου του μαστού, με υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης που λέγεται HER2.

 • μεταστατικού καρκίνου του μαστού (καρκίνο του μαστού που έχει εξαπλωθεί πέραν του αρχικού όγκου) με υψηλά επίπεδα HER2. Το Herceptin μπορεί να συνταγογραφείται σε συνδυασμό με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα πακλιταξέλη ή δοσεταξέλη ως πρώτη θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού ή μπορεί να συνταγογραφείται μόνο του εφόσον οι άλλες θεραπείες έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς. Χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό με φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς αρωματάσης σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα HER2 και με μεταστατικό καρκίνο του μαστού θετικό στους ορμονικούς υποδοχείς (ο καρκίνος που είναι ευαίσθητος στην παρουσία των θηλυκών ορμονών).

 • μεταστατικού γαστρικού καρκίνου με υψηλά επίπεδα HER2, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα κατά του καρκίνου, την καπεσιταβίνη ή την 5-φθοριοουρακίλη και τη σισπλατίνη.

Συσκευασία του 1 φιαλιδίου.
Χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.


Herceptin 600 mg ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο
Ενδείκνυται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού σε περίπτωση:

 • πρώιμου καρκίνου του μαστού, με υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης που λέγεται HER2.

 • μεταστατικού καρκίνου του μαστού (καρκίνο του μαστού που έχει εξαπλωθεί πέραν του αρχικού όγκου) με υψηλά επίπεδα HER2. Το Herceptin μπορεί να συνταγογραφείται σε συνδυασμό με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα πακλιταξέλη ή δοσεταξέλη ως πρώτη θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού ή μπορεί να συνταγογραφείται μόνο του εφόσον οι άλλες θεραπείες έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς. Χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό με φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς αρωματάσης σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα HER2 και με μεταστατικό καρκίνο του μαστού θετικό στους ορμονικούς υποδοχείς (ο καρκίνος που είναι ευαίσθητος στην παρουσία των θηλυκών ορμονών).

Συσκευασία του 1 φιαλιδίου.
Χορηγείται με υποδόρια ένεση.

Tο FoundationOne® είναι μια έγκυρη, ολοκληρωμένη ανάλυση γονιδιωματικού προφίλ συμπαγών όγκων, που αλληλουχεί εκατοντάδες γνωστά γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο, σε 1 ανάλυση. Είναι μια συνολική λύση, από τον έλεγχο του δείγματος έως τις προτεινόμενες επιλογές σε στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες και κλινικές δοκιμές, που επιτρέπουν στους ιατρούς να σχεδιάσουν την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση για κάθε ασθενή τους και να του παρέχουν την καλύτερη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση και φροντίδα. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε αναλυτική, που υπόκειται σε έλεγχο ποιότητας, έκθεση ασθενούς που εξηγεί τη βιολογική σημασία κάθε μεταβολής προκειμένου να βοηθήσει στην λήψη κλινικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί hybrid capture based τεχνολογία αλληλούχησης επόμενης γενεάς (Next Generation Sequencing - NGS) για την ανίχνευση όλων των τύπων γονιδιωματικών αλλαγών σε περισσότερα από 320 γονίδια που προκαλούν ανάπτυξη όγκου, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων ιντρονίων από περισσότερα από 25 γονίδια που συχνά αναδιατάσσονται ή μεταβάλλονται σε συμπαγείς όγκους. Επιπροσθέτως, προσδιορίζει την κατάσταση της μεταλλακτικής βαρύτητας του όγκου (ΤΜΒ) και της αστάθειας των μικροδορυφόρων (MSI), σημαντικών βιοδεικτών που καθορίζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία με ανοσοθεραπείες καρκίνου.

Η κλινική χρησιμότητα και η ευρεία εμπειρία του FoundationOne® έχουν επικυρωθεί σε περισσότερες από 200 δημοσιευμένες αναφορές αξιολόγησης και σε περισσότερα από 150.000 προφίλ ασθενών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.foundation-medicine.gr/

please be aware that you are leaving this website.