Εστιασμός σε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες

Ανακαλύπτουμε , αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμα διαγνωστικά προϊόντα, φάρμακα και υπηρεσίες που προσφέρουν πραγματικα οφελη

Στο θεραπευτικό τομέα η Roche διαθέτει στην αγορά φάρμακα υψηλής θεραπευτικής αξίας με επίκεντρο τομείς με μεγάλες ιατρικές ανάγκες, όπως ο καρκίνος, οι ιογενείς λοιμώξεις, οι φλεγμονώδεις νόσοι, οι διαταραχές του μεταβολισμού και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η Roche είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και διάθεση φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου.

Επισήμανση: Τα φάρμακα είναι συνταγογραφούμενα και η χρήση τους πρέπει να γίνεται κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους.

Ως ηγέτιδα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά των in-vitro διαγνωστικών, η Roche παρέχει ένα μεγάλο εύρος διαγνωστικών εργαλείων και εργαστηριακών εξετάσεων για την ταχεία και αξόπιστη ανίχνευση ασθενειών και την παρακολούθησή τους από τους γιατρούς και από τους ίδιους τους ασθενείς  

Για το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Alecensa 150 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Αvastin 25 mg/ml πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του CellCept 250 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του CellCept 500 mg κόνις για πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του CellCept 1 g/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του CellCept 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Columvi 2,5 mg και 10mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Cotellic 20 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Enspryng 120 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Erivedge 150 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Esbriet 267 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Esbriet 267, 534 και 801 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Evrysdi 0,75 mg/mL πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Fuzeon 90 mg/ml πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Gavreto 100 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Gazyvaro 1.000 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Hemlibra 150mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Hemlibra 30mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Herceptin 600 mg ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Kadcyla 100 και 160 mg κόνις πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Lunsumio 1 και 30 mg πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του MabThera 100-500mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του MabThera 1400 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του MabThera 1600 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Madopar Δισκία 200 mg Levodopa + 50 mg Benserazide Hydrochloride πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Ocrevus 300 mg πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Perjeta 420 mg πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Phesgo 600 mg/600 mg ενέσιμο διάλυμα και 1200 mg/600 mg ενέσιμο διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Polivy 30 και 140 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Pulmozyme 2500U/2.5ml πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του RoΑctemra 20 mg/mL πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του RoActemra 162 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του RoActemra 162 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Ronapreve 120 mg/mL + 120 mg/mL διάλυμα προς ένεση/έγχυση πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Ronapreve 300 mg + 300 mg διάλυμα προς ένεση/έγχυση πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Rozlytrek 100 και 200 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu 6mg/ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu 30 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu 75 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Τarceva 25, 100 και 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πατήστε εδώΦύλλο οδηγιών χρήσης του Tecentriq 840 και 1.200 mg πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tecentriq 1.875 mg ενέσιμο διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο Οδηγιών χρήσης του Vabysmo 120 mg/ml ενέσιμο διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Xofluza 2 mg/ml πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Xofluza 20-40mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Xofluza 40-80 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Zelboraf 240 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πατήστε εδώ

Αυτοματοποιημένο σύστημα χρώσης πλακιδίων. Με το σύστημα BenchMark XT της Ventana βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργική ευελιξία καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων IHC, ISH και FITC ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το πρωτογενές αντίσωμα CONFIRM anti-ER (SP1) της Ventana είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα κόνικλου (IgG) που προορίζεται για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου οιστρογονικών υποδοχέων (ER) σε τομές ιστού, μονιμοποιημένου σε φορμόλη και εγκλεισμένου σε παραφίνη, σε αυτόματο σύστημα χρώσης πλακιδίων της Ventana με τη χρήση κιτ ανίχνευσης και βοηθητικών αντιδραστηρίων της Ventana.

Ενδείκνυται ως βοήθημα για τη διαχείριση, πρόγνωση και πρόβλεψη των αποτελεσμάτων θεραπείας σε περιστατικά καρκίνου του μαστού. To CONFIRM ER αποτελεί μέρος του πλήρους πάνελ μονοκλωνικών αντισωμάτων κόνικλου της Ventana για τον μαστό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το πρωτογενές αντίσωμα CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) της Ventana είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα από κόνικλο (IgG) έναντι του καρβοξυτελικού τμήματος του αντιγόνου Ki-67. Η χρώση του αντιγόνου Ki-67 μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για την αξιολόγηση της δραστηριότητας πολλαπλασιασμού φυσιολογικού και νεοπλασματικού ιστού.

Προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση (IVD). Το αντίσωμα αυτό αποτελεί μέρος του πλήρους πάνελ μονοκλωνικών αντισωμάτων κονίκλου της Ventana για τον μαστό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το πρωτογενές αντίσωμα CONFIRM anti-PR (1E2) της Ventana είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα κόνικλου (IgG) που προορίζεται για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου υποδοχέων προγεστερόνης (PR) σε τομές ιστού, μονιμοποιημένου σε φορμόλη και εγκλεισμένου σε παραφίνη, σε αυτόματο σύστημα χρώσης πλακιδίων της Ventana με τη χρήση κιτ ανίχνευσης και βοηθητικών αντιδραστηρίων της Ventana.

Το CONFIRM PR, που αποτελεί μέρος του πλήρους πάνελ μονοκλωνικών αντισωμάτων κόνικλου της Ventana για τον μαστό, αναγνωρίζει τις ισομορφές A, B και C.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α (FDA) μονοκλωνικό αντίσωμα κόνικλου PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) της Ventana προορίζεται για την ημιποσοτική ανίχνευση του αντιγόνου HER2 σε τομές φυσιολογικού και νεοπλασματικού ιστού, μονιμοποιημένου σε φορμαλίνη και εγκλεισμένου σε παραφίνη. Το προϊόν αυτό, σχεδιασμένο να χρησιμοποιηθεί σε αυτόματη συσκευή ανοσοϊστοχημείας για τη χρώση πλακιδίων, ενδείκνυται ως βοήθημα για την διάκριση ασθενών με καρκίνο του μαστού, οι οποίες είναι κατάλληλες για θεραπεία με Herceptin. Το PATHWAY anti-HER-2/neu αποτελεί μέρος του πάνελ μονοκλωνικών αντισωμάτων κόνικλου της Ventana για τον μαστό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Σύστημα ανάλυσης εικόνας της Ventana - Ventana Image Analysis System. Το σύστημα VIAS ενσωματώνεται ομαλά στην τρέχουσα ροή εργασιών των παθολογοανατόμων για λήψη εικόνας σε πραγματικό χρόνο και ποσοτικοποίηση των κυτταρικών χαρακτηριστικών. Αυτό το εύχρηστο, επιτραπέζιο σύστημα επιτρέπει την άμεση εναλλαγή μεταξύ υπολογιστικής ανάλυσης εικόνας και μικροσκοπικής εξέτασης ρουτίνας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ο «έξυπνος» τρόπος μέτρησης της τιμής INR κατ' οίκον. Το σύστημα CoaguChek XS είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή για ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ για την παρακολούθηση των τιμών PT/INR κατ' οίκον ή καθ' οδόν. Το σύστημα βελτιώνει τη συμμόρφωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, μειώνοντας τη συχνότητα των επισκέψεων στο γιατρό και συνδράμοντάς τους στην αντιμετώπιση της πάθησής τους.

Με τη χρήση μιας μικρής σταγόνας (10 µl) τριχοειδικού αίματος διευκολύνεται η χρήση και παρέχονται ακριβή αποτελέσματα PT/INR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Δυνατότητα «έξυπνης» παρακολούθησης των τιμών PT/INR σε κέντρα αντιπηκτικής αγωγής υψηλού φόρτου εργασίας και νοσοκομεία.

Συνήθως, η μέτρηση των τιμών PT/INR εκτελείται από τους επαγγελματίες υγείας σε 1 λεπτό με μια σταγόνα τριχοειδικού αίματος (8 µl).

Χάρη στον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμωτού κώδικα είναι δυνατή η ταυτοποίηση αναγνωριστικού ασθενή και χειριστή για την ενίσχυση της συμμόρφωσης και τη βελτίωση της ροής εργασιών. Τέλος, με τη σύνδεση του οργάνου στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων του ιδρύματος διασφαλίζεται η πλέον ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ταινίες εξέτασης για χειροκίνητη και αυτόματη μέτρηση τιμών - αξιοπιστία και ευκολία ελέγχου και παρακολούθησης κατά την ανάλυση ούρων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Αναλυτές διαδοχικής αξιολόγησης (σύστημα Urisys 1100), με ημιαυτόματη εφαρμογή περιοχής εργασίας ανάλυσης ούρων (σύστημα cobas u 411 και Τερματικό Ιζήματος) και πλήρως αυτοματοποιημένοι (σύστημα Cobas u601) για ανάλυση ούρων σε εργαστήρια χαμηλού, μέτριου και υψηλού φόρτου εργασίας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το σύστημα Accutrend Plus είναι μια ευέλικτη, φορητή συσκευή για χρήση στο σημείο περίθαλψης, με δυνατότητα προσδιορισμού των κυριότερων παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων και του γαλακτικού άλατος. Η συσκευή αυτή επιτρέπει τον εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της χοληστερόλης, της γλυκόζης και των τριγλυκεριδίων καθώς και των επιπέδων γαλακτικού άλατος σε τριχοειδικό αίμα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Οι οστικοί δείκτες (β-CrossLaps, Osteocalcin, P1NP, PTH, Vitamin D)

είναι ευαίσθητοι δείκτες για την παρακολούθηση της θεραπείας, τον έλεγχο συμμόρφωσης με τη θεραπεία και την πρόβλεψη του κινδύνου καταγμάτων σε ασθενείς με οστεοπόρωση.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Οι οστικοί δείκτες Elecsys είναι ευαίσθητοι δείκτες για την παρακολούθηση της θεραπείας, τον έλεγχο συμμόρφωσης με τη θεραπεία και την πρόβλεψη του κινδύνου κατάγματος σε ασθενείς με οστεοπόρωση.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Η Roche είναι η πρωτοπόρος στις in vitro διαγνωστικές δοκιμές για τη λήψη αποφάσεων για καρδιαγγειακά νοσήματα για περισσότερα από 30 χρόνια. Ως ηγέτης στην αγορά των καρδιακών βιοδεικτών( NT-proBNP, Troponin T, GDF-15,CK-MB) η Roche προσφέρει διαγνωστικές εξετάσεις για τη καρδιακή ανεπάρκεια, το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και τη κολπική μαρμαρυγή. Στόχος μας αποτελεί η υποστήριξη της έγκαιρης λήψης κλινικών αποφάσεων, η βελτιωμένη διαχείριση των ασθενών, η αυξημένη αποτελεσματικότητα και η διαχείριση του κόστους

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το cobas® 4800 CT/NG Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση του Chlamydia trachomatis (CT) και/ή του Neisseria gonorrhoeae (NG) σε δείγματα. Το cobas® 4800 CT/NG Test ανιχνεύει μόνο το DNA του CT, του NG ή ταυτόχρονα των CT και NG σε ενδοτραχηλικά δείγματα από στυλεό και ούρων που έχουν συλλεχθεί από συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά άτομα. Το cobas® 4800 CT/NG Test εκτελείται στο πλήρως αυτόματο cobas® 4800 σύστημα.

Η λοίμωξη από Chlamydia trachomatis (CT) είναι το πιο συχνά αναφερόμενο σεξουαλικά μεταδιδόμενο βακτηριακό νόσημα (ΣΜΝ) στις Ηνωμένες Πολιτείες1,2 και η δεύτερη κυριότερη αιτία σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων παγκοσμίως με περίπου 89,1 εκατομμύρια περιστατικά ετησίως.

Τα Neisseria gonorrhoeae (γονόκοκκοι) είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της γονόρροιας. Το 2006 αναφέρθηκαν συνολικά 358.366 περιστατικά λοίμωξης από NG στα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων και εκτιμάται ότι περισσότερα από 700.000 άτομα μολύνονται κάθε χρόνο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το cobas® 4800 HPV Test είναι μια ποιοτική ανάλυση πολλαπλών παραμέτρων που ανιχνεύει ταυτόχρονα 14 τύπους υψηλού κινδύνου και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό γονότυπου των τύπων 16 και 18 του HPV. Η β-σφαιρίνη χρησιμοποιείται ως εσωτερικό πρότυπο ελέγχου για την αξιολόγηση της ποιότητας των δειγμάτων και την ταυτοποίηση δειγμάτων που περιέχουν παράγοντες οι οποίοι προκαλούν αναστολή της διαδικασίας ενίσχυσης. Αξιοπιστία. Η ανάλυση εκτελείται αυτόματα στο σύστημα cobas® 4800.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας B (HBV) σε ανθρώπινο πλάσμα και ορό, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS® TaqMan® 48 Αναλυτή για αυτόματη ενίσχυση και ανίχνευση. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες ως βοήθημα στην αξιολόγηση της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετράται από τις μεταβολές στα επίπεδα HBV DNΑ στο πλάσμα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του RNA ιού ηπατίτιδας C (HCV) στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS®TaqMan®48 Αναλυτή για την εκτέλεση αυτόματης ενίσχυσης και ανίχνευσης.

Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και με άλλους εργαστηριακούς δείκτες της λοίμωξης HCV για την κλινική διαχείριση των ασθενών με χρόνια λοίμωξη HCV.

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση της πιθανότητας μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης στην αρχή της αντιικής θεραπείας και της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετρήθηκε από τις μεταβολές στα επίπεδα HCV RNA ορού ή πλάσματος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του RNA ιού επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) στο ανθρώπινο πλάσμα, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS®TaqMan®48 Αναλυτή για την εκτέλεση αυτόματης ενίσχυσης και ανίχνευσης.

Χάρη στο COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test, v2.0 μπορεί πλέον να διασφαλιστεί βελτιωμένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξέτασης και αυξημένη σιγουριά στην αξιολόγηση ιικών φορτίων. Αυξήστε τις πιθανότητες ανίχνευσης και επεκτείνετε το πεδίο κάλυψης, εστιάζοντας σε δύο περιοχές υψηλής συντήρησης του γονιδιώματος HIV-1 για να αντισταθμίσετε τυχόν μεταλλάξεις και εσφαλμένες αντιστοιχίσεις.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Tο σύστημα Cobas® Ampliprep αποτελεί ένα αυτόματο σύστημα απομόνωσης νουκλεινικών οξέων (DNA/RNA) από κλινικά δείγματα κάνοντας χρήση της τεχνολογίας μαγνητικών σφαιριδίων. Το σύστημα είναι εγκεκριμένο για διαγνωστική χρήση.

Το σύστημα Cobas® Ampliprep μπορεί να συνδεθεί με τα συστήματα Cobas® Amplicor καθώς και Cobas® TaqMan® 48 παρέχοντας έτσι πλήρη αυτοματοποίηση στην διενέργεια εξετάσεων Μοριακής Διάγνωσης καθώς όχι μόνο επεξεργάζεται τα κλινικά δείγματα και απομονώνει τα νουκλεικά οξέα στόχους αλλά προετοιμάζει τις αντιδράσεις για περαιτέρω ανάλυση με PCR ή Real-Time PCR.
Έχει την δυνάτοτητα επεξεργασίας μέχρι και 72 δείγματα αλλά και έως 4 διαφορετικές εξετάσεις ταυτόχρονα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® TaqMan® CT Test, v2.0 είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση DNA του Chlamydia trachomatis σε γυναικεία ενδοτραχηλικά δείγματα από στυλεό ή σε ανδρικά και γυναικεία δείγματα ούρων, χρησιμοποιώντας το AMPLICOR® CT/NG Κιτ Προετοιμασίας Δείγματος για χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® 48 Αναλυτή για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση. Η εξέταση διαθέτει μια στρατηγική διπλού στόχου (DNA κρυπτικού πλασμιδίου και γενομικό DNA του γονιδίου πρωτεΐνης MOMP) για τη διασφάλιση ακριβούς και αξιόπιστης ανίχνευσης του βακτηρίου Chlamydia, συμπεριλαμβανομένου και του παραλλαγμένου στελέχους που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Σουηδία.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® TaqMan® Mycobacterium tuberculosis (MTB) Test είναι μια ποιοτική in vitro διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση του M. tuberculosis σε κλινικά δείγματα. Η εξέταση χρησιμοποιεί την τεχνική ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και τον υβριδισμό νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση του βακτηρίου M. tuberculosis σε υγροποιημένα, απολυμασμένα και συμπυκνωμένα αναπνευστικά δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των πτυέλων αυτόματης ή προκλητής απόχρεμψης και των βρογχοκυψελιδικών εκπλυμάτων (BAL).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Για in vitro διαγνωστική χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το Κιτ Factor II (Prothrombin) G20210A επιτρέπει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου μιας σημειακής μετάλλαξης (G σε A στη θέση 20210) γονιδίου του ανθρώπινου Παράγοντα II, από DNA που απομονώθηκε σε ανθρώπινο ολικό περιφερικό αίμα. Η εξέταση εκτελείται στο LightCycler® Όργανο χρησιμοποιώντας αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για την ενίσχυση του DNA του Παράγοντα II που ανακτήθηκε από κλινικά δείγματα και φθορίζοντα υβριδισμό, ειδικό για το στόχο, για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου του ενισχυμένου DNA του Παράγοντα II.

Το Factor II (Prothrombin) G20210A test είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου της μετάλλαξης του Παράγοντα II (Προθρομβίνη) G20210A, που αποτελεί διαγνωστικό βοήθημα στην αξιολόγηση ασθενών με υποψία θρομβοφιλίας. Η εξέταση προορίζεται για χρήση στο LightCycler® Όργανο με την έκδοση λογισμικού 4.05 ή 4.1. Η προετοιμασία του δείγματος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία ροής εργασιών που περιγράφεται στο ένθετο της συσκευασίας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η κληρονομική θρομβοφιλία αποτελεί προδιάθεση για θρομβωτικά επεισόδια, όπως η φλεβική θρόμβωση, η οποία αποτελεί την τρίτη πιο συνηθισμένη καρδιαγγειακή νόσο. Η αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC) θεωρείται ως η κυριότερη ανωμαλία πήξης του αίματος που σχετίζεται με τη φλεβική θρόμβωση. Οι ασθενείς που ήταν θετικοί στην εξέταση για αντίσταση στην APC ή τη μετάλλαξη του Παράγοντα V Leiden πρέπει να υποβληθούν σε μοριακή γενετική εξέταση για τις άλλες πιο συχνές θρομβοφιλίες με επικάλυψη φαινότυπου, για τις οποίες διατίθεται εξέταση επί του παρόντος [δηλ., παραλλαγή Παράγοντα II (Προθρομβίνη) G20210A]. Παρουσιάζεται σε ποσοστό 1-2% του γενικού πληθυσμού και η συμβολή της στο φλεβικό θρομβοεμβολισμό είναι επαρκώς διαπιστωμένη.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Για in vitro διαγνωστική χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το Κιτ Factor V Leiden επιτρέπει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου μιας σημειακής μετάλλαξης (G σε A στη θέση 1691) του γονιδίου του ανθρώπινου Παράγοντα V, που αναφέρεται ως μετάλλαξη του Παράγοντα V Leiden, από DNA που απομονώθηκε σε ανθρώπινο ολικό περιφερικό αίμα. Η εξέταση εκτελείται στο LightCycler® Όργανο χρησιμοποιώντας αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για την ενίσχυση του DNA του Παράγοντα V που ανακτήθηκε από κλινικά δείγματα και φθορίζοντα υβριδισμό, ειδικό για το στόχο, για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου του ενισχυμένου DNA του Παράγοντα V.
Το Factor V Leiden test είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου της μετάλλαξης του Παράγοντα V Leiden, που αποτελεί διαγνωστικό βοήθημα στην αξιολόγηση ασθενών με υποψία θρομβοφιλίας. Η εξέταση προορίζεται για χρήση στο LightCycler® Όργανο με την έκδοση λογισμικού 4.05 ή 4.1. Η προετοιμασία του δείγματος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία ροής εργασιών που περιγράφεται στο ένθετο της συσκευασίας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η κληρονομική θρομβοφιλία αποτελεί προδιάθεση για θρομβωτικά επεισόδια, όπως η φλεβική θρόμβωση, η οποία αποτελεί την τρίτη πιο συνηθισμένη καρδιαγγειακή νόσο. Η αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC) θεωρείται ως η κυριότερη ανωμαλία πήξης του αίματος που σχετίζεται με τη φλεβική θρόμβωση. Η σημειακή μετάλλαξη στη θέση 1691 του γονιδίου του Παράγοντα V, η οποία αναφέρεται ως μετάλλαξη του Παράγοντα V Leiden, προκαλεί αντικατάσταση της αργινίνης από τη γλουταμίνη στη θέση 506, στην πρωτεΐνη του Παράγοντα V καθιστώντας την μερικώς ανθεκτική στην απενεργοποίηση με APC. Η γενετική ανάλυση έχει δείξει ότι η μετάλλαξη αυτή, η οποία παρουσιάζει σχετικά υψηλό επιπολασμό στο γενικό πληθυσμό (π.χ. περίπου 5% σε άτομα που ανήκουν στη λευκή φυλή), ευθύνεται για το 85% έως 95% των περιπτώσεων αντίστασης στην APC.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Κιτ για την αποτελεσματική απομόνωση DNA υψηλής ποιότητας από ποικιλία αρχικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κύτταρα, δείγματα ιστών, βακτήρια, ζύμες κ.ά.). Περιέχει σύστημα απομάκρυνσης των αναστολέων (Inhibitor Removal Buffer), ενώ είναι ιδανικό για απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30 -50 kb).

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το COBAS® TaqMan® HCV Test For Use With The High Pure System (HPS) , είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση RNA του HCV σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα EDTA. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται με τον COBAS® TaqMan® 48 αναλυτή για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση.

Η εξέταση αυτή ενδείκνυται για ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδείξεις ηπατικής νόσου και αντισώματα που υποδεικνύουν λοίμωξη από HCV, με υποψία ενεργούς λοίμωξης από HCV. Η ανίχνευση RNA του HCV υποδεικνύει ότι ο ιός πολλαπλασιάζεται και επομένως αποτελεί ένδειξη ενεργούς λοίμωξης από HCV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® TaqMan® HIV-1 Test For Use With The High Pure System (HPS) είναι μία in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση RNA του Ιού Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου Τύπου 1 (HIV-1) σε ανθρώπινο πλάσμα EDTA, χρησιμοποιώντας το Κιτ High Pure System Viral Nucleic Acid για χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων και τον Αναλυτή COBAS® TaqMan® 48 για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση.
Η εξέταση χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πρόγνωσης του ασθενή ή την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αντιρετροϊικής θεραπείας, με μέτρηση του βασικού επιπέδου HIV-1 RNA υπολογίζοντας τις μεταβολές στα επίπεδα HIV-1 RNA στο πλάσμα κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες εξέλιξης της νόσου για την κλινική διαχείριση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV-1.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® TaqMan® HIV-1 Test For Use Τα συστήματα LightCycler® PCR Πραγματικού Χρόνου διαθέτουν υψηλή απόδοση και μέγιστη ευελιξία. Είναι τα πρώτα συστήματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν ιχνηθέτες υβριδισμού, η ανάλυση πραγματικής καμπύλης τήξης, η αυτοματοποιημένη λειτουργία απόλυτης ποσοτικοποίησης, η λειτουργία σχετικής ποσοτικοποίησης με διόρθωση απόδοσης καθώς και άλλες λειτουργίες για την κάλυψη των ερευνητικών αλλά και των Διαγνωστικών αναγκών (LightCycler 2.0 CE/IVD System).

Τo LightCycler 1.2 & LightCycler 1.5 προορίζεται για έρευνα στον τομέα βιολογικών επιστημών. Το LightCycler 2.0 CE/IVD System προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE είναι μία in Vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA mecA σε ανθρώπινο αίμα με αντιπηκτικό K-EDTA, με τη χρήση του LightCycler® 2.0 Οργάνου. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την ανίχνευση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, τις καθιερωμένες μικροβιολογικές αναλύσεις και/ή άλλους εργαστηριακούς δείκτες, ως βοήθημα στη διαχείριση ασθενών με υποψία μικροβιαιμίας από MRSA. Η εξέταση χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί για Staphylococcus aureus με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το Κιτ Ποσοτικοποίησης LightCycler® t(9;22) βασίζεται σε μια προσέγγιση RT-PCR δύο βημάτων για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση των μεταγραφημάτων σύντηξης BCR-ABL σε ερευνητικά δείγματα.

Πρώτο βήμα: Αντίστροφη μεταγραφή mRNA ή ολικού RNA από συγκεκριμένο δείγμα χρησιμοποιώντας τυχαίους εκκινητές, όπως τα εξαμερή ολιγονουκλεοτίδια. Η αντίδραση αυτή εκτελείται σε συμβατικό θερμοκυκλοποιητή με θερμαινόμενο κάλυμμα.
Δεύτερο βήμα: Το cDNA που προκύπτει ενισχύεται σε δύο ξεχωριστά τριχοειδή, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα εκκινητών και ιχνηθετών υβριδισμού ειδικών για BCR-ABL και G6PDH. Το ζεύγος εκκινητών και ιχνηθέτη υβριδισμού για την πρωτεΐνη BCR-ABL είναι αναμενόμενο βάσει των μεταγραφημάτων σύντηξης b3a2, b2a2, b2a3, b3a3 και e1a2 που ανιχνεύονται. Το ένζυμο G6PDH λειτουργεί ως ορός ελέγχου τόσο για την απόδοση της μεθόδου RT-PCR όσο και ως στοιχείο αναφοράς της σχετικής ποσοτικοποίησης. Η ανίχνευση και η ποσοτικοποίηση εκτελούνται με το LightCycler® Όργανο βάσει του φθορισμού που εκπέμπεται από τους ιχνηθέτες υβριδισμού. Στο κιτ παρέχονται όλα τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για τη συνολική διαδικασία. Όλοι οι εκκινητές και οι ιχνηθέτες υβριδισμού παρέχονται ως μείγματα ανίχνευσης έτοιμα για χρήση και παρέχονται πρότυπα αραιωμένα εκ των προτέρων για τον καθορισμό της καμπύλης αναφοράς. Περιλαμβάνεται επίσης ένα πρότυπο ελέγχου RNA για την επαλήθευση αξιοπιστίας της ανάλυσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το σύστημα διαχείρισης διαβήτη ACCU-CHEK® 360˚ διαθέτει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε, να έχετε πρόσβαση και να αναθεωρείτε εύκολα, απλά και άνετα τα δεδομένα σας σχετικά με το διαβήτη. Χάρη στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα του συστήματος και το σχεδιασμό για εύκολη πλοήγηση, έχετε πρόσβαση σε πληθώρα εξαιρετικά χρήσιμων πληροφοριών για την υγεία σας απευθείας στην οθόνη του Η/Υ σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

To Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών της Roche Cobas Infinity είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο λογισμικό διαχείρισης διεργασιών το οποίο επιτρέπει στα εργαστήρια, ανεξαρτήτως μεγέθους, να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την πλήρη υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης δειγμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την ισχυρή διαχείριση δεδομένων.

Το Cobas Infinity παρέχει μια γενική επισκόπηση του εργαστηρίου σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την απλή διαχείριση των επιμέρους διεργασιών και του ίδιου του εργαστηρίου συνολικά. Αποτελεί την επόμενη γενιά των λογισμικών της Roche και ενσωματώνει τις επιπλέον απαιτήσεις που εκφράστηκαν από τους χρήστες των προγραμμάτων αυτών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το navify Analytics παρέχει στους διευθυντές εργαστηρίων έναν εύκολο τρόπο να παρακολουθούν και να προσδιορίζουν τις τάσεις και τις προκλήσεις του εργαστηρίου. Αυτή η εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα οδηγεί στην διαμόρφωση μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων που βελτιστοποιεί την επιχειρησιακή λειτουργία και την συνολική απόδοση του εργαστηρίου με έναν στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Το navify Analytics, λαμβάνει δεδομένα από ενδιάμεσα λογισμικά εργαστηρίου όπως το cobas infinity lab και παρουσιάζει στοιχεία όπως:

 1. Παρακολούθηση κατανομής του όγκου των δειγμάτων και του φόρτου εργασίας στο στάδιο της προανάλυσης και ανάλυσης.

 2. Ανάλυση του χρόνου ολοκλήρωσης εξετάσεων (ΤΑΤs) ανά εξέταση και ανά δείγμα

 3. Οπτικοποίηση των αιτημάτων για εξετάσεις και της προόδους τους ανά πελάτη που τα ζήτησε.

 4. Ανάλυση ακραίων τιμών και κρίσιμων θεμάτων.

 5. Ανάλυση των τάσεων, ποσοστών επαναλήψεων και επιβεβαιώσεων (validations) και συνολικό ποσοστό χρήσης εργαλείων

 6. Υψηλού βαθμού παραμετροποιήσεις των αναφορών και ειδοποιήσεων

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το navify Inventory έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εργαστήρια σαν το δικό σας, να απλοποιήσουν την διαχείριση της αποθήκης τους, ελευθερώνοντας χρόνο για το προσωπικό, το οποίο μπορεί να τον επενδύσει σε πιο σημαντικές καθημερινής εργασίες. Το navify Inventory αποτελείται από βάση δεδομένων σε διακομιστή, σύστημα σάρωσης χειρός καθώς και δυνατότητα σάρωσης σε κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου. Το εργαστήριο έχει πρόσβαση στα δεδομένα τόσο από τη συσκευή χειρός όσο και από οποιοδήποτε υπολογιστή του εργαστηρίου έχει λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (web based) χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης κάποιου ειδικού λογισμικού. Η ύπαρξη συσκευών ανάγνωσης barcode στους υπολογιστές του εργαστηρίου αυξάνει την ευελιξία στην διαχείριση των ειδών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Η λύση navify Tracking σε συνεργασία με τη λύση Smart 4 Diagnostics (S4Dx) δίνει λύσεις στα προβλήματα ταυτοποίησης δείγματος-δότη και ασφαλούς μεταφοράς με δυνατότητα πρόβλεψης δειγμάτων στο κεντρικό εργαστήριο, μέσω μιας ολοκληρωμένης ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης της διαδικασίας στο προαναλυτικό στάδιο. Μάλιστα, το επιτυγχάνει, χωρίς να αλλάζει τις διαδικασίες ή να επηρεάζει την ρουτίνα του εργαστηρίου

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE είναι μία in Vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA mecA σε ανθρώπινο αίμα με αντιπηκτικό K-EDTA, με τη χρήση του LightCycler® 2.0 Οργάνου. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την ανίχνευση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, τις καθιερωμένες μικροβιολογικές αναλύσεις και/ή άλλους εργαστηριακούς δείκτες, ως βοήθημα στη διαχείριση ασθενών με υποψία μικροβιαιμίας από MRSA. Η εξέταση χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί για Staphylococcus aureus με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE είναι μία in Vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA mecA σε ανθρώπινο αίμα με αντιπηκτικό K-EDTA, με τη χρήση του LightCycler® 2.0 Οργάνου. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την ανίχνευση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, τις καθιερωμένες μικροβιολογικές αναλύσεις και/ή άλλους εργαστηριακούς δείκτες, ως βοήθημα στη διαχείριση ασθενών με υποψία μικροβιαιμίας από MRSA. Η εξέταση χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί για Staphylococcus aureus με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το σύστημα cobas s 201 είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για την εξέταση νουκλεϊκού οξέος (NAT), που μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές ανάγκες των εργαστηρίων Αιμοδοσίας.

Χάρη στην εκτενώς δοκιμασμένη τεχνολογία PCR πραγματικού χρόνου, στον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και τη σταθερότητα της αυτοματοποίησης των αναλυτών σύνθετης διαμόρφωσης (αρθρωτά συστήματα), στα εύχρηστα και έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια (Cobas TaqScreen MPX Test) καθώς και στη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης μενού στο ίδιο εγκεκριμένο σύστημα, το cobas s 201 παρέχει στα εργαστήρια Αιμοδοδίας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Στις μελλοντικές δυνατότητες ανάλυσης του συστήματος θα περιλαμβάνονται οι λειτουργίες ανάλυσης πολλαπλών καναλιών που θα παρέχουν τη δυνατότητα διάκρισης των κυριότερων ιών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από υπηρεσίες συντήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο και από ένα ισχυρό δίκτυο τοπικής τεχνικής υποστήριξης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  των  ολικών αντισωμάτων (IgG  και  IgM)  έναντι  του  ιού  της  ηπατίτιδας Α  (HAV),  σε  ορό και πλάσμα  ανθρώπου.  Η  ανάλυση  χρησιμοποιείται  ως  βοήθημα  στην ανίχνευση προηγούμενης  ή  παρούσας  λοίμωξης  από  ηπατίτιδα Α  ή χρησιμοποιείται   για  τον  προσδιορισμό  της  παρουσίας  αντισωματικής απόκρισης στον  ιό HAV  σε  λήπτες  εμβολίων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgM έναντι  του  ιού  της  ηπατίτιδας Α,  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου. Η  μέθοδος  αυτή  χρησιμοποιείται  ως  βοήθημα για  την  ανίχνευση οξείας ή  πρόσφατης  λοίμωξης  από  τον  ιό  της  ηπατίτιδας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgG και  IgM  έναντι  του  πυρηνικού  αντιγόνου  του  ιού  της ηπατίτιδας Β, σε  ορό  και  πλάσμα  ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική ανάλυση  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgM έναντι  του  πυρηνικού  αντιγόνου  του  ιού  της  ηπατίτιδας Β, σε ορό  και  πλάσμα  ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική ανάλυση  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  ανθρώπινων αντισωμάτων έναντι  του  αντιγόνου e  του  ιού  της  ηπατίτιδας Β  (HBeAg),  σε ορό και  πλάσμα  ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποσοτικό  προσδιορισμό  ανθρώπινων αντισωμάτων έναντι  του  αντιγόνου  επιφανείας  του  ιού  της  ηπατίτιδας Β (HBsAg), σε  ορό  και  πλάσμα  ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Η ανάλυση  Elecsys  Anti‑HCV II  είναι  μια  in vitro  διαγνωστική  εξέταση  για τον ποιοτικό  προσδιορισμό  των  αντισωμάτων  έναντι  του  ιού  της ηπατίτιδας C (HCV)  σε  ορό  και  πλάσμα  ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  του αντιγόνου e του  ιού  της  ηπατίτιδας Β  (HBeAg)  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική ανάλυση  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  του  αντιγόνου επιφανείας του  ιού  της  ηπατίτιδας Β  (HBsAg)  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική ανάλυση  για  τον  in vitro  ποσοτικό  προσδιορισμό  του αντιγόνου επιφανείας  του  ιού  της  ηπατίτιδας Β  (HBsAg),  σε  ορό  και πλάσμα ανθρώπου  που  έχουν  επιβεβαιωθεί  ως  θετικά  για  HBsAg.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Η ανάλυση  Elecsys  HCV Duo  είναι  μια  ανοσολογική  ανάλυση  για  την in vitro ποιοτική  ανίχνευση  του  πυρηνικού αντιγόνου  (HCV Ag)  του  ιού  της ηπατίτιδας C (HCV)  και  των  αντισωμάτων  έναντι  του  HCV  (αντι‑HCV)  σε ορό και  πλάσμα  ανθρώπου.  Η  ανάλυση,  σε  συνδυασμό  με  άλλα εργαστηριακά αποτελέσματα  και  κλινικές  πληροφορίες,  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί ως  βοήθημα  στη  διάγνωση  και  τον  προσυμπτωματικό  έλεγχο για λοίμωξη  από  HCV.  Η  ανάλυση  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  ως εξέταση προσυμπτωματικού  ελέγχου,  για  την  αποτροπή  της  μετάδοσης  του HCV σε  λήπτες  αίματος,  συστατικών  αίματος,  κυττάρων,  ιστού  και οργάνων. Τα  υπο-αποτελέσματα (HCV Ag  και  αντι‑HCV)  προορίζονται  ως βοήθημα στην  επιλογή  του  επιβεβαιωτικού  αλγορίθμου  εξέτασης  για  θετικά δείγματα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  του αντιγόνου p24 του  ιού HIV‑1  και  των  αντισωμάτων  έναντι  του  ιού HIV‑1, συμπεριλαμβανομένης της  ομάδας O,  καθώς  και  του  ιού HIV‑2  σε  ορό  και πλάσμα   ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  του αντιγόνου p24 του  ιού HIV‑1  και  των  αντισωμάτων  έναντι  του  HIV‑1, συμπεριλαμβανομένης της  ομάδας O  και  του  ιού  HIV‑2  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου. Τα  υπο-αποτελέσματα (HIV Ag  και  αντι‑HIV)  προορίζονται  ως επικουρικό μέσο  για  την  επιλογή  του  αλγορίθμου  επιβεβαίωσης  για  θετικά δείγματα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  της  τάξης αντισωμάτων IgG  έναντι  του  ιού  HSV‑1,  σε  ορό  και  πλάσμα  ανθρώπου.  Η εξέταση προορίζεται  για  χρήση  ως  βοήθημα στην  εκτίμηση  της ανοσολογικής κατάστασης,  καθώς  και  στη  διάγνωση  της  λοίμωξης  από  τον ιό HSV

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  της  τάξης αντισωμάτων IgG  έναντι  του  ιού  HSV‑2,  σε  ορό  και  πλάσμα  ανθρώπου.  Η εξέταση προορίζεται  για  χρήση  ως  βοήθημα  στην  εκτίμηση  της ανοσολογικής κατάστασης,  καθώς  και  στη  διάγνωση  της  λοίμωξης από  τον ιό HSV

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική ανάλυση  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό των  αντισωμάτων IgM  έναντι  του  ιού  Epstein‑Barr  (EBV)  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου. Η  εξέταση  προορίζεται  για  χρήση  ως  βοήθημα  στη  διάγνωση της λοιμώδους  μονοπυρήνωσης  και  στον  προσδιορισμό  του  σταδίου  της λοίμωξης από  EBV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική ανάλυση  για  τον  in  vitro  ποιοτικό προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgG  έναντι  του  ιού  Epstein‑Barr  (EBV), συμπεριλαμβανομένων αντιγόνων  του  ιικού  καψιδίου  (viral  capsid antigens, VCA), σε  ορό  και  πλάσμα  ανθρώπου.  Η  εξέταση  προορίζεται  για χρήση ως  βοήθημα  στη  διάγνωση  της  λοιμώδους  μονοπυρήνωσης  και  στον προσδιορισμό του  σταδίου  της  λοίμωξης  από  EBV

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική ανάλυση  για  τον  in  vitro  ποιοτικό προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgG  έναντι  του  πυρηνικού  αντιγόνου‑1  του  ιού  Epstein‑Barr (EBV) (EBNA‑1)  σε  ορό  και  πλάσμα  ανθρώπου.  Η  εξέταση  προορίζεται  για χρήση ως  βοήθημα  στη  διάγνωση  της  λοιμώδους  μονοπυρήνωσης  και  στον προσδιορισμό του  σταδίου  της  λοίμωξης  από  EBV

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  των  ολικών αντισωμάτων έναντι  του  Treponema  pallidum,  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου. Η  εξέταση  προορίζεται  ως  βοήθημα  στη  διάγνωση  της λοίμωξης  από σύφιλη.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποσοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgG έναντι  του  κυτταρομεγαλοϊού,  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου.  Τα αποτελέσματα  αυτής  της  ανάλυσης  χρησιμοποιούνται  για  να υποδείξουν παλαιά  ή  πρόσφατη  λοίμωξη  από  ιό CMV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgM έναντι  του  κυτταρομεγαλοϊού,  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου.  Τα αποτελέσματα  που  λαμβάνονται  με  αυτήν  την  ανάλυση χρησιμοποιούνται ως  βοήθημα  στη  διάγνωση  πρόσφατων  λοιμώξεων  από τον ιό CMV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποσοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgG έναντι  του  ιού  της  ερυθράς,  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgM έναντι  του  ιού  της  ερυθράς,  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποσοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgG έναντι  του  Toxoplasma  gondii,  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Αυτοματοποιημένο σύστημα χρώσης πλακιδίων. Με το σύστημα BenchMark XT της Ventana βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργική ευελιξία καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων IHC, ISH και FITC ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το cobas® 4800 CT/NG Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση του Chlamydia trachomatis (CT) και/ή του Neisseria gonorrhoeae (NG) σε δείγματα. Το cobas® 4800 CT/NG Test ανιχνεύει μόνο το DNA του CT, του NG ή ταυτόχρονα των CT και NG σε ενδοτραχηλικά δείγματα από στυλεό και ούρων που έχουν συλλεχθεί από συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά άτομα. Το cobas® 4800 CT/NG Test εκτελείται στο πλήρως αυτόματο cobas® 4800 σύστημα.

Η λοίμωξη από Chlamydia trachomatis (CT) είναι το πιο συχνά αναφερόμενο σεξουαλικά μεταδιδόμενο βακτηριακό νόσημα (ΣΜΝ) στις Ηνωμένες Πολιτείες1,2 και η δεύτερη κυριότερη αιτία σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων παγκοσμίως με περίπου 89,1 εκατομμύρια περιστατικά ετησίως.

Τα Neisseria gonorrhoeae (γονόκοκκοι) είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της γονόρροιας. Το 2006 αναφέρθηκαν συνολικά 358.366 περιστατικά λοίμωξης από NG στα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων και εκτιμάται ότι περισσότερα από 700.000 άτομα μολύνονται κάθε χρόνο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® AMPLICOR CMV MONITOR Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση DNA του Ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού (CMV) για χρήση στον COBAS® AMPLICOR Αναλυτή - ένα όργανο που αυτοματοποιεί τα σημαντικά βήματα (ενίσχυση και ανίχνευση) της διαδικασίας PCR. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες ως βοήθημα στην αξιολόγηση της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετράται από τις μεταβολές στα επίπεδα CMV DNA. Ωστόσο, η κλινική σημασία των μεταβολών στα επίπεδα CMV DNA δεν έχει διαπιστωθεί πλήρως. To COBAS® AMPLICOR CMV MONITOR Test δεν προορίζεται για χρήση ως τεστ ελέγχου (screening test) σε αίμα ή προϊόντα αίματος για την παρουσία CMV ή ως διαγνωστική εξέταση για την επιβεβαίωση της παρουσίας λοίμωξης CMV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® AMPLICOR HCV Test, v2.0 είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση RNA του HCV σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα EDTA. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται με τον COBAS® AMPLICOR Αναλυτή. Το όργανο αυτό επιτρέπει την αυτοματοποίηση της προετοιμασίας δειγμάτων και της εκτέλεσης των σημαντικών βημάτων (ενίσχυση και ανίχνευση) κατά τη διαδικασία PCR.

Η εξέταση αυτή ενδείκνυται για ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδείξεις ηπατικής νόσου και αντισώματα που υποδεικνύουν λοίμωξη από HCV, με υποψία ενεργούς λοίμωξης από HCV. Η ανίχνευση RNA του HCV υποδεικνύει ότι ο ιός πολλαπλασιάζεται και επομένως αποτελεί ένδειξη ενεργούς λοίμωξης από HCV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του ιού της ηπατίτιδας B (HBV) σε ανθρώπινο πλάσμα και ορό, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS® TaqMan® 48 Αναλυτή για αυτόματη ενίσχυση και ανίχνευση. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες ως βοήθημα στην αξιολόγηση της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετράται από τις μεταβολές στα επίπεδα HBV DNΑ στο πλάσμα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του RNA ιού ηπατίτιδας C (HCV) στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS®TaqMan®48 Αναλυτή για την εκτέλεση αυτόματης ενίσχυσης και ανίχνευσης.

Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και με άλλους εργαστηριακούς δείκτες της λοίμωξης HCV για την κλινική διαχείριση των ασθενών με χρόνια λοίμωξη HCV.

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση της πιθανότητας μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης στην αρχή της αντιικής θεραπείας και της ιολογικής ανταπόκρισης στην αντιική θεραπεία όπως μετρήθηκε από τις μεταβολές στα επίπεδα HCV RNA ορού ή πλάσματος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV Test είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση του RNA ιού επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) στο ανθρώπινο πλάσμα, χρησιμοποιώντας το COBAS® AmpliPrep Όργανο για την αυτόματη επεξεργασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® Αναλυτή ή τον COBAS®TaqMan®48 Αναλυτή για την εκτέλεση αυτόματης ενίσχυσης και ανίχνευσης.

Χάρη στο COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test, v2.0 μπορεί πλέον να διασφαλιστεί βελτιωμένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξέτασης και αυξημένη σιγουριά στην αξιολόγηση ιικών φορτίων. Αυξήστε τις πιθανότητες ανίχνευσης και επεκτείνετε το πεδίο κάλυψης, εστιάζοντας σε δύο περιοχές υψηλής συντήρησης του γονιδιώματος HIV-1 για να αντισταθμίσετε τυχόν μεταλλάξεις και εσφαλμένες αντιστοιχίσεις.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® TaqMan® CT Test, v2.0 είναι μια in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποιοτική ανίχνευση DNA του Chlamydia trachomatis σε γυναικεία ενδοτραχηλικά δείγματα από στυλεό ή σε ανδρικά και γυναικεία δείγματα ούρων, χρησιμοποιώντας το AMPLICOR® CT/NG Κιτ Προετοιμασίας Δείγματος για χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων και τον COBAS® TaqMan® 48 Αναλυτή για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση. Η εξέταση διαθέτει μια στρατηγική διπλού στόχου (DNA κρυπτικού πλασμιδίου και γενομικό DNA του γονιδίου πρωτεΐνης MOMP) για τη διασφάλιση ακριβούς και αξιόπιστης ανίχνευσης του βακτηρίου Chlamydia, συμπεριλαμβανομένου και του παραλλαγμένου στελέχους που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Σουηδία.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® TaqMan® Mycobacterium tuberculosis (MTB) Test είναι μια ποιοτική in vitro διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση του M. tuberculosis σε κλινικά δείγματα. Η εξέταση χρησιμοποιεί την τεχνική ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και τον υβριδισμό νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση του βακτηρίου M. tuberculosis σε υγροποιημένα, απολυμασμένα και συμπυκνωμένα αναπνευστικά δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των πτυέλων αυτόματης ή προκλητής απόχρεμψης και των βρογχοκυψελιδικών εκπλυμάτων (BAL).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ανοσολογική μέθοδος  για  τον  in vitro  ποιοτικό  προσδιορισμό  των αντισωμάτων IgM έναντι  του  Toxoplasma gondii,  σε  ορό  και  πλάσμα ανθρώπου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Κιτ για την αποτελεσματική απομόνωση DNA υψηλής ποιότητας από ποικιλία αρχικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κύτταρα, δείγματα ιστών, βακτήρια, ζύμες κ.ά.). Περιέχει σύστημα απομάκρυνσης των αναστολέων (Inhibitor Removal Buffer), ενώ είναι ιδανικό για απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30 -50 kb).

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το COBAS® TaqMan® HCV Test For Use With The High Pure System (HPS) , είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση RNA του HCV σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα EDTA. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται με τον COBAS® TaqMan® 48 αναλυτή για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση.

Η εξέταση αυτή ενδείκνυται για ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδείξεις ηπατικής νόσου και αντισώματα που υποδεικνύουν λοίμωξη από HCV, με υποψία ενεργούς λοίμωξης από HCV. Η ανίχνευση RNA του HCV υποδεικνύει ότι ο ιός πολλαπλασιάζεται και επομένως αποτελεί ένδειξη ενεργούς λοίμωξης από HCV.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το COBAS® TaqMan® HIV-1 Test For Use With The High Pure System (HPS) είναι μία in vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ποσοτικοποίηση RNA του Ιού Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου Τύπου 1 (HIV-1) σε ανθρώπινο πλάσμα EDTA, χρησιμοποιώντας το Κιτ High Pure System Viral Nucleic Acid για χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων και τον Αναλυτή COBAS® TaqMan® 48 για αυτοματοποιημένη ενίσχυση και ανίχνευση.
Η εξέταση χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πρόγνωσης του ασθενή ή την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αντιρετροϊικής θεραπείας, με μέτρηση του βασικού επιπέδου HIV-1 RNA υπολογίζοντας τις μεταβολές στα επίπεδα HIV-1 RNA στο πλάσμα κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊικής θεραπείας. Η εξέταση προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και άλλους εργαστηριακούς δείκτες εξέλιξης της νόσου για την κλινική διαχείριση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV-1.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Η λοίμωξη CMV προσβάλλει >50% του πληθυσμού παγκοσμίως. Λανθάνουσα λοίμωξη σε υγιή άτομα. Επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, π.χ. μετά από μεταμόσχευση οργάνων και μυελού των οστών. Νόσοι CMV – πνευμονία, αμφιβληστροειδίτιδα, εγκεφαλίτιδα, γαστρεντερίτιδα. Η εξέταση διενεργείται στον Αναλυτή LightCycler με Real Time PCR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Κοινός ιός που εντοπίζεται σε >95% του ενήλικου πληθυσμού. Η λοίμωξη κατά την εφηβική ηλικία προκαλεί μονοπυρήνωση (νόσος του φιλιού). Λανθάνουσα λοίμωξη.

Η επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή προκαλεί λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή μετά από μεταμόσχευση. Ο ιός EBV σχετίζεται με το λέμφωμα Burkitt, το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, τη νόσο Hodgkin και τα μη-Hodgkin λεμφώματα. Η εξέταση διενεργείται στον Αναλυτή LightCycler με Real Time PCR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Κοινός ιός που προσβάλει το 90% των ενηλίκων στην Ευρώπη. Λανθάνων ιός. Επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, π.χ. σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση οργάνων και σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από HIV. Ο ιός αυτός προκαλεί λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και διάχυτη νόσο.

Η εξέταση διενεργείται στον Αναλυτή LightCycler με Real Time PCR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Τα συστήματα LightCycler® PCR Πραγματικού Χρόνου διαθέτουν υψηλή απόδοση και μέγιστη ευελιξία. Είναι τα πρώτα συστήματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν ιχνηθέτες υβριδισμού, η ανάλυση πραγματικής καμπύλης τήξης, η αυτοματοποιημένη λειτουργία απόλυτης ποσοτικοποίησης, η λειτουργία σχετικής ποσοτικοποίησης με διόρθωση απόδοσης καθώς και άλλες λειτουργίες για την κάλυψη των ερευνητικών αλλά και των Διαγνωστικών αναγκών (LightCycler 2.0 CE/IVD System).

Τo LightCycler 1.2 & LightCycler 1.5 προορίζεται για έρευνα στον τομέα βιολογικών επιστημών. Το LightCycler 2.0 CE/IVD System προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE είναι μία in Vitro εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA mecA σε ανθρώπινο αίμα με αντιπηκτικό K-EDTA, με τη χρήση του LightCycler® 2.0 Οργάνου. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την ανίχνευση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του Staphylococcus aureus. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, τις καθιερωμένες μικροβιολογικές αναλύσεις και/ή άλλους εργαστηριακούς δείκτες, ως βοήθημα στη διαχείριση ασθενών με υποψία μικροβιαιμίας από MRSA. Η εξέταση χρησιμοποιείται για ασθενείς, οι οποίοι βγήκαν θετικοί για Staphylococcus aureus με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το LightCycler® SeptiFast Test MGRADE παρέχει ταχεία ταυτοποίηση ειδών παθογόνων που προκαλούν μικροβιαιμία. Η αποτελεσματική θεραπεία της σηψαιμίας εξαρτάται από την πρώιμη ανίχνευση και την ακριβή ταυτοποίηση του μικροοργανισμού που προκαλεί τη λοίμωξη. Η λήψη αποτελεσμάτων με τα τρέχοντα εργαλεία διαγνωστικής καλλιέργειας εκτελείται με μεγάλη καθυστέρηση για τον καθορισμό της κατάλληλης αρχικής θεραπείας των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και σε πολλές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα παραμένουν αρνητικά σε πολλούς ασθενείς.

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ο Ιός Έρπητα Ζωστήρα-Ανεμευλογιάς προκαλεί ανεμευλογιά. Ο λανθάνων ιός παραμένει στον ιστό των νεύρων. Η επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στο ήπαρ, τους πνεύμονες και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η εξέταση διενεργείται στον Αναλυτή LightCycler με Real Time PCR.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Κιτ εξέτασης με πιστοποίηση CE-IVD για προσδιορισμό γονότυπου HPV. Το LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test έχει εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανίχνευση 37 γονότυπων υψηλού και χαμηλού κινδύνου του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων θεωρούνται σημαντικός παράγων κινδύνου για την εξέλιξη της ενδοεπιθηλιακής βλάβης πλακώδους επιθηλίου υψηλού βαθμού (HSIL) σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Στους γονότυπους του HPV περιλαμβάνονται οι εξής: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 και CP6108.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Τα συστήματα στοχευμένης αυτοματοποίησης ανάλογα με την εργασία, Cobas p 612 και Cobas p 512, εκτελούν αυτόματα ένα ή ορισμένα βήματα πριν από την ανάλυση, όπως π.χ. προταξινόμηση, φυγοκέντρηση, αφαίρεση πωμάτων, κλασματοποίηση, χρήση γραμμωτού κώδικα και ταξινόμηση / αρχειοθέτηση. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ποιότητα και η απόδοση κατά την προαναλυτική φάση και μειώνεται η έκθεση του χειριστή σε εν δυνάμει επικίνδυνα βιολογικά υλικά.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Roche

To Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών της Roche Cobas Infinity είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο λογισμικό διαχείρισης διεργασιών το οποίο επιτρέπει στα εργαστήρια, ανεξαρτήτως μεγέθους, να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την πλήρη υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης δειγμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την ισχυρή διαχείριση δεδομένων.

Το Cobas Infinity παρέχει μια γενική επισκόπηση του εργαστηρίου σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την απλή διαχείριση των επιμέρους διεργασιών και του ίδιου του εργαστηρίου συνολικά. Αποτελεί την επόμενη γενιά των λογισμικών της Roche και ενσωματώνει τις επιπλέον απαιτήσεις που εκφράστηκαν από τους χρήστες των προγραμμάτων αυτών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Roche

Η μεταναλυτική μονάδα cobas p είναι μια αυτόματη συσκευή αποθήκευσης για την αρχειοθέτηση δειγμάτων μετά την αναλυτική φάση. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής αυτής είναι:

 • Συντομότερος χρόνος διεκπεραίωσης (TAT).

 • Περιορισμός/κατάργηση της χειροκίνητης επεξεργασίας για αρχειοθέτηση, ανάκτηση και απόρριψη.

 • Περιορισμός/εξάλειψη της έκθεσης σε βιολογικούς κινδύνους.

 • Συνεχής παρακολούθηση ποιότητας της περιοχής αποθήκευσης και πλήρης ιχνηλασιμότητα όλων των διαδικασιών (αποθήκευση, ανάκτηση και απόρριψη).

Οι εφαρμογές διαθέτουν χωρητικότητα αποθήκευσης 13.500 έως 27.000 δειγμάτων (μεταναλυτική μονάδα cobas p 501 και μεταναλυτική μονάδα cobas p 701 αντίστοιχα).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Roche

Το cobas b 123 είναι ένας αναλυτής εντατικής θεραπείας με κασέτα, που έχει σχεδιαστεί για τη διενέργεια εξετάσεων στο σημείο περίθαλψης. Παρέχει μια ευρεία γκάμα σημαντικών παραμέτρων ανάλυσης στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των αερίων αίματος, των ηλεκτρολυτών, της χολερυθρίνης, της γλυκόζης, του γαλακτικού άλατος και της CO-οξυμετρίας. Το cobas b 123 διατίθεται σε δύο μοντέλα, με ή χωρίς μονάδα CO-οξυμετρίας. Επίσης, χάρη στα σετ υγρών παρέχεται ευελιξία και η δυνατότητα εκτέλεσης 700,00 και 200 εξετάσεων ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες απόδοσης. Το σετ υγρών μπορεί να παραμείνει στο όργανο έως και 42 ημέρες και να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου για έως 9 μήνες. Η κασέτα αισθητήρα διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις, παρέχοντας ένα ευέλικτο μενού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών τμημάτων.

Το λογισμικό διαθέτει λειτουργίες καταγραφής των τάσεων με χρήση πολλαπλών παραμέτρων ή μίας παραμέτρου και αντιστοίχισης οξέων - βάσεων, χάρη στις οποίες παρέχονται στον κλινικό ιατρό κλινικές πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει για γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Στις εξετάσεις στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας κάθε λεπτό μετράει. Το σύστημα cobas b 221 παρέχει τη δυνατότητα ταχείας εκτέλεσης προσδιορισμού των 17 σημαντικότερων παραμέτρων ανάλυσης αίματος στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας. Το σύστημα cobas b 221 είναι ένας αναλυτής πολλαπλών παραμέτρων για αέρια αίματος, ηλεκτρολύτες, CO-οξυμετρία και μεταβολίτες που παρέχει εκτενείς πληροφορίες για τις εξετάσεις στο πλαίσιο της εντατικής θεραπείας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Γρήγορος και εύκολος προσδιορισμός καρδιακών αιματολογικών δεικτών, όπως η τροπονίνη T, το CK-MB, η μυοσφαιρίνη, τα D-dimer, και το NT-proBNP για διευκόλυνση της άμεσης λήψης αποφάσεων για τη διάγνωση και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Αξιόπιστος και εύχρηστος επιτραπέζιος αναλυτής για τον άμεσο ποσοτικό προσδιορισμό 17 παραμέτρων κλινικής χημείας από ολικό αίμα, πλάσμα ή ορό.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Ο αναλυτής Cobas pure integrated solutions είναι μια ενοποιημένη και πλήρως αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης  Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας και απευθύνεται σε εργαστήρια μεσαίου όγκου δειγμάτων.

Η διαμόρφωση του τελικού συστήματος αποτελείται από τις εξής υπομονάδες:

 • Την  υπομονάδα ανάλυσης κλινικής χημείας c303, που κάνει χρήση φωτομετρίας, στην ίδια υπομονάδα περιλαμβάνεται ποτενσιομετρική μονάδα ηλεκτρολυτών (ISE).

 • Την αναλυτική υπομονάδα ανοσοχημείας e402 που κάνει χρήση ηλεκτροχημειοφωταυγειας

Ο έλεγχος του αναλυτή γίνεται με οθόνης αφής, με τη βοήθεια του εύχρηστου λογισμικού που παρουσιάζει εύκολα και κατανοητά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης.

Η σειρά αρθρωτών αναλυτών cobas® pro, με την προσαρμοστικότητα των υπομονάδων της, προσφέρει λύσεις στα μέτρα του πελάτη έτσι ώστε να καλύπτει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του εργαστηρίου, προσδίδοντας μια νέα διάσταση όσον αφορά στην παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία της διαδικασίας και την ενοποίηση.

Απευθύνεται σε εργαστήρια μεγάλου και πολύ μεγάλου όγκου δειγμάτων.

Ο αναλυτής διαθέτει μία κοινή μονάδα φόρτωσης και εκφόρτωσης των δειγμάτων και μπορεί να διαθέτει μέχρι 4 μονάδες ανάλυσης.

Η διαμόρφωση του τελικού συστήματος αποτελείται από τις εξής υπομονάδες:

 • Την  υπομονάδα ανάλυσης κλινικής χημείας c503, που κάνει χρήση φωτομετρίας.

 • Την αναλυτική υπομονάδα ανοσοχημείας e801 που κάνει χρήση ηλεκτροχημειοφωταυγειας

 • Ποτενσιομετρική μονάδα ηλεκτρολυτών (ISE)

Ο αναλυτής cobas c 111 παρέχει εξειδικευμένες εφαρμογές αναλύσεων κλινικής χημείας και ομοιογενούς ανοσοανάλυσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Η σειρά αναλυτών cobas® 4000 περιλαμβάνει τη μονάδα κλινικής χημείας cobas c 311 και τη μονάδα ανοσοαναλύσεων cobas e 411. Ο συνδυασμός των δύο αναλυτών με την εφαρμογή cobas IT 3000 παρέχει στα μικρά εργαστήρια τη δυνατότητα πραγματικής λειτουργικής ενσωμάτωσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Η σειρά σύνθετων αναλυτών cobas® 8000 που έχει σχεδιαστεί για εργαστήρια μεγάλου φόρτου εργασίας μπορεί να εκτελέσει από 3 έως 15 εκατομμύρια εξετάσεις ανά έτος. Οι διευθετήσεις των συστημάτων μπορεί να περιλαμβάνουν 4 μονάδες ανάλυσης για εξετάσεις κλινικής χημείας και ανοσοχημείας (μονάδα cobas c 701, μονάδα cobas c 702, μονάδα cobas c 502, μονάδα cobas e 602), παρέχοντας έτσι 38 εξειδικευμένες επιλογές διαμόρφωσης.

Με μέγιστη απόδοση 8.400 εξετάσεις ανά ώρα και πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό για απρόσκοπτη ροή και «έξυπνη» δρομολόγηση δειγμάτων, η σειρά σύνθετων αναλυτών cobas 8000 βελτιώνει σημαντικά το χρόνο διεκπεραίωσης δειγμάτων και παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περιστάσεις μέγιστης ζήτησης. Χάρη στην υψηλή ταχύτητα, την «έξυπνη» δυναμική διαχείριση δειγμάτων και τη βελτιωμένη ροή εργασιών ενισχύεται περαιτέρω η παραγωγικότητα και η απόδοση των εργαστηρίων με υψηλό φόρτο εργασίας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Το νέας γενιάς σύστημα Genome Sequencer FLX παρέχει την ευελιξία για την εκτέλεση του πιο εκτεταμένου φάσματος εφαρμογών, που περιλαμβάνουν: de novo αλληλούχιση, resequencing ολόκληρων γονιδιωμάτων και συγκεκριμένων περιοχών του DNA, μεταγονιδιωματική (metagenomics), RNA ανάλυση, αλληλούχιση με μεγάλη ανάλυση και ευαισθησία (ultra-deep) ενισχυμένων στόχων (amplicon), και πολλών άλλων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το σύστημα GS Junior αναδεικνύει τη δύναμη της τεχνολογίας της εταιρίας 454 Life Sciences στις διαστάσεις ενός επιτραπέζιου οργάνου. Προσαρμόζει την αποδεδειγμένη απόδοση της αλληλούχισης μεγάλου μήκους του συστήματος GS FLX, στις ανάγκες κάθε εργαστηρίου.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Οι μικροσυστοιχίες Sequence Capture είναι κατάλληλες για τη δέσμευση χιλιάδων γενετικών τόπων (loci) επιλογής του χρήστη, από πολύπλοκα γενομικά DNA, ώστε να οδηγηθούν στη συνέχεια σε αλληλούχιση με το σύστημα GS FLX της εταιρίας 454 Life Sciences.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Kit για την αξιόπιστη και αποτελεσματική μεταγραφή RNA από διαφορετικές πηγές (mRNA, total RNA, viral RNA και in vitro transcribed RNA) σε cDNA, με μεγάλη ευαισθησία. Το κιτ επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό τμημάτων RNA έως και 14kb, καθώς και περιοχών GC-rich με υψηλή δευτεροταγή δομή.

Ανασυνδυασμένη θερμοανθεκτική Taq DNA πολυμεράση, κατάλληλη για PCR, RT-PCR, αντιδράσεις primer –extension, καθώς για όπως εφαρμογές, όπως αλληλούχηση και σήμανση νουκλεϊκών οξέων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το Real Time PCR σύστημα LightCycler® 480, αποτελεί μία καινοτόμο πλατφόρμα υψηλής παραγωγικότητας που πραγματοποιεί κυκλοποίηση σε μικροπλάκα. Το όργανο που είναι επιτραπέζιο με βολικό μέγεθος, παρέχει ένα ιδανικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ευελιξίας χρήσεων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες σας για αναλύσεις ποσοτικής PCR με τη Universal ProbeLibrary. Σχεδιάστε τις real time PCR δοκιμασίες σας εντός δευτερολέπτων, με παράδοση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας την επόμενη ημέρα.

Μόνο για ερευνητική χρήση.

Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Κιτ για την αποδοτική απομόνωση RNA υψηλής ποιότητας από ιστούς παραφινωμένους ή μονιμοποιημένους σε φορμόλη, με απόδοση >80%, ακόμη και από πολύ μικρές τομές. Πρωτοποριακός σχεδιασμός κολώνας για την απομόνωση ακόμη και μικρού μεγέθους RNA.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Κιτ για την αποτελεσματική απομόνωση DNA υψηλής ποιότητας από ποικιλία αρχικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κύτταρα, δείγματα ιστών, βακτήρια, ζύμες κ.ά.). Περιέχει σύστημα απομάκρυνσης των αναστολέων (Inhibitor Removal Buffer), ενώ είναι ιδανικό για απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30 -50 kb).

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Ένα σύστημα διαχείρισης του διαβήτη που χωράει στην παλάμη του χεριού σας. Το Accu-Chek Combo είναι ένα διαδραστικό σύστημα διπλής κατεύθυνσης, που συνδυάζει έναν «έξυπνο» μετρητή γλυκόζης του αίματος με μια αξιόπιστη αντλία ινσουλίνης. Μπορείτε να υπολογίσετε το bolus σας στο μετρητή εύκολα και γρήγορα και να το αποστείλετε στην αντλία διακριτικά, χωρίς να την αγγίξετε, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth®. Σύστημα Accu-Chek Combo - ένα νέο επίπεδο αυτονομίας στη θεραπεία με αντλία ινσουλίνης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Οι μικροσυστοιχίες Sequence Capture είναι κατάλληλες για τη δέσμευση χιλιάδων γενετικών τόπων (loci) επιλογής του χρήστη, από πολύπλοκα γενομικά DNA, ώστε να οδηγηθούν στη συνέχεια σε αλληλούχιση με το σύστημα GS FLX της εταιρίας 454 Life Sciences.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Άμεση προστασία των πρωτεϊνών ενάντια σε μια ευρεία γκάμα πρωτεασών. Αναστέλλουν τη δράση των πρωτεασών σε εκχυλίσματα από οποιοδήποτε πρακτικά δείγμα ιστών ή κυττάρων συμπεριλαμβανομένων κυττάρων ζωικής, φυτικής προέλευσης, ζύμες, βακτήρια ή μύκητες. Η χρήση αυτού του μη τοξικού κοκτέιλ αναστολέων, δε χρησιμοποιεί επικίνδυνα για την υγεία συστατικά.

Μόνο για ερευνητική χρήση.
Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το Real Time PCR σύστημα LightCycler® 480, αποτελεί μία καινοτόμο πλατφόρμα υψηλής παραγωγικότητας που πραγματοποιεί κυκλοποίηση σε μικροπλάκα. Το όργανο που είναι επιτραπέζιο με βολικό μέγεθος, παρέχει ένα ιδανικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ευελιξίας χρήσεων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες σας για αναλύσεις ποσοτικής PCR με τη Universal ProbeLibrary. Σχεδιάστε τις real time PCR δοκιμασίες σας εντός δευτερολέπτων, με παράδοση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας την επόμενη ημέρα.

Μόνο για ερευνητική χρήση.

Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το νέας γενιάς σύστημα Genome Sequencer FLX παρέχει την ευελιξία για την εκτέλεση του πιο εκτεταμένου φάσματος εφαρμογών, που περιλαμβάνουν: de novo αλληλούχιση, resequencing ολόκληρων γονιδιωμάτων και συγκεκριμένων περιοχών του DNA, μεταγονιδιωματική (metagenomics), RNA ανάλυση, αλληλούχιση με μεγάλη ανάλυση και ευαισθησία (ultra-deep) ενισχυμένων στόχων (amplicon), και πολλών άλλων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το σύστημα GS Junior αναδεικνύει τη δύναμη της τεχνολογίας της εταιρίας 454 Life Sciences στις διαστάσεις ενός επιτραπέζιου οργάνου. Προσαρμόζει την αποδεδειγμένη απόδοση της αλληλούχισης μεγάλου μήκους του συστήματος GS FLX, στις ανάγκες κάθε εργαστηρίου.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Οι μικροσυστοιχίες Sequence Capture είναι κατάλληλες για τη δέσμευση χιλιάδων γενετικών τόπων (loci) επιλογής του χρήστη, από πολύπλοκα γενομικά DNA, ώστε να οδηγηθούν στη συνέχεια σε αλληλούχιση με το σύστημα GS FLX της εταιρίας 454 Life Sciences.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Kit για την αξιόπιστη και αποτελεσματική μεταγραφή RNA από διαφορετικές πηγές (mRNA, total RNA, viral RNA και in vitro transcribed RNA) σε cDNA, με μεγάλη ευαισθησία. Το κιτ επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό τμημάτων RNA έως και 14kb, καθώς και περιοχών GC-rich με υψηλή δευτεροταγή δομή.

Ανασυνδυασμένη θερμοανθεκτική Taq DNA πολυμεράση, κατάλληλη για PCR, RT-PCR, αντιδράσεις primer –extension, καθώς για όπως εφαρμογές, όπως αλληλούχηση και σήμανση νουκλεϊκών οξέων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το Real Time PCR σύστημα LightCycler® 480, αποτελεί μία καινοτόμο πλατφόρμα υψηλής παραγωγικότητας που πραγματοποιεί κυκλοποίηση σε μικροπλάκα. Το όργανο που είναι επιτραπέζιο με βολικό μέγεθος, παρέχει ένα ιδανικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ευελιξίας χρήσεων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες σας για αναλύσεις ποσοτικής PCR με τη Universal ProbeLibrary. Σχεδιάστε τις real time PCR δοκιμασίες σας εντός δευτερολέπτων, με παράδοση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας την επόμενη ημέρα.

Μόνο για ερευνητική χρήση.

Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Κιτ για την αποδοτική απομόνωση RNA υψηλής ποιότητας από ιστούς παραφινωμένους ή μονιμοποιημένους σε φορμόλη, με απόδοση >80%, ακόμη και από πολύ μικρές τομές. Πρωτοποριακός σχεδιασμός κολώνας για την απομόνωση ακόμη και μικρού μεγέθους RNA.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Κιτ για την αποτελεσματική απομόνωση DNA υψηλής ποιότητας από ποικιλία αρχικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κύτταρα, δείγματα ιστών, βακτήρια, ζύμες κ.ά.). Περιέχει σύστημα απομάκρυνσης των αναστολέων (Inhibitor Removal Buffer), ενώ είναι ιδανικό για απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30 -50 kb).

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Ένα σύστημα διαχείρισης του διαβήτη που χωράει στην παλάμη του χεριού σας. Το Accu-Chek Combo είναι ένα διαδραστικό σύστημα διπλής κατεύθυνσης, που συνδυάζει έναν «έξυπνο» μετρητή γλυκόζης του αίματος με μια αξιόπιστη αντλία ινσουλίνης. Μπορείτε να υπολογίσετε το bolus σας στο μετρητή εύκολα και γρήγορα και να το αποστείλετε στην αντλία διακριτικά, χωρίς να την αγγίξετε, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth®. Σύστημα Accu-Chek Combo - ένα νέο επίπεδο αυτονομίας στη θεραπεία με αντλία ινσουλίνης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διαγνωστικά προϊόντα, επισκεφθείτε το

Οι μικροσυστοιχίες Sequence Capture είναι κατάλληλες για τη δέσμευση χιλιάδων γενετικών τόπων (loci) επιλογής του χρήστη, από πολύπλοκα γενομικά DNA, ώστε να οδηγηθούν στη συνέχεια σε αλληλούχιση με το σύστημα GS FLX της εταιρίας 454 Life Sciences.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Άμεση προστασία των πρωτεϊνών ενάντια σε μια ευρεία γκάμα πρωτεασών. Αναστέλλουν τη δράση των πρωτεασών σε εκχυλίσματα από οποιοδήποτε πρακτικά δείγμα ιστών ή κυττάρων συμπεριλαμβανομένων κυττάρων ζωικής, φυτικής προέλευσης, ζύμες, βακτήρια ή μύκητες. Η χρήση αυτού του μη τοξικού κοκτέιλ αναστολέων, δε χρησιμοποιεί επικίνδυνα για την υγεία συστατικά.

Μόνο για ερευνητική χρήση.
Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Το Real Time PCR σύστημα LightCycler® 480, αποτελεί μία καινοτόμο πλατφόρμα υψηλής παραγωγικότητας που πραγματοποιεί κυκλοποίηση σε μικροπλάκα. Το όργανο που είναι επιτραπέζιο με βολικό μέγεθος, παρέχει ένα ιδανικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ευελιξίας χρήσεων.

Μόνο για ερευνητική χρήση. Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Επιτραπέζιο όργανο μικρού μεγέθους για την προετοιμασία του δείγματος πριν την απομόνωση νουκλεικών οξέων με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Για γενική εργαστηριακή χρήση.

Τα συστήματα της σειράς MagNA Pure αποτελούν καινοτόμα μέλη στην κατηγορία της αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων υψηλής ποιότητας. Η ποικιλία των διαθέσιμων συστημάτων MagNa Pure, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες σας για αναλύσεις ποσοτικής PCR με τη Universal ProbeLibrary. Σχεδιάστε τις real time PCR δοκιμασίες σας εντός δευτερολέπτων, με παράδοση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας την επόμενη ημέρα.

Μόνο για ερευνητική χρήση.

Δε συστήνεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

Για το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Alecensa 150 mg πατήστε εδώΦύλλο οδηγιών χρήσης του Tecentriq 840 και 1.200 mg πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tecentriq 1.875 mg ενέσιμο διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Xofluza 2 mg/ml πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Xofluza 20-40mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Xofluza 40-80 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Ronapreve 120 mg/mL + 120 mg/mL διάλυμα προς ένεση/έγχυση πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Ronapreve 300 mg + 300 mg διάλυμα προς ένεση/έγχυση πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Cotellic 20 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Pulmozyme 2500U/2.5ml πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Columvi 2,5 mg και 10mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Lunsumio 1 και 30 mg πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Polivy 30 και 140 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Gavreto 100 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Erivedge 150 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Zelboraf 240 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Hemlibra 150mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Hemlibra 30mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Fuzeon 90 mg/ml πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Rozlytrek 100 και 200 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Τarceva 25, 100 και 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Madopar Δισκία 200 mg Levodopa + 50 mg Benserazide Hydrochloride πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Αvastin 25 mg/ml πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του CellCept 250 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του CellCept 500 mg κόνις για πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του CellCept 1 g/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του CellCept 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Ocrevus 300 mg πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Gazyvaro 1.000 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu 6mg/ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu 30 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu 75 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Perjeta 420 mg πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Phesgo 600 mg/600 mg ενέσιμο διάλυμα και 1200 mg/600 mg ενέσιμο διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Esbriet 267 mg σκληρά καψάκια πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Esbriet 267, 534 και 801 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Evrysdi 0,75 mg/mL πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του MabThera 100-500mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του MabThera 1400 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του MabThera 1600 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Enspryng 120 mg πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Kadcyla 100 και 160 mg κόνις πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του RoΑctemra 20 mg/mL πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του RoActemra 162 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του RoActemra 162 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυμα πατήστε εδώΓια το Φύλλο οδηγιών χρήσης του Herceptin 600 mg ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο πατήστε εδώΓια το Φύλλο Οδηγιών χρήσης του Vabysmo 120 mg/ml ενέσιμο διάλυμα πατήστε εδώ

Tο FoundationOne® είναι μια έγκυρη, ολοκληρωμένη ανάλυση γονιδιωματικού προφίλ συμπαγών όγκων, που αλληλουχεί εκατοντάδες γνωστά γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο, σε 1 ανάλυση. Είναι μια συνολική λύση, από τον έλεγχο του δείγματος έως τις προτεινόμενες επιλογές σε στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες και κλινικές δοκιμές, που επιτρέπουν στους ιατρούς να σχεδιάσουν την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση για κάθε ασθενή τους και να του παρέχουν την καλύτερη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση και φροντίδα. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε αναλυτική, που υπόκειται σε έλεγχο ποιότητας, έκθεση ασθενούς που εξηγεί τη βιολογική σημασία κάθε μεταβολής προκειμένου να βοηθήσει στην λήψη κλινικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί hybrid capture based τεχνολογία αλληλούχησης επόμενης γενεάς (Next Generation Sequencing - NGS) για την ανίχνευση όλων των τύπων γονιδιωματικών αλλαγών σε περισσότερα από 320 γονίδια που προκαλούν ανάπτυξη όγκου, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων ιντρονίων από περισσότερα από 25 γονίδια που συχνά αναδιατάσσονται ή μεταβάλλονται σε συμπαγείς όγκους. Επιπροσθέτως, προσδιορίζει την κατάσταση της μεταλλακτικής βαρύτητας του όγκου (ΤΜΒ) και της αστάθειας των μικροδορυφόρων (MSI), σημαντικών βιοδεικτών που καθορίζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία με ανοσοθεραπείες καρκίνου.

Η κλινική χρησιμότητα και η ευρεία εμπειρία του FoundationOne® έχουν επικυρωθεί σε περισσότερες από 200 δημοσιευμένες αναφορές αξιολόγησης και σε περισσότερα από 150.000 προφίλ ασθενών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορές του Ν. 4990/2022 (προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου/whistleblowing) είτε μέσω της πλατφόρμας  είτε γραπτώς, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την αναφορά σας στη διεύθυνση Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25, Μαρούσι, σε φάκελο με την ένδειξη "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche (Hellas) Α.Ε." ή "Αναφορά του Ν. 4990/2022 - Υπόψη Υ.Π.Π.Α.* της Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E." αναλόγως της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε. 

You may submit reports of Law 4990/2022 (protection of persons who report breaches of Union law/whistleblowing) via the platform or in written form, by sending your report by post to the address 4, Alamanas & Delfon Str., 15125, Maroussi, in an envelope marked "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R.   of Roche (Hellas) S.A." or "Report of Law 4990/2022 - Attention of the O.R.M.R. of Roche Diagnostics (Hellas) Single Member S.A." depending on the company you are addressing to.

 * Υ.Π.Π.Α. / O.R.M.R.: Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Officer responsible for the Receipt and Monitoring of Reports


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο σχετικά με τα προϊόντα απευθύνονται σε πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα ή έγκυρα σε άλλες χώρες. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβασή σας σε πληροφορίες που δεν είναι συμβατές με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσής σας ή με τον τρόπο έγκρισης και χρήσης σε αυτήν.Επίσης, μπορεί να παρέχονται πληροφορίες για προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

ΕπικοινωνίαΠαγκοσμίωςlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeΣχετικά με τη RocheΠροϊόνταΣταδιοδρομίαΦαρμακοεπαγρύπνησηΙατρική ΠληροφόρησηΌροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναΟδηγίες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσηςΠολιτική cookies